Kvietimai teikti vietos projektus Nr. 14 ir Nr. 15

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ir  veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 14 - 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (LEADER-19.2-6.2).

Remiamos veiklos: kurti verslus įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 197 554,34  Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 779,89 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse; iki 50 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimas Nr. 15 – 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4).

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 466 106,21 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41  Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse; iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų balandžio 26 d. 9 val. 00 min. iki 2019 metų birželio 25 d. 16 val. 00 min. Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės g. 39-102, 103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje  www.svlvvg.lt/pareiškėjams ir www.nma.lt. Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu [email protected], telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos