Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

2023 m. balandžio 28 d. buvo atliktas vidaus auditas „Korupcijos rizikos valdymo vertinimimas”. Audito metu pateiktos dvi rekomendacijos. Auditą atliko Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius.

Rekomendacijos, pateiktos planinio vidaus audito „Korupcijos rizikos valdymo“ 2023 m. balandžio 28 d. ataskaitoje nr. 3 įgyvendinimo priemonių planas

_______________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 11 straipsniu, viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka. 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka Mažeikių rajono savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius. 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas