Paslaugos

Administracinės paslaugos

Lietuvos paslaugų katalogas ČIA(Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų paieška galima ir ČIA)

1. Archyvinių pažymų išdavimas

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir  (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas PASA00066
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar  perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas PASA00068

2. Seniūnijos – Kita 

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas PASA00069
Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas PASA00014
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas PASA00015 
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas PASA00013 
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas PASA00018

3. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą PASA00038
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas PASA00040

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas PASA00035

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas PASA00039

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas PASA00036

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas PASA00037
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas PASA00058
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas PASA00041

4. Socialinė ir sveikatos apsauga 

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas PASA00060
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas PASA00059
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą PASA00061
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas PASA00031

5. Verslo licencijos ir leidimai - Leidimai ir sutikimai, parama verslui ir kitiems juridiniams asmenims

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00067
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas PASA00070

6. Verslo licencijos ir leidimai - Alkoholiniai gėrimai

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00023

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00012
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas PASA00001

7. Verslo licencijos ir leidimai - Tabako gaminiai

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00045

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00034

8.  Verslo licencijos ir leidimai – Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo  panaikinimas PASA00071

9. Statyba ir teritorijų planavimas – Statyba

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  PASA00024

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas PASA00033
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais PASA00028

10. Statyba ir teritorijų planavimas – Teritorijų planavimas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre PASA00026
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais PASA00025

11. Miesto ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas PASA00020
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas PASA00030
Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas PASA00032

12. Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas PASA00029

13. Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas PASA00021
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas PASA00022

14. Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas PASA00042
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas PASA00043

15. Savivaldybės ūkis – Transportas

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas PASA00005
Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas  PASA00007
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ rezervuota galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas PASA00003
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas PASA00004
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas PASA00002

16. Mokesčiai ir mokesčių permokos

Juridinių asmenų valstybės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas PASA00016
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas PASA00017

17. Civilinė metrikacija

Gimimo registravimas PASA00049
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą PASA00050
Įvaikinimo registravimas PASA00063
Tėvystės pripažinimo registravimas PASA00051
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00057
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą PASA00048
Santuokos nutraukimo registravimas PASA00054
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą PASA00047
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas PASA00064
Vardo, pavardės keitimo registravimas PASA00062
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas PASA00065
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas PASA00055

18. Viešoji tvarka ir renginiai

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas,  papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas PASA00008
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas PASA00056
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas PASA00027

19. Žemės ūkis - Žemės ūkio technikos registravimas,  išregistravimas ir techninė apžiūra

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas  PASA00009

20. Žemės ūkis - Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas ir išregistravimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos PASA00011
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas PASA00010
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas PASA00015

21. Žemės ūkis - Kitos žemės ūkio paslaugos

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas PAS6A00019