Taryba

Tarybos sudarytos komisijos, tarybos

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.  Sigutė Bernotienė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
2. Vita Domarkienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos daugumos atstovė
3. Rimantas Gramas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
4. Vilija Kaktienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
5. Eglė Radzienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos daugumos atstovė
6. Virginijus Sungaila Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos mažumos atstovas
7. Andriejus Virkutis  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el. paštu [email protected]

KOMISIJOS NUOSTATAI (patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“)

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

Komisijos pirmininko pavaduotojas paskirtas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“ 

Komisija ir nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-297 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Etikos komisijos posėdžių protokolų išrašai

Sprendimai 

_______________________________________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Živilė Butkė (pirmininkė) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
2. Vilija Kaktienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
3. Vidmantas Krakys (pirmininko pavaduotojas) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
4.  Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
5.  Daiva Poškuvienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
6.  Ramūnas Steponavičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
7.  Deivydas Vyniautas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas

KOMISIJOS NUOSTATAI (patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-159 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“)

Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-159 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

Komisijos pirmininko pavaduotojas paskirtas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-163 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“

Komisijos sudėtis ir nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-298 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

____________________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Ramūnas Steponavičius (komisijos pirmininkas)  Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
2. Viktoras Bugnevičius (komisijos pirmininko pavaduotojas) Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
3. Rolandas Gerulskis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
4. Michail Norbutas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas 
5. Andriejus Virkutis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisija sudaryta 2023 m. rugpjūčio 21 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-255 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

_________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖ KOMISIJA  

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.  Viktoras Bugnevičius,
komisijos pirmininkas
Mažeikikų rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
2. Vidmantas Krakys,
komisijos pirmininko pavaduotojas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
3. Sigutė Bernotienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
4. Kristina Juškevičienė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė
5.  Kristina Mitkuvienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
6.  Michail Norbutas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
7.  Viktorija Pagojienė Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja
8.  Danguolė Ruginytė-Norvaišė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-161 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Komisijos sudėtis ir nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-299 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

_________________________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.  Reda Šiaulienė,
komisijos pirmininkė
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2.

Aranta Būtautaitė-Garalienė,
komisijos pirmininko pavaduotoja

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
3. Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
4. Živilė Kontenienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja
5. Antanas Krivickas Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius
6. Martyna Malinauskienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
7. Alfonsas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
8. Danguolė Ruginytė-Norvaišė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
9. Kristina Sereikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
10. Ieva Šimkutė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
11. Nijolė Zakalskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė
12. Donata Žiulpienė Mažeikