Taryba

Kolegija

SAVIVALDYBĖS KOLEGIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rūta Matulaitienė,
posėdžių pirmininkė

Savivaldybės merė

2.

Kristina Juškevičienė

Savivaldybės vicemerė

3.

Eimantas Salatka

Savivaldybės vicemeras

4.

Živilė Undraitienė

Savivaldybės vicemerė

5.

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos direktorė

6.

Deivydas Vyniautas

Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas

7.

Rimantas Gramas

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas

8.

Paulius Auryla

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

9.

Aranta Būtautaitė-Garalienė

Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė

10.

Tatjana Kinčinienė

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė

11.

Sigutė Bernotienė

Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė

12.

Živilė Butkė

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkė

13.

Linas Memys

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis

Sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-210 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“

 

POTVARKIAI DĖL SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ SUŠAUKIMO:

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. M1-387

2023 m. spalio 4 d. Nr. M1-567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolegijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-160 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“