Archyvas

 

 2021 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Naikių g. 16, Mažeikių m.).  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas  pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus ir nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.                
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“ 2022-01-11 įsakymas Nr. A1-53

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo programa  

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., M. Daukšos g. 39 (kad. Nr. 6130/0011:0047).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.
Planavimo tikslas  patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880.

Įsakymas
Planavimo darbų programa
Inicijavimo sutartis 

_____________________________________________________ 

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS MAŽEIKIŲ RAJONE, MAŽEIKIŲ MIESTE, ŽEMAITIJOS G. 72

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.

Planavimo tikslai: Suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį UAB „Rivona“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. info@geoline.lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. lapkričio 22 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Aiškinamasis raštas

Schema  

_____________________________________________________  

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-09 įsakymu Nr. A1-876 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 40C.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Gonitas“.
Planavimo tikslas  pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais (žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir koreguoti kitus esamus, bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.  
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B koregavimo“ 2021-12-16 įsakymas Nr. A1-2780.

Programa
Sutartis
Įsakymas

_____________________________________________________  

INFORMACIJA, APIE PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV. ŽIDIKŲ SEN.)  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ, ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ NEATLIKTI PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ

Informacija apie organizatoriaus sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-30 raštu Nr. (2.32. E) R8-4702 „Dėl Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius 2021-12-07 raštu Nr. R8-2.32.-4792 „Dėl pritarimo Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai“ pritarė Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai pasirenkant pirmąją alternatyvą.
Su detaliojo plano koncepcija, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu, su motyvais, dėl kurių buvo priimtas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas neatlikti Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, galima susipažinti plano rengėjo buveinėje (UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected]) ir organizatoriaus buveinėje (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected]), organizatoriaus interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt, rubrikoje „Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą“, www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55.
Pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima teikti raštu Plano organizatoriui iki 2021 11 27 imtinai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas;  pasiūlymo teikimo datą.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 
Plano pavadinimas - Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas  pakeisti   patvirtinto detaliojo  plano  teritorijos  tvarkymo  režimo  ir naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-11-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Programa
Sutartis
Įsakymas

_____________________________________________________   

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ „DĖL VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGIMUI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE “ 

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Inžinerinės infrastruktūros plėtros planas, Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijoje, vėjo jėgainių įrengimui.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslai:
1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo jėgainių statybai reikalingas teritorijas;
2. numatyti galimą vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
3. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
4. derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.
Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano planavimo tikslų, galima iki 2021-11-04 (imtinai) (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98 235.

Patvirtinti sprendimai „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ 2021-11-26 Tarybos sprendimas T1-329 ir 2021-12-03 įsakymas Nr. A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo“

Priedas (schema)
Sprendimas
Programa
Inicijavimo sutartis 

_____________________________________________________   

 INFORMUOJAME, KAD PARENGTI PRAMONĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV. ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.  

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos). 

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-55) nuo 2022 01 05 iki 2022 01 18. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Laižuvos g. 3, I a. (antras įėjimas) LT- 89213 Mažeikiai nuo 2022 01 10 iki 2022 01 18. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 01 19, 14:00 val., internetinės vaizdo transliacijos būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susitikimo ID: 971 357 5857. 

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________   

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ „DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO“ 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94“ Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-14 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslas  nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo planavimo tikslų, galima iki 2021-10-12 (imtinai) (10 darbo dienų) interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98235.

PATVIRTINTAS SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO (PRIORITETINIŲ TERITORIJŲ) 2021-10-14 įsakymu Nr. A1-2260 

Įsakymas

Programa 

_____________________________________________________ 

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPUI SUFORMUOTI PRIE ESAMŲ STATINIŲ, ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIAI, LAISVĖS G. 44, KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-952 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“ (įm. k. 302743653), Laisvės g. 216, LT-89305 Mažeikiai, [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Priedai          

_____________________________________________________ 

 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ APIE PASTATĄ-SANDĖLĮ, ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIAI, KALNĖNŲ G. 27, KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-951 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – R.Giniočio įmonė „Rimlina" (įm. k. 167213298), Kalnėnų g. 27, LT-89145 Mažeikiai, el. p. [email protected]

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P. Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.   

Priedai      

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR. 9D.


  Informuojame, kad 2021 m. liepos 29 d. gautas prašymas (Reg. Nr. R4-1711) dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:33) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Koregavimo tikslas – numatoma pakeisti žemės sklype statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, servitutų poreikį teritorijoje.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 13 d. (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, el. p. [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Prašymas

Įsakymas

_____________________________________________________ 

 INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PRAMONĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 698  79 972, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.   

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kuriems funkcionuoti neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).

Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Kiti reikalavimai: tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos; atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas; sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. 

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, el. p. [email protected]. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą - sandėlį adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27 patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  

 Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

 Planavimo iniciatorius – R. Giniočio įmonė „Rimlina“.

  Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 patvirtinimo“, detaliojo plano koregavimas.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“.

Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 detaliojo plano koregavimo“ 2021-05-06 įsakymas Nr. A1-952. 

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

_____________________________________________________ 

 INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (AITVARO G. 10) 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. 

Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected]

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Aitvaro g. 10, kad. Nr. 6130/0012:116).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. A1-2908 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

 Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-31 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: pateikti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis  

Susipažinti su parengtais sprendiniais (tame tarpe su gauta planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada) skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2021 m. balandžio 22 d. ir baigiasi 2021 m. gegužės 5 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt). 

Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-21-15). 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-15) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2021-05-05 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


  Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-20 sprendimu Nr. T1-404 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Edvardo servisas“.
Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 (žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m.) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-570.

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-08 įsakymu Nr. A1-1253 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Žemaitijos g. 72.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Rivona“.
Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-569.

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12 

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PATVIRTINTĄ PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-222 patvirtinta pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano planavimo darbų programa.
Priedas
2021-02-09

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Detaliojo plano rengimo tikslai yra šie:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastuktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;
3. suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais;
4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
5. nustatyti naudojimo reglamentus, pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2

Patvirtintas sprendimas „Dėl pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 2021-01-25 įsakymas Nr. A1-124.

____________________________________________

2020 metai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Aitvaro g. 10) žemės sklype (kad. Nr. 6130/0012:116) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group” atstovaujama direktoriaus Renato Urbonavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-12-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-12-09

____________

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Aitvaro g. 10) žemės sklype (kad. Nr. 6130/0012:116) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group” atstovaujama direktoriaus Renato Urbonavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-12-23 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-12-09

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64 „Dėl detaliojo plano gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio adresu: Pavenčių g. 45/ Senkelio g. 22 Mažeikiai patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – R. M., I. M., L. M., S. M., A. V., J. V., E. T., J. T., R. B.,V. B, atstovaujamų įgalioto asmens architektės Rasos Kačerauskienės.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypų Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 6, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64. Planavimo tikslas – pertvarkyti dalį žemės sklypų, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypų paskirties, nustatyti du ar daugiau žemės naudojimo būdų (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercijos paskirties objektų teritorijos), patikslinti servitutus, pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos zoną, statybos ribą ir kt.) pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-10-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-10-08

INFORMUOJAME APIE PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKLIŠKIŲ SEN. KRUCIŲ K.) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 6160/0011:201) SPRENDINIŲ VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad pradedamas projekto „Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkliškių sen. Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:201)“ sprendinių viešinimo procesas.

Plano koregavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400. Susipažinti su bendrojo plano koregavimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais bendrojo plano dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje K-VT-61-20-329.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: http://www.mazeikiai.lt/.

Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r.

Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.

Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama ne mažiau nei 10 darbo dienų, laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Nurodytu laikotarpiu su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) ir Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (skelbimų lentoje), adresu Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Plano rengėjas kartu su Planavimo iniciatoriumi ir Planavimo organizatoriumi išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.

2020-08-14

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą.
Numatoma parengti Asvejos, Anykščių, Kurtuvėnų, Sartų, Ventos, Žagarės regioninių parkų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus), Kučiuliškės herpetologinio, Svencelės telmologinio, Nevėžio kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų planus.
Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 20-8766):
Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai ([email protected]) iki 2020-08-15.
Sprendimą „Dėl saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Pridedama
2020-07-28

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ R. SAV., TIRKLIŠKIŲ SEN. KRUCIŲ K.) ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 6160/0011:201)

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel.: (8 443) 98 204, faksas: (8 443) 25 844, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: http://www.mazeikiai.lt/.
Planavimo iniciatorius: UAB „Deigama“, adresas: Beržų g. 15, Arvydiškės k., LT-89376 Mažeikių r. Direktorius - Šarūnas Latakas. Kontaktinis asmuo - Alfredas Ridzvanavičius, tel. +370-682-40191, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370-610-62098, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie bendrojo plano koregavimą teikia plano vadovė – Rūta Skripkienė.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ ir planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.
Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (projekto TPD numeris sistemoje K-VT-61-20-329).
Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.
Planavimo tikslas: Suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančias planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.
Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.
Bendrojo plano koregavimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, priimto 1995 m. gruodžio 12 d. (Nr. I-1120), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, aktualiomis redakcijomis, kitais galiojančiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-20-329) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu pabaigos. Pasiūlyme turi būti nurodoma informacija: vardas pavardė ir/arba juridinio asmens pavadinimas, pasiūlymo teikimo data, kontaktinis adresas, pasiūlymo turinys, motyvai, papildomi pasiūlymo turinį, motyvus pagrindžiantys dokumentai. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs prašymus/pasiūlymus, atsakys raštu pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta/neatsižvelgta į pasiūlymus, taip pat priežastis, jei neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebepriimami.
PRIDEDAMA:

 1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“;
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta 2020 m. birželio 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1400.

2020-07-07

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T1-44 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui (kad. Nr. 6130/0015:0084) padidinti laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 31K patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Lumareta“, atstovaujama direktoriaus Tito Mačio.
Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.        
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-07-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-06-22

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Planavimo iniciatorius: AB „Vigesta“, Naikių g. 16, Mažeikiai.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis – Mažeikių m., Naikių g. 16 ir Gediškio akl. 3; žemės sklypai kad. Nr. 6130/0011:334 ir kad. Nr. 6130/0011:123.
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-29 įsakymas Nr. A1-223 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslas: suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-267 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre.

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. birželio 10 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 23 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt).
Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-20-79).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-20-79) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2020-06-23 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.
2020-06-02

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.) žemės sklype (kad. Nr. 6160/0011:0201) koregavimas.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Deigama“, atstovaujama direktoriaus Šarūno Latako įgalioto asmens Alfredo Ridzvanavičiaus.
Planavimo tikslas – suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-05-29 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2020-05-18

PATIKSLINAMA INFORMACIJA DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠO SVARSTYMO (SUSIRINKIMO)

Informuojame, kad dėl susidariusios situacijos šalyje (taip pat įvesto karantino sąlygų) viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių bus organizuojamas tik internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo įvyks kaip ir buvo numatyta – 2020 05 28, 17:00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857
Susirinkimo identifikacinis numeris (Meeting ID): 971 357 5857
Taip pat primename:
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. [email protected]), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyksta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“, 
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2020-05-18

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ MAŽEIKIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU PLANO SPRENDINIAIS

Rengimo pagrindas: 2019 m. lapkričio 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2516 „Dėl Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt
Specialiojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Mažeikių vandenys“, Skuodo g. 24, LT-89100 Mažeikiai, tel. (8 443) 68245, el. p. [email protected], www.mvandenys.lt
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. [email protected], tel. (8 620) 51 398.
Planuojama teritorija: Mažeikių miesto ir Viekšnių miesto teritorijos.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
Planavimo uždaviniai:
- nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;
- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis.
Plano darbų programa:
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2020 m. IV ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
Koncepcija, SPAV: nerengiamas.

Susipažinti su parengtais specialiojo plano koregavimo sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2020 m. gegužės 19 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 2 d. Nurodytu laikotarpiu su teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-61-20-180), savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204 bei Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt). 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.
Priedas 1, priedas 2, priedas 3

2020-05-11

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimą.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius , Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai, tel. 8 698 01471, el. paštas [email protected]
Plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, tel. (8 41) 523 523, el.paštas [email protected],  projekto vadovas – Regina Miceikienė, tel. 8 652 71281, el. paštas [email protected] 
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Informacija teikiama: apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TDP Nr. K-VT-61-19-288).

 Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais, (įvertinus LR AM 2020-03-17 raštą Nr.(14)-D8(E)-1262 „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“), galima nuo 2020 m. gegužės mėn. 4 d. iki 2020 m. gegužės mėn. 19 d. (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  , TPD Nr. K-VT-61-19-288,  Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-401, Šiauliai, iš anksto suderinus laiką su projekto vadove ir, jei karantino sąlygos leidžia, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai) bei Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai).
Viešas detaliojo plano aptarimas numatomas nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės mėn. 19 d.

17 val. 15 min. internetinėje platformoje ZOOM.

Prisijungimo nuoroda (MEETING  ID) : 514 505 8965

Prisijungimo slaptažodis (password) : laisves34

Norintieji dalyvauti aptarime prašome atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį) elektroniniu paštu [email protected]  arba žinute telefonu 8 652 71281 (dėl viešo aptarimo dalyvių sąrašo sudarymo). Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vieta bus pranešta atsiųstais elektroninio pašto adresais arba telefoninėmis žinutėmis.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano Laisvės g. 34 Mažeikiuose keitimo, patvirtinto  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366, galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  sprendinių rengimo stadijoje ir iki paskelbto sprendinių pristatymo viešo aptarimo pabaigos.
Projekto vadovė Regina Miceikienė

Priedas 1, priedas 2

2020-04-29

INFORMUOJAME, APIE PARENGTUS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,

Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p. [email protected]), Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-61-18-122) nuo 2020 04 27 iki 2020 05 27. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]) nuo 2020 05 06 iki 2020 05 27. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2020 05 28, 17:00 val. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos salėje, adresu Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai.

Dėl susidariusios situacijos šalyje, įvesto karantino metu, prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu prašome prieš tai susisiekti su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaite tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149, el. p.  [email protected]

Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvestas karantinas ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas svarstymas (susirinkimas) gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, 8 686 29 149 el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Priedas 1, priedas 2priedas 3priedas 4priedas 5priedas 6

2020-04-17

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo tikslas – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) infrastruktūros plėtrą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje ir nustatyti plėtros kryptis.
Susipažinti su Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais galite Mažeikių rajono savivaldybės puslapyje www.mazeikiai.lt. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-04-24 (imtinai) adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443 98235), el. paštu: [email protected], [email protected] 

Patvirtinti sprendimai „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo“ 2020-04-30 Tarybos sprendimas T1-103 ir 2020-05-26 įsakymas Nr. A1-1208 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.


Priedas 1, priedas 2
2020-04-06

Informuojame apie rengiamą Detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1, 3 ir 5 detaliojo plano koregavimą. (toliau – Detalusis planas) 
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 3d. įsakymu Nr. A1-8 ,,Dėl detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimo į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą – gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1,3 ir 5 koregavimo“
Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai Tel. (8 443) 98 204 Faks. (8 443) 25 844 El. p. [email protected]
Planavimo iniciatorius – AB "Žemaitijos pieno investicija" Sedos g. 35, Telšiai, LT- 87101. Informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, tel.: (8 37) 31 33 37, 8 650 74429, el. paštas: [email protected].
Detaliojo plano rengėjas – UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. [email protected], PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: [email protected], www.geometra.lt.
Planuojamos teritorijos dislokacija – Sodininkų g. 1, Mažeikiai
Detaliojo planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0321) teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus..
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas. 
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Mažeikių rajono savivaldybėje.
Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas. Urbanistinės idėjos rengimas - nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima bus susipažinti nuo 2020-04-20 iki 2020-05-06 galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-61-20-47) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Architektė Eglė Garnytė

Priedas 1, priedas 2

2020-04-02

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ DOKUMENTĄ

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka parengtą detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai - Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K- K-VT-61-18-594).
Susipažinti su planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2020 m vasario mėn. 18 d. iki 2020 m kovo 3 d.(ne mažiau nei 10 d.d.) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594, planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose, Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, Mažeikių seniūnijos skelbimo lentoje bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose. 
Vieša parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2020 m vasario 25 d. iki 2020 m kovo 3 d. planavimo organizatoriaus buveinėje Laisvės g. 8, Mažeikiuose (107 kab.) bei teritorijų planavimo dokumento rengėjo patalpose Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose. 
Viešas detaliojo plano aptarimas bus rengiamas 2020 m kovo 3 d. 17.15 val. Mažeikių miesto seniūnijos patalpose (salėje) Laisvės g. 39, Mažeikiuose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos (iki 2020 m kovo 3 d. imtinai).
Projekto rengėjas: Rasa Kačerauskienė
Priedas 1, priedas 2, priedas 3, priedas 4
2020-02-17

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakoreguoto ir patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335, suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Naikių g. 16 ir Gediškio aklg. 3) žemės sklypuose (kad. Nr. 6130/0011:334 ir kad. Nr. 6130/0011:123) koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matiuko.
Planavimo tikslas – suplanuotų paslaugų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais keitimas kitais (į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 
Susipažinti su bendrojo plano koregavimo rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2020-01-24 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-01-13

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-24 įsakymu Nr. A1-684 „Dėl detaliojo plano trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą, numatant suformuotam žemės sklypui naudojimo būdą - gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodininkų g. 1, 3 ir 5 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė.
Planavimo iniciatorius – AB „Žemaitijos pieno investicija“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Bugaičio.
Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus. 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2019-12-30 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-12-12

Informacinis pranešimas apie pradedamą rengti dokumentą

Informuojame apie bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka pradedamą rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų kad. Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. 15 (kad. Nr. 6130/0024:0085) keitimą LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-61-18-594.
Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Lyra group“ į/k 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2542, 2018-11-13.
Planavimo tikslai - Keisti žemės sklypo Montuotojų g. 15, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T1-310, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą.
Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose adresu: Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K- K-VT-61-18-594).
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo procedūrų pabaigos. Apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.
Priedas 1, priedas 2
2019-12-04

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-01-30 sprendimu Nr. T1-14 „Dėl Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė, Laisvės g. 8 Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius – UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius, Skuodo g. 24 Mažeikiai. 
Planavimo tikslas – aglomeracijos ribų nustatymas Mažeikių rajono teritorijoje. 
Susipažinti su specialiojo plano rengimo sprendimu bei teikti pasiūlymus galite iki 2019-11-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2
2019-11-08

Informuojame, kad pritarta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai, pabaigtos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 684 93756, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai: suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Informuojame, kad 2019 10 30 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. A1-2307 „Dėl pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Su koncepcija, motyvais, lėmusiais pasirinkimą, su SPAV vertinimo subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122) bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
2019-11-08

Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno, V.Burbos g. 6, Mažeikiai tel. 8 698 01 471, el. paštas [email protected]
Plano rengėjas  UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g.170-401, Šiauliai tel. (8 41) 523 523, el. paštas info@komprojektas.lt. Projekto vadovas – Regina Miceikienė tel. 8 652 71 281, el. paštas [email protected]
Planavimo pagrindas – 
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-29 įsakymas Nr. A1-652 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad.Nr.6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo“, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-08 įsakymas Nr. A1-1397 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0016:0156) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Laisvės gatvėje 34 keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo Laisvės g. 34, Mažeikiai detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-11-29 sprendimu Nr. T1-366; papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. 
Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą teikiama plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. 
Pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo visuomenė gali pateikti raštu plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.
2019-07-25 

Informuojame, kad parengta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 684 93756, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Susipažinti su visa darbų programa bei kita informacija galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-RJ-61-18-122).
Informuojame, kad parengta Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaita, koncepcija. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt, bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected]) nuo 2019 07 11 iki 2019 08 08. Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos įvyks 2019 08 08 17.30 val. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos salėje, adresu Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2019 08 08, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys– vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Atlikus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadiją, konceptualieji sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka vėlesnėje plano eigoje (t.t. sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas
2019-07-03

Dėl detaliojo plano koregavimo, adresu: Gamyklos g. 34, Mažeikiai

Informuojame apie rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-24 įsakymu Nr. A1-519 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0015:0044) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 34 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (įm.kodas 167371234) direktorius, adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, kontaktinis asmuo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyresn. specialistė Nijolė Varpučanskienė, tel.: (8 443) 98 217; el.p.: [email protected].
Planavimo iniciatorius – UAB „Impeka“, įmonės kodas 167325952;
Plano rengėja – UAB „Viena Grupė“, Drobės g. 62, Kaunas, el.p. [email protected],  tel. 8 603 19 021.
Plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl  detaliojo plano žemės sklypo (kad. nr. 6130/0015:0044) Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Gamyklos gatvėje 34 koregavimo Nr.A1-2369 (2018-10-23), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MSK-790 (2018-10-23), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl detaliojo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo Nr. A1-2376 (2018-10-24).
Planavimo uždaviniai – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, užstatymo tankumą ir intensyvumą).
Planavimo procese SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatorės, plano rengėjos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-17 ryto iki 2019-05-02 dienos pabaigos (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Mažeikių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
2019-04-15

Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. A1-366 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 34  patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius – UAB „Alaiba“, atstovaujama direktoriaus Alvydo Balčiūno.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0016:0156) Laisvės g. 34, Mažeikiai, planuojamos teritorijos plotas – 0,0270 ha.
Planavimo tikslas  papildyti esamą komercijos paskirties objektų teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu, pakeisti suplanuotos  teritorijos  naudojimo reglamentus (užstatymo  tankumą  ir intensyvumą,  leistiną  pastato  aukštį,  teritorijos  statybos  zoną, statybos  ribą  ir  kt.) pagal galiojančius  teritorijų  planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.  
Susipažinti su detaliojo plano rengimo tikslais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo projektu bei kitais dokumentais galima nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. kovo 26 d. (įskaitytinai) (10 darbo dienų) adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443)  98 235) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Pasiūlymus ar pastabas dėl detaliojo plano keitimo planavimo tikslų galite pateikti raštu planavimo organizatoriui iki 2019 kovo 26 d. (įskaitytinai)  adresu: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai (107 kab.).
Priedas 1priedas 2,  priedas 3, 
2019-03-12

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius ir UAB „Geometra“ Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“,
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojamos teritorijos adresas – Mažeikių rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 122000,20 ha)
Planavimo terminai – 2018 – 2020 m.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės lygmens bendrasis planas.
Plano keitimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtros reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Plano keitimo uždaviniai:  suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: neatliekamas.
Planuojamas laikotarpis: 15 metų.
Bendrojo plano keitimas rengiamas masteliu M 1:50 000.
Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
2018-12-04

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. A1-310 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą perteklinio grunto aikštelei Mažeikių mieste Montuotojų g. (teritorijoje, įsiterpusioje tarp suformuotų ir nekilnojamojo turo registre įregistruotų žemės sklypų kad Nr. 6130/0024:42, Nr. 6130/8001:2, Nr. 6130/8001:70) patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.
Planavimo iniciatorius – UAB „Lyra group“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Štelmoko įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0024:0085) Montuotojų g. 15, Mažeikiai, planuojamos teritorijos plotas – 1,6313 ha.
Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus: teritorijos statybos zoną, statybos ribą, padidinti statybos tankumą ir intensyvumą. 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2018-11-14 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, Priedas 2
2018-10-31

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-24 įsakymu Nr. A1-519 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0015:0044) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Gamyklos g. 34 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

 Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius.
 Planavimo iniciatorius – UAB „Impeka“, atstovaujama direktoriaus Osvaldo Žutauto.
 Planavimo tikslas  pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, užstatymo tankumą ir intensyvumą).        
 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais galite (bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų) iki 2018-10-24 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel.(844398235).
Priedas 1, priedas 2
2018-10-10

Pakartotinai informuojame apie parengtą Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovas – Laurynas Byla, projekto koordinatorė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-2323 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
Planavimo terminai – 2016-2018 metai.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojama teritorija – Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija – Mažeikių miesto administracinė teritorija (1623,36) ha, urbanizuota jos dalis ir prieigos bei plėtros tendencijos teritorijos.
Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane. Suplanuoti sprendiniai turi:
• didinant institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį;
• išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
• numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus bei poreikius.
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai: 
• tikslinti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
• pateikti kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir planavimo principines nuostatas;
• įvertinus pakoreguotus ar naujai integruotus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius, peržiūrėti ir koreguoti kitus bendrojo plano sprendinius, kuriems turi įtakos kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendiniai:
 patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, paržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą;
 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams;
 patikslinti gamtinį karkasą, ekologines apsaugos zonas, nustatyti biologinės įvairovės apsaugos priemones, kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų naudojimo reglamentus;
 peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
• ištaisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas, spręsti galiojančių sprendinių kolizijas (jei yra poreikis);
• integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Mažeikų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-1274 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas nevykdyti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt.
Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2018 m. liepos 30 d. ir baigiasi 2018 m. rugpjūčio 10 d. Nurodytu laikotarpiu galima pakartotinai susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos.
Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.
2018-07-20

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamo gamybinio pastato sandėlio (u.n. 4400-1555-5665) adresu: Mažeikių r. sav. Krucių k. koregavimą.

Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius - UAB „Totochemical“ į/k 302351015, atstovaujama direktorės Daivos Juškienės. Krucių g. 17, Krucių k., Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-13 įsakymas Nr. A1-2446 „Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav., Krucių k., koregavimo“.
Planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui rengti 2016-12-14 , Nr. A1-2454, teritorijų planavimo proceso sutartis 2016-12-22, Nr. MSK-774. 
Planavimo tikslai - Koreguoti žemės sklypo Krucių k. Tirkšlių sen., Mažeikių raj. sav. detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42, pakeičiant suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, didinti statybos tankumą ir intensyvumą, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną).
Planavimo uždaviniai - Esamam pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti naudojimo reglamentus (padidinti užstatymo tankumą ir intensyvumą), pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. Atsižvelgus į planavimo tikslus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Galimybių studijos – nebus atliekamos;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas;
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) – atliktas;
Konkursas geriausiai urbanistinei įdėjai atrinkti – nebus atliekamas;
Teritorijos vystymo koncepcija ir jos nepriklausomas profesinis vertinimas – nebus rengiamas.
Sprendinių viešinimas - detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-04-10 iki 2018-04-24 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.7-1, Mažeikiai; Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ); Mažeikių rajono savivaldybės patalpose Laisvės g. 8, Mažeikiai (I aukštas, 107 kabinetas); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-17-3). 
Informaciją teikia: PV Arch. Rasa Kačerauskienė, tel. 8-610-02426, e-paštas [email protected]
Pasiūlymų teikimo ir apskundimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, teikiami raštu ankščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo laiką iki 2018-04-24. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Priedas 1, Priedas 1.1, Priedas 1.2, Priedas 2.1, Priedas 2.2
2018-04-03

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-95 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt.
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tikslai: 
1. sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
3. sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
4. numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Su bendrojo plano keitimo sprendimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018-02-20 (imtinai), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai 109 kab., tel. (8 443) 98235.
Priedas 1, priedas 2
2018-02-02

 

2017 metai

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected], www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. +370 672 11410, el. p. – [email protected]
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-2323 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
Planavimo terminai – 2016-2018 metai.
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):
Planuojama teritorija – Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija – Mažeikių miesto administracinė teritorija (1623,36) ha, urbanizuota jos dalis ir prieigos bei plėtros tendencijos teritorijos.
Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti (ar naujai integruoti) kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane. Suplanuoti sprendiniai turi:
• didinant institucijų ir visuomenės supratingumą apie kraštovaizdžio vertę, vaidmenį ir pokyčius, nustatyti ir patvirtinti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį;
• išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
• numatyti kraštovaizdžio savitumo, gamtos, kultūros paveldo išsaugojimą, naudojimą, pažinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, architektūros, aplinkosaugos ir kitus reikalavimus bei poreikius.
Bendrojo plano koregavimo uždaviniai: 
• tikslinti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
• pateikti kraštovaizdžio formavimo, apsaugos, naudojimo, tvarkymo ir planavimo principines nuostatas;
• įvertinus pakoreguotus ar naujai integruotus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius, peržiūrėti ir koreguoti kitus bendrojo plano sprendinius, kuriems turi įtakos kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendiniai:
patikslinti bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, paržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą;
 nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal teritorijos vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus, detalizuoti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams;
 patikslinti gamtinį karkasą, ekologines apsaugos zonas, nustatyti biologinės įvairovės apsaugos priemones, kraštovaizdžio tvarkymo, saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų naudojimo reglamentus;
 peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 detalizuoti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius, atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
• ištaisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas, spręsti galiojančių sprendinių kolizijas (jei yra poreikis);
• integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, www.mazeikiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

(2017-07-24)

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – tvirtinimo detalių cechą (un. Nr. 6196-3006-1021),sandėlius (un. Nr. 6195-9007-3036 ir un. Nr. 6195-9007-3047), administracinį pastatą (un. Nr. 6195-9007-3090), pagalbinį sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3058), atsarginių dalių sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3069) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 214B, 214D, 214E, 214F, 214G, 214H koregavimą Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ).

Detaliojo plano organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Detaliojo plano iniciatorius - UAB „Grūstė“ į/k 166576122, atstovaujama direktoriaus Alfredo Vyniauto. Naftininkų g.38-2, Mažeikiai, Mažeikių r. sav. Iniciatoriaus įgaliotas asmuo arch. Rasa Kačerauskienė tel.:8-610-02426. 
Detaliojo plano rengėjas - Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, tel. 8-610-02426; e-paštas [email protected].
Planavimo pagrindas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-1171, 2016-07-20.
Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti 2016-06-20 , Nr. A1-1171, teritorijų planavimo proceso sutartis 2016-06-15, Nr. MSK-439. 
Planavimo tikslai - Koreguoti žemės sklypo Laisvės g. 214D, Mažeikiuose detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Planavimo uždaviniai - Papildyti esamą pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdu bei nustatyti naudojimo reglamentus (padidinti užstatymo tankumą ir intensyvumą), pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus. Atsižvelgus į planavimo tikslus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Galimybių studijos – nebus atliekamos;
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus apliekamas;
Konkursas geriausiai urbanistinei įdėjai atrinkti – nebus atliekamas;
Teritorijos vystymo koncepcija ir jos nepriklausomas profesinis vertinimas – nebus rengiamas.
Sprendinių viešinimas - detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-02-15 iki 2017-02-28 plano rengėjo patalpose Vasario 16-osios g.7-1, Mažeikiai; Mažeikių rajono savivaldybės tinklalapyje (www.mazeikiai.lt ); Mažeikių rajono savivaldybės patalpose Laisvės g. 8, Mažeikiai (I aukštas, 107 kabinetas); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-16-263). 
Informaciją teikia: PV Arch. Rasa Kačerauskienė, tel. 8-610-02426, e-paštas [email protected]
Pasiūlymų teikimo ir apskundimo tvarka – pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, teikiami raštu ankščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo laiką iki 2017-02-28. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Priedas 1, priedas 2, priedas 2.1, priedas 3, priedas 3.1
(2017-02-13)

2016 metai

 

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-14 įsakymu Nr. A1-42 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamo gamybinio pastato sandėlio (un. Nr. 4400-1555-5665) adresu: Mažeikių r. sav. Krucių k. koregavimas.
Planavimo iniciatorius – UAB „Totochemical“, atstovaujama direktorės Daivos Juškienės įgaliotas asmuo Rasa Kačerauskienė.
Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus (koreguoti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, didinti statybos tankumą ir intencyvumą, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną). 
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ir teikti ar siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016-12-27 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1priedas 2
(2016-12-13)

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-94 “ Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas. 
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Su bendrojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galite susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2016-12-09 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (109 kab., tel. (8 443 98235
Priedas 1priedas 2
(2016-11-25)

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Viekšnių g. 24 E ir Senkelio g. 3 B, Mažeikių mieste, Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo iniciatoriai – Albertas Semenavičius, Algimantas Semenavičius, Augustas Ročys ir Irena Vinčienė
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo tikslas – sujungti du žemės sklypus (kad.Nr.6130/0010:255, kad. Nr.6130/0010:254) į vieną ir padalinti į atskirus žemės sklypus, numatant šiuos naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Viekšnių g. 24E ir Senkelio g. 3B.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2016-08-01 iki 2016-08-12 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. adresu: Aukštoji g. 3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 865085571 , Tel-Fax: 8 444 68086
(2016-07-14)

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. T1-239 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – tvirtinimo detalių cechą (un. Nr. 6196-3006-1021), sandėlius (un. Nr. 6195-9007-3036 ir un. Nr. 6195-9007-3047), administracinį pastatą (un. Nr. 6195-9007-3090), pagalbinį sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3058), atsarginių dalių sandėlį (un. Nr. 6195-9007-3069) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 214B, 214D, 214E, 214F, 214G, 214H koregavimas. 
Planavimo iniciatorius – UAB „Grūstė“ atstovaujama direktoriaus Alfredo Vyniauto.
Su detaliojo plano koregavimo pradžios, finansavimo ir planavimo tikslų projekto dokumentais galima susipažinti ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima iki 2016-06-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (109 kab., tel. (8 443 98235). 
Priedas 1, Priedas 2
(2016-06-15)

Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu”, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6192-6000-9012), ūkinius pastatus( un. Nr. 6192-6000-9020,6192-6000-9042,), garažą (un. Nr.6192-6000-9031) ir kitus inžinerinius statinius(un. Nr. 6192-6000-9053).
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos g. 81.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k., Telšių r. sav. , tel. 8 698 39691, el. paštas: [email protected]
Planavimu suinteresuotas asmuo: Vytenis Liaučius, gyv. Laižuvos 81, Mažeikiai. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2016-05-24 iki 2016-06-06 imtinai pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui.
(2016-05-23)

Skelbimas apie parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinius, aiškinamąjį raštą ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą
(2016-04-28)

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Janos Kesminienės  ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Tirkšlių g. 265, Balėnų k. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6104/0005:39, sklypo plotas 0, 4.5817  ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Jana Kesminienė gyv., Tirkšlių g. 269, Balėnų k., Mažeikių r. sav.,  tel.: 861859240.
Projekto rengėjas – UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2016-03-17 iki 2016-04-01  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2016-03-15)

 

 

2016 metai

 

__________________

Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Janos Kesminienės  ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Tirkšlių g. 265, Balėnų k. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6104/0005:39, sklypo plotas 0, 4.5817  ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Jana Kesminienė gyv., Tirkšlių g. 269, Balėnų k., Mažeikių r. sav.,  tel.: 861859240.
Projekto rengėjas – UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2016-03-17 iki 2016-04-01  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2016-03-15)

 

 

2015 metai

 

Supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 patvirtinto detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b “Rasa” ir s/b “Raselė” Mažeikių r. sav. Mažeikių m. koregavimo projektas. 
Planavimo tikslas: koreguoti bendrojo naudojimo žemės sklypų suformavimą sodininkų bendrijoms “Rasa” ir Raselė”; suformuotiems sklypams patikslinti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatoriai: sodų bendrijos “Raselė” valdybos pirmininkas Martynas Anužis, Raselės 13-oji g. 10, Mažeikiai ir sodų bendrijos “Rasa” valdybos pirmininkas Rimantas Kryžius, Rasos 6-oji g. 5, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]. 
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-11-11 iki 2015-11-25 pas plano rengėją arba pas planavimo iniciatorius.
(2015-10-21)
 

Supaprastinta tvarka yra rengiamas detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-09 įsakymu Nr. A1-1269 dviem žemės sklypams suformuoti prie esamų pastatų adresu: Gamyklos g. 39 Mažeikiai (dabartinis adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 52) sprendinių koregavimo projektas.   
Koregavimo tikslas: pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-09 įsakymu Nr. A1-1269 dviem žemės sklypams suformuoti prie esamų pastatų adresu: Gamyklos g. 39 Mažeikiai patvirtinto detaliojo plano suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, atitinkamai pakoreguojant ir užstatymo tankumą bei užstatymo intensyvumą. 
Dabartinis adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 52. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: UAB “Poremo” direktoriaus Sauliaus Timinsko įgalioto asmens Vladimiro Umanskio, veikiančio pagal 2015-06-10 įgaliojimą, adresas Gamyklos g. 54 Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-09-15 iki 2015-09-30 pas plano rengėją.
(2015-09-04)
                                                                                           

Supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-04-27 sprendimu Nr. T1-133 patvirtinto detaliojo plano žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus: kontrolės punktą (un. Nr. 6196-6006-2076) ir sandėlį (un. Nr. 6196-6006-2087), numatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) bei nustatyti žemės sklypo užstatymo režimą, numatant didinti užstatymo tankumą ir intensyvumą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 46A ir Gamyklos g. 46B koregavimo projektas.   
Planavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, atitinkamai pakoreguojant ir užstatymo tankumą bei užstatymo intensyvumą. 
Dabartinis adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 46A. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: UAB “Jubana”, atstovaujamos generalinio direktoriaus Juliaus Banio įgalioto asmens Ramunės Strikauskienės, veikiančios pagal įgaliojimą, adresas Gamyklos g. 45, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-09-17 iki 2015-10-01 pas plano rengėją.
(2015-09-04)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-02 įsakymu Nr. A1-2160 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių miestas, V. Mykolaičio-Putino g. 13. 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6195-4001-3013), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6195-4001-3024, Nr. 6195-4001-3046, Nr. 6195-4001-3057), garažui (un. Nr. 6195-4001-3035) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, rūkyklai, wc, tvoroms, kiemo aikštelėms) (un. Nr. 6195-4001-3068) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. V. Mykolaičio-Putino g. 13.
Planavimo iniciatorius: Viktoras Bernardas Skiotys.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2015-09-11 iki 2015-09-25.
(2015-08-26)

 
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Reivyčių k. Reivyčių sen., Mažeikių r., sav., (kad. Nr. 6167/0003:467), pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas- bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą atidalinti į keturis žemės sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius – Kazys Vytautas Rakštys, gyv. Pavenčių g. 23-9, Mažeikiai, Beniga Žiūrienė, Stanislovas Rakštys ir Darius Rakštys
Planavimo rengėjas – UAB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29a., Šiauliai.Tel. (8 41 52 36 07) [email protected]
Projekto sprendiniai nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. iki 2015 m. rugsėjo 11 d. bus eksponuojami Reivyčių seniūnijos patalpose, adresu: Laisvės g. 216, Mažeikiai. Nurodytu laiku galite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
(2015-08-26)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-26 įsakymu Nr. A1-1324 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių miestas, M. Jankaus g. 16.  
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6198-5000-3010), ūkiniui pastatui (un. Nr. 6198-5000-3021) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, stoginei - 2 vnt., lauko tualetui) (un. Nr. 6198-5000-3032) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. M. Jankaus g. 16.
Planavimo iniciatoriai: Lina Kraučūnaitė, Jadzė Kraučūnienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2015-08-14 iki 2015-08-28. 
(2015-07-24)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių m. sen. Mažeikių m. Pušyno g. 13A žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.
 Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 4400-0315-9360), ūkiniam pastatui (un. Nr. 4400-0135-9415) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, lauko tualetui, stoginei, tvorai, kiemo aikštelei)(un. Nr. 4400-0135-9448) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pušyno g. 13A.
 Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Povilas Savickis.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)


 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių m. sen. Mažeikių m. Žemupio g. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0020:146) padalinimas ir naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Žemupio g.
 Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Birutė Svirkienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen. Kalnėnų k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6110/0017:415) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę bei sklypo padalijimas į du sklypus. 
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Birutė Svirkienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)
 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių seniūnijoje Reivyčių kaime Žagarėlės g. 53 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:239) dalių atidalinimas iš bendrosios nuosavybės.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Eduardas Pranciulis, Elena Adomaitienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių apylinkės seniūnijoje Troškučių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6110/0017:423) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalijimas į du sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Vaclovas Taurinskis, Steponas Taurinskas.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių apylinkės seniūnijoje Troškučių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: padalinti sklypą (kad. Nr. 6110/0017:263) į du sklypus, pakeičiant vieno naujai suformuoto žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Stefanija Kavaliauskienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-07-15)


 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių seniūnijoje Urvikių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: padalinti sklypą (kad. Nr. 6167/0001:409) į keturias dalis.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Birutė Eugenija Lyčak.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-0715)


 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių miesto seniūnijoje Mažeikių m. Laižuvos g. 40 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
 Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 6196-4001-6018), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6196-4001-6020), garažui (un. Nr. 6196-4001-6030), viralinei (un. Nr. 6196-4001-6041), kitiems statiniams (inžineriniams)- kiemo statiniams (šuliniui, šiukšlių dėžei, tvorai)(un. Nr. 6196-4001-6052) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos g. 40.
 Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
 Planavimo iniciatorius: Valentinas Kasakauskas.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-07-15)

 

Informuojame, kad pradedamas rengti detalus planas dviejų žemės sklypų sujungimui, suformuoto žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimui į gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas, bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k.                   
Planavimo organizatorius – UAB „Migiris“  Gamyklos g., 31E, Mažeikiai kontaktinis tel.: 861521741. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą dviejų žemės sklypų sujungimui suformuoto žemės sklypo  naudojimo paskirties pakeitimui į gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas, bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-08-03 iki 2015-08-28.Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-10 iki 2015-08-24, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2015-08-31 11,00 ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 861521741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2015-07-14)

 

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas Viktoro Sidabro, Vaido Sidabro ir Romualdo Lukošiaus nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastrinis Nr. 3238/0004:16, esančio Pakalupio k., Viekšnių sen., Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis, atidalijant sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės.
Planavimo organizatoriai: Viktoras Sidabras, Vaidas Sidabras ir Romualdas Lukošius. 
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima nuo 2015-07-13 iki 2015-07-24 adresu: Laisvės g. 29 (II aukštas), Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Andriaus Bučiaus individuali veikla, matininkas Andrius Bučius, V.Kudirkos g. 13, Viekšniai, Mažeikių r. sav. Tel. 8 68221655, [email protected]
(2015-07-08)

 

Informacija apie galimybes susipažinti su rengiamu Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu (rajono lygmens specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu). Su rengiamu specialiuoju planu (plano projektu) galima susipažinti planavimo organizatoriaus – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, žemiau nurodytu adresu.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faks.  (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt. 
Planavimo tikslai: užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę, nustatyti vandenviečių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. 
Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti kiekvienos vandenvietės (pagal vandenvietės tipą, grupę ir pogrupį) sanitarinę apsaugos zoną (SAZ); nustatytose SAZ numatyti teritorijų naudojimo režimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.
Planuojama teritorija: Mažeikių rajonas (Mažeikių seniūnija – Krakiai, Bugeniai, Žiogaičiai; Šerkšnėnų seniūnija – Plinkšiai, Rubikai; Tirkšlių seniūnija – Tirkšliai, Daubariai, Leteniai, Užlieknė, Geidžiai, Pievėnai; Židikų seniūnija – Židikai, Senmiestė, Pikeliai, Ukrinai, Račaliai; Laižuvos seniūnija – Laižuva, Auksūdys; Reivyčių seniūnija – Urvikiai; Sedos seniūnija – Seda, Kalnijai, Vadagiai, Renavas, Grūstė; Viekšnių seniūnija – Viekšniai, Užventis, Žibikai, Kapėnai, Palnosai).
Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas neatliekamas, nes planas nenustato jokių ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindų.
Pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti iki jo derinimo stadijos pradžios, bet ne trumpiau kaip 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir seniūnijų bei savivaldybės patalpose. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui ir (arba) plano rengėjui, raštu.
(2015-05-29)


Informuojame, kad skelbiamos parengto Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano viešo svarstymo procedūros.
Detaliojo plano rengimo pagrindas
 – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-2661 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.
Planavimo tikslai – detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, patikslinti uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8-443) 98 240, el.paštas: [email protected].
Detaliojo plano rengėjas – UAB “Ekoprojektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, projekto vadovas Kazys Kaikaris, tel. (8-5) 261 7694, faks. (8-5) 261 9529, el. paštas: [email protected] .
Planuojamos teritorijos adresas – Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalys).
Susipažinimas su detaliuoju planu - susipažinti su parengtu Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2015 m. gegužės 29 iki 2015 m. birželio 29 d. (įskaitytinai) aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus ir rengėjo adresais.
Viešas svarstymas – parengto Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano sprendinių svarstymo viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. birželio 29 d. 17 val. Mažeikių rajono savivaldybės Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216S, 89305 Mažeikiai.
Detaliojo plano vieša ekspozicija - nuo 2015 m. birželio 8 iki birželio 29 d. (įskaitytinai) vyks Mažeikių rajono savivaldybėje, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai ir Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216S, 89305 Mažeikiai, tel. 8-443 40504.
Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus ir pastabas dėl Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano ir jo sprendinių iki 2015 m. birželio 29  d. (viešo svarstymo pabaigos) galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Respublikos g. 32, Telšiai) per vieną mėnesį nuo raštiško atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.
(2015-05-25)Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie  rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6147/0003:26, esančio Mažeikių r. sav., Sedos sen., Vadagių k., Baipšiškės 9,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeitimas
Planavimo iniciatorius:  Stanislovas Bagdonas
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-05-20 iki 2015-06-02
(2015-05-20)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6157/0004:0008, esančio Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Skuodiškių k.,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą ir suformuoti atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius:  Eugenijus Dimbinskis
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-05-14 iki 2015-05-28.
(2015-05-14)

 

Pradedamas rengti Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detalusis planas

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-2661 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.
Planavimo tikslai – detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, patikslinti uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8-443) 98 240.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “Ekoprojektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8-5) 261 7694el.p. [email protected]  (8-5) 261 6654, el. p. [email protected].
Planuojamos teritorijos adresas - Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalys).
TERITORIJOS TIES MAŽEIKIŲ MIESTO ŠIAURĖS VAKARŲ RIBA (KALNĖNŲ, REIVYČIŲ, KURMAIČIŲ KAIMŲ DALIŲ) DETALIOJO PLANO RENGIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO LYGMUO: Savivaldybės.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RŪŠIS: Kompleksinis.
PLANUOJAMA TERITORIJA: apie 340 ha.
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
1. Detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, pagal pridedamą schemą. Suformuluoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir inžinerinių komunikacijų koridorių ribas.
2. Patikslinti (koreguoti) tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.
DETALIOJO PLANO DARBŲ ETAPAI:
1. Parengiamasis.
2. Rengimo.
3. Baigiamasis.
DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIA: 2015-03, PABAIGA: 2015-07
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas (nereikalingas).
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau) reikalingumas turi būti įvertintas pateikus atranką dėl SPAV. Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas detaliojo plano rengimo etape.

 

Informuojame, kad rengiamas  Cicilijai Irenai Meironienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo,  esančio Mažeikių rajono savivaldybės  Tirkšlių kadastro vietovėje, Tirkšlių seniūnijoje, Lėtenių  kaime,  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr.6160/0001:491  padalijimas į du žemės sklypus, vienam žemės sklypui pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos).   
Planavimo iniciatorius –Cicilija Irena Meironienė.                 
Projekto rengėjas-UAB ,,EUROMETRAS“,  licencijos Nr.ŽF-118.     Susipažinti  su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis  nuo 2015 m.  gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 22 d. projekto rengėjo būstinėje S. Daukanto g. 24, LT-90165  Plungė. Tel./faks. 8 448 54261, mob.8 655 71933, el. paštas [email protected]   
(2015-04-27)       

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių  sen. Balėnų k.,Plienakių g. 1, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas
Planavimo iniciatorius:  AUŠRA GULBINAITĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-04-28 iki 2015-05-12
(2015-04-27)

 

Dėl sprendimo rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentą projekto paskelbimo
(2015-04-20)

 
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014 m. spalio mėn. 10 d. įsakymu Nr. 35FPĮ-(14.35.124.)-7 „Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6127/0005:3, esančio Kabaldikų g. 4, Kabaldikų kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:3, esančio Kabaldikų g. 4, Kabaldikų k., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Rimantas Žulpa.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-04-20 iki 2015-04-30 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2015-03-30)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-4002-5011), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6197-4002-5022), garažui (un. Nr. 6197-4002-5033) ir kitiems statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6197-4002-5044) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 53 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-4002-5011), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6197-4002-5022), garažui (un. Nr. 6197-4002-5033) ir kitiems statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6197-4002-5044) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 53 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Albertas Jonuškis, Romas Jonuškis
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-3003-3014), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6197-3003-3030, un. Nr. 6197-3003-3041), garažui (un. Nr. 6197-3003-3028) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei) (un. Nr. 6197-3003-3052) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 51 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-3003-3014), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6197-3003-3030, un. Nr. 6197-3003-3041), garažui (un. Nr. 6197-3003-3028) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei) (un. Nr. 6197-3003-3052) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 51 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Vida Grigužauskienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksloatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 4400-2885-6280) adresu: M.Valančiaus g. 61A Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksloatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 4400-2885-6280) adresu: M.Valančiaus g. 61A Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB AV grupė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6193-5000-9010), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6193-5000-9024) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, tualetui) (un. Nr. 6193-5000-9030) adresu: Laižuvos g. 58 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6193-5000-9010), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6193-5000-9024) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, tualetui) (un. Nr. 6193-5000-9030) adresu: Laižuvos g. 58 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Kazys Lukauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6199-3003-7016) ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, stoginei, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6199-3003-7027) adresu: Laisvės g. 212 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6199-3003-7016) ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, stoginei, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6199-3003-7027) adresu: Laisvės g. 212 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Antanas Lukošius, Ramunė Staškuvienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos) bei sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus adresu: Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r.sav., (sklypo kadastrinis Nr. 6167/0003:226).
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimas adresu: Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r.sav., (sklypo kadastrinis Nr. 6167/0003:226).
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Mindaugas Gurauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai 
Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

 

Informacija apie pradedamą rengti Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialųjį planą:
Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos užsakymu pradėtas rengti Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas (rajono lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas).
Planavimo tikslai: užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę, nustatyti vandenviečių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. 
Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti kiekvienos vandenvietės (pagal vandenvietės tipą, grupę ir pogrupį) sanitarinę apsaugos zoną (SAZ); nustatytose SAZ numatyti teritorijų naudojimo režimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.
Planavimo terminai: 2015 m. I ketv. – 2015 m. III ketv.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faks.  (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt. 
Planuojama teritorija: Mažeikių rajonas (Mažeikių seniūnija – Krakiai, Bugeniai, Žiogaičiai; Šerkšnėnų seniūnija – Plinkšiai, Rubikai; Tirkšlių seniūnija – Tirkšliai, Daubariai, Leteniai, Užlieknė, Geidžiai, Pievėnai; Židikų seniūnija – Židikai, Senmiestė, Pikeliai, Ukrinai, Račaliai; Laižuvos seniūnija – Laižuva, Auksūdys; Reivyčių seniūnija – Urvikiai; Sedos seniūnija – Seda, Kalnijai, Vadagiai, Renavas, Grūstė; Viekšnių seniūnija – Viekšniai, Užventis, Žibikai, Kapėnai, Palnosai).
Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas nebus atliekamas, nes planas nenustato jokių ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindų.
Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, iki jo derinimo stadijos pradžios. Pasiūlymai teikiami  planavimo organizatoriui ir (arba) plano rengėjui, raštu. Apie galimybes susipažinti su rengiamu specialiuoju planu bus informuojama papildomai, parengus teritorijų planavimo dokumento projektą.
(2015-03-12)

 

Pranešimas apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą:
Informuojame, kad rengiamas Augustui Petkui nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, sklypo kadastrinis Nr. 6114/0002:110 plotas 0,3263 ha ir sklypo kadastrinis Nr. 6114/0002:95 plotas 0,3473 ha (Buknaičių kadastro vietovė), adresu: Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Dviejų sklypų sujungimas į vieną bendrą sklypą.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Augustas Petkus
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-02-06)

 

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0014:347), Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-19 d. įsakymu Nr.A1-3162. 
Projekto tikslai – žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0014:347) naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas 5 atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl.,
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Asta Turčinskienė, Vilius Turčinskas.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8-61521741, nuo 2015-01-22 iki 2015-02-05.
(2015-01-21)

 

