Administracinė informacija

Planavimo dokumentai

MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Mažeikių miesto teritorijos bendrasis planas, trečioji dalis – sprendinių konkretizavimas (tekstinė dalis) Mažeikių miesto inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo sprendiniai Mažeikių miesto kraštovaizdžio tvarkymo sprendiniai Mažeikių miesto urbanistikos sprendiniai  DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO
2018 m. gruodžio 14 d. Nr. T1-335


MAŽEIKIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas/sprendiniai Pagrindinis brėžinys   Kraštovaizdžio apsaugos ir vystymo brėžinys Gamtinio karkaso sistemos vystymo brėžinys Nekilnojamojo kultūros paveldo, rekreacijos ir turizmo plėtojimo brėžinys Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros brėžinys DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO
2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-209


MAŽEIKIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

Mažeikių miesto darnaus judumo plano 
aiškinamasis raštas

Esamos būklės grafinė dalis

1. Eismo srautų kartograma
2. Esama būklė
3. Gyventojų pasiskirstymo schema
4. Įskaitinių eismo įvykių schema
5. Parkavimo vietų užpildymo schema
6. Pėsčiųjų ir dviračių takų schema
7. Viešojo transporto schema

Teminių dalių grafinė dalis

1. Eismo organizavimo schema
2. Eismo saugumo schema
3. Elektromobilių schema
4. Pėsčiųjų ir dviračių takų schema
5. Viešojo transporto schema
6. Žmonių su spec. poreikiais schema

Variantų grafinė dalis

1. Eismo organizavimo schema
2. Eismo saugumo schema
3. Judumo mieste variantas Nr. 1
4. Judumo mieste variantas Nr. 2
5. Pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros schema
6. Viešojo transporto schema
7. Žmonių su spec. poreikiais schema

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2030 METŲ STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS
     Sprendimas 2021 m. birželio 30 d. Nr. T1-200
     Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginis plėtros planas

     Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas
                Sprendimas 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T1-239
                Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Mažeikių rajono savivaldybėje planas iki 2030 metų
                Sprendimas 2023 m. vasario 24 d. Nr. T1-29
                Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Mažeikių rajono savivaldybėje planas iki 2030 metų 

 

Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos