Baltijos keliui – 31 metai

Rugpjūčio 23-iąją, sekmadienį, šv. Mišiomis Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje prasidėjo Baltijos kelio dienos 31 metų paminėjimas. Nuo iškilmingos Šaulių kuopos eisenos bažnyčia nuščiuvo – vis tik uniforma įpareigoja!..

Klebonas dek. kan. Donatas Stulpinas Mišias pradėjo sveikinimu su visai lietuvių tautai svarbia data, prisimindamas sunkų pokario partizaninį laikmetį.

Po šv. Mišių iškilminga eisena pasuko link Nepriklausomybės aikštės. Ten sugiedota Tautiška giesmė, tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, trys salvės paleistos už laisvę, už partizanus, už baltarusių kovą. Padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Priesaiką priėmė nauji šauliai.

Iš Nepriklausomybės aikštės – kelionė į Milių mišką. Ten, prie atkurto bunkerio, pagerbti 1948 m. žuvę partizanai. Bunkeryje slapstėsi Lietuvos laisvės kovotojai Pranas Šiuipys, Albertas Švažas ir Leonas Jonuškis. 1948 m. sausio 7 d. organizuota MGB operacija. Į Milių kaimą atvyko Mažeikių apskrities MGB pareigūnai. Jie po ilgo šturmo kulkosvaidžiu bunkerio lubose prašaudė angą ir pro ją į vidų sumetė keletą granatų. Partizanai Pranas Šiuipys ir Albertas Švažas žuvo.

Po iškilmingo šių įvykių paminėjimo, „Atminties“ choro dainų, Savivaldybės mero pavaduotojos Linos Rimkienės, Lietuvos šaulių sąjungos Mažeikių šaulių kuopos vado Prano Trakinio, Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vado Juliaus Svirušio sveikinimo kalbų visi buvo pakviesti pabendrauti prie kuklaus vaišių stalo.

Ryšių su visuomene skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos