Taryba

Tarybos sprendimai

Tarybos sprendimai

Nuorodoje pateikiami Tarybos sprendimai nuo Tarybos 2023–2027 m. kadencijos pradžios.

Su anksčiau registruotais Tarybos sprendimais galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainės www.mazeikiai.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“.