Viešosios tvarkos skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

CIVILINĖ IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS 
Patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-746

DARBUOTOJŲ MOKYMO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS PROGRAMA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO PREIMONIŲ 2023 M. PLANO PATVIRTINIMO“
PLANAS
2023 m. kovo 31 d. Nr. (2.1. E) A1-501

Įsakymas  „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“
2023 m. kovo 14 d. Nr. A1-402

Įsakymas DĖL PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PLANO PATVIRTINIMO“
2022 m. spalio 12 d. Nr. A1-2001

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2004 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO“
2022 m. vasario 25 d. Nr. A1-345

Įsakymas „DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINTO“
2021 m. kovo 16 d. Nr. A1-474

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŪKIO SUBJEKTŲ, ĮMONIŲ IR UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ BEI MOKSLEIVIŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS
2016 m. birželio 15 d . Nr. A1-1132

AUKŠTESNIOJO LYGIO PAVOJINGOJO OBJEKTO AB „ORLEN LIETUVA“ NAFTOS PERDIRBIMO PRODUKTŲ GAMYKLOS IŠORĖS AVARINIS PLANAS
Dėl aukštesniojo lygio pavojingojo objekto akcinės bendrovės „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo produktų gamyklos išorės avarinio plano patvirtinimo“

Mokymas ir gyventojų švietimas 

 

Kontaktai

Nerijus Rapšys
Vedėjas
(8 443) 90 684, 8 656 43 141
Artūras Šaltkauskas
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 95 330, 8 640 30 911
Ieva Misė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 328, 8 691 68 518
Petras Norvilas
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 90 149, 8 698 77 443
Raimonda Rimkuvienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 326, 8 685 41 505
Andrius Stonys
Vyriausiasis specialistas
(8 443) 95 328, 8 656 05 066
Vilma Vaitkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 45 251, 8 640 48 649
Simona Klemenienė
Vyriausioji specialistė (civilinei saugai)
(8 443) 90 683, 8 633 45 123
Jūratė Nemniasevienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 149, 8 660 99 529