KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATŪRAS

Jau galima siūlyti kandidatus Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) garbės piliečio vardui suteikti, apdovanoti garbės ženklu „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ ir Savivaldybės nominacija. Pasiūlymus siųsti Savivaldybės apdovanojimų komisijos sekretorei Dovilei Milienei el. p. [email protected], tel. (8 443)  98 207.

Kandidatus Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti, apdovanoti garbės ženklu „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ gali siūlyti:

 • Savivaldybės tarybos komitetai
 • Savivaldybės meras, administracijos direktorius
 • Savivaldybės įstaigos, kitos viešosios įstaigos ir juridiniai asmenys, veikiantys pagal Asociacijų įstatymą
 • iniciatyvinės piliečių grupės (ne mažiau kaip 100 asmenų)

Kandidatus apdovanoti Savivaldybės nominacija gali siūlyti:

 • Savivaldybės tarybos nariai, tarybos komitetai
 • Savivaldybės meras, mero pavaduotojai, administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai
 • Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir teritorinių struktūrinių padalinių vadovai
 • viešieji juridiniai asmenys

TEIKIMAI APDOVANOTI TEIKIAMI APDOVANOJIMŲ KOMISIJAI

 • Teikimus suteikti Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą, apdovanoti garbės ženklu „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“, Savivaldybės nominacija svarsto Savivaldybės apdovanojimų komisija (toliau – Apdovanojimų komisija).
 • Garbės piliečio vardui suteikti, Savivaldybės nominacijai – iki spalio 15 d.
 • Garbės ženklo „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ – ne vėliau kaip 2 mėn. iki įteikimo dienos

Prie teikimo apdovanoti pridedama:

 • kandidato gyvenimo aprašymas (nurodyti dabartinį adresą, tel. nr., el. p.)
 • kandidato darbų ir nuopelnų kraštui ir (arba) valstybei, kultūrai ar mokslui pagrindimas (nurodyti duomenis apie ankstesnius apdovanojimus)
 • ne mažiau kaip dvi rekomendacijos (išskyrus nominacijas) arba juridinio asmens kolegialaus organo susirinkimo protokolo kopija (išrašas)

Už asmenų, kuriuos siūloma apdovanoti, duomenų tikrumą atsako teikimus apdovanoti  pateikę asmenys.

Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų tvarkos aprašas ir paraiškų-pasiūlymų pavyzdžiai

Bendrasis skyrius

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos