Nekilnojamasis / kilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto pardavimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1178 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 28 D. NUTARIMAS Nr. 1179 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE TVARKOS APRAŠAS

VĮ TURTO BANKO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMU NR.P1-142 PATVIRTINTA VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMŲJŲ Daiktų ELEKTRONINIO AUKCIONO VYKDYMO VALSTYBĖS INFORMACINĖJE SISTEMOJE PROCEDŪRŲ APRAŠAS

PARDUODAMŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS  

application forma

  

VIEŠUOSE ELEKTRONINIUOSE AUKCIONUOSE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo informacinių technologijų priemonėmis užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną, e-varžytinių sistemoje, internetinėje svetainėje www.evarzytines.lt/evs/. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui 

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas

Registracija  dalyvauti aukcione

Aukciono laikas

       
   

  

VIEŠAME TIESIOGINIAME AUKCIONE PARDUODAMAS
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS

Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas 

Pradinio pardavimo
kaina eurais

Aukciono laikas

 

 

 

 

 

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė Laima Akavickienė,  mob. 8 699 47 192, el. p. [email protected] .

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną, į sąskaitą LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB, gavėjas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 167371234

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovais. Jie įleidžiami tik su Turto valdymo ir priežiūros skyriuje įsigytais žiūrovo bilietais). Bilietai, kurių kaina 15,0 Eur, įsigyjami pateikus banko pavedimą apie apmokėjimą į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos LT024010040700116664, esančią Luminor Bank AB

__________________________________________________________________________________

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2023 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-323     

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, apibūdinimas, likutinė vertė 2023-09-01

Turto adresas

1.

Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 4400-0426-6208, bendras plotas 1325 kv. m, pažymėjimas plane 1C2b, statybos m. 1978, likutinė vertė 44634,06 Eur), biokuro katilo pastatas (unikalus Nr. 4400-4187-2666, bendras plotas 11,11 kv. m, pažymėjimas plane 2P1G, statybos m. 2013, likutinė vertė 24179,49 Eur) ir šiems objektams priskirtas žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2178-4352, žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos, plotas 2,0680 ha).

Kaubrių g. 12, Pikeliai, Mažeikių r. sav.

2.

Butas (unikalus Nr. 6192-0000-7016:0008, bendras plotas 35,34 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), 2 kambariai, 1 aukštas, statybos m. 1920, krosninis šildymas, likutinė vertė 781,61 Eur), sandėlis (unikalus Nr. 6192-0000-7031, žymėjimas plane 14I1p, užstatytas plotas 11,00 kv. m), kiemo statiniai 1/11 (lauko tualetas, šulinys) unikalus Nr. 6192-0000-7142.

P. Matulionio g. 19-2,

Mažeikiai.

 

 

 

3.

Butas (unikalus Nr. 6192-0000-7016:0011, bendras plotas 29,60 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), 1 kambarys, 1 aukštas, statybos m. 1920, krosninis šildymas, likutinė vertė 585,64 Eur), sandėlis (unikalus Nr. 6192-0000-7118, žymėjimas plane 11I1p, užstatytas plotas 11,00 kv. m), kiemo statiniai 1/11 (lauko tualetas, šulinys) unikalus Nr. 6192-0000-7142.

P. Matulionio g. 19-10, Mažeikiai.

 

 

4.

Butas (unikalus Nr. 6198-0002-9019:0143, bendras plotas 20,09 kv. m, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), 1 kambarys, 11 aukštas, statybos m. 1980, likutinė vertė 464,79 Eur).

Žemaitijos g. 18-117A , Mažeikiai.

5.

Butas (unikalus Nr. 6198-0002-9019:0140, bendras plotas 14,09 kv. m, paskirtis gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), 1 kambarys, 11 aukštas, statybos m. 1980, likutinė vertė 455,34 Eur).

Žemaitijos g. 18-117B, Mažeikiai.

6.

Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 6198-0000-3012:0021, bendras plotas 12,36 kv. m, bendro naudojimo patalpų plotas 2,27 kv. m, paskirtis gyvenamoji, 1 kambarys, 4 aukštas, statybos m. 1980,  likutinė vertė 381,58 Eur.

Draugystės g. 16-55M, Mažeikiai.

7.

Butas (unikalus Nr. 6192-0000-7016:0010, bendras plotas 30,80 kv. m, paskirtis gyvenamoji (butų), 2 kambariai, 2 aukštas, statybos m. 1920, krosninis šildymas, likutinė vertė 585,64 Eur), sandėlis (unikalus Nr. 6192-0000-7131, žymėjimas plane 15I1p, užstatytas plotas 11,00 kv. m), kiemo statiniai 1/11 (lauko tualetas, šulinys) unikalus Nr. 6192-0000-7142).

P. Matulionio g. 19-7,

Mažeikiai.

 

 

8.

Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 3291-0000-6019:0005, bendras plotas 28,37 kv. m, bendro naudojimo patalpų plotas 1,32 kv. m, paskirtis gyvenamoji, 2 kambarių, 1 aukštas, statybos m. 1910, rekonstravimo m. 1963, likutinė vertė 0,00 Eur),  kiemo statiniai 1/6 (lauko tualetas, šulinys, unikalus Nr. 3291-0000-6030, likutinė vertė 0,00 Eur).

Akmenės g. 7-1, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

9.

Butas su bendro naudojimo patalpomis (unikalus Nr. 3291-0000-6019:0006, bendras plotas 28,92 kv. m, bendro naudojimo patalpų plotas 1,31 kv. m, paskirtis gyvenamoji, 2 kambarių, 2 aukštas, statybos m. 1910, rekonstravimo m. 1963, likutinė vertė 0,00 Eur),  kiemo statiniai 1/6 (lauko tualetas, šulinys, unikalus Nr. 3291-0000-6030, likutinė vertė 0,00 Eur).

Akmenės g. 7-4, Viekšniai, Mažeikių r. sav.