Aktualūs teisės aktai

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo

Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas

Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Įsakymas „Dėl veiksmų Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašo patvirtinimo“
APRAŠAS
2023 m. gegužės 11 d. Nr. A1-692

Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
APRAŠAS
2021 m. gruodžio 7 d. Nr. (2.1. E) A1-2702

Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos etikos kodekso patvirtinimo“
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS KODEKSAS
2021 m. gruodžio 7 d. Nr. (2.1. E) A1-2706

Mažeikių rajono savivaldybės įstaigų, įmonių pareigybių, dėl kurių reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius vadovų pareigas, sąrašas
Patvirtintas 2021 m. gruodžio 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-118 „Dėl pareigybių sąrašo patvitinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įmonių pareigybių, dėl kurių reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, sąrašas
Patvirtintas 2021 m. gruodžio 27 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2900 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įmonių pareigybių, dėl kurių reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, sąrašas
Patvirtintas 2022 m. sausio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-170 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-2900 „Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Mažeikių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plano 2022 metų ataskaita