Informuojame, kad vadovaujantis, “Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  yra rengiami  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai adresu:
1. Mažeikių r. sav.  Mažeikių sen. Mažeikių m. greta Sedos ir Pavenčių gatvių: 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A1-1222.
Planavimo tikslas:  suformuoti 4 žemės sklypus Mažeikių r. sav., Mažeikių m. greta Sedos ir Pavenčių gatvių, numatant kitos paskirties žemės sklypo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas;
2. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 10: 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2014 m. balandžio 22 d. Nr. A1- 999.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 10, nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
3. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. - Gamyklos g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2014 m. balandžio 30 d. Nr. A1- 1062. 
Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Montuotojų g. 12 ir 16, Gamyklos g. 45C, Montuotojų ir Gamyklos gatvėmis, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą –pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
4. Žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0012:40) adresu Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pavenčių g. 10:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio  22 d įsakymą Nr. A1-1001, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės  13 d.  įsakymą Nr. A1-1214.
Planavimo tikslas: padalinti  žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0012:40) į atskirus keturis žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pavenčių g.10.
5. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Vytauto g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-996. 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Vytauto gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – rekreacinės paskirties želdynų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas.
6. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. šalia Aušros gatvės:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-997.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Viekšnių m. šalia Aušros gatvės, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – rekreacinės paskirties želdynų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas.
7.Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 5: 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-998. 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 5, nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
8. Mažeikių r. sav. Sedos m. Užpilių g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-947. 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Sedos m. Užpilių gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – bendro naudojimo teritorijas (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo).
9. Mažeikių r. sav. Sedos m. Dariaus ir Girėno g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-943. 
Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 45, 47A, Dariaus ir Girėno gatve bei Sedos miesto riba, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą - pramonės sandėliavimo objektų teritorijas.
10. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g.: 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-939.
Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais  Mažeikių m. Montuotojų g. 5, 7 ir Montuotojų gatve, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
11. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos ir Pramonės g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-940. 
Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Laižuvos g. 80, 82B, 82D, 82 ir Pramonės g. 39, 41, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.
12. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pramonės g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-936.  
Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių mieste Pramonės g. 27, 27G, 27C, 27F, 27B ir Pramonės gatve, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijas.
13. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Mažeikių g. 28 ir Vytauto g. 2.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-942.
Planavimo tikslas: įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su  besiribojančiu žemės sklypu (kad. Nr. 3260/0001:251) ir dalį žemės sklypo (kad. Nr. 3260/0001:256) prijungti prie naujai suformuoto sklypo, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdus - bendro naudojimo teritorijas (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) ir visuomenės paskirties teritorijas adresu: Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Mažeikių g. 28 ir Vytauto g. 2.
14. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. J. Basanavičiaus g. 15A.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-938.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: ligoninei (un. Nr. 6193-5000-2017), garažui (un. Nr. 6193-5000-2028) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. J. Basanavičiaus g. 15A.
15. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Kuršių g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-1000. 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav.  Mažeikių m.  greta Kuršių gatvės nuosavybės teisių atkūrimui gražinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
16. Mažeikių r. sav.  Mažeikių mieste tarp Sodų kelio ir Žemupio gatvės greta Sodų kelias 34A sklypo:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A1-1375. 
Planavimo tikslas: suformuoti naujus žemės sklypus Mažeikių r. sav. Mažeikių m. tarp Sodų kelio ir Žemupio gatvės greta Sodų kelias 34A sklypo, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.
17. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g.:
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. A1-1628. 
Planavimo tikslas: suformuoti naują (-us) žemės sklypą (-us) teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Gamyklos g. 46A, Gamyklos g. 46, Gamyklos g. 46C ir Gamyklos gatve, numatant priėjimą ar privažiavimą prie esamų svetimų statinių ar įrenginių.
Projektų organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Projektų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected].
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, pateikti pastabas ir pasiūlymus, suinteresuoti asmenys gali nuo 2015 m. sausio 21 d. iki 2015 m. vasario 4 d. pas plano rengimo organizatorių  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl projektų sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2015 m. vasario 4 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2015-01-20)

 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą:   
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Krakių k., Mažeikių r. sav. (kad.Nr.6120/0006:322) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas, Laisvės g. 39, Mažeikiai, tel.: 8-443-25136.
Projekto iniciatorius – žemės sklypo savininkė Nijolė Petraškienė, Mindaugo g. 4-31, Mažeikiai, tel.: 8-612-57781
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant du sklypus ir pakeičiant vieno naujai suformuoto žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę. 
Projekto rengėjas: arch. T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected]. Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorių bei pateikti raštiškus pasiūlymus ar pastabas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-02.
(2015-01-15)

 

Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą:   
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo P.Matulionio g. 45, Mažeikiai, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: 8-443-98235.
Projekto iniciatoriai – Vidmantas Lekstutis, Laura Vyšniauskaitė, P.Matulionio g. 45, Mažeikiai, tel.: 8-682-35270; 8-688-52010.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 6195-7001-3016), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6195-7001-3027, Nr. 6195-7001-3038), kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei, šuliniui) (un. Nr. 6195-7001-3049), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., P.Matulionio g. 45.
Projekto rengėjas: arch. T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected]. Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorius bei pateikti raštiškus pasiūlymus ar pastabas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-02.
(2015-01-15)

 

INFORMACIJA  APIE  RENGIAMĄ  ŽEMĖS  SKLYPO,  ESANČIO  KABALDIKŲ K., REIVYČIŲ SEN.,  MAŽEIKIŲ R. SAV.  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO  PROJEKTĄ
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Kabaldikų k., Reivyčių  sen., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas.
Projekto  iniciatorius – Viktoras Girininkas
Planavimo tikslas – padalinti į 2 sklypus ir suformuoto 0,2289 ha sklypo paskirtį pakeisti į kitos paskirties žemės sklypą.   
Projekto rengėjas
 – VĮ „Valstybės žemės fondas“, specialistė J.Sakalauskienė,  kvalifikacijos pažymėjimo  Nr. 2R-FP-630.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2015 m. sausio 15 d. iki 2015 m. sausio 29 d. nuo 8 val. iki 17 val.  adresu  - Sodų g. 52-5, Mažeikiai, prieš tai asmeniškai susitarę. Telefonas pasiteirauti  8 612 16221.
(2015-01-14)

2014 metai

 

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas dėl žemės sklypo  (kad. Nr. 6160/0001:30) naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei padalinimo į atskirus sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl.
 Planavimo organizatorius – UAB “RFN”, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Šakausko, tel. 8 682 40192.
 Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; esant poreikiui, numatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
 Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas yra 0.9793 ha.
 Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. IV ketv. – 2015m. I ketv.
 Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo kitų metų sausio 2d. iki sausio 30d., pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų k., UAB “RFN” patalpose, kur 2015-01-30, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.:[email protected]
(2014-12-17)


INFORMACIJA  APIE  RENGIAMĄ  ŽEMĖS  SKLYPO,  ESANČIO  LAUKŲ G. 2L, TIRKŠLIŲ MSTL., TIRKŠLIŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.  FORMAVIMO IR PERTVARKYMO  PROJEKTĄ
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Laukų g. 2L, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos mažeikių skyriaus vedėjas.
Projekto  iniciatorius – Rimantas Grinis.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamam statiniui eksploatuoti, esantį Laukų g. 2L, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.
Projekto rengėjas – UAB „Europlanas“, kvalifikacijos pažymėjimo  Nr. 2R-FP-809.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. gruodžio 16 d. iki 2015 m. sausio 05 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose - Plungės  g. 18, LT-90313 Rietavas. Telefonas pasiteirauti  8 671 18  218.
(2014-12-16)

 

Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene
Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymu Nr. A1-2276 “Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12C ir Skuodo g. 12D koregavimo” bei 2014-09-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MS-923, supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-08-29 sprendimu Nr. T1-228 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypui suformuoti prie esamų pastatų adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12C ir Skuodo g. 12D koregavimo projektas. 
Koregavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Skuodo g. 12C. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius; Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: Alfredas Ridzvanavičius.
Plano koregavimo rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su pakoreguoto detaliojo plano sprendiniais ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas galima nuo 2014-12-18 iki 2015-01-06 darbo dienomis pas plano rengėją. 
(2014-12-15)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie  rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6120/0007:0083, esančio Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Milių k., Kuršėnų kel. 76,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeitimas
Planavimo iniciatorius:  Marytė Mažeikienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-15 iki 2015-01-02
(2014-12-15)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6157/0003:0012, esančio Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Pašerkšnės k., Sedos g. 122,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą ir suformuoti atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius:  Sigita Dobrovolskienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-05 iki 2014-12-18 .
(2014-12-04)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6174/0005:0031, esančio Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Užlieknės k.,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į keturis sklypus.
Planavimo iniciatorius:  LIJANA PRIEDININKIENĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-12-05 iki 2014-12-18.
(2014-12-04)


Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 nustatyta tvarka, patiksliname informaciją apie rengiamus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:
1. Adresu: Žemaitijos g. 63, 63A, 65; Pavasario g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Pavenčių g. 17, 19, 21, 23, 23A, 25 Mažeikių m., 
Žemės sklypo planų rengimo tikslas: 
1. suformuoti žemės sklypus apie esamus pastatus – gyvenamuosius namus (aukščiau nurodytais adresais).
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected]
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 10 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl žemės sklypo plano projekto sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2014 m. gruodžio 10 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2014-12-02)

 

Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene
Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymu Nr. A1-2277 “Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12 ir Skuodo g. 12C koregavimo” bei 2014-09-23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. MS-932, supaprastinta tvarka yra rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-04-27 sprendimu Nr. T1-134 patvirtinto detaliojo plano, žemės sklypams suformuoti apie esamus pastatus – sandėlius (un. Nr. 6197-8002-0065, Nr. 6197-8002-0076, Nr. 6197-8002-0087, Nr. 6197-8002-0121, Nr. 6197-8002-0110) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 12 ir Skuodo g. 12C koregavimas. 
Koregavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Skuodo g. 12E. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius; Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: Dainiaus Butkaus komercinė firma; Skuodo g. 12E, Mažeikiai.
Plano koregavimo rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas galima nuo 2014-12-01 iki 2014-12-12 darbo dienomis pas plano rengėją. 
(2014-11-27)


Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 nustatyta tvarka, informuojame apie rengiamus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:
1. Adresu: Žemaitijos g. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Pavenčių g. 33, 35, 37, 37A, 39, 41; Pavasario g. 25, 27, 31, 33, 35, 41, 45, 45A, 47, 49;  M. Daukšos g. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54 Mažeikių m.,
2. Adresu: Skuodo g. 15A, 15B;  Juodpelkio g. 6, 8, 10 Mažeikių m.,
3. Adresu: Laisvės g. 218, 220, 222, 224, 226; Tylioji g. 2, 4, 6, 8, 10, 22, 22A, 24, 32, 34, 36, 38, 40 Mažeikių m.,
4. Adresu: Ventos g. 14, 16, 20, 22, 24 Mažeikių m.,
5. Adresu: M. Daukšos g. 28, 28A, 30, 30A, 32; Pavasario g. 63, 63A, 65; Žemaitijos g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Mažeikių m., 
6. Adresu: Naftininkų g. 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 76A, 78, 80, 82, 84; fontanas Naftininkų g. Mažeikių m.,
7. Adresu: Taikos g. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, skveras Taikos g. ; Pavenčių g. 7, 9, 11, 13 Mažeikių m.,
8. Adresu: P. Matulionio g. 38, 40 Mažeikių m.,
9. Adresu: Laisvės g. 42 Mažeikių m.,
10. Adresu: Laisvės g. 2 Mažeikių m.,
11. Adresu: Žemaitijos g. 20D Mažeikių m.,
12. Adresu: Pavasario g. 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 20; Sedos g. 33, 35, 37 Mažeikių m.,
13. Adresu: Ventos g. 4, 6 Mažeikių m.,
14. Adresu: Draugystės g. 32 Mažeikių m.
Žemės sklypo planų rengimo tikslai: 
1. suformuoti žemės sklypus apie esamus pastatus – gyvenamuosius namus (aukščiau nurodytais adresais); 
2. suformuoti žemės sklypą apie fontaną adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Naftininkų g.;
3. padalinti  žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0012:58) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Draugystės g. 32;
4. suformuoti žemės sklypą skverui adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Taikos g;
5. suformuoti žemės sklypą apie esamą aikštelę – automobilių stovėjimo aikštelę (un. Nr. 4400-2014-2807) adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Žemaitijos g. 20D. 
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected]
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. lapkričio 24 d. iki 2014 m. gruodžio 8 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl žemės sklypo plano projekto sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2014 m. gruodžio 8 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2014-11-20)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą VIDMANTO PETKAUS ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Tirkšlių mstl., Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6160/0001:0101, sklypo plotas 1.4000 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius –VIDMANTAS PETKUS, 
Projekto rengėjas - S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., tel. 869839691, el. p.[email protected]
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val., nuo 2014-11-20 iki 2014-12-04.
(2014-11-19)


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, pertvarkomas žemės sklypas (teritorija): žemės sklypas (kad.Nr.6130/0017:108) (0,2513 ha) adresu: Mažeikių r.sav. Mažeikių m. Žemaitės g. 5.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad.Nr. 6130/0017:108) į atskirus žemės sklypus adresu: Žemaitės g. 5 Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Darius Valančauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-11-19 iki 2014-12-04 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-11-17)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014-02-17 įsakymu Nr. 35VĮ-(14.35.2.)-174 “Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6160/0012:168, esančio Krucių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”, nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:168), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių kaime žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus bei pakeisti atidalinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemės sklypą (gyvenamosios teritorijos).
Planavimo iniciatorius: Paulius Prielgauskas.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu bei raštu pareikšti pastabas ir pasiūlymus galima darbo valandomis pas plano rengėją nuo 2014-11-24 iki 2014-12-08. 
(2014-11-13)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0005:216, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Spurganų k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  VIRGINIJA MARTIŠAUSKIENĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-26.
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0018:42, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Šiaurės g. 7, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  Vacys Paulauskas
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-27 .
(2014-11-12)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0018:42, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m., Šiaurės g. 8, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: ROMUALDAS ŠEPUTIS
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 IKI 2014-11-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-27.
(2014-11-12)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Senkelio g. 12F , žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti (garažams 4400-2099-3426, 4400-2099-3437, 4400-2099-3448,4400-2099-3459).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  VYTAS RUIBYS
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-11-12 iki 2014-11-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-27.
(2014-11-12)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:78), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
 Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į septynis sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
 Planavimo iniciatorius: Ramūnas Sobutas.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6170/0004:56), esančio Mažeikių r. sav. Sedos sen. Pagardės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
 Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
 Planavimo iniciatorius: Elenos Stasiulienės įgaliota Edita Rubežienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6170/0004:68), esančio Mažeikių r. sav. Sedos sen. Pagardės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
 Planavimo tikslas: sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
 Planavimo iniciatorius: Elenos Stasiulienės įgaliota Edita Rubežienė.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6180/0003:68), esančio Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen. Žemalės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas, suformuojant atskirus kitos paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
 Planavimo iniciatorius: Haroldas Miceika, gyv. Mažeikių r. sav. Žemalės k. D. Poškos g. 7.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6180/0003:220), esančio Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų sen. Žemalės k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
 Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
 Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
 Planavimo iniciatorius: Haroldas Miceika, gyv. Mažeikių r. sav. Žemalės k. D. Poškos g. 7.
 Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-11-17 iki 2014-11-28 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-11-06)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymu Nr. A1-2564 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Sedos miestas, Užpilių g. 7.  
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6189-0002-1010), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6189-0002-1024, Nr. 6189-0002-1030, Nr. 6189-0002-1041, Nr. 6189-0002-1052) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniams 2 vnt., WC) (un. Nr. 6198-0002-1063) adresu: Užpilių g. 7, Sedos m., Mažeikių r. sav.
Planavimo iniciatorius: Pranciška Jakutienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-11-10 iki 2014-11-24. 
(2014-11-03)

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6110/0017:0423), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen. Bugenių kadastro vietovėje, Troškučių kaime,  Vaclovui Taurinskiui ir Steponui Taurinskui priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo-formavimo (padalijimo) projektas.
Žemės sklypų formavimo pagrindas –NŽT prie ŽŪM Mažeikių sk .įsakymas 2014-10-06 Nr.35FPĮ-(14.35.2.)-4
Planavimo tikslas – žemės slypo padalijimas į du sklypus, keičiant paskirtį į į kitos paskirties žemę..
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Mažeikių skyrius                         Iniciatorius-  Vaclovas Taurinskis ir Steponas Taurinskas
Susipažinti su šio projekto sprendiniais bei raštu pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. lapkričio  3 d. iki 2014 m. lapkričio 14 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33.
Gedimino 11-6    Mažeikiai   Telefonas:  8-614-72715.. E-mail [email protected]
(2014-11-03)

Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymu Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-27 įsakymu Nr. A1-2647 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymo Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą” 1 punkto pakeitimo, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų kad. Nr. 6130/0021:33 ir Nr. 6130/0021:34 (buvę kadastro Nr. 6110/0017:68 ir Nr. 6110/0017:67), esančių atitinkamai Kaštonų g. 1 ir Kaštonų g. 1A, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą.  
Planavimo tikslas: sujungti du žemės sklypus į vieną bendrą sklypą ir padalinti į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius: Romualdas Ročys.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-10-30 iki 2014-11-13. 
Internetinėje svetainėje 2014-10-23 patalpintą analogišką informaciją laikyti negaliojančia.
(2014-10-28)

Informuojame apie parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Santeklių k., Virvytės g. 3.
Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo įsakymas 2014-07-31 Nr. 35VĮ-(14.35.2)-813 Dėl žemės sklypo Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus 2014-08-12 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 35RE-(14.35.36.)-71; Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2014-08-05 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 133.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo tikslai: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (unikalus Nr. 3297-4015-3011), viralinei (unikalus Nr. 3297-4015-3022), daržinei (unikalus Nr. 3297-4015-3033), tvartui (unikalus Nr. 3297-4015-3044), garažui (unikalus Nr. 3297-4015-3055), ir kitiems statiniams (inžineriniams) - šuliniui, WC (unikalus Nr. 3297-4015-3066).
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas,www.nzt.lt, el. paštas: [email protected], tel. Nr. 8 443 25135.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriai: Zita Grossienė, Adolfas Gross.
Plano rengėjas: UAB „Inžinerija LT“  Liepų g., 64, LT-91108 Klaipėda, tel. 867020356 , el. paštas:[email protected].
Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2014-10-27 iki 2014-11-07 imtinai darbo dienomis, plano rengėjo patalpose.
(2014-10-23)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-19 įsakymu Nr. A1-2039 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų kad. Nr. 6130/0021:33 ir Nr. 6130/0021:34 (buvę kadastro Nr. 6110/0017:68 ir Nr. 6110/0017:67), esančių atitinkamai Kaštonų g. 1 ir Kaštonų g. 1A, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą.  
      Planavimo tikslas: sujungti du žemės sklypus į vieną bendrą sklypą ir padalinti į du atskirus žemės sklypus.
      Planavimo iniciatorius: Romualdas Ročys.
      Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
      Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
      Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-10-23 iki 2014-11-06. 
(2014-10-23)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Viekšnių g. 2, formavimo ir pertvarkymo projektą. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-17 d. įsakymu Nr.A1-359.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6194-9002-8026) ir jo priklausiniams adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m. Viekšnių g.2.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Romas Jašmontas, Elena Yashmontienė, Genė Tomanienė, Bronislovas Ruginis
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, Tel.:8-610-02426, el.p.:  [email protected]
Susipažinti
 su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose Vasario 16-osios 7-1, Mažeikiuose, nuo 2014-10-23 iki 2014-11-05. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-11-05.
(2014-10-21)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:169, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Zita Konsmonienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-15 iki 2014-09-26 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-10-20)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:6), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. Akmenų g. 4 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti 0,2500 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą  į du aklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Mažeikių m. Laisvės g. 39.
Planavimo iniciatorius: Orinta Dargė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-10-22 iki 2014-11-07 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-10-09)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Viekšnių g. 2 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas rengiamas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-17 d. įsakymu Nr.A1-359.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6194-9002-8026) ir jo priklausiniams adresu: Mažeikių r. sav., mažeikių m. Viekšnių g.2.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Romas Jašmontas, Elena Yashmontienė, Genė Tomanienė, Bronislovas Ruginis
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12 arba Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, Tel.:8-610-02426, el.p.:  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose Vydūno g. 12 arba Vasario 16-osios 7-1, Mažeikiuose, nuo 2014-10-06 iki 2014-10-17. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-10-17.
(2014-10-03)

 

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas trijų žemės sklypų (kad.Nr.: 6167/0003:383, 6167/0003:382, 6167/0003:381) performavimui, numatant dalies naujai suformuotų sklypų naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Siauroji g. 23. 
Detaliojo plano organizatoriai:
 Darius Barkus, Aloyzas Barkus, tel.: 8-611-48246.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą trijų žemės sklypų (kad.Nr.: 6167/0003:383, 6167/0003:382, 6167/0003:381) performavimui, numatant dalies naujai suformuotų sklypų naudojimo paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) jei yra poreikis numatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
Planuojami žemės ūkio paskirties žemės sklypai yra 0.4069ha ir 1.0660ha bei kitos paskirties žemės sklypas 0.19 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. III – IV ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriams arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų rugsėjo 26 d. iki spalio 24d., pas planavimo organizatorius, adresu: Siauroji g. 9, Reivyčių k., Mažeikių r. sav. 2014-10-24, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2014-09-17)

 

Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:90, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Danutė Vorienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-18 iki 2014-10-01. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-10-01.
(2014-09-17)

Informacija apie parengtus Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“ parengė Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą.
Kviečiame visus suinteresuotuosius asmenis dalyvauti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 suinteresuotųjų asmenų susirinkime, kuris įvyks 2014 m. spalio     7 d. 13 val. Židikų kultūros centro patalpose  (M. Pečkauskaitės g. 28, LT-89442 Židikų mstl., Mažeikių r. sav.).
Susirinkimo tikslai:
 priimti sprendimus dėl žemės sklypų vietos bei ribų pertvarkymo ir parengtų projekto sprendinių pritarimo; 
 supažindinti su projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir priimti sprendimą dėl pritarimo jai.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. dalyvių registracija;
2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
3. susirinkimo sekretoriaus  išrinkimas;
4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui; 
5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
6. projekto sprendinių pristatymas;
7. projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos pristatymas;
8. atsakymai į pateiktus klausimus;
9. kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401 (korpusas A), LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus specialistas Kęstutis Bikinas, mob. tel. (8 626) 60267, el. paštas: [email protected].
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, projekto vadovė Loreta Tvaronavičienė, mob. tel. (8 698) 81053 el. paštas:[email protected].
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija
(2016-09-16)

Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:125, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į tris dalis
Planavimo organizatorius: Laima Jonušienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)


Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6110/0011:47, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen.Troškučių k. , žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Vilija Laurinavičienė ir Gediminas Laurinavičius
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)


Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6160/0011:256, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Krucių k., žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo iniciatorius:  Jovida Svirskienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-09-11 iki 2014-09-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-09-25.
(2014-09-10)

     

 

 Pranešimas apie rengiamą  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-30 įsakymu Nr. A1-1912 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0018:36), esančio Laisvės g. 90, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0018:36) į atskirus žemės sklypus.
Planavimo iniciatoriai: Algimantas Paradnikas ir Aida Verbavičienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-09-08 iki 2014-09-22. 
(2014-09-05) 

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksploatuoti: įrankiniam cechui (un. Nr. 4400-2229-3658) adresu: Laisvės g. 216D Mažeikių m. Mažeikių r. sav.
Planavimo tikslas:
 Suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksploatuoti: įrankiniam cechui (un. Nr. 4400-2229-3658) adresu: Mažeikių r.sav. Mažeikių m. Laivės g. 216D.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB ,,Etegė”
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-09-02 iki 2014-09-16 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-09-01)


Pranešimas apie rengiamą  žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-13 įsakymu Nr. A1-1215 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0017:26), esančio Žemaitės g. 13, Mažeikių mieste, formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0017:26) į atskirus sklypus.
Planavimo iniciatoriai: Irena Bachmutska ir Andrius Anglickis.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-09-08 iki 2014-09-22. 
(2014-09-01)


 
Informacija apie rengiamą žemės sklypų, esančių Žemalės kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projektą
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypų (kadastro Nr. 6180/0003:200 ir 6180/0003:201) formavimo ir pertvarkymo projektas, Žemalės kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Projekto tikslai – formavimo ir pertvarkymo projektu (žemėvaldos projektu) numatoma Janinai Karečkienei priklausančių žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 6180/0003:200 ir 6180/0003:201, sujungimas į vieną žemės sklypą.
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2014 m. rugsėjo 26 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 -448-71975, mob. 8 698 74611. 
(2014-08-29)


Pranešimas apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:169, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Zita Konsmonienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-15 iki 2014-09-26 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-08-29)


Pranešimas apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:112, esančio Mažeikių r., Reivyčių sen., Tulnikių k., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatoriai – Darius Kaubrys ir Alma Kaubrienė.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-09-08 iki 2014-09-19 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2014-08-29)

 

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0001:104, esančio Voverių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas. 
Planavimo tikslas – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje.  
Žemės sklypo savininkės -  Jolanta Juodeikytė, Neringa Juodeikytė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-09-08 d. iki 2014-09-19d., projekto rengėjo patalpose adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096.
(2014-08-28)

 

Informacija apie rengiamus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektus, adresu: 
1. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5;
2. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5A;
3. Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vasario 16-osios g. 5B;
Planavimo tikslas:
 Suformuoti žemės sklypus esamiems prekybinės paskirties pastatams eksploatuoti - prekybos kioskams (un.Nr. 4400-1677-7956, un.Nr. 6100-3003-5019, un.Nr. 6100-3004-8018). 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98235.
Planavimo iniciatoriai: 
1. Romana Kimtienė, Kęstučio g. 22, Mažeikiai, tel.: 8-698-18151;
2. Birutė Jurkienė, Lazdynų 2-oji g. 15, S/B „Dobilas“, Mažeikiai;
3. Vincas Andriejauskas, Varduvos g. 10, Mažeikiai.
Plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.:[email protected]. Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorius bei pateikti raštiškus pasiūlymus nuo 2014-09-01 iki 2014-09-15.
(2014-08-26)

 

 

Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas Algimantui Virkučiui formuojamo žemės sklypo po nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančio Viekšnių g. 5D, Tirkšlių miestelyje, Tirkšlių seniūnijoje, Tirkšlių kadastro vietovėje,  Mažeikių rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas pastatų eksplotavimui. 
Planavimo organizatorius – Algimantas Virkutis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 09 04d. iki 2014 09 18 d. adresu: Sedos g. 34, Telšiai, projekto rengėjo MB“Georaida“ patalpose (Telšių apskrities verslo inkubatorius, 203 kab.).
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, paž.Nr.2R-FP-786.
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas:[email protected].

(2014-08-25)Parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014-05-12 įsakymu Nr. 35VĮ-(14.35.2.)-522 “Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6167/0002:357, esančio Reivyčių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo”, nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:357), esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių kaime žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 6167/0002:357) į atskirus sklypus ir pakeisti jų paskirtį į kitą.
Planavimo iniciatorius: UAB “RDA statyba”, buveinė adresu: Mažeikiai, Ventos g. 89-21.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos, Mažeikių skyrius, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektu galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2014-08-21 iki 2014-09-04. 
(2014-08-21)    PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti adresu: Aušros g. 41 Mažeikių m. Mažeikių r. sav.
Planavimo tikslas: Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Aušros g. 41.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Vacislava Bučienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-20 iki 2014-09-05 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-08-19)


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas Vitalijaus Jurkaičio ir Ingos Jurkaitienės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastrinis Nr. 6160/0005:59, esančio Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:
 žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas į atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai: Vitalijus Jurkaitis ir Inga Jurkaitienė, gyvenantys Raselės 3-oji g. 2, Mažeikiai, tel. 8 61511776
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-18 iki 2014-09-01 adresu: Laisvės g. 29 (II aukštas), Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Andriaus Bučiaus individuali veikla, V.Kudirkos g. 13, Viekšniai, Mažeikių r. sav. Tel. 8 68221655, [email protected]
(2014-08-14)


PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTĄ

Informuojame, kad rengiamas Valerijonui Teniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 6137/0002:7, esančio Bažnyčios g. 2 Rubikų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas:
 Žemės sklypo padalijimas ir vieno atidalinto žemės sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemės sklypą.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Valerijonas Tenys
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-08-13 iki 2014-08-27 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas:
 Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-08-14)

Informuojame, kad rengiamas Silvijai Karevienei, Genadijui Karevui, Linai Vaitkienei, esančio V.Kudirkos g.92, Mažeikių mieste, Mažeikių rajono savivaldybėje,  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas
 – atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimo (kad.Nr.6130/0016:143) žemės sklypo dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus ir numatant ir numatant šiuos naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų. 
Planavimo iniciatoriai– Silvija Karevienė, Genadijus Karevas, Lina Vaitkienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti darbo dienomis nuo 2014-08-18d. iki 2014-08-29 d.adresu: Sedos g. 34, Telšiai, projekto rengėjo MB“Georaida“ patalpose (Telšių apskrities verslo inkubatorius, 203 kab.)
Projekto rengėjas MB“Georaida“ vadovas:Aurimas Jonikas, kvalifikacijos  paž.Nr.  2R-FP-786.      
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas:[email protected].
(2014-08-06)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:361), esančio Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Reivyčių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti du žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Vidalija Vaidilienė, gyv. Mažeikių r. sav. Reivyčių k.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą sklypo (kad. Nr. 6160/0001:32), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. S. Neries g. 42 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Planavimo iniciatorius: Regina Pundzienė, gyv. Mažeikių r. sav. Tirkšlių mstl. S. Nėries g. 42.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0012:107), esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Voverių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du sklypus ir pakeisti vieno žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos).
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Irena Meškauskienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas[email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-08-11 iki 2014-08-27 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2014-07-31)


Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kudirkos g. 17 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-13 d. įsakymu Nr.A1-1218. 
Projekto tikslai –
 suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui  (UN. Nr. 6194-8000-8018), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6194-8000-8040, Nr. 6194-8000-8038) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei, šuliniui, lauko tualetui) (un. Nr. 6194-8000-8072) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., V. Kudirkos 17.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Kazimiera Sadauskienė atstovaujama bendraturčio Evaldo Sadausko. 
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-08-01  iki 2014-08-18, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844 arba UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai. 
(2014-07-31)


Informacija apie rengiamą žemės sklypo, esančio Laisvės g. 118, Mažeikių mieste, planą, prilyginamą detaliojo planavimo dokumentui

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo planavimo dokumentui, Laisvės g. 118, Mažeikių mieste. 
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams, nuosavybės teise priklausantiems Gediminui Navickui, eksploatuoti bei nustatyti naudojimo ir veiklos sąlygas.
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. iki 2014 m. rugpjūčio 25 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8 448)  71 975, mob. 8 698 74611. 
(2014-07-29)


Informacija apie rengiamą žemės sklypo, esančio Uosių g. 23, Mažeikių m., Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo (žemėvaldos) projektą
Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (žemėvaldos) projektas, Uosių g. 23., Mažeikių m., Mažeikių rajono savivaldybėje.
 Projekto tikslai – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un.Nr. 6198-6001-7011), ir kitiems (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui) (un. Nr. 6198-6001-7022) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Uosių g. 23
Plano rengėjas - UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8 448)  71 975, mob. 8 698 74611. 
(2014-07-29)Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo projektas gyvenamojo namo  (unikalus Nr.6192-0001-8014), esančio Stoties g. 32, Mažeikių mieste, eksploatacijai.
Planavimo tikslas
 – konservacinės paskirties žemės sklypo suformavimas gyvenamojo namo  (unikalus Nr.6192-0001-8014), esančio Stoties g. 32, Mažeikių mieste, eksploatacijai.
Projekto rengėjas - UAB „Eurometras“, licencijos Nr. ŽF-118
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. liepos 24 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: S.Daukanto 24, LT 90165, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 448 54261, mob. 8 611 34905. El. paštas [email protected]
(2014-07-15)


Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas), padalinant į kelis atskirus sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Birutės g. 96 (kad. Nr. 6167/0003:303). 
Detaliojo plano organizatorius -
 Romualdas Eičinas, gyv. Pavasario g. 31-53, Mažeikiai, tel.: 867614373. 
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 1.3255 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 m. III - IV ketv. 
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima pateikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metųliepos 18d. iki rugpjūčio 15d., pas plano rengėją (darbo laiku), adresu: P.Matulionio g. 65, Mažeikiai. 2014-08-15, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas - architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 868639875, el.p.: [email protected].
(2014-07-07)


Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus ir naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., kad.Nr.: 6160/0014:216. 
Detaliojo plano organizatorius –
 Anatolijus Lisovskis, atstovaujamas įgalioto asmens Valerijaus Lisovskio, tel.: 869874547.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas ir rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra 1.3193 ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. III – IV ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų liepos 18d. iki rugpjūčio 15d., pas planavimo organizatorių, adresu: Aušros kelias 6, Urvikių k. Mažeikių r. sav. 2014-08-15, 18 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas - architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 868639875, el.p.:[email protected]

(2014-07-07)


Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0010:116, esančio Jautakių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas - Elena Stonkevičienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 07 18 d. iki 2014 08 01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, Tel: 8 655 51051, Tel-Fax: 8 444 68086
(2014-07-07)Informacija apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Aitvaro g. 8 ir Aitvaro g. 10.
Planavimo tikslas:
 Suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: bendrabučiui (un.Nr. 6190-0017-9032), poilsio namams (un.Nr. 6190-0017-9010), kavinei -barui (un.Nr. 6190-0017-9021), garažui (un.Nr. 6190-0017-9043), garažui (un.Nr. 6190-0017-9054), kiemo rūsiui (un.Nr. 6190-0017-9065) ir kitiems statiniams (inžineriniams) – kiemo statiniams (un.Nr. 6190/0017-9076), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Aitvaro g. 8 ir Aitvaro g. 10. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB „Tarptautinė statybos korporacija“, Vivulskio g. 20/8, Vilnius, tel.: 8-650-11244.
Plano rengėjas: UAB „Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected]. Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorių (Montuotojų g. 1C, Mažeikiai) bei pateikti raštiškus pasiūlymus nuo 2014-07-10 iki 2014-07-24.
(2014-07-03)


Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 27 punktu, informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:
1. Adresas: J. Basanavičiaus g. 39A, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas:
 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2955 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų – ūkio dalies (unikalus Nr. 6193-8000-1055) ir kitų šiuo adresu registruotu statinių  bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
2. Adresas: P. Matulionio g. 42, Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas:
 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2958 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - katilinės (unikalus Nr. 6197-9011-1011), boilerinės (unikalus Nr. 6197-9011-1022), kitus statinius (inžinerinius) kaminą, tvorą, vartus su varteliais (unikalus Nr. 6197-9011-1033), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
3. Adresas: Laižuvos g. 4, Mažeikių m.  
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas:
 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2956 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - parduotuvės (unikalus Nr. 6192-3001-4017), sandėlio (unikalus Nr. 4400-1950-4753), katilinės (unikalus Nr. 4400-1950-4764), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
4. Adresas: Laisvės g. , Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas:
 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2957 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą (kad.Nr. 6130/7001:0002, unikalus Nr. 4400-1981-5600) į du atskirus žemės sklypus. 
Žemės sklypų planų rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, adresas internete www.mazeikiai.lt), teirautis Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, tel. 8 (443) 98235, faks. 8 (443) 26165, el. paštas  [email protected].
Žemės sklypų planų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, adresas internete  www.kelprojektas.lt), teirautis kadastrinių matavimų grupės vadovo Artūro Saurusevičiaus, tel. (8 37) 205606,  mob. (8 693) 93769, faks. (8 37) 205 227, el. paštas[email protected].
Susipažinti su parengtų žemės sklypų planais, prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams sprendiniais, suinteresuoti asmenys gali nuo 2014 m. liepos 3 d. iki 2014 m. liepos 17 d. plano rengimo organizatoriaus  Mažeikių rajono savivaldybės patalpose.   
Motyvuotus pasiūlymus raštu, dėl parengto žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, arba plano rengėjai UAB „Kelprojektas“ iki 2014 m. liepos 17 d. šiame skelbime nurodytais adresais.

(2014-07-01)


Rengiamas žemės sklypo Kad.Nr.6160/0002:218, esančio Linų 6-oji g. 40, SB“Linelis“, skl.Nr.218, Tirkšlių k.v., Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas –
 laisvos 360 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.218 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:218), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Žemės sklypo naudotojai – Bronius Bučius, Ingrida Bučiuvienė.
Susipažinti su šiuo projektu ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus galima projekto rengėjo patalpose: Sedos g.34, Telšiai, 203 kab., nuo 2014-07-14 iki 2014-07-25, darbo valandomis arba elektroniniu paštu: [email protected].
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, Vadovas:Aurimas Jonikas, paž.Nr.2RFP-786, Tel.Nr.868506096.
(2014-07-01)


Informacija apie pradėta rengti žemės sklypo, esančio Maigų g. 15, Krakių k., Mažeikių rajono savivaldybeje, formavimo – pertvarkymo projektą
Plano rengimo tikslas
 – padalinti žemės sklypą (Kad. Nr. 6120/0006:371) į keturis žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas.
Planavimo iniciatorius – Darius Stugis.
Plano rengėja – Agnė Strikienė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected]
Su planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2014 m. birželio 23 d. iki 2014 m. liepos 10 d. plano rengėjo patalpose, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] 
(2014-06-25)


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) “Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-20 įsakymu Nr. A1-1302 “Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą”, nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:42), esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių mieste Montuotojų g. 13 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padidinimo) projektą.  
Planavimo tikslas: padidinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0024:42) laisvos valstybinės žemės sąskaita, prijungiant įsiterpusią teritoriją apribotą suformuotais sklypais ir keliais.
Planavimo iniciatorius: UAB „Rostanas”, buveinė adresu: Mažeikiai, Montuotojų g. 13.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Projekto rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas:[email protected].
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2014-06-27 iki 2014-07-10  pas plano rengėją. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių raštu galima teikti projekto rengėjui iki 2014-07-10.
(2014-06-19)Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6114/0004:0015), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Reivyčių sen. Buknaičių kadastro vietovėje, Buknaičių kaime, Bokšto g. 33 Vidai Jakovlevai priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Žemės sklypų formavimo pagrindas –
NŽT prie ŽŪM Mažeikių sk .įsakymas 2014-05-14 Nr.35VĮ-(14.35.2.)-523
Planavimo tikslas – žemės slypo padalijimas į tris sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeimas.
Planavimo organizatorius – NŽT prie ŽŪM Mažeikių skyrius                         
Iniciatorius-  Vida Jakovleva.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais bei raštu pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2014 m. birželio  19 d. iki 2014 m. birželio 30 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gedimino 11-6, Mažeikiai   Telefonas:  8-614-72715. E-mail [email protected]
(2014-06-19)


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0005:61, esančio Tirkšlių mst., Tirkšlių sen.,   Mažeikių sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas –
 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Ingrida Pundzienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-06-27 d. iki 2014-07-10d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096
(2014-06-18)


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0013:91, esančio Lėtenių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas –
 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti.
Sklypo savininkas -  Antanas Norkus.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-06-27 d. iki 2014-07-10d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, paž.Nr.2R-KP-524,  Tel: 8 685 06096.
(2014-06-18)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petro Katkaus ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Skėrių k.,. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6147/0002:17 sklypo plotas 2.1400 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai –
 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius –Petras Katkus, gyv.: Skėrių g. 11, Skėrių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav., tel.: 861521741.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dariaus Damunskio ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Užlieknės k., Tirkšlių sen. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6174/0005:117 sklypo plotas 0,5697 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai –
 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Darius Damunskis gyv., Sodžiaus g. 11, Užlieknės k., Mažeikių r. sav., tel.: 861521741.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Laimučio Gimžausko ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Ritinės k., Židikų sen. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6134/0001:129, sklypo plotas 0,9500 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai –
 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Laimutis Gimžauskas gyv., Ritinės k., Mažeikių r. sav.,  tel.: 861859240.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite, UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel.: 861521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2014-06-16)


Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0010:166), Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Tirkšlių g. 36 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-04-28 d. įsakymu Nr.A1-1034. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0010:166) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Tirkšlių g. 36.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – UAB „Asimesta“ įgaliotas asmuo Marius Andrėkus.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8-61521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02.


Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0001:196), Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., S. Neries g. 29 A, formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-05-13 d. įsakymu Nr.A1-1216. 
Projekto tikslai – žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0001:196) padalinimas ir vieno iš atidalinto žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., S. Neries g. 29 A.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Arūnas Lisauskas ir Ilona Lisauskienė.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8-61521741, nuo 2014-06-17 iki 2014-07-02.Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kaimo g. 7 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-23 d. įsakymu Nr.A1-1014. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0015:4 į du atskirus žemės sklypus.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Adolfas Pakamanis.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-06-12  iki 2014-06-27, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844 arba UAB „Kadastro centras“ patalpose adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai. Informacija apie pradėtą rengti žemės sklypo, esančio Versmės g. 4, Mažeikių mieste, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo – pertvarkymo projektą.
Plano rengimo tikslas
 – suformuoti naują kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) valstybinės žemės sklypą pagal sklypo skyrimo dokumentus, neįvertinus atliktos statybos pasekmes.
Planavimo organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – Stasys Šeirius.
Plano rengėja – Agnė Strikienė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected]
Su planu galima susipažinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus nuo 2014 m. birželio 11 iki 2014 m. birželio 26 d. plano rengėjo patalpose, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo, Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Vytauto g. 68 formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-24 d. įsakymu Nr.A1-412. 
Projekto tikslai – padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus. 
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Projekto iniciatorius – Ilona Girčienė, Romualdas Girčys.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]. 
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-05-27 iki 2014-06-10, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
(2014-05-26)Informuojame, kad rengiamas Danutei Venalienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6101/0002:8), esančio Mažeikių
 rajono savivaldybėje Laižuvos seniūnijoje Auksūdžio kaime, ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas:
 padalinti sklypą į dvi dalis. 
Planavimo organizatorius – Danutė Venalienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-30 iki 2014-06-18 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-19)


Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0011:19, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Č. Kontrimo g. 7, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  Skaidronė Palšienė ir Valerija Stonkienė
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2014-05-13 iki 2014-05-27. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-05-27.
(2014-05-13)


Informuojame, kad rengiamas Vladui Jaručiui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 6110/0001:59, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių apylinkės sen. Zastaučių kaime, ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.

Planavimo tikslas: padalinti sklypą į du sklypus.
Planavimo organizatorius – Vladas Jarutis.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)Informuojame, kad rengiamas Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių miesto SB „Obuoliukas“ Irenai Baguckienei nuosavybės teise priklausančio sklypo Nr. 146 (kad. Nr. 6130/0007:146), ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: 
laisvos apie 200 kv. m. S/B „Obuoliukas“ sodo teritorijos, esančios šalia sklypo Nr. 146 prijungimas prie šio sklypo (kadastrinis Nr. 6130/0007:146).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės sodininkų bendrijos „Obuoliukas“ pirmininkė Irena Raštikienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)


Informuojame, kad rengiamas valstybinės žemės sklypo pagal skyrimo dokumentus Steponui Daiginui ir Bronislavai Daiginienei ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: 
suformuoti naują kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) valstybinės žemės sklypą pagal sklypo skyrimo dokumentus, neįvertinus atliktos statybos pasekmių adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Melioratorių g. 15.
Planavimo organizatorius – Stepono Daigino ir Bronislavos Daiginienės įgaliota Petrė Kryževičienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)InfoInformuojame, kad rengiamas Vidmantui Dargiui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6110/0013:110), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių apylinkės seniūnijoje Ruzgų kaime, ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: 
sklypo padalijimas į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties keitimas į kitos paskirties žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – Vidmantas Dargis.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
 Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected] 
(2014-05-13)
Informuojame, kad rengiamas Garažų savininkų bendrijai „Forsas“ apie nuosavybės teise priklausančius pastatus ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: 
suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: garažui (un. Nr. 4400-2713-1462), garažui (un. Nr. 4400-2713-1495) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. M. Daukšos g. 23B.
Planavimo organizatorius – garažų savininkų bendrijos „Forsas“ pirmininkas Vytautas Ročys.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected].
(2014-05-13)Informuojame, kad rengiamas Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo
 (kadastro Nr. 6130/0012:56) ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas:
 žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus bei pakeisti vieno iš atidalintų sklypų naudojimo būdą iš inžinerinės infrastruktūros teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas adresu: Mažeikių rajono savivaldybė Mažeikių miestas, Pavenčių g. 2B.
Planavimo organizatorius – Vladas Aselskis.
 Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected] 
(2014-05-13)Informuojame, kad rengiamas Petronėlei Reginai Kakštienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6160/0005:346) ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas:
 žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0005:346) naudojimo paskirties iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas į atskirus 4 žemės sklypus: adresu Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl.
Planavimo organizatorius – Petronėlė Regina Kakštienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected] 
(2014-05-13)


Informuojame, kad rengiamas Onai Kuodienei ir Justinui Kuodžiui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6167/0002:234), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Reivyčių seniūnijoje Reivyčių kaime ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: padalinti sklypą į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Ona Kuodienė ir Justinas Kuodys.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected] 
(2014-05-13)


Informuojame, kad rengiamas Mažeikių garažų savininkų bendrijai Nr. 14 apie nuosavybės teise priklausančius pastatus ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: garažui (un. Nr. 6197-6005-1010), garažui (un. Nr. 6197-6005-1020) ir kitiems statiniams (inžineriniams)-tvorai (un. Nr. 4400-1252-1566) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Skuodo g. 6.
Planavimo organizatorius – garažų savininkų bendrijos Nr. 14 pirmininkas Romas Lopeta.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)


Informuojame, kad rengiamas Ingai Šemetienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6170/0005:236), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Sedos seniūnijoje Kalnijų kaime, ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas:
 padalinti sklypą į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Inga Šemetienė.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-05-26 iki 2014-06-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-05-13)


Informacija apie pradedamus rengti žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 27 punktu, pradedami rengti žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui: 
1. Adresas: Laižuvos g. 4, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2956 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - parduotuvės (unikalus Nr. 6192-3001-4017), sandėlio (unikalus Nr. 4400-1950-4753), katilinės (unikalus Nr. 4400-1950-4764), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
2. Adresas: Laisvės g. , Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2957 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/7001:0002, unikalus Nr. 4400-1981-5600) į du atskirus žemės sklypus. 
3. Adresas: P. Matulionio g. 42, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2958 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų - katilinės (unikalus Nr. 6197-9011-1011), boilerinės (unikalus Nr. 6197-9011-1022), kitus statinius (inžinerinius) kaminą, tvorą, vartus su varteliais (unikalus Nr. 6197-9011-1033), bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
4. Adresas: J. Basanavičiaus g. 39A, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-2955 „Dėl pavedimo organizuoti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą“.
Žemės sklypo plano rengimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo ribų suformavimas prie teisiškai registruotų pastatų – ūkio dalies (unikalus Nr. 6193-8000-1055) ir kitų šiuo adresu registruotu statinių  bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo nustatymas.
Žemės sklypų planų rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, adresas internete www.mazeikiai.lt), teirautis Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daivos Štakonaitės, tel. 8 (443) 98235, faks. 8 (443) 26165, el. paštas  [email protected].
Žemės sklypų planų rengėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas, adresas internete  www.kelprojektas.lt), teirautis kadastrinių matavimų grupės vadovo Artūro Saurusevičiaus, tel. (8 37) 205606,  mob. (8 693) 93769, faks. (8 37) 205 227, el. paštas[email protected].
Informacija apie parengtus žemės sklypų planų sprendinius, bei galimybę ir laiką su jais susipažinti, bus skelbiama papildomai.
(2014-05-12)Pakartotinai informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas dėl žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (biodujų jėgainės statybai)) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Kalnėnų k. (kad. Nr. 6110/0011:46). 
Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:
 rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-215, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245,[email protected],  www.baltwind.lt. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014 m. II ketv.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-05-14 iki 2014-06-11 detaliojo plano rengėjo patalpose, esančiose adresu Kalvarijų g. 24A-215, 09309 Vilnius. 
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-05-28 iki 2014-06-11 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) skelbimų lentose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-06-11 (trečiadienį), 16 val., Mažeikių r. savivaldybės Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-04-24)


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu”, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą ((un. Nr. 6199-4002-7013)
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodų kel. 16  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, Micaičių 4, Pasvaigės k., Telšių r. sav. , tel. 8 698 39691, el. paštas: [email protected]
Planavimu suinteresuotas asmuo: Stanislovas Mačys, gyv. Sodų kel.16, Mažeikiai. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-04-24 iki 2014-05-05
imtinai pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui. 
(2014-04-24)Rengiamas žemės sklypo kad .Nr.6167/0002:0204, esančio Kalnėnų k., Mažeikių  sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  DARIUS BARKUS
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014.04.16 d. iki 2014.05.02 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2014-04-15)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Ukrinų g./Tvenkinių g. (kad.Nr.6130/0020:142). Planavimo organizatorius – Vytautas Gureckis, tel.: 8 620 19885.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Planuojamam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir  teritorijos inžinerinio parengimo priemones.  
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 0.1465 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014m. II – III ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų balandžio 18d. iki gegužės 20d., pas planavimo organizatorių, adresu: Pavenčių g. 25-16, Mažeikiai. 2014-05-20, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2014-04-07)

Rengiamas žemės sklypo, esančio Reivyčių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6167/0002:154, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Reivyčių kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Diana Daukantienė.
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Todėl nuo 2014 metų balandžio 04 d. iki balandžio 18 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. turėsite galimybę susipažinti projekto sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimu ir su parengtu teritorijų planavimo dokumentu UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė
(2014-04-04)

 

Rengiamas žemės sklypo Aludarių g. 11, Reivyčių k., Reivyčių s., Mažeikių r. formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Aludarių g. 11 (kad. Nr. 6167/0003:316), Reivyčių k., Reivyčių s., Mažeikių r. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypo padalinimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius: Ausma Emilija Mikutienė, tel. 8 686 32571.
Projektą rengia: Darius Penkauskas, Aušros al. 66A-25, Šiauliai, tel. 8 685 46785, el. paštas [email protected].
Nuo 2014 m. balandžio 02 d. iki balandžio 16 d., darbo dienomis (nuo 8.00 val. iki 16.00 val.) projektas eksponuojamas rengėjo patalpose. 
Šiuo laikotarpiu galima susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus ir pastabas raštu
(2014-03-31)
Dėl visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžios
UAB „Kelprojektas“ pagal su Mažeikių rajono savivaldybės administracija pagal sudarytą sutartį rengia techninį projektą „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste nauja statyba“. 
Remiantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII sk. UAB „Kelprojektas“ informuoja apie pradedamą rengti: „Pėsčiųjų viaduko per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste nauja statyba“ techninį projektą.
1. Statinio savivaldybės adresas:  Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį nuo Mindaugo gatvės iki Bažnyčios gatvės Mažeikių mieste.
2. Statinio naudojimo paskirtinis: Pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita“. Kiti transporto statiniai – viadukas.
3. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir jo patvirtinimo data: - .
4. Žemės sklypo schema: Schema pridedama.
5. Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: Projektavimo pradžia 2013 spalio 15 d. – pabaiga 2014 antras ketvirtis. Statybos pradžia 2015 pirmas ketvirtis – pabaiga 2015 ketvirtas ketvirtis.
6. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el.paštas [email protected].
7. Projekto vadovas: Gintaras Bajoras tel. nr.: 8 686 58 137, el. paštas [email protected] .
8. Statytojas: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g.8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el.paštas [email protected].
9. Informacijos teikimas projektuotojui dėl projekto: elektroniniu paštu [email protected] arba raštu informaciją pateikiant: darbo dienomis nuo 07.00 iki 16:00 val.  I. Kanto g. 25 LT-44296 Kaunas. 
10. Viešo susirinkimo data: 2014 m. balandžio 9 d. 17.00 val. Stoties g. 18 (posėdžių salė), Mažeikiai.
(2014-03-27)


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.   Informuojame, kad rengiami žemės sklypų 6127/0005:150, 6127/0005:151, 6127/5:95, 6127/5:96, 6127/5:113 formavimo ir pertvarkymo projektai. Projektų svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. Planuojama teritorija – Žemės sklypai:
1) 6127/5:150, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 7,9242 ha.
2) 6127/5:151, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 8,5977 ha.
3) 6127/5:96, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 9,6000 ha.
4) 6127/5:113, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen., Kabaldikų k. Žemės sklypo plotas – 28,5125 ha.
5) 6127/5:96, esantis Mažeikių r., Reivyčių sen.,  Tulnikių k. Žemės sklypo plotas – 60,5087 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai : žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. Projekto organizatorius – UAB „Pamario jėgainių energija“, įgaliotas asmuo Aidas Antanaitis. Projekto  rengėjas – IVVP. 3225329, Julija Sakalauskienė 2R-FP-630, Adresas: Kauno 9B-6, Klaipėda, tel.8-612-16221, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2014-04-07 iki 2014-04-23 asmeniškai susitarę, tel. mob.8-612-16221.
(2014-03-24)Informacija apie teritorijų planavimą
Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).
Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25 25, el. p. [email protected], www.orlenlietuva.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089,        faks. (8 5) 2 617 507, el. p. [email protected], www.sweco.lt.
Planavimo tikslai:
1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti trūkstamą techninę infrastruktūrą, kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir konkurencingumą bei sudarytų prielaidas mažinti kainas vartotojams    (NENS 89, 90 p.).
2. Užtikrinti naftos ir naftos produktų  transportavimą mažiausiais kaštais bei aplinkai saugiu ir mažiausiai taršiu būdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sektoriuje bei skatinti investicijas į aplinką tausojančią produkcijos transportavimo infrastruktūrą (NENS 100.2 p.).
3. Parinkti tinkamiausią magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros statybos variantą.
Planavimo uždaviniai: 
1. Plėtoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo magistraliniais naftotiekiais ir produktotiekiais infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
2. Rezervuoti teritorijas magistralinių naftotiekių ir produktotiekių koridoriams, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.
Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1 dalimi, Specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Specialiojo plano viešumą užtikrinančios procedūros bus vykdomos bendrąja tvarka.
Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių rajono, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto savivaldybių ir Lietuvos jūros teritorijos.
Planavimo terminas: 2014 m. vasaris – 2016 m. lapkritis.
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
(2014-03-21)Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas Algimantui Virkučiui formuojamo žemės sklypo po nuosavybės teise priklausančiais pastatais, esančio Viekšnių g. 5D, Tirkšlių miestelyje, Tirkšlių seniūnijoje, Tirkšlių kadastro vietovėje,  Mažeikių rajone, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – žemės sklypo formavimas pastatų eksplotavimui. 
Planavimo organizatorius – Algimantas Virkutis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 04 01d. iki 2014 04 14 d. adresu: Šaltinėlio g. 15, Telšiai.
Projekto rengėjas – MB“Georaida“, paž.Nr.2R-FP-786.
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas:[email protected].
(2014-03-20)


Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas
Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr.6144/0001:17, esančio Liepų g. 16, Račalių k., Židikų sen., Mažeikių raj., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į  penkis žemės sklypus. 
Planavimo organizatorius – UAB „Vėjo technologijų projektai“.
Žemės sklypo savininkai -  UAB „Vėjo technologijų projektai“, Marijona Varapnickienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014 04 01d. iki 2014 04 14 d. adresu: Šaltinėlio g. 15, Telšiai.
Projekto rengėjas – MB „Georaida“ .
Telefonas pasiteiravimui: 8 685 06 096,  el.paštas [email protected]. 
(2014-03-19)Informuojame, kad rengiamas ALBINUI PAULAVIČIUI nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6160/0012:80), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje VOVERIŲ kaime ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2014-03-18 iki 2014-03-31 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas S. Šilingo įmonė
Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 698 39691, el. paštas [email protected]
(2014-03-17)Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6193-0000-5019), tvartui (un. Nr. 6193-0000-5034), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6193-0000-5040), garažui (un. Nr. 6193-0000-5051) ir kitiems kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei) ( un. Nr. 6193-0000-5062) adresu: Birutės g. 5 Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Žemės sklypo naudotojai: Steponas Pocevičius gyv. Birutės g. 5 Mažeikiai 
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksplotuoti.
Planavimo iniciatorius: Steponas Pocevičius
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-03-06 iki 2014-03-19 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, mob. 8 617 35615, [email protected]
(2014.03.04)

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui
Rengiamas žemės sklypo kad .Nr.6167/0001:0411, esančio Urvikių k., Reivyčių  sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  SANDRA DERMONTIENĖ
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014.03.04 d. iki 2014.03. 16 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2014-03-04)Informacija apie Šiaulių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijų Svirkančių kadastro vietovės Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KS-11-1-006976-PR001 viešinimo procedūros

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. GĮ – 68 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto NR. 1IG-KS-11-1-006976-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. balandžio 18 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijos Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]. 
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A,   LT-76300 Šiauliai, Loreta Tvaronavičienė, tel. (8 41) 523 607, (8 640) 25396, faks. (8 41) 523 607, el. p.  [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g.7/16-140, LT-03110 Vilnius, Dinara Gumbakienė, tel./faks. (8 5) 233 3430, el. p.  [email protected]. 
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. kovo 18 d. iki 2014 m. balandžio 18 d. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.), Tirkšlių seniūnijos salėje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., LT-89328 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. balandžio 22 d. 10 val. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-02-27)

Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0021:38, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Meškėnų g. 6 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Violeta Skerstonienė
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el.p.   [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25
(2014-02-26)

Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0021:38, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Meškėnų g. 6 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius:  Violeta Skerstonienė
Plano rengėjas: Architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el. p.  [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25.
(2014-02-26)Informaciją apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6130/0023:2, esančio Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Algirdo g.16 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: Žemės sklypo padalijimas į dvi dalis
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Planavimo iniciatorius: Eimantė Valuckienė
Plano rengėjas: Architektė R. Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, mob. 8 610 02426, el.p.[email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose nuo  nuo 2014-03-11 iki 2014-03-25. 
Planavimo pasiūlymus galima teikti raštu plano rengėjui iki 2014-03-25.
(2014-02-25)
Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorijas – degalinių ir autoservisų statinių statybas), adresu:  Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Užlieknės k. (kad.Nr. 6174/0001:187).
 Detaliojo plano organizatorius - UAB „Pasaida“, atstovaujama direktoriaus Aido Vaičekauskio, mob. 8 615 83823.
 Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (komercinės paskirties objektų teritorijas – degalinių ir autoservisų statinių statybas). Planuojamam žemės  sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  Žemės sklype numatoma autoserviso įmonės veikla.
 Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas - 0.6462 ha.
 Detaliojo plano rengimo terminas: 2014 m. I–II ketv.
 Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų kovo 5d. iki balandžio 2d. pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Lėlaičių k., Lėlaičių g. 69. 2014-04-02, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas – UAB „Plynė“ (P.V. T.Pudžiuvis), P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. p.[email protected]
(2014-02-25)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus ir naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., kad.Nr.: 6167/0002:270. Detaliojo plano organizatorius – įgaliotas bendraturtis Andrius Virketis, mob. 8 611 48246.
 Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
 Planuojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra 0.8832ha.
 Detaliojo plano rengimo terminas: 2014m. I – II ketv.
 Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų kovo 4 d. iki balandžio 2d., pas planavimo organizatorių, adresu: Draugystės g. 42-27, Mažeikiai. 2014-04-02, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. p.[email protected]
(2014-02-25)


Informuojame, kad rengiamas Rimai Jasmontienei ir Virgilijui Švatui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6174/0004:78), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Tirkšlių seniūnijoje Medžialenkės kaime ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)


Informuojame, kad rengiamas Antanui Dargiui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6110/0013:111), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių apylinkės seniūnijoje Ruzgų kaime ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)


Informuojame, kad rengiamas Sigitui Gadeikiui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6160/0012:153), esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Tirkšlių seniūnijoje Voverių kaime ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į keturias dalis.
Planavimo organizatorius – Sigitas Gadeikis, gyv. Siaurupio g. 12 Voverių k. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)


Informuojame, kad rengiamas Andriui Toliautui formuojamo sklypo prie nuosavybės teise valdomų pastatų, esančio Mažeikių rajono savivaldybėje Reivyčių seniūnijoje Urvikių kaime ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo organizatorius – Andrius Toliautas, gyv. Naftininkų g. 50-25 Mažeikiai.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-03-10 iki 2014-03-24 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected]
(2014-02-24)
Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr. 6167/0002:231 sklypo plotas 1.0016 ha, esančio Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas: : kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius: Sigutė Jucytė gyv., Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r.sav., tel. 8 686 69874.
Projekto rengėjas: UAB GEOTERA  tel.: 8 617 35615, 8 676 17313  [email protected]
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projekto sprendiniais galite nuo 2014.02.21 d. iki 2014.03.07 d. adresu:  Laisvės g. 17-223  Mažeikiai. 
(2014-02-20)

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas Jevgenijai Komaristovai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 6130/0020:94, esančio Paupio g. 48 Mažeikių m. Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius: Jevgenija Komaristova, gyv. Paupio g. 48 Mažeikiai, tel. 8 687 57631
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-02-21 iki 2014-03-07 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-02-20)

Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-5001-8019), viralinę (un. Nr. 6196-5001-8028), daržinę (un. Nr. 6196-5001-8030), malkinę (un. Nr. 6196-5001-8051), Sandėlį (un. Nr.6196-5001-8062), Tvartą (un. Nr. 6196-5001-8073), šiltnamį (un. Nr. 6196-5001-8084) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (rūkyklą, wc, šulinį), (un. Nr. 6196-5001-8095) adresu: Miško g. 23, Mažeikių m. Mažeikių r.sav.
Žemės sklypo naudotojai: Laima Malakauskienė, Julija Irena Butienė gyv. Miško g. 23 Mažeikiai tel. 8 678 40062
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teisę valdomų pastatų.
Planavimo iniciatoriai: Laima Malakauskienė, Julija Irena Butienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2014-02-21 iki 2014-03-07 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2014-02-20)


Informuojame, kad rengiamas Zigmui Lizdeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6127/0005:47), esančio Mažeikių. r. sav. Tulnikių k. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Zigmas Lizdenis, gyv. Kabaldikų g. 59, Kabaldikų k. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-06) 


Informuojame, kad rengiamas Vandai Ukrinienei ir Stasiui Ukrinui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6160/0006:41), esančio Mažeikių. r. sav. Tirkšlių mstl. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į dvi dalis.
Planavimo organizatorius – Vanda Ukrinienė ir Stasys Ukrinas, gyv. Tirkšlių mstl. Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2014-02-17 iki 2014-03-03 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2014-02-06)


Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Pakartotinai informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 95 360.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Plano rengėjas – UAB  „BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-08 iki 2014-03-12 pas planavimo organizatorių ir projekto rengėją, nurodytais kontaktais.
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2014-02-24 iki 2014-03-12 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks planavimo organizatoriaus patalpose (Montuotojų g. 8, Mažeikiai)  2014-03-12 d. (trečiadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-02-06)Informuojame, kad yra rengiamas „detalusis planas suformuoti naujus žemės sklypus bei nustatyti jų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013-08-07 įsakymas Nr. 1P-(1.3)-240 „Dėl detaliojo plano rengimo“). 
Planuojamos teritorijos adresas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – apie 0,5 ha valstybinės žemės ploto teritorija greta Labdarių g. 1/M. Valandčiaus g. 79A besiribojanti su Labdarių g., S. Neries g. ir M. Valančiaus g., Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis bus nustatyti detaliuoju planu.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypus, nustatyti jų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, Laisvės g. 39, LT-89222 Mažeikiai, tel. (8 443) 25 136, el. p. [email protected].
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, [email protected], www.taemgroup.lt. Plano rengėjo atstovas: projekto vadovas Marius Berulis.
Planavimo programa. 
Planavimo darbų etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo, baigiamasis. 
Rengimo terminai: planavimo pradžia - 2013 m. IV ketvirtis., planavimo pabaiga -  2014 m. II ketvirtis. 
Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento perengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. vasario 24 d. iki 2014 m. kovo 25 d. imtinai Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai), planavimo organizatorių ir plano rengėją (aukščiau nurodytais kontaktais). Nuo 2014 m. kovo 10 d. iki 2014 m. kovo 25 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Mažeikių seniūnijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir planų sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. kovo 25 d. 13.00 val. Mažeikių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.
(2014-02-06)


Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0001:471, esančio Urvikių k., Reivyčių. sen.,  Mažeikių sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Daiva Monstavičienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-11 d. iki 2014-02-24d. adresu: Dvaro g. 28, Berkinėnų k., Telšių raj.
Projekto rengėjas – Algio Jankaus IĮ, Tel: 8 685 06096.
(2014-01-31)

Informacija apie pradedamą rengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektą NR. 1IG-KE-12-2-013545-PR001

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205; 2013, Nr. 76-3824), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“  (2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) (Žin., 2013, Nr. 140-7096) bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 ,,Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), 46 punktu, informuojame apie pradedamą rengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projektą Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001.
Planavimo pagrindas - valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. GĮ – 537 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribų patvirtinimo ir sprendimo pradėti rengti projektą“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
• suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus;
• sustambinti žemės valdas ir pagerinti jų glaustumą;
• sumažinti atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemės valdoje;
• sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą;
• nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus;
• pagerinti teritorijos rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius;
• suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės poreikiams arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją
• įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.
Projekto teritorija – Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Ukrinų, Kukių, Pocaičių, Bukančių, Obeliškių, Šeirių, Strygalės, Dapšių kaimo gyvenamosios vietovės.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 3000, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas: [email protected], interneto tinklalapio adresas: http://www.vzf.lt. 
Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros alėja 29A, LT-76300 Šiauliai, tel. (8 41) 523 603, faks. (8 41) 523 605, el. paštas: [email protected], [email protected], interneto tinklalapio adresas: http://www.siauliuhidroprojektas.lt. 
Projekto rengimo ir įgyvendinimo terminas – 2013 m. spalio 23 d. - 2015 m. birželio 30 d.
Planavimo darbų programa - su Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės dalies žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-12-2-013545-PR001 planavimo darbų programa galima susipažinti valstybės įmonės Valstybės žemės fondo interneto tinklalapyje adresu: http://www.vzf.lt. 
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas – bus atliekama atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti ir parengiamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – siekiant sėkmingų ir efektyvių žemės konsolidacijos projekto rezultatų, kviečiame žemės savininkus, naudotojus, vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių atstovus ir kitus suinteresuotuosius asmenis, aktyviai dalyvauti žemės konsolidacijos projekto svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus visuomenė dėl rengiamo žemės konsolidacijos projekto teikia raštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui visą žemės konsolidacijos projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. 
(2014-01-30)Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybėje, Sedos seniūnijoje, Užežerės kadastro vietovėje, Pagardės kaime, kadastrinis Nr. 6170/0004:64, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas (fermos ir kitų pagalbinių pastatų statyba).
Planavimo organizatorius – Saulius Uznys, gyv. Pagardės k., Sedos sen., Mažeikių rajono sav.
Žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Projekto rengėjas - UAB „EUROMETRAS", licencijos Nr.KP-53. 
Žemėtvarkos projekto rengimo pradžia 2014-01-22. Susipažinti  su projekto sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2014 m. vasario 10  iki 2014 m.  vasario 21 dienos  Sedos seniūnijos patalpose arba projekto rengėjo būstinėje Plungėje, LT-90165, S. Daukanto g. 24. Pareikšti pastabas ir  pasiūlymus projekto rengėjui  galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. iki 17 val. adresu S. Daukanto g. 24,  Plungė, mob. 8 655 71933, el. paštas[email protected].
(2014-01-28)Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomeneBendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl kitos paskirties žemės sklypo (k. Nr. 6110/0012:282) naudojimo būdo pakeitimo į komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). 
Planuojamo žemės sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen. Bugenių k. Skuodo g. 111. 
Planavimo organizatorius: UAB „Universe group”, atstovaujama direktoriaus Manto Vismino, buveinė adresu: Naujoji g. 4 Mažeikiai. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2014-02-18 iki 2014-03-20 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2014-03-20 16.00 val. pas plano rengėją, Laisvės g. 9, Mažeikiai.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2014-03-05 iki 2014-03-20.          
(2014-01-28)        

 

Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-12 įsakymu Nr. A1-3067, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6195-9002-9016), ūkinį pastatą (6195-9002-9027), garažą (un. Nr. 6195-9002-9038), kiemo rūsį (un. Nr. 6195-9002-9049) bei kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (šulinį, kiemo aikštelę, tvorą, stoginę) (un. Nr. 6195-9002-9054), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Valstiečių g. 25. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: bendraturtės Ona Daugintienė ir Bronislava Vaserienė, atstovaujamos bendraturtės Stanislavos Dauginienės, gyv. Žemaitijos g. 1-4, Mažeikių m., tel. (8-680) 42069.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris", Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, ei. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-02-06 iki 2014-02-20 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-02-06 iki 2014-02-20 planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2014-01-28)Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui žemės sklypui, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m. Aušros g. 24-1, (kad Nr.  6130/0008:309).
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – padalinti žemės sklypą (Kad. Nr. 6130/0008:309) į atskirus žemės sklypus.
Žemės sklypo plano rengimo organizatoriai – Virgilijus Domkus, Martynas Butkus, Aušros g.24-1 Mažeikiai.  
Žemės sklypo plano rengėjas – Vaidas Martinkus, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, [email protected]. 
Suinteresuoti asmenys gali pareikšti pasiūlymus savivaldybės administracijai adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
(2014-01-24)


Dėl kaimyninių žemės sklypų valdytojų ir naudotojų informavimo apie pradedamą rengti  detalųjį  planą 

Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypui (kad. Nr. 6127/0005:19) padalinti bei pakeisti vieno iš atidalintų naujai suformuotų sklypų, apimančių vėjo jėgainių sanitarinių apsaugos zonų plotą, žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Tulnikių k.
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą  žemės sklypui padalinti bei pakeisti vieno iš atidalintų naujai suformuotų sklypų, apimančių vėjo jėgainių sanitarinių apsaugos zonų plotą,  žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planavimo organizatorius – UAB „Pamario jėgainių energija“, įgaliotas asmuo Aidas Antanaitis, Debreceno g. 72-44, Klaipėda.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “STUDIJA 33” buveinės patalpos: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 8-46-300163,  [email protected].
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-02-10 iki 2014-03-10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-02-17 iki 2014-03-04 adresu Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163,  [email protected], bei Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216, Mažeikiai. Viešas susirinkimas vyks 2014-03-12  11,00 val. Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216, Mažeikiai. 
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Danės g. 43, Klaipėda, tel. 300163,  [email protected]
(2014-01-24)
Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu" bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1185 2011-06-16, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą -sandėlį (un. Nr. 4400-0097-0976) bei kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą) (un. Nr. 4400-0098-5966), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Ventos g. 8.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: administratorė Rasa (Šimonienė) Momgaudienė, uzufrukto teise tvarkanti nepilnamečių vaikų turtą, gyv. Žemaitijos g. 8-18, Mažeikių m.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris", Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, ei. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12 planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8.
(2014-01-15)Informacija apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto NR. 1IG-KE-11-1-006977-PR001 viešinimo procedūras 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. GĮ – 6 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006977-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Židikų kadastro vietovės Parakalnio, Dautarų, Senmiestės, Kentaučių kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]. 
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, projekto vadovė Loreta Tvaronavičienė, tel. (8 41) 523 607, (8 640) 25396, faks. (8 41) 523 605, el. p. [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, vertintoja Dinara Gumbakienė, tel./faks. (8 5) 233 3430, el. p. [email protected] 
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. kovo 4 d. 10 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-01-15) 

Informacija apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto NR. 1IG-KE-11-1-006971-PR001 viešinimo procedūras 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3848), Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2013, Nr. 140-7096). Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. GĮ – 7 „Dėl Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006971-PR001 viešinimo procedūrų“, informuojame apie Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto sprendinių ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos viešinimą (viešą ekspoziciją, viešą svarstymą), kuris vyks nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. (imtinai).
Planavimo tikslas - parengti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos Ukrinų kadastro vietovės Kukių, Repšių, Sūdintų, Ukrinų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą.
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected]. 
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29A, LT-76300 Šiauliai, inžinierė Genė Savickienė, tel. (8 41) 523601, faks. (8 41) 523605, el. p.  [email protected] ir UAB „Census Optimus“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, vertintoja Dinara Gumbakienė, tel./faks.: (8-5) 2333 430, el. p.  [email protected]. 
Vieša ekspozicija. Projekto sprendiniai ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita (tekstinė ir grafinė dalys) bus viešai eksponuojamos nuo 2014 m. sausio 28 d. iki 2014 m. vasario 28 d. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.) ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje, 228 kabinete (Tilžės g. 170, LT - 76296 Šiauliai) bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo internetiniame tinklalapyje adresu: www.vzf.lt. Kviečiame visuomenę dalyvauti Projekto svarstymo su visuomene procese, susipažinti su parengto Projekto sprendiniais bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita ir pareikšti raštu savo pastabas ir pasiūlymus. 
Viešas svarstymas įvyks 2014 m. kovo 4 d. 12 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai, LT - 89442 Mažeikių r. sav.).
Pasiūlymų teikimo tvarka - pasiūlymus galima pateikti raštu viešos ekspozicijos vietose esančiuose pasiūlymų registracijos žurnaluose, o taip pat siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
(2014-01-15)

 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 2A, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Žemės sklypo plano rengimo tikslas - suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (gyvenamam namui (unikalus Nr. 4400-2023-0176) ir ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 4400-2032-0187) esantiems Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 2A, eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faksas (8 443) 25 844.
Rengimo iniciatoriai – Antanas Zubavičius, Stanislovas Zubavičius ir Romana Pakalniškienė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Europlanas“, Liepų g. 68-313, Klaipėda, mab.  8 676 42212, (8 46) 25 0310, el. paštas: [email protected]
(2014-01-09)Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas dėl žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybas (biodujų jėgainės statybai)) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių apyl. sen., Kalnėnų k. (kad. Nr. 6110/0011:46). 
Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, mob. 8 698 15245, [email protected], www.baltwind.lt.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2014 m. I ketv.
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-21 iki 2014-02-18 detaliojo plano rengėjo patalpose, esančiose adresu Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius. 
Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2014-02-04 iki 2014-02-18 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) skelbimų lentose.
Viešas susirinkimas vyks 2014-02-18 (antradienį), 14 val., Mažeikių r. savivaldybės Mažeikių apyl. seniūnijos (Stoties g. 18, Mažeikiai) patalpose.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-01-06)


Informuojame apie parengtą detalųjį planąPlanavimo organizatorius Algirdas Garalis tel. 8 610 32622, pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S9-13/DP (2013-05-20) informuoja apie pradedamą rengti Mažeikių r. Sav., Krucių k. žemės sklypo kad. Nr. 6160/0014:223 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskyrus žemės sklypus, numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (buvusios mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas); jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacinės teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemonės
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 4 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2014 metų 2 ketvirtis
Detalaus plano rengėjas - Vytautą Putną, tel 8-610-69939, Kaunas Ąžuolyno g.6  el.p.[email protected]
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-30 iki 2014-01-30 projekto rengėjo būstinėje (Kaunas, Ąžuolyno g. 6, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-12-30 iki 2014-01-30 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks Tirkšlių seniūnijos patalpose S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Tirkšliai i,  2014-02-07 d. (penktadieni) 16 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2014-01-03)


Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
       
Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2309 2012-11-05, rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0019:158) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. M. Valančiaus g. 15.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Planavimu suinteresuotas asmuo: Vytautas Jonauskas, gyv. M. Valančiaus g. 15, Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2014-01-13 iki 2014-01-27  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių, Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti nuo 2014-01-13 iki 2014-01-27  planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.  
(2014-01-02)

2013 metai

 

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad .Nr.61860/0004:37, esančio Žemalės k., Šerkšnėnų sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  Egidijus Neimontas
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.12.30 d. iki 2014.01. 09 d. adresu: Micaičių g.4, Pasvaigės k. Telšių r. sav. 
Projekto rengėjas – S. Šilingo įmonė, mob. 8 698 39691 , el. p. [email protected]
(2013-12-30)

 

Informacija apie parengtus Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių  seniūnijų Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006976-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 897 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2010, Nr. 78-4010) bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 80-2901; 2010, Nr. 155-7873), 94 punktu, informuojame, kad projekto rengėjas, jungtinės veiklos partnerių grupė UAB „Šiaulių hidroprojektas“ ir UAB „Census Optimus“ parengė Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijų Svirkančių. Balėnų kadastro vietovių Žibikų, Čekų, Meškelių, Kegrių, Medžialenkės kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006976-PR001 sprendinius bei projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitą.
Kviečiame visus suinteresuotuosius asmenis dalyvauti Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių, Tirkšlių seniūnijų Svirkančių, Balėnų kadastro vietovių žemės konsolidacijos projekto Nr. 1IG-KE-11-1-006976-PR001 suinteresuotųjų asmenų susirinkime, kuris įvyks 2014 m. sausio 14 d. 11 val. Viekšnių seniūnijos salėje (Tilto g. 12,  Viekšniai, LT-89492 Mažeikių r. sav.). 
Susirinkimo tikslai – priimti sprendimą dėl žemės sklypų vietos bei ribų pertvarkymo, pritarti parengtiems projekto sprendiniams bei susipažinti su projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. dalyvių registracija;
2. susirinkimo pirmininko išrinkimas;
3. susirinkimo sekretoriaus išrinkimas;
4. narių išrinkimas balsų skaičiavimui; 
5. supažindinimas su projekto rengimo eiga;
6. projekto sprendinių pristatymas;
7. projekto sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos pristatymas;
8. atsakymai į pateiktus klausimus bei kiti klausimai (pvz., dėl pertvarkytų privačios žemės sklypų vertės, apskaičiuotos pagal žemės vertinimo planą, ir iki konsolidacijos turėtos privačios žemės valdų vertės skirtumų).
Planavimo organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23, korpusas A, LT-08105 Vilnius, el. p. [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus grupės vadovas – informatikas Andrius Gerkė, tel. (8 41) 523 587, mob. tel. (8 615) 91632, el. p. [email protected].
Projekto rengėjas – jungtinės veiklos partnerių grupė uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al.. 29A,  LT-76300 Šiauliai, Irena Eselinienė, tel. (8 41) 523 607, (8 610) 23154, faks. (8 41) 523 605, el. p. [email protected] ir UAB „CENSUS OPTIMUS“, Švitrigailos g. 7/16-140, LT-03110 Vilnius, Dinara Gumbakienė, tel./faks. (85) 233 3430, el. p.[email protected] 
(2013-12-19)


Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas dėl žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) adresu: Mažeikių r. sav.,  Tirkšlių. sen., Voverių k. 
Planavimo organizatorius –  Andrius Jonauskas, gyv., Vytauto g. 51, Mažeikių r. sav., Tel.: 861521741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 2174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-08 iki 2014-02-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-06,  12.00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected] 
 Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-12-19)


Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas dėl žemės sklypo padidinimo (iki 0,06 ha) greta esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav.,  Tirkšlių. sen., Voverių k. Akmenų g. 18.
Planavimo organizatorius –  Adolfas Perminas, gyv., Akmenų g. 18, Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., Tel.: 861521741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 86152174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo padidinimui (iki 0,06 ha) greta esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2014-01-08 iki 2014-02-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2014-01-20 iki 2014-02-03 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-06,  12.00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected].  
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-12-19)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Reginos Dapkienės ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Urvikių k., Reivyčių sen. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6167/0003:124, sklypo plotas 1.2985 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Regina Dapkienė gyv., Respublikos g. 46, Mažeikiai, tel. 8 616 87972.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel. 8 615 21741,[email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
 Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741,[email protected] nuo 2013-12-18 iki 2014-01-08  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-12-19)

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo(padalijimo) projektą Mažeikių rajono savivaldybėje, Reivyčių sen., Leckavos kadastro vietovėje, Kirkų kaime, Kirkų g. 23

Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6127/0003:0164, esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Reivyčių sen. Leckavos kadastro vietovėje Kirkų kaime, Kirkų g. 23 žemės sklypo, pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas – sklypo padalijimas į du sklypus, atskiriant kitos paskirties žemės sklypą
Planavimo organizatorius – UAB „Agrar Betlygala“ 
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. gruodžio  13 d. iki 2014 m. sausio 7 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33.
Gamyklos 11-22    Mažeikiai, mob. 8 614 72715., el.p. [email protected]
(2013-12-13)


Informacija apie planuojamos biodujų jėgainės Kalnėnų k., 
(2013-12-05)


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: administracinį - monterinį punktą  (un. Nr. 6198-4000:6018), kitus statinius – kiemo aikštelę (un. Nr. 4400-2087-4335) ir kitus statinius (inžinerinius) – tvorą (un. Nr. 4400-2087-4324)  adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m. Ventos g. 2E.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas -  suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – administracinį - monterinį punktą  (un. Nr. 6198-4000:6018), kitus statinius – kiemo aikštelę (un. Nr. 4400-2087-4335) ir kitus statinius (inžinerinius) – tvorą (un. Nr. 4400-2087-4324)  adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen.,  Mažeikių m. 
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faksas (8 443) 25 844. 
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 2012-04-13, Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 861521741, [email protected].
(2013-12-05)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypui padalinti į du sklypus, vienam iš jų pakeičiant paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Sedos sen., Nausodės k., kad Nr. 6170/0007:338.
Detaliojo plano organizatorius – UAB „V24”, atstovaujama įgalioto asmens Giedriaus Gaižausko, mob. 8 612 32327, el. p. [email protected]
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypui padalinti, bei pakeisti dalies iš atidalintų naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas  - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojamas žemės ūkio paskirties sklypas (1.73 ha). Atidalintame sklype numatoma statyti vieną vėjo elektrinės jėgainę iki 3 MW galios.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo 2013-12-06 iki 2014-01-14, pas planavimo organizatorių, adresu: Gamyklos g. 34, Mažeikiai (UAB „Vėjo technologijų projektai” patalpose). 2014-01-14, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Plynė”, P. Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el.p.  [email protected]
(2013-11-25)


Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentąInformuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  95 360.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Plano rengėjas – UAB "BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. 8 612 27487, el. p. [email protected] 
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-12-09 iki 2013-12-23 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir seniūnijos skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-12-23 d. (pirmadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-11-25)

Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo(SUJUNGIMO) projektą Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen., Bugenių kadastro vietovėje, Troškučių kaime, Šaltinėlio 10 oji. g. 22; 24 
Supaprastinta tvarka parengtas žemės sklypo (kadastro numeris 6110/0015:339; 6110/0015:340), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen. Bugenių kadastro vietovėje Troškučių kaime, Šaltinėlio 10 oji. g. 22; 24 SB „Šaltinėlis“ Vytautui Kakčiui priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo tikslas – sklypų Nr,339 ir 340 sujungimas suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – organizatorius – Vytautas Kaktys.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. lapkričio  22 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gamyklos g. 11-22, Mažeikiai, mob. 8 614 72715, el.p. [email protected]
(2013-11-22)Informacija apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo(SUJUNGIMO) projektą Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen., Bugenių kadastro vietovėje, Troškučių kaime, Šaltinėlio 15 oji. g. 87; 89
Informuojame, kad supaprastinta tvarka rengiamas žemės sklypo (kadastro numeris 6110/0015:65; 6110/0015:66), esančio, Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių apyl. sen. Bugenių kadastro vietovėje Troškučių kaime, Šaltinėlio 15 oji. g. 87; 89 SB „Šaltinėlis“ Kazimierui Girdeniui priklausančio žemės sklypo, pertvarkymo (sujungimo) projektas.
Planavimo tikslas – laisvos SB „Šaltinėlis“ sodo teritorijos, esančios šalia sklypų Nr,65 ir 66 prijungimas prie šių sklypų suformuojant vieną žemės sklypą.
Planavimo organizatorius – organizatorius –  SB „Šaltinėlis“ iniciatorius- Kazimieras Girdenis.
Susipažinti su šio projekto sprendiniais ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. lapkričio  22 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. pas projekto rengėją žemiau nurodytu adresu.
Plano rengėjas – Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, pažymėjimo Nr. FP-33. Gamyklos g. 11-22, Mažeikiai, telefonas:  8 614 72715, el. p. [email protected]
(2013-11-22)Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas dėl kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo į komercinės paskirties objektų teritorijas – laidojimo paslaugų statinių statybas adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m. Algirdo g. 26 D.  
Planavimo organizatorius –  Romana Pečiulienė, Zenonas Pečiulis, gyv., Laižuvos g. 18, Mažeikiai. Tel.: 867220678.
Detaliojo plano rengėjas –UAB „Green Energy Studio“ Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 86152174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdui pakeisti į komercinės paskirties objektų teritorijas – laidojimo paslaugų statinių statybas. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-12-04 iki 2014-01-07. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-12-08 iki 2013-12-22 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro Centras“ patalpose, tel.:861521741. Viešas susirinkimas vyks 2014-01-08  12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 861521741, [email protected] 
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-11-21)Informacija apie pradedamą rengti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas ruožo 21,07-21,49 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką techninį darbo projektą


Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriaus p. 60, prašome Jūsų informuoti visuomenę Mažeikių rajono vietinėje spaudoje, Mažeikių rajono Židikų seniūnijos skelbimų lentoje bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje, įdedant skelbimą pagal pridedamą tekstą:
„Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45) VIII skyriumi, VĮ „Telšių regiono keliai“ (projekto rengėjas) informuoja apie pradedamą rengti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai-Skuodas ruožo 21,07-21,49 km rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką techninį darbo projektą.
Statybos rūšis – rekonstravimas.
Paskirtis – susisiekimo komunikacijos.
Užsakovas (statytojas) - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, tel. (8 5) 232 9600, faks. 85232 9609, el. paštas [email protected]; VĮ „Telšių regiono keliai“. Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, adresas internete www.telsiurk.lt, tel. 844469245, faks. 844460610, el. paštas [email protected].
Projektuotojas – VĮ „Telšių regiono keliai“ S.Daukanto 66, LT-87104 Telšiai, tel. 8 444 69245, faks.8 444 60610, el. p. [email protected].
Projekto vadovas – Stasys Armalis S.Daukanto 66, LT-87104 Telšiai, el. p. [email protected]. 
Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia – 2013 m., pabaiga – 2014 m. 
Atsiliepimus ir pasiūlymus galima siųsti raštu arba el. paštu: [email protected].
Brėžinys
(2013-11-15)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas), adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k. (kad.Nr.6167/0002:272). 
Planavimo organizatorius – Vygandas Keršys, atstovaujamas įgalioto asmens Jadvygos Keršienės, tel.: 8-614-46875.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Planuojamam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir  teritorijos inžinerinio parengimo priemones.  
Planuojamo žemės ūkio paskirties sklypo plotas – 0.0956 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų lapkričio 13d. iki gruodžio 12d., pas planavimo organizatorių, adresu: Ventos g. 69-31, Mažeikiai. 2013-12-12, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.:[email protected]
(2013-10-29)

Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Siauroji g. 37 (kad.Nr.6167/0003:435). Planavimo organizatoriai – Danutė Garbaliauskienė, Andrius Barkus, tel.: 8-611-48246.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą žemės sklypo padalinimui į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Planuojamo kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo plotas – 0.5 ha. 
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013m. IV ketv. – 2014m. I ketv.  
Pasiūlymus dėl rengiamo detaliojo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų lapkričio 13d. iki gruodžio 11d., pas planavimo organizatorių, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Siauroji g. 37. 2013-12-11, 17 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel.: 8-686-39875, el.p.: [email protected]
(2013-10-29)

 

Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas žemės sklypo (k. Nr. 6160/0001:188, plotas 0,4995 ha) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Žemės sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. 
Planavimo organizatorius: Lina Mažrimienė, gyv. S. Nėries g. 37, Tirkšliai, Mažeikių r. sav. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-11-06 iki 2013-12-04 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-12-04 16.00 val. pas plano rengėją - UAB „Statoris” patalpose, Laisvės g. 9, Mažeikiai.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybėje, asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-20 iki 2013-12-04.
(2013-10-21)
Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene
 


Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl žemės sklypo suformavimo apie esamą pastatą – sandėlį (un. Nr. 6194-6000-5093) bei užstatymo režimo nustatymo, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą. 
Adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pramonės g. 27. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas[email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-11-04 iki 2013-12-02 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-12-02 16.00 val. pas plano rengėją.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-18 iki 2013-12-02.
(2013-10-16)Bendra tvarka rengiamas detalusis planas žemės sklypo (kad. Nr.: 6167/0003:553, sklypo plotas 0,6706 ha) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ( gyvenamąsias terirorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinierinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas ) bei sklypo padalijimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinierinio teritorijos parengimo priemones.
Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Urvikių k. ( kad. Nr. 6167/0003:553 )
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai.
Tel. (8 443) 21 386, el. paštas [email protected]
Planavimo organizatorius – Alvydas Budginas gyv. Strazdelio g. 12, Tirkšlių mstl., Mažeikių r. sav. mob. 8 624 91945.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-10-28 iki 2013-11-27 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-11-27; 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-11-13 iki 2013-11-27.
(2013-10-16)
Informuojame apie pradedama rengti detalųjį planą

Planavimo organizatorius Algirdas Garalis tel. 8 610 32622, pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.S9-13/DP (2013-05-20) informuoja apie pradedamą rengti Mažeikių r. Sav., Krucių k. žemės sklypo kad. Nr. 6160/0014:223 detalųjį planą.
Planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskyrus žemės sklypus, numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas (buvusios mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas); jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacinės teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemonės
Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka. 
Planuojama sklypų naudojimo paskirtis - bus nustatyta detaliuoju planu
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) - Planavimo pradžia – 2013 metų 4 ketvirtis; planavimo pabaiga - 2014 metų 2 ketvirtis
Apie viešo svarstymo su visuomene procedūras informuosime baigę rengti detaliojo plano projektą. Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į detalaus plano rengėją Vytautą Putną, tel 8-610-69939, Kaunas Ąžuolyno g.6  el.p. [email protected]
(2013-10-15)
Rengiamas sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui , Aukštaičių g. 19, Mažeikių mieste.
Planavimo tikslas - suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus - gyvenamąjį namą (un. Nr.6196-7000-4014), kitus statinius (inžinerinius) un.Nr.6196-7000-4020), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Aukštaičių g. 19.
Plano rengėjas - S. Šilingo įmonė, įm. k. 180355046
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 23 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Sedos 34, Telšiai.
Telefonas pasiteirauti mob. 8 698 39691, e.p. [email protected]
(2013-10-14)Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypų, esančių Mažeikių r.sav., Tirkšlių k.v., Tirkšlių sen., Voverių k., SB“Linelis“, skl.Nr.216, Linų 6-oji g. 36, (kad.Nr.6160/0002:216) ir skl.Nr.217, Linų  6-oji g. 38, (kad.Nr.616/0002:217) formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – laisvos apie 140 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.216 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:216) ir  laisvos apie 220 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.217 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:217), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Sklypo naudotoja – Rita Ylakavičiūtė-Ostrauskienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960, Tel-Fax. (8 444) 68 086.
(2013-10-11)


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas


Rengiamas žemės sklypo, esančio Mažeikių r.sav., Bugenių k.v., Mažeikių apyl. sen., Kurmaičių k., SB“Žilvytis“, skl.Nr.81, Žilvičio g.3 (kad.Nr.6110/0006:81) ir skl.Nr.82, Žilvičio g.1 (kad.Nr.6110/0006:82) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Patikslinti sklypo ribas ir prijungti apie 110 kv.m. SB“Žilvytis“ sodo teritorijos, esančios  prie sklypo Kad.Nr.6110/0006:81. Savininkė- Vida Barkuvienė. 2. Patikslinti sklypo ribas ir prijungti apie 170 kv.m. SB“Žilvytis“ sodo teritorijos, esančios prie sklypo Kad.Nr.6110/0006:82. Savininkas – Algimantas Budreckas.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086
(2013-10-11)Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas žemės sklypo Kad.Nr.6160/0002:218, esančio Linų 6-oji g. 40, SB“Linelis“, skl.Nr.218, Tirkšlių k.v., Voverių k., Tirkšlių sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – laisvos apie 300-350 kv.m. SB“Linelis“ teritorijos, esančios šalia sklypo Nr.218 prijungimas prie šio sklypo (kad.Nr.6160/0002:218), sodo bendrijos bendro naudojimo ir privažiavimo kelių, ties projektuojamo sklypo ribų nustatymo.
Sklypo naudotojai – Bronius Bučius, Ingrida Bučiuvienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.10.21 d. iki 2013.11.04 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444) 68 086.
(2013-10-10)
Informacija apie „Renavo tvenkinio ant varduvos up. hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo


1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844; el. paštas[email protected]
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – „Renavo tvenkinio ant Varduvos up.  hidrotechnikos statinio rekonstrukcija“
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Sedos seniūnijos Renavo kaimas. Užtvanka yra  už 44,2 km nuo varduvos upės žiočių.
4. Atsakingos institucijos, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 210 kab, Laisvės g. 39, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 25 943; el. pastas [email protected]
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti:
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303, Šiauliai, tel. (8 41) 524 143, faks. (8 41) 503 705, el. pastas[email protected]
Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844; el. patas [email protected]
Teikimo  terminas – 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šios informacijos  skelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303, Šiauliai, tel. (8 41) 524 143, faks. (8 41) 503 705, el. paštas[email protected];
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje 210 kab, Laisvės g. 39, LT- 89223 Mažeikiai; tel. (8 443) 25 943; el. paštas [email protected]
Terminas – 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo šios informacijos  skelbimo.
(2013-10-02)

  


Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene 


Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0006:40) padalinimo į atskirus sklypus, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio. 
Adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Tirkšlių mstl. 
Planavimo organizatorius: Vandą Ukrinienę ir Stasį Ukriną atstovaujantis įgaliotas asmuo Alfredas Ridzvanavičius, gyv. Naujakurių g. 3, Mažeikių m., mob. 8 682 40191.  
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas:[email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-10-18 iki 2013-11-15 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-11-15 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-11-04 iki 2013-11-15.  
(2013-09-30)Informacija apie Mažeikių miesto lietaus nuotekų, Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų ir Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų koncepcijų patvirtinimą, galimybes susipažinti su planų projektais ir teikti pasiūlymus, viešą ekspoziciją ir viešą susirinkimą

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad patvirtintos Mažeikių miesto lietaus nuotekų, Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų ir Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų koncepcijos bei parengti planų projektai.
Mažeikių miesto lietaus nuotekų specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: nustatyti lietaus nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos bendrąjį planą, rezervuojant tikslinio naudojimo teritorijas turizmo trasoms, pėsčiųjų ir dviračių takams, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: nustatyti Mažeikių miesto želdinių tvarkymo zonas, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą bei teritorijos tvarkymo priemones, rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faks. (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Planų rengėjas: UAB „Daugėla“, Žalgirio g. 90-505, 09303 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt.
Galimybė susipažinti su planavimo dokumentu. Specialiųjų planų koncepcijos ir kita aktuali informacija pateikiama planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt). Be to, su specialiojo plano koncepcija, projektu ir rengiamais sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje, kuri organizuojama planavimo organizatoriaus buveinėje (Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Bendrasis skyrius, Asmenų prašymų priėmimas, 107 kab., Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai). Ekspozicija truks nuo 2013 m. spalio 10 d. iki lapkričio 4 d.
Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu (aukščiau nurodytais adresais) iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie viešą susirinkimą. Susirinkimas – supažindinimas su Mažeikių miesto lietaus nuotekų, Mažeikių miesto teritorijos turizmo trasų, pėsčiųjų ir dviračių takų ir Mažeikių miesto želdinių ir jų tvarkymo specialiųjų planų projektais, rengiamais sprendiniais, juos iliustruojančia medžiaga ir kita aktualia informacija įvyks 2013 m. lapkričio 4 d. 13 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos salėje (204 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai.
(2013-09-27)
Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas kaimo turizmo sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.3218/0004:69, esančio Nabuilių k., Viekšnių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – kaimo turizmo sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas -  Aloyzas Jarošaitis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 10 07 d. iki 2013 10 18 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 8 655 96960 , Tel-Fax: 8 444 68086.
(2013-09-26)

Informuojame  apie parengtą statybos techninį projektą  ir viešą susirinkimą


OBJEKTAS: 
 Daugiafunkcinis prekybos centras P. Cvirkos gt. 44, Mažeikiai. Techninis projektas.
Teritorijų planavimo dokumentas:  „Trijų  kitos paskirties žemės sklypų ( kad. Nr.6130/0010:271, 6130/0010:272, 6130/0010:273) sujungimas į vieną bendrą sklypą, numatant naudojimo būdą- komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba) bei sklypo padalinimui į du atskirus žemės sklypus, adresu:  Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., M. Daukšos g. 26, 26B, 26C, detalusis planas. Patvirtintas 2012 m. lapkričio 19 d., įsakymas Nr. A1-2400.
Numatoma statybos pradžia ir pabaiga: 2013 m.- 2014m.
Projektuotojas:  UAB „Tūris“, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius. Informaciją teikia  arch. R. Kazlauskas, tel. 86 98 27611, arch. G.Baranauskas, tel. 86 99 55797 el.p. [email protected]
Statytojas:  UAB „LBP group”, M.Daukšos g. 26, Mažeikiai, tel. 86 20 72651
Kita informacija:  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas nebūtinas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  2 priedo, 10.2 punktą , užstatant mažesnį nei 0,5 Ha plotą.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS:  Susirinkimas įvyks  2013 m. spalio 03 d. , 17.00 val. prekybos centre “Moneta”, M. Daukšos gt. 26, Mažeikiuose, 2- ojo aukšto foje. 
Ekspozicija:  susipažinti su statinio projektu galima prekybos centre „Moneta”, M. Daukšos gt. 26, Mažeikiuose, 2- ojo aukšto foje nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2013 m. spalio mėn. 03 d., prekybos centro darbo laiku nuo 10.00 val.  iki 19.00 val. Informaciją teikia UAB “LBP group” direktorė Lina Zarambienė, tel. 86 20 72651.  Pasiūlymus dėl Projekto galima teikti arch. G. Baranauskui, tel. 86 99 55797, el. p. [email protected]

Sklypo schema

(2013-09-18)


Rengiamas žemės sklypo, esančio Kalnijų kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6170/0005:289, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Kalnijų kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Edvardas Stropus, Antanas Stropus ir Joana Stropienė .
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 metų spalio 01 d. iki spalio 14 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė. Telefonas pasiteirauti tel. 8-698-74611 arba 8-448-71975.
(2013-09-18)Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas dėl dviejų kitos paskirties žemės sklypų  sujungimo, pakeičiant naujai suformuotam sklypui naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) adresu: Mažeikių r. sav.,  Mažeikių m., Melioratorių g. 1Eir Melioratorių g. 1D.. 
Planavimo organizatorius – UAB „Rudesta” Melioratorių g. 1D, Mažeikiai, mob. 8 615 21741.  
Detaliojo plano rengėjas – UAB „ Kadastro centras“, Laižuvos g. 24, Mažeikiai,[email protected] mob. 8 610 11133
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą dviejų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui, pakeičiant naujai suformuotam sklypui naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas (pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos). Nustatyti žemės sklypui užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-10-07 iki 2013-11-05. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-10-14 iki 2013-10-28 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, mob. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2013-11-06  12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, [email protected] Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-09-17)

Rengiamas žemės sklypo, esančio Račių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 6180/0003:52, esančio Telšių apskrityje Mažeikių rajone Račių kaime, formavimo ir pertvarkymo (žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus) projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas suformuojant du atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius – Regina Mažonienė ir Jurgis Vaitkus.
Projekto rengėjas – UAB „Profilena“, licencijos Nr. 1R-ŽF-279.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 metų rugsėjo 27 d. iki spalio 10 d. kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 val. iki 16:00 val. UAB „Profilena“ patalpose adresu: Vytauto g. 11, Plungė. Telefonas pasiteirauti mob. 8 698 74611 arba tel. (8 448) 71 975.
(2013-09-16)
Informuojame, kad parengtas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 53.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 53.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faksas (8 443) 2 5844. 
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 2012-04-13, Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 8 615 21741, [email protected].
Su parengto žemės sklypo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-09-16 iki 2013-09-27, savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443)  98 206, faksas (8 443)  25 844.
(2013-09-13)Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr.1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos11 d. įsakymu Nr. A1-1630, rengiamas  žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų  planavimo dokumentui.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas: suformuoti žemės sklypą apie esamą administracinį pastatą  (un.Nr.6196-4003-5015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Ventos g. 31B. 
Žemės sklypo plano rengimo  organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.(8 443) 98 206, faksas (8 443) 25844. 
Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: pastato savininkas UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“, Montuotojų  g. 10, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 171.
Žemės sklypo plano rengėjas: Roberto Sutkauskio geodezinių darbų įmonė, Gedimino  g. 11-6, Mažeikiai, tel. 8 614 72715, el.p.  [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2013-09-16  iki 2013-09-30  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių .
(2013-09-13)
Informuojame, kad rengiamas Nijolei Remutienei ir Sandrai Pocevičienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. 6160/0001:130), esančio Mažeikių. r. sav. Tirkšlių mstl. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO (PADALIJIMO) PROJEKTAS.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis.
Planavimo organizatorius – Sandra Pocevičienė, gyv. Ventos g. 22-30, Mažeikiai Mažeikių r. sav.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2013-09-23 iki 2013-10-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž.  Nr. 2R-FP-647.
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2013-09-12)Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės sodininkų bendrijoje „Putinas“ rengiamas ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTAS.
Planavimo tikslas:  laisvos apie 350 kv.m. S/B „Putinas“ sodo teritorijos, iki melioracijos griovio, esančios šalia sklypo Nr. 65 prijungimas prie šio sklypo (kadastro Nr. 6110/0007:65).
Planavimo organizatorius – Edmundas Daukantas, gyv. Putinų 4-oji g. 37, Kurmaičių k. Mažeikių r. sav., tel. 860006194.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2013-09-23 iki 2013-10-10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
Projekto rengėjas UAB „Geoida“, kvalifikacijos paž. Nr. 2R-FP-647.                                  
Laisvės g. 38-314 Mažeikiai, tel. 867843283, el. paštas [email protected]
(2013-09-12)


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 53.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas –  suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6193-7001-1014), viralinę (un. Nr. 6193-7001-1025), ūkinius pastatus 3 vnt. (un. Nr. 6193-7001-1036), (un. Nr. 6193-7001-1047), (un. Nr. 6193-7001-1058) ir kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvorą 2-vnt. kiemo aikštelę, šulinį, šiukšlių dėžę, vartus, tualetą) (un.Nr. 6193-7001-1069), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Vytauto g. 
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos 
direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 206, faksas (8 443)  25 844.
Žemės sklypo plano rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažyma 
2012-04-13, Nr. (076465), Baltijos pr. 99-30, Klaipėda. Tel. 861521741, [email protected].
(2013-09-12)


Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr.1124 patvirtintu „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. A1-1806, rengiamas  žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų  planavimo dokumentui.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas: suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – parduotuvę (un.Nr.6197-0019-6015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m.,  Pavenčių g. 2D. 
Žemės sklypo plano rengimo  organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.(8 443) 98 206, faksas (8 443) 25844. 
 Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius: pastato savininkas Vytautas Maziliauskis, Taikos g. 16-1, Mažeikiai, tel.: 8-698-39497.
Žemės sklypo plano rengėjas: Architektas T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8 686 39875, el.p.  [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu ir pareikšti dėl jo pasiūlymus ar pastabas galima nuo 2013-09-25 iki 2013-10-10 žemės sklypo plano rengėjo patalpose arba  Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje (Mažeikiai, Laisvės g. 8, 107 kab.)
(2013-09-11)Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1395 2012-06-25, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui (k. Nr. 6130/0022:149), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. M. Valančiaus 71, padidinti greta esančios laisvos valstybinės žemės sąskaita (iki 0,04 ha) bei atidalinti bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalis, suformuojant atskirus žemės sklypus.
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8-443) 98204.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-09-30 iki 2013-10-14  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypų plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo  2013-09-30 iki 2013-10-14.
(2013-09-09)Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1676 2013-07-18, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0016:93) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav.  Mažeikių m. Birutės g. 31.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-09-18 iki 2013-10-02.  
(2013-09-04)Bendra tvarka rengiamas detalusis planas dviejų žemės sklypų (kad. Nr.: 6167/0003:147, sklypo plotas 0,5828 ha ir kad. Nr.: 6167/0003:168, sklypo plotas 0,5883 ha ) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ( gyvenamąsias terirorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinierinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas ) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinierinio teritorijos parengimo priemones.
Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Reivyčių k. ( kad. Nr. 6167/0003:147 ir kad. Nr.: 6167/0003:168)
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai, tel. (8 443)  21 386, el.p.: [email protected]
Planavimo organizatorius – Dovilė Kužminskienė gyv. Pavasario g. 45-28, Mažeikiai, Tel. 8 61613130 ir Valdas Narkus gyv. Žemaitijos g. 37-41, Mažeikiai; Tel. 8 687 57539.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-09-20 iki 2013-10-21 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-10-21; 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-10-07 iki 2013-10-21.
(2013-09-02)Informuojame, kad vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 dienos nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka pradedami rengti žemės sklypų planai, prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentui:
1. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 4 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2429.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7000-6019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 4;
2. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 6 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2428.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6197-7000-7016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 6;
3. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 8 ir Draugystės g. 10
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2427 ir 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2612.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 8 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 10;
4. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 10
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2350.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 10;
5. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 8
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2349.
 Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 8;
6. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 6; Ventos g. 59 ir Ventos g. 61
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2348, 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2448 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2447.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-3019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 6, daugiabutį gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 59 ir daugiabutį gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-8012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 61;
7. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 4
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2618.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: moksleivių namus (un. Nr. 6198-6019-4019) ir sandėlį (un. Nr. 6198-6019-4028), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 4;
8. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 51 ir Ventos g. 53
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2452 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2451.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-4005-8014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 51 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-5003-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 53;
9. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 55 ir Ventos g. 57
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2450 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2449.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-6006-9017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 55 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-8010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 57;
10. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 63
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2446.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-9019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 63;
11. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 65 ir Ventos g. 67
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2445 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2444.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-0018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 65 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-1015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 67;  
12. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 69
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2443.
 Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-2012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 69;  
13. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 7 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2430.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3000-3012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 7;
14. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 3 ir Draugystės g. 5 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2415 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2431.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5000-1016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 3 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-2014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 5;  
15. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 12
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2351.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3003-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 12;
16. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 14
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2352.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-4016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 14;
17. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 16
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2353.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-6010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 16;
18. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 18
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-2619.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0002-9019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 18
19. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 22
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2354.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-5010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 22
20. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 24
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2355.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0003-0018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 24;
21. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 26
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2356.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-6017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitjos g. 26;
22. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 56, Naftininkų g. 58 ir Naftininkų g. 60
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2271, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2272 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2273.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4001-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 56, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-8017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 58 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5000-9016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 60;
23. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 6 ir Taikos g. 8
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2318 ir 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2319.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 6 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 8;
24. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 4
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2317.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-2016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 4;
25. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 42
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2432.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2000-6010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 42;
26. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 38 ir Draugystės g. 40 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2417 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2416.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1000-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 38 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3000-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 40;  
27. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 36
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2418.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-6012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 36;
28. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 34
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2419.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1000-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 34;
29. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 28 ir Draugystės g. 30 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2421 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2420.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9000-4011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 28 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-5015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 30;  
30. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 24 ir Draugystės g. 26 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2423 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2422.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-3017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 24 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4000-4014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 26;  
31. r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 50, 52, 54
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2268, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2269 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2270.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-6011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 50, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 52 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-4001-1019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 54;
32. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 44, 46, 48
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2265, 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2266 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2267.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-4015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 44, gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-4017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 46 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-3001-5014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 48;
33. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 40, 42 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2263 ir 2011 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-2264.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-2018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 40 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-3018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Naftininkų g. 42;
34. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 32 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2359.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1014-1011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 32;
35. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 30 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2358.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-8011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 30;
36. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 28 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2357.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0003-1015), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Žemaitijos g. 28;
37. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 1
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2291.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2001-8012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 1;
38. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 71, 73
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2442 ir 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2441.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 71 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8003-4018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 73;
39. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 75 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2440.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-0011), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 75;
40. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 77
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2439.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-1018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 77;
41. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 79
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2438.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-3013), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 79;
42. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 81 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2437.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 81;
43. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 83
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2436.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0002-5019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 83;
44. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 85
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2435.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1003-6017), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 85;
45. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 87
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2434.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2003-0016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 87;
46. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 89
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2464.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0002-6016), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Ventos g. 89;
47. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 16
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2426.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – bendrabutį (un. Nr. 6198-0000-3012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 16;
48. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 20 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2425.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8000-7018), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 20;
49. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 22 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-2424.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9000-3014), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Draugystės g. 22;
50. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 3
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2312.
 Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-1019), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 3;
51. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 5
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2313.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-3013), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 5;
52. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 7
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2314.
 Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-8002-4010), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Taikos g. 7;
53. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 5
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-2292.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-1002-5012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 5;
54. Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 31
Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m.rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. A1-1772.
Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6199-3001-7012), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pavenčių g. 31;
Žemės sklypų planų rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: 8 (443) 98204, faks.: 8 (443) 25844.
Žemės sklypų planų rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT–91235 Klaipėda, tel.: 8 (46) 365 886, faks.: 8 (46) 210163.
Su parengtais žemės sklypo planais galima susipažinti nuo 2013-09-16 iki 2013-09-27 imtinai UAB „Geometra“ patalpose, adresu: Taikos pr. 32A, Klaipėda, ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Pasiūlymus ir pastabas galima teikti UAB “Geometra”, Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda, tel. 8 (46) 365 886, faks. 8 (46) 210 163 ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriui, Laisvės g. 8, LT-89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235.
(2013-08-28)Pranešame, kad parengtas UAB „LIDL“ prekybos tinklo parduotuvės Daukšos g. 24A, Mažeikiuose statybos projektas. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. rugsėjo mėn. 13d., 16 val. Mažeikių seniūnijos salėje, antrame aukšte Laisvės g. 39, Mažeikiai. Susipažinti su statinio projektu galima pas projektuotoją UAB „A TEAM PROJECTS“ tel. 8 46 311 403, el. paštas: [email protected], J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, nuo 12 val. iki 13 val. darbo dienomis iki viešo susirinkimo. Pasiūlymus dėl projekto teikti projektuotojui iki viešo susirinkimo pabaigos.
(2013-08-27)Informacija apie pradedamus rengti teritorijų planavimo dokumentus

1. Detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalinimui į atskirus sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių km. (kad. Nr. 6167/0003:434 Urvikių k.v.)
2. Detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus (gyvenamąsias teritorijas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas) adresu: Mažeikių r. sav., Kalnėnų k. (kad. Nr. 6130/0020:2 Mažeikių m. k.v.).Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą pakeisti žemės sklypo naudojimo būdui iš žemės ūkio į kitos paskrities žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas: jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: UAB „Saurida", Montuotojų g. 8, Mažeikiai, tel. 8 443 9536.
Detaliųjų planų rengimo terminai: 2013 III ketv – 2014 I ketv.
Planų rengėjas – UAB „BPII", L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Su detaliųjų planų koncepcijomis galima susipažinti nuo 2013-08-29 iki 2013-09-26 projekto rengėjo būstinėje. 
Detaliųjų planų koncepcijos nuo 2013-09-12 iki 2013-09-26 bus viešai eksponuojamos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose. 
Planuojamas detaliųjų planų viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-09-26 d. (ketvirtadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-08-27)Informuojame, kad pradedamas rengti „Žemės sklypo (kad. Nr. 6110/0011:46) Kalnėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav., detalusis planas

Tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas irteritorijos inžinerinio parengimo priemones.
Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Planavimo organizatorius: UAB “Agrar Nerys”, Bažnyčios g., Alėjų II k., Raseinių r. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB “BaltWind”, Kalvarijų g. 24A-204, 09309 Vilnius, tel. 8-698-15245,[email protected], www.baltwind.lt.
Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2014 m. I ketv.
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki detaliojo plano viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą detaliojo plano viešą ekspoziciją, viešo susirinkimo vietą ir laiką visuomenė bus informuojama papildomai.
(2013-08-21)Parengtas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas sankryžos 9,85 km su keliu Nr. 219 Bugeniai – Pikeliai rekonstravimo techninis projektas (koregavimas)Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu UAB „Plentprojektas” parengė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 170 Mažeikiai – Skuodas sankryžos 9,85 km su keliu Nr. 219 Bugeniai – Pikeliai rekonstravimo techninį projektą. 
Techninio projekto rengėjas UAB „Plentprojektas” (Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius).
Projekto vadovas – Andrius Sirtautas (el. p. [email protected], mob. 8 677 01914).
Statytojo (užsakovo) atstovas – Telšių regiono keliai direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius, Stasys Armalis (el. p. [email protected], tel. (8 444) 69 244).
Su parengtu techniniu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 3 d. darbo dienomis 8.00-12.00  ir 11.00-17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.) pas projekto rengėją. Techninio projekto vieša ekspozicija vyks Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Stoties g. 18, Mažeikiuose, nuo š.m rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 3 d. seniūnijos darbo laiku.
Viešasis susirinkimas įvyks š. m. rugsėjo 3 d. 17.00 val. Bugenių kaimo bendruomenės namuose.
(2013-08-19)Informacija apie pradėta rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie pradedamą rengti Melioratorių g. 5A ir 5B, Mažeikių mieste,  Mažeikių rajono savivaldybėje, žemės sklypo planą, prilyginamą detaliajam teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams (garažai (unik. Nr. 4400-2146-5456, unik. Nr. 4400-2146-5470)) eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.
Planavimo organizatorius  – Mažeikių garažų savininkų bendrijos Nr. 86 pirmininkas Petras Andrulaitis.
Plano rengėja – Agnė Galdikaitė, K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected]
Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo  2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. plano rengėjo patalpose,  K. Donelaičio g. 79-3, LT-44249 Kaunas, mob. tel. Nr. 8 657 83136 el. p. [email protected] .  Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti raštu žemės sklypų planų rengėjui arba Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (Laisvės g. 8, Mažeikiai)  iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos. 
(2013-08-13)


Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui
Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1562 2013-07-05, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, padalinti žemės sklypą (k. Nr. 6130/0011:36) į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Sedos g. 53.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8-443) 98204.
Pareiškėjas: UAB “Rivona” atstovaujantis įgaliotas asmuo Vytautas Radžiūnas, gyv. Pavenčių g. 6-2K3, Mažeikiai, tel. (8-686) 31926. 
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02  pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-08-19 iki 2013-09-02. 
(2013-08-06)


Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui buvo pateikta informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: pakeisti žemės sklypo (k. Nr. 6127/0004:79) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę {naudingųjų iškasenų teritorijas – naudingųjų iškasenų gavybą atvirų kasinių (karjerų)}, adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Kušlėnų k. 
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Žemaitijos keliai”, atstovaujama įgalioto asmens Sigito Matuzo, buveinė adresu: Statybininkų g. 7, Telšiai, tel. (8-686) 73227. Informaciją atrankai pateikė: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]. Įvertinus visą gautą informaciją, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė atrankos išvadą Nr. (4) SR-S-1956 (7.1.) 2013-08-02, kurioje rašoma, kad Kušlėnų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimui Mažeikių rajone, Kušlėnų kaime, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, atrankos išvada ir dokumentais bei pateikti motyvuotus pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo galima pas plano rengėją UAB “Statoris” patalpose, adresu: Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995 iki 2013-09-05 imtinai.    
(2013-08-05)                         Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Skuodo g. 13, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams (gyvenamam namui ( unikalus Nr. 4400-2023-0176) ir ūkiniam pastatui (unikalus Nr. 4400-2032-0187), esantiems Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Skuodo g. 13, eksploatuoti.
Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.  (8 443) 98204, faksas (8 443) 258 44.
Rengimo iniciatoriai – Antanas Zubavičius, Stanislovas Zubavičius ir Romana Pakalniškienė.
Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Europlanas“, Liepų g. 68-313, Klaipėda, tel. 8 676 42212, (8 46) 250 310, el. paštas: [email protected].
(2013-07-26)
Informacija apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, pakartotinai pristatome ir informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams:
1. Teritorija „Sodų trikampis“, Sodų g., Mažeikiai; 2. Žemaitijos g. 11, Mažeikiai; 3. Žemaitijos g. 15, Mažeikiai; 4. Žemaitijos g. 17 ir Žemaitijos g. 19, Mažeikiai; 5. Sodų g. 1, Mažeikiai; 6. Sodų g. 5, Mažeikiai; 7. Sodų g. 7, Mažeikiai; 8. Sodų g. 9, Mažeikiai; 9. Sodų g. 11, Mažeikiai; 10. Sodų g. 13, Mažeikiai; 11. Sodų g. 4, Mažeikiai; 12. Sodų g. 6, Mažeikiai; 13. Sodų g. 8, Mažeikiai; 14. Sodų g. 10, Mažeikiai; 15. Sodų g. 12, Mažeikiai; 16. Žemaitijos g. 21 ir Žemaitijos g. 23, Mažeikiai; 17. Žemaitijos g. 25 ir Žemaitijos g. 27, Mažeikiai; 18. Žemaitijos g. 29 ir Žemaitijos g. 31, Mažeikiai; 19. Žemaitijos g. 33 ir Žemaitijos g. 35, Mažeikiai; 20. Žemaitijos g. 37 ir Žemaitijos g. 39, Mažeikiai; 21. Žemaitijos g. 41, Mažeikiai; 22. Žemaitijos g. 43, Mažeikiai; 23. Naftininkų g. 34, Mažeikiai; 24. Naftininkų g. 28, Mažeikiai; 25. Naftininkų g. 22, Mažeikiai; 26. Naftininkų g. 16, Mažeikiai; 27. Naftininkų g. 10 ir Naftininkų g. 12, Mažeikiai; 28. Naftininkų g. 18 ir Naftininkų g. 20, Mažeikiai; 29. Naftininkų g. 30 ir Naftininkų g. 32, Mažeikiai; 30. Naftininkų g. 24 ir Naftininkų g. 26, Mažeikiai; 31. Ventos g. 29, Mažeikiai; 32. Ventos g. 31, Mažeikiai; 33. Ventos g. 33, Mažeikiai; 34. Ventos g. 35, Mažeikiai; 35. Ventos g. 37, Mažeikiai; 36. Ventos g. 39, Mažeikiai; 37. Ventos g. 43, Mažeikiai; 38. Ventos g. 45, Mažeikiai; 39. Žemaitijos g. 1, Mažeikiai; 40. Žemaitijos g. 3, Mažeikiai; 41. Žemaitijos g. 5, Mažeikiai; 42. Žemaitijos g. 7, Mažeikiai; 43. Žemaitijos g. 9, Mažeikiai; 44. Sodų g. 18 ir Sodų g. 20, Mažeikiai; 45. Sodų g. 22 ir Sodų g. 24, Mažeikiai; 46. Naftininkų g. 14, Mažeikiai; 47. Naftininkų g. 8, Mažeikiai; 48. Naftininkų g. 2, Mažeikiai; S. Daukanto g. 9, Mažeikiai; 50. S. Daukanto g. 5, Mažeikiai; 51. S. Daukanto g. 10 ir S. Daukanto g. 12, Mažeikiai; 52. Sodų skg. 10 ir Sodų skg. 12, Mažeikiai; 53. Gedimino g. 11, Mažeikiai; 54. Gedimino g. 9, Mažeikiai; 55. Gamyklos g. 31, Mažeikiai; 56. Ventos g. 7, Mažeikiai; 57. Ventos g. 9, Mažeikiai; 58. Ventos g. 17, Mažeikiai; 59. Ventos g. 19, Mažeikiai; 60. J. Tumo – Vaižganto g. 7, Mažeikiai; 61. Gamyklos g. 3, Mažeikiai; 62. Gamyklos g. 6, Mažeikiai; 63. Gamyklos g. 11, Mažeikiai; 64. Gamyklos g. 13, Mažeikiai; 65. Gamyklos g. 15 ir 17, Mažeikiai; 66. Gamyklos g. 19, Mažeikiai; 67. Gamyklos g. 25, Mažeikiai; 68. J. Tumo – Vaižganto g. 4, Mažeikiai; 69. J. Tumo – Vaižganto g. 6, Mažeikiai; 70. J. Tumo – Vaižganto g. 8, Mažeikiai; 71. J. Tumo – Vaižganto g. 10, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Plano rengėjas – UAB „BPII“ (projekto vadovas Juozas Bučius, architektas – Gediminas Tušas), adresas L.Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. 8 612 27487, elektroninis paštas [email protected]. 
Dėl parengtų žemės sklypų planų pateikti pastabas bei pasiūlymus ir susipažinti su jais galima nuo 2013 m. liepos 27 d. iki 2013 m. rugpjūčio 12 d.  plano rengėjo patalpose (aukščiau nurodytais kontaktais) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
(2013-07-05)
Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6110/0001:49, esančio Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas – Jonas Preibys.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 07 29 d. iki 2013 08 09 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, mob. 8 655 96960, tel-fax. (8 444) 68 086.
(2013-07-22)Informuojame, kad  rengiamas žemės sklypo, esančio M.Pečkauskaitės g. 32, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r., sav., žemės sklypo formavimo prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo tikslas – suformuoti tinkamo dydžio žemės sklypą, atsižvelgiant į gretimybes prie pastatų, nustatyti žemės sklypui naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę pastatų paskirtį. 
Sklypo savininkė - Marija Vėžauskienė.                                                                          
Darbų organizatorius pagal įgaliojimą Dainoras Dunauskas.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas:[email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 liepos 29 d. iki 2013 rugpjūčio 9 d. nuo 8 val. iki 17 val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-07-16)


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Tirkšlių g.117 (kad. Nr. 6104/0004:294) ir Tirkšlių g. 119 (kad. Nr. 6104/0004:155), Bružų k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslai: rengti detalųjį planą, kitos paskirties žemės sklypų sujungimui į vieną bendrą sklypą ir užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.        
Planuojamo žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo obkjektų teritorijos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Planavimo organizatorius: UAB „Revida“ ir „Ko“, Draugystės g. 4-101, Mažeikiai, LT-89169.
Detaliojo plano rengėjas: UAB“Sunsolis”, Pilies g. 8-218, Klaipėda, mob. 8687 00330, el paštas:[email protected]
Preliminarus projekto rengimo terminas – iki 2013 m. IV ket. 
Planavimo procesas vyks bendrąja tvarka.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu iki detaliojo plano viešo susirinkimo ir jo metu.
Informacija apie parengtą detaliojo plano viešą ekspoziciją, viešo susirinkimo vietą ir laiką visuomenė bus informuojama papildomai. 
(2013-07-08)

Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl dviejų žemės ūkio paskirties žemės sklypų ir trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimo į vieną bendrą kitos paskirties žemės sklypą bei jo padalijimo į atskirus žemės sklypus, numatant šiuos naudojimo būdus: gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). 
Planuojamų sklypų adresai: Mažeikių r. sav. Mažeikių apyl. sen. Krakių k. Malūno g. 3, 3A, Pauliankos g. 44. 
Planavimo organizatorius: Arvydas Petrauskas ir Vilma Petrauskienė, gyv. Pauliankos g. 44, Krakių k. Mažeikių r. sav., mob. 8 614 87889. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, el. p. [email protected], tel. (8 443) 25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-07-23 iki 2013-08-21 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-08-21 16.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-08-06 iki 2013-08-21.
(2013-07-05)
Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Pratęsiamas detaliojo plano keisti pagrindinę tikslinę trijų žemės sklypų naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypus į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybas ir, jei yra poreikis, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas) rengimo ir viešo svarstymo su visuomene terminas. 
Sklypų adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių k. (skl. k. Nr. 6127/0002:130, plotas 0,5200 ha; k. Nr. 6127/0002:118, plotas 1,0548 ha ir k. Nr.6127/0002:136, plotas 0,6223 ha). 
Planavimo organizatorius: UAB „Gonitas”, atstovaujamas direktoriaus Donato Gusčio, mob. 8 687 48513.
Planų rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. p.[email protected]
Papildomai susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31  pas plano rengėją. 
Pakartotinas viešas susirinkimas vyks 2013-08-01 16.00 val. ten pat. 
Papildoma vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.) Laisvės g. 8, Mažeikiai nuo 2013-07-15 iki 2013-07-31 imtinai.  
(2013-07-04)Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Sedos sen., Sedos m., Užpilių g. 5.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6195-6002-0016), šešis ūkinius  pastatus (un.Nr.6195-6002-0027, Nr. 6195-6002-0038, Nr. 6195-6002-0049, Nr. 6195-6002-0050, Nr. 6195-6002-0062, Nr. 6195-6002-0070)  ir  kitus statinius (inžinerinius) – lauko tualetą (un. Nr.6195-6002-0081), adresu: Mažeikių r.sav., Sedos m., Užpilių g. 5.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Pareiškėjas – Vidmantas Varapnickas, gyv. M.Daukšos g. 36-26, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas:[email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 liepos 1d. iki 2013 liepos 12d. nuo 8val. iki 17val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui 8 655 96960.
(2013-06-20)


Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6198-3001-0017), pagalbinį pastatą – sandėlį (un.Nr. 6198-3001-0028), pagalbinį pastatą – viralinę (un.Nr. 6198-3001-0039), pagalbinį pastatą – garažą (un.Nr. 6198-3001-0044), pagalbinį pastatą – šiltnamį (un.Nr. 6198-3001-0060) ir kitus statinius – kiemo statinius tvorą 2-vnt., kiemo aikštelę, šulinį) (un.Nr. 6198-3001-0058), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Pareiškėjas – Juozas Juzumas, gyv. Klevų g. 8, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus buvo galima nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. gegužės  22 d. kiekvieną darbo dieną, Aukštoji g. 3., Telšiai
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas:[email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 650 85571 
(2013-06-18)


Informuojame, kad pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) adresu: Mažeikių r. sav.,  Mažeikių apyl. sen.,  Purvėnų k. 
Planavimo organizatorius –  Alvydas Bogužas, gyv., Purvėnų k., Mažeikių r. sav., Tel.: 861521741.  
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel., 8 615 2174, el. paštas: [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Suformuotam žemės sklypaui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-07-02 iki 2013-07-30. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-07-08 iki 2013-07-22 adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose, tel. 8 615 21741. Viešas susirinkimas vyks 2013-07-31  12,00 ten pat.
Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, arba Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel. 8 615 21741, [email protected] 
 Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2013-06-18)


Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad bendra tvarka parengtas detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti Kegrių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planuojamos teritorijos adresas: Viekšnių g. 52, Kegrių kaimas, Viekšnių seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė (žemės sklypo kad. Nr. 3250/0002:9 Svirkančių k. v.) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: IĮ „Almona“ (savininkas Albimas Balčiūnas), Kegrių kaimas, Mažeikių rajono savivaldybė, tel. 8 687 50265.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 II ketv – 2013 IV ketv.
Plano rengėjas – Juozas Bučius,  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 425 53321, faksas 8 425 53321, mob. tel. 8 687 74084, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-06-19 iki 2013-07-18 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano sprendiniai nuo 2013-07-03 iki 2013-07-18 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Viekšnių seniūnijos (Tilto g. 12, Viekšniai) skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-07-18 d. (ketvirtadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-06-17)


Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Sedos m., Užpilių g. 5. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6195-6002-0016), šešis ūkinius  pastatus (un.Nr.6195-6002-0027, Nr. 6195-6002-0038, Nr. 6195-6002-0049, Nr. 6195-6002-0050, Nr. 6195-6002-0062, Nr. 6195-6002-0070)  ir  kitus statinius (inžinerinius) – lauko tualetą (un. Nr.6195-6002-0081), adresu: Mažeikių r.sav., Sedos m., Užpilių g. 5.
Pareiškėjas – Vidmantas Varapnickas, gyv. M.Daukšos g. 36-26, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas:[email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-06-12)


Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamus pastatus: stalių dirbtuves (un. Nr. 6196-8007-3013), sandėlį (un. Nr. 6196-8007-3024), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (lauko tualetą, tvorą) (un. Nr. 6196-8007-3057), numatant suformuotam sklypui naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) bei gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos).         
Planuojamo sklypo adresas: Mažeikių r. sav. Krakių k. 
Planavimo organizatorius: Vilma Petrauskienė, veikianti pagal 2011-05-13 įgaliojimą, gyv. Pauliankos g. 44, Krakių k. Mažeikių r. sav. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, el. p. [email protected], tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-06-26 iki 2013-07-24 pas plano rengėją. 
Viešas susirinkimas vyks 2013-07-24 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-07-10 iki 2013-07-24. 
(2013-06-10)Informacija apie rengiamą žemės sklypo, esančio Vytauto g. 37, Mažeikių mieste, planą, prilyginamą detaliojo planavimo dokumentui

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo planavimo dokumentui, Vytauto g. 37, Mažeikių mieste. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, numatoma padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0009:93) į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Vytauto g. 37.
Plano rengėjas – UAB „Profilena“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-449.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 19 d. iki 2013 m. liepos 04 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Vytauto g. 11, LT-90123, Plungė. Telefonas pasiteirauti (8  448)  71 9751, mob. 8 698 74611. 
(2013-06-07)


Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Laisvės g. 74, Mažeikių mieste, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslas – pertvarkyti padalijimo būdu į du sklypus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sklypą, nekeičiant žemės sklypo ribų ir ploto laisvoje valstybinėje žemėje, teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio, tvarkymo ir naidojimo režimo reikalavimų (leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo).
Plano rengėjas – UAB „Tiretas“, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-FP-603 išduota 2012.08.30.
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 06 d. iki 2013 m. birželio  17 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: Žirmūnų g. 106, LT 09121, Vilnius. Telefonas pasiteirauti 8-5-2788253, mob. 8 659 21588, el. paštas [email protected]
(2013-06-06)Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (formavimo) projektas

Rengiamas žemės sklypo, esančio M.Pečkauskaitės g. 32, Židikų mst., Židikų sen.,  Mažeikių r. sav., žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise valdomų pastatų.
Planavimo tikslas – suformuoti tinkamo dydžio žemės sklypą, atsižvelgiant į gretimybes prie pastatų, nustatyti žemės sklypui naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę pastatų paskirtį. 
Sklypo savininkė –  Marija Vėžauskienė.
Darbų organizatorius pagal įgaliojimą Dainoras Dunauskas.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.17 d. iki 2013.07.01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , tel-fax. (8 444)  68 086.
(2013-06-06)Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0006:25, esančio Sedos g. 11, Spurganų k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkai –  Jonas Pėčelis, Rena Teklė Jankienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.17 d. iki 2013.07.01 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , tel-fax. (8 444) 68 086.
(2013-06-06)


Bendra tvarka rengiamas vienas detalusis planas dviejų žemės sklypų (kad. Nr.: 6127/0002:239, sklypo plotas 2.0097 ha ir kad. Nr.: 6127/0002:224, sklypo plotas 2.1109 ha ) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei sklypų padalinimui į atskirus žemės sklypus ( numatyti gyvenamąsias terirorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinierinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas ). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinierinio teritorijos parengimo priemones.
Adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Reivyčių k. ( kad. Nr. 6127/0002:239 ir kad. Nr.: 6127/0002:224 )
Detaliojo plano rengėjas – architektė R.Kačerauskienė, Vydūno g. 12, Mažeikiai. 
Tel. (8 443) 21 386, el.p.: [email protected]
Planavimo organizatorius – Jūratė Jaremčiukienė, Mindaugas Jaremčiukas gyv. Pavasario g. 41-8, Mažeikiai, Aldona Širvinskienė, gyv. Žvejų g. 16, Reivyčių km. Mažeikių raj. sav.
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas  ( raštu ) galima nuo 2013-06-21 iki 2013-07-23 imtinai pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-07-23 16.00 val. pas plano rengėją. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-07-09 iki 2013-07-23.
(2013-06-06)INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI TRIJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (kad. Nr. 6130/0011:60 – 1,3 ha, 6130/011:20 – 1,5 ha ir 6130/0011:90 -  0,5016 ha) MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIŲ M., SODININKŲ G. 1, 3 ir 5 DETALŲJĮ PLANĄ
(Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas –
 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. MS-647).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Egidijus Petroška, gyv. A. Vivulskio g. 12A-21, Vilnius.
PLANO RENGĖJAS: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7, Vilnius. Projekto vadovas E. Petroška. Tel. 869939298, el. p. [email protected].
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:  rengti detalųjį planą trijų kitos paskirties žemės sklypų sujungimui, numatant žemės sklypui naudojimo būdą – gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybas), jei yra poreikis - inžinerinės infrastruktūros teritorijas, bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Su rengiamo detaliojo plano projektu galima susipažinti: UAB „Archimodus“, Pamėnkalnio g. 7, Vilnius. Projekto vadovas E. Petroška, tel. 869939298, el. p. [email protected].
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimo metu. Informacija apie parengtą detaliojo plano viešos ekspozicijos bei viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta atskirai laikraštyje „Santarvė“ ir Mažeikių r. savivaldybės interneto svetainėje.
(2013-06-05)


Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6134/0001:113, esančio Lūšės g. 167, Ritinės k., Židikų sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkai -  Daina Intienė, Antanas Jančauskas, Saulius Jančauskas.
Darbų organizatorė  Daina Intienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.06.13 d. iki 2013.06.28 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,Tel: 8 655 96960 , Tel-Fax: 8 444 68086
(2013-06-04)


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, Skuodo g. 19, Mažeikių mieste, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą Audronei Skabeikienei nuosavybės teise priklausantiems pastatams ir  statiniams, esantiems Skuodo g. 19, Mažeikių mieste, Mažeikių r.sav., eksploatuoti.
Plano rengėjas - UAB „Eurometras“, licencijos Nr. ŽF-118
Susipažinti su žemės sklypo planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2013 m. birželio 03 d. iki 2013 m. birželio  17 d. nuo 8 val. iki 17 val. projekto rengėjo patalpose adresu: S.Daukanto 24, LT 90165, Plungė. Telefonas pasiteirauti 8 448 54261, mob. 8 611 34905. El. paštas [email protected]
(2013-06-04)


Informuojame, kad pradedamas rengti detalus planas žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) adresu: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen., Urvikių k.
 Planavimo organizatoriai – Mažeikių rajono „Aušros“ žemės ūkio bendrovė, atstovaujama bendrovės pirminio Viktoro Černooko ir UAB „Rokjus“, atstovaujama direktoriaus Rolando Štikelio, buveinės adresas: ,Laisvės g. 40-7, Mažeikiai. Kontaktinis tel.: 861521741. 
 Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, buveinės patalpos: Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas [email protected].
 Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą, žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ( gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas). Jei yra poreikis nustatyti – inžinerinės infrastruktūros teritorijas ir rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
  Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-06-10 iki 2013-07-10. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-06-14 iki 2013-07-09, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-07-11, 11,00 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 861521741, [email protected]. 
  Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.  
(2013-05-24)  


Informacija apie teritorijų planavimą (pakartotinas viešas svarstymas su visuomene)


Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016), numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Laisvės g. 34. 
Planavimo tikslai: detalusis planas žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – parduotuvę (un. Nr. 6196-1002-9016), numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį – komercinės paskirties objektų teritorijas (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybas) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Laisvės g. 34. 
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymas Nr. A1-1227 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ ir 2012-11-12 įsakymas Nr. A1-2360 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-04 įsakymo Nr. A1-1227 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 1 punkto pakeitimo“.     
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, faksas (8 443) 25 844.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas”, Tilžės g. 170 - 401, Šiauliai, tel.(8 41) 52 3523, faksas (8 41) 523524, el.p. [email protected], projekto vadovas V.Marcinkus, tel. 8 687 32750.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu bei teikti pastabas galima nuo 2013-06-10 iki 2013-07-09 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. plano rengėjo patalpose arba pas planavimo organizatorių.
Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2013 m. birželio 25 d. iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Mažeikių miesto seniūnijos skelbimų lentoje ir plano rengėjo patalpose.
Viešas sprendinių svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks 2013 m. liepos 10 d. 16 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į projekto vadovą V. Marcinkų.
(2013-05-22)


Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antano Grušo ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimą. Planuojama teritorija - Sūdintų k., Židikų sen. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6164/0006:262, sklypo plotas 2.9531 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.
Planavimo organizatorius – Antanas Grušas gyv., Mažeikių raj. Sav. Ukrinų k., Taikos g. 21, tel.:861521741.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741,[email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741,[email protected] nuo 2013-05-22 iki 2013-06-05 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-05-22)Rengiamas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui


Vadovaujantis LR vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu “Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu” bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-2103 2012-10-10, pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui suformuoti apie esamą pastatą – garažą (un. Nr. 4400-1704-7042), adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių sen. Mažeikių m. Pramonės g. 36A.  
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Pareiškėjas: Mažeikių garažų savininkų bendrijos Nr. 39 pirmininkas Valadimiras Gromakovas; mob. (8 698) 02774.
Žemės sklypo plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas: [email protected].
Susipažinti su parengtu žemės sklypo planu galima nuo 2013-05-27 iki 2013-06-11 pas plano rengėją arba planavimo organizatorių. 
Pasiūlymus bei pastabas dėl žemės sklypo plano sprendinių raštu galima pateikti planavimo organizatoriui nuo 2013-05-27 iki 2013-06-11
(2013-05-13)


Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0006:25, esančio Sedos g.11, Spurganų k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – Renos Teklės Jankienės ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Sklypo savininkas –  Jonas Pėčelis, Rena Teklė Jankienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 20 d. iki 2013 05 31 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob.8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444)  68 086.
(2013-05-10)Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6170/0005:127, esančio Gardeno g.121, Pagardės k., Sedos sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatų vietai parinkti, kurioje būtų numatyta teritorija pastato rekonstrukcijai. 
Sklypo savininkas –  Ilona Padervinskienė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 13 d. iki 2013 05 24 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444)  68 086.
(2013-05-10)
 Rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Kad. Nr.6164/0003:244, esančio P.Plechavičiaus g.8, Ukrinų  k., Židikų sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.  
Planavimo tikslas – Sklypo padalijimas į dvi dalis (atidalijant Birutei Paleičikienei nuosavybės teise priklausančią sklypo dalį). 
Sklypo savininkai – Birutė Paleičikienė, Lietuvos Respublika.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 13d. iki 2013 05 24 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 , Tel-Fax: (8 444)  68 086
(2013-05-06)Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene


Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas dėl dviejų žemės sklypų naudojimo būdo pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijų į gyvenamąsias teritorijas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypų padalinimo į atskirus žemės sklypus. 
Žemės sklypų adresai: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Sodų kelias 22 (k. Nr. 6130/0020:127 – plotas 0,3000 ha) ir Sodų kelias 24 (k. Nr. 6130/0020:128 – plotas 1,4000 ha). 
Planavimo organizatorius: UAB „Džazminė, atstovaujama įgalioto asmens UAB „Statoris” projekto vadovo Mečislovo Veinšreiderio, veikiančio pagal 2013-02-13 įgaliojimą Nr. 1,  mob. 8 686 35349. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995, el. paštas:[email protected]
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-05-24 iki 2013-06-21 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas vyks 2013-06-21 15.00 val. pas plano rengėją.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-06-07 iki 2013-06-21. 
(2013-05-05)Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą


Informuojame, kad bendra tvarka pradedamas rengti detalusis planas žemės ūkio paskirties žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti Kegrių kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje.
Planuojamos teritorijos adresas: Viekšnių g. 52, Kegrių kaimas, Viekšnių seniūnija, Mažeikių rajono savivaldybė (žemės sklypo kad. Nr. 3250/0002:9 Svirkančių k. v.) detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: rengti detalųjį planą žemės sklypo užstatymo režimui nustatyti. Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Planavimo organizatorius: IĮ „Almona“ (savininkas Albimas Balčiūnas), Kegrių kaimas, Mažeikių rajono savivaldybė, mob. 8 687 50265.
Detaliojo plano rengimo terminai: 2013 II ketv – 2013 IV ketv.
Plano rengėjas – Juozas Bučius,  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425)  53 321, faksas (8 425)  53 321, mob. 8 687 74084, el. p. [email protected].
Su detaliojo plano koncepcija galima susipažinti nuo 2013-05-04 iki 2013-06-03 projekto rengėjo būstinėje (L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis nuo 9.00 ir 16.00 val.).
Detaliojo plano koncepcija nuo 2013-05-17 iki 2013-06-03 bus viešai eksponuojama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Laisvės g. 8, Mažeikiai) ir Viekšnių seniūnijos (Tilto g. 12, Viekšniai) skelbimų lentose.
Planuojamas detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene susirinkimas įvyks plano rengėjo patalpose L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė,  2013-06-03 d. (pirmadienį) 11 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriams galima pateikti raštu iki projekto viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius arba viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriu per vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos.
(2013-05-02)Vadovaudamiesi Teritorijų planavimo įstatymo, Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ir Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239, nuostatomis informuojame, kad skelbiamas teritorijos, esančios Laisvės g. ir V. Burbos g. sankirtos rytinėje pusėje, Mažeikių mieste, parengto detaliojo plano, pakartotinas viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – Laisvės g. ir V.Burbos g. sankirtos rytinės dalies detalusis planas žemės sklypams suformuoti gyvenamiesiems namams (Laisvės g. 36 ir V.Burbos g. 2) ir padidinti V.Burbos skvero (Laisvės g. 36A) sklypo ribas laisvos valstybinės žemės sąskaita. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-1583 „Dėl pavedimo organizuoti detaliojo plano rengimą“ ir Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.S9-11/DP76. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, faksas (8 443)  25 844.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“, Taikos pr. 32A, LT- 91235 Klaipėda, tel. (8 46)  365 886, faks. (8 46)  210 163,  el. paštas [email protected], interneto tinklapiswww.geometra.lt.
Supažindinimo tvarka - Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-10, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. pas plano rengėją (Taikos pr. 32A, Klaipėda) arba pas planavimo organizatorių (Laisvės g. 8, Mažeikiai). Vieša ekspozicija vyks nuo 2013-05-28 iki 2013-06-10 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių miesto seniūnijos skelbimų lentoje (Laisvės g. 39, Mažeikiai) ir plano rengėjo patalpose (Taikos pr. 32A, Klaipėda). Viešas susirinkimas įvyks 2013-06-11 13:00 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame detaliajame plane, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Respublikos g. 32, Telšiai.
(2013-04-30)Informuojame, kad pradedamas rengti detalus planas žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas), adresu Mažeikių r. sav., Urvikių k.
Planavimo organizatoriai – Artūras Miliauskas, gyv. J. Vaičkaus g. 24, Mažeikiai; ir Marius Andrėkus, gyv. J. Vaičkaus g. 24, Mažeikiai. Kontaktinis tel.: 861521741. 
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, tel.: 861521741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo padalinimui ir dalies atidalintų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12 11,00 ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 861521741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.   
(2013-04-26)Informuojame, kad pakartotinai skelbiamas žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus, adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr.T20-51, sprendinius planuojamoje teritorijoje, detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Planuojamos teritorijos plotas – 7.2370 ha.
Planavimo tikslas  – keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę bei padalinti sklypą į atskirus žemės sklypus (numatyti gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos; jei yra poreikis – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones, pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr.T20-51, sprendinius planuojamoje teritorijoje.
Planavimo organizatorius – Birutė Ročiuvienė, įg. asmuo Feliksas Ročius; H. Nagio g. 10, Mažeikiai; mob. 8 611 28483.
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Geometra“; Taikos pr. 32A, Klaipėda, LT – 91235; tel. (8 46)  365 886; fax. (8 46)  21 0163; el. paštas [email protected]; interneto tinklapiswww.geometra.lt.
Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2013 05 14 iki 2013 06 10 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32 A, Klaipėda, tel. (8 46)  36 5886). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 05 28 iki 2013 06 10 imtinai Reivyčių seniūnijoje (Laisvės g. 216, Mažeikiai, tel. (8 443)  40 504), Mažeikių rajono savivaldybėje (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235) ir detaliojo plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 32 A, Klaipėda, tel. (8 46)  36 5886). Viešas susirinkimas numatomas 2013 06 11, 10 val. Reivyčių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 216, Mažeikiai, tel. (8 443)  40 504).
Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu planavimo organizatoriui ar detaliojo plano rengėjui ankščiau minėtais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Respublikos g. 32, LT-87333, Telšiai, tel. (8 444)  69 571.
(2013-04-25)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas dviejų žemės ūkio sklypų sujungimui, paskirties pakeitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybas), adresu:  Mažeikių r. sav., Krucių k., Voverių k., (kad.Nr.: 6160/0001:279; kad.Nr.: 6160/0001:413).
Detaliojo plano organizatoriai – planuojamų žemės sklypų bendrasavininkai, atstovaujami įgalioto asmens Egidijaus Tiškaus, mob. 8 687 92595.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą dviejų žemės sklypų sujungimui, pakeičiant naujai suformuotam sklypui žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybas). Suformuotam žemės sklypui nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojami žemės ūkio paskirties sklypai: 1.0632ha ir 0.5819ha.
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013 m. II–III ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų gegužės 13d. iki birželio 10d. pas planavimo organizatorių, adresu: Pramonės g. 27, Mažeikiai (UAB „Bogvila” patalpose). 2013-06-10, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas - architektas T. Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el. paštas [email protected] 
(2013-04-25)


Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6198-3001-0017), pagalbinį pastatą – sandėlį (un.Nr. 6198-3001-0028), pagalbinį pastatą – viralinę (un.Nr. 6198-3001-0039), pagalbinį pastatą – garažą (un.Nr. 6198-3001-0044), pagalbinį pastatą – šiltnamį (un.Nr. 6198-3001-0060) ir kitus statinius – kiemo statinius tvorą 2-vnt., kiemo aikštelę, šulinį) (un.Nr. 6198-3001-0058), adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Klevų g. 8.
Pareiškėjas – Juozas Juzumas, gyv. Klevų g. 8, Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 m. gegužės 8 d. iki 2013 m. gegužės  22 d. kiekvieną darbo dieną, Aukštoji g. 3., Telšiai
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g. 3, Telšiai, el. paštas[email protected]
Telefonas pasiteiravimui 8 650 85571 
(2013-04-24)


Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio pagalbinių pastatų vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6174/0002:4, esančio Meinorių k., Tirkšlių sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio pagalbinių pastatų vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas -  Romas Guliokas.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 05 03 d. iki 2013 05 16 darbo dienomis, adresu: Aukštoji g. 3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086.
(2013-04-23)Informuojame, kad pradedamas rengti detalus planas žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0011:204)  naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Daubarių k.
Planavimo organizatoriai – Remigijus Kučinskas, atstovaujamas įgalioto asmens  Antano Motuzo, gyv.: Medžialenkės g. 19, Užlieknės k., Mažeikių r. sav. Kontaktinis tel.: 861521741. 
Detaliojo plano rengėjas – Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 076465, Baltijos pr. 99-30, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą žemės sklypo naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas) bei sklypo padalijimui į atskirus žemės sklypus. Jei yra poreikis nustatyti – inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2013-05-14 iki 2013-06-11 Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013-05-27 iki 2013-06-10, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2013-06-12 11,00 ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, mob. 8 615 21741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai.  
(2013-04-23)Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Visuomenė bus supažindinta su  detaliuoju planu adresu: Tirkšlių mstl.,. Mažeikių r. sav., skl. un. nr. 6160/0001:.405
Planavimo organizatoriai: Arūnas Jonkus ir Asta Jonkuvienė.
Detaliojo plano tikslas: keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas-mažaaukščių gyvenamųjų statybos)
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pateikti pastabas ir  pasiūlymus galima pas plano rengėją p.v. Ireną Krištaponienę, Laisvės g. 17, Mažeikiai iki 2013 metų gegužės 14 d. Vieša ekspozicija - Mažeikių r. sav. Gyventojų prašymų priėmimo sk. 107 kab. Laisvės g. 8.
Paskutinę pasiūlymų teikimo dieną 16 val. Bus rengiamas viešo svarstymo aptariamasis susirinkimas adresu; Laisvės g. 17, Mažeikiai, tel. (8 443)  35 466; mob. 8 614 54252.
(2013-04-22)Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6164/0002:62, esančio Pocaičių k., Židikų sen.,  Mažeikių raj., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkas –  Virginijus Virketis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013 04 26 d. iki 2013 05 09 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“.,mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086.
(2013-04-16)


Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene

Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas pakeisti žemės sklypo (k. Nr. 6127/0004:79) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę {naudingųjų iškasenų teritorijas – naudingųjų iškasenų gavybą atvirų kasinių (karjerų)}.
Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav. Reivyčių sen. Kušlėnų k. 
Planavimo organizatorius: UAB “Žemaitijos keliai”, atstovaujama įgalioto asmens Sigito Matuzo, buveinė adresu: Statybininkų g. 7, Telšiai, mob. 8 686 73227. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995.    
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-04-30 iki 2013-05-29 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-05-29 15.00 val. ten pat. 
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29. 
(2013-04-12)


Teritorijų planavimo viešas svarstymas su visuomene


Bendrąja tvarka yra rengiamas detalusis planas keisti žemės sklypo (k. Nr. 6160/0011:234) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). 
Planuojamos teritorijos adresas: Mažeikių r. sav. Tirkšlių sen. Daubarių k. 
Planavimo organizatorius: Andrius Noreika, gyv. Mažeikių r. Daubarių k. Piliakalnio g. 24. 
Plano rengėjas: UAB „Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443)  25 995. 
Susipažinti su parengtu planu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2013-04-30 iki 2013-05-29 pas plano rengėją.
Viešas susirinkimas įvyks 2013-05-29 16.00 val. ten pat.
Vieša plano ekspozicija vyks Mažeikių r. sav. asmenų prašymų priėmimo skyriuje (107 kab.), Laisvės g. 8, Mažeikiai, nuo 2013-05-15 iki 2013-05-29.
(2013-04-12)Bendrąja tvarka pradedamas rengti detalusis planas trijų žemės sklypų  padalinimui į daugiau žemės sklypų, jų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), adresu: Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Šerkšnėnų k., kad.Nr.: 6157/0005:144; 6157/0005:73; 6157/0005:59. 
Detaliojo plano organizatorius – UAB „RFN”, atstovaujama įgalioto asmens Alfredo Ridzvanavičiaus, mob. 8 682 40191.
Detaliojo planavimo tikslai: parengti detalųjį planą trijų žemės sklypų padalinimui į daugiau žemės sklypų, suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos). Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijos inžinerinio parengimo priemones. 
Planuojami trys žemės ūkio paskirties žemės sklypai: 1.8182ha; 0.8373ha; 1.4394ha. 
Detaliojo plano rengimo terminas: 2013m. II – III ketv.
Pasiūlymus pateikti raštu detaliojo plano organizatoriui arba rengėjui. 
Su detaliuoju planu susipažinti (viešai eksponuojamas) galima nuo šių metų balandžio 29d. iki gegužės 29d., pas planavimo organizatorių, adresu: Laisvės g. 14, Mažeikiai, UAB „ES INVEST” patalpose. 2013-05-29, 16 val. minėtu adresu organizuojamas detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas. 
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Plynė”, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, mob. 8 686 39875, el.paštas t.pudziuvis@gmail
(2013-04-10)Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6160/0005:80, esančio Tirkšlių mst., Tirkšlių sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Agnė Strikauskaitė.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.04.22 d. iki 2013.05.06 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444)  68 086
(2013-04-10)Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui

Rengiamas žemės sklypo kad.Nr.6127/0004:65, esančio Kušlėnų k., Reivyčių sen.,  Mažeikių r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos  projektas.  
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas. 
Sklypo savininkė -  Laima Šablauskienė ir Gintautas Šablauskis.
Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2013.04.22 d. iki 2013.05.06 d. adresu: Aukštoji g.3, Telšiai.
Projekto rengėjas – IĮ „Geolinija“., mob. 8 655 96960 , Tel-Fax. (8 444) 68 086
(2013-04-10)Informuojame, kad parengtas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6194-7002-7016), ūkinius  pastatus (un.Nr.6194-7002-7020, un. Nr. 6194-7002-7041), garažą (un. Nr. 6194-7002-7030), šiltnamį (un.Nr.6194-7002-7052),  kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinį, lauko tualetą, kiemo aikšteles 2 vnt., tvorą, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Pareiškėjas – Biruta Staniševskaja, atsovaujama įgalioto asmens Vytauto Bertaševičiaus, ir Vytauto Bertaševičiaus, gyv. Dariaus ir Girėno g. 5, Ylakių k., Skuodo r. sav., tel. 861221316.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas:[email protected]
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 balandžio 15d. iki 2013 balandžio 26d. nuo 8val. iki 17val. Plano rengėjo patalpose Aukštoji g.3, Telšiai.
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-04-05)Informuojame apie rengiamą kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektą. Planuojama teritorija - Urvikių k., Reivyčių sen. Purvėnų k.v. Mažeikių rajono savivaldybė, žemės sklypo kadastrinis Nr. 6140/0004:225, sklypo plotas 0.5808 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas.
Planavimo organizatorius – Vilius Žaltauskas gyv., M. Vaičkaus g. 7, Mažeikiai.
Projekto rengėjas: UAB GEORAMAS, Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741,[email protected]
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.
Susipažinti su rengiamu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo UAB GEORAMAS, patalpose Tilžės g. 22, Klaipėdos m, tel.: 861521741,[email protected], nuo 2013-04-02 iki 2013-04-19 kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val.
(2013-04-04)


Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklypui, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24. 
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas apie esamus pastatus: gyvenamąjį namą (un.Nr.6194-7002-7016), ūkinius  pastatus (un.Nr.6194-7002-7020, un. Nr. 6194-7002-7041), garažą (un. Nr. 6194-7002-7030), šiltnamį (un.Nr.6194-7002-7052),  kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinį, lauko tualetą, kiemo aikšteles 2 vnt., tvorą, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Tirkšlių g. 24.
Pareiškėjas – Biruta Staniševskaja, atsovaujama įgalioto asmens Vytauto Bertaševičiaus, ir Vytauto Bertaševičiaus, gyv. Dariaus ir Girėno g. 5, Ylakių k., Skuodo r. sav., mob. 8 612 21316.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g.8, Mažeikiai.
Plano rengėjas – IĮ „Geolinija“, licencijos Nr.ŽF-137, Aukštoji g.3, Telšiai, el.paštas [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 655 96960 
(2013-04-02)Informacija apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje“ tvarkos aprašu ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais, informuojame apie parengtus žemės sklypų planus, prilyginamus detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams:
1. Teritorija „Sodų trikampis“, Sodų g., Mažeikiai, 
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2011 m. liepos 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-11/RR30. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – žemės sklypui suformuoti Mažeikių mieste, Sodų gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – bendro naudojimo teritorijas (urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių).
2. Žemaitijos g. 11, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR40. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0006-1011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 11.
3. Žemaitijos g. 15, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR41. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-0016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 15.
4. Žemaitijos g. 17 ir Žemaitijos g. 19, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR66. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-1017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 17 ir gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2007-2014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 19.
5. Sodų g. 1, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR42. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0003-9011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 1.
6. Sodų g. 5, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR43. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1002-3014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 5.
7. Sodų g. 7, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR44. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2004-7011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 7.
8. Sodų g. 9, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR45. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0004-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 9.
9. Sodų g. 11, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR46. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-3005-4016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 11.
10. Sodų g. 13, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR47. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2004-9017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 13.
11. Sodų g. 4, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR48. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3005-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 4.
12. Sodų g. 6, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR49. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-2004-6014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 6.
13. Sodų g. 8, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR50. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4004-0018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 8.
14. Sodų g. 10, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR51. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-2004-8012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 10.
15. Sodų g. 12, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR52. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3005-5018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 12.
16. Žemaitijos g. 21 ir Žemaitijos g. 23, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR67. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3008-4016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 21 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4006-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 23.
17. Žemaitijos g. 25 ir Žemaitijos g. 27, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR68. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-3008-5018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 25 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4006-1019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 27.
18. Žemaitijos g. 29 ir Žemaitijos g. 31, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR69. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-5003-5012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 29 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-2012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 31.
19. Žemaitijos g. 33 ir Žemaitijos g. 35, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR70. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 33 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-4018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 35.
20. Žemaitijos g. 37 ir Žemaitijos g. 39, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR71. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0003-5015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 37 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-1004-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 39.
21. Žemaitijos g. 41, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR72. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9003-7014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 41.
22. Žemaitijos g. 43, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 4 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR85. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-6007-8016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 43.
23. Naftininkų g. 34, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR61. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7002-6011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 34.
24. Naftininkų g. 28, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR60. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-3017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 28.
25. Naftininkų g. 22, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR59. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-2001-3015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 22.
26. Naftininkų g. 16, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR58. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-9001-4019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 16.
27. Naftininkų g. 10 ir Naftininkų g. 12, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR78. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1001-9016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1002-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 12.
28. Naftininkų g. 18 ir Naftininkų g. 20, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR79. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-1002-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 18 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-4014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 20.
29. Naftininkų g. 30 ir Naftininkų g. 32, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR81. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-5011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 30 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8001-6016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 32.
30. Naftininkų g. 24 ir Naftininkų g. 26, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR80. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-7002-4017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 24 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-7002-5014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 26.
31. Ventos g. 29, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR27. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-9004-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 29.
32. Ventos g. 31, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR28. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-9004-2014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 31.
33. Ventos g. 33, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR29. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6196-8003-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 33.
34. Ventos g. 35, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR30. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-6015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 35.
35. Ventos g. 37, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR31. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-7004-7012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 37.
36. Ventos g. 39, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR32. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2006-5010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 39.
37. Ventos g. 43, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR33. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1003-4019), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 43.
38. Ventos g. 45, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR34. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-1003-5016), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 45.
39. Žemaitijos g. 1, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR35. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0005-8018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 1.
40. Žemaitijos g. 3, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR36. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0005-9015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 3.
41. Žemaitijos g. 5, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR37. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-2006-9014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 5.
42. Žemaitijos g. 7, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR38. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-0006-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 7.
43. Žemaitijos g. 9, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR39. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-3008-3012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Žemaitijos g. 9.
44. Sodų g. 18 ir Sodų g. 20, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR74. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-0015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 18 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-1012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 20.
45. Sodų g. 22 ir Sodų g. 24, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR75. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-0001-6014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 22 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-9002-2010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų g. 24.
46. Naftininkų g. 14, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR57. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-2010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 14.
47. Naftininkų g. 8, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR56. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-1011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 8.
48. Naftininkų g. 2, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR55. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0001-0014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naftininkų g. 2.
49. S. Daukanto g. 9, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR54. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-1015), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 9.
50. S. Daukanto g. 5, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR53. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-0000-2012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 5.
51. S. Daukanto g. 10 ir S. Daukanto g. 12, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR77. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8000-3014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-8000-4018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., S. Daukanto g. 12.
52. Sodų skg. 10 ir Sodų skg. 12, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. balandžio 2 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR76. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamus pastatus – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-2002-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų skg. 10 ir gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-2002-1017), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Sodų skg. 12.
53. Gedimino g. 11, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR22. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6198-5011-0010), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gedimino g. 11.
54. Gedimino g. 9, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR21. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-4012-4013), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gedimino g. 9.
55. Gamyklos g. 31, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR15. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-6000-2018), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Gamyklos g. 31.
56. Ventos g. 7, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR23. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr. 6197-4005-4014), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 7.
57. Ventos g. 9, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR24. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6198-5001-9012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 7.
58. Ventos g. 17, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR25. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4005-5011), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 17.
59. Ventos g. 19, Mažeikiai
Žemės sklypo planas rengiamas pagal 2012 m. vasario 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patvirtintus Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimus Nr. S9-12/RR26. 
Žemės sklypo plano rengimo tikslas  – suformuoti žemės sklypą apie esamą pastatą – gyvenamąjį namą (un. Nr.6197-4005-6012), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Ventos g. 19.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
Plano rengėjas – UAB „BPII“ (projekto vadovas Juozas Bučius, architektas – Gediminas Tušas), adresas L.Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 53 321, faksas (8 425) 53 321, mob. tel. 8 612 27487, elektroninis paštas [email protected].
Dėl parengtų žemės sklypų planų pateikti pastabas bei pasiūlymus galima nuo 2013 m. kovo 27 d. iki 2013 m. balandžio 12 d.  plano rengėjo patalpose (aukščiau nurodytais kontaktais) ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204.
(2013-03-27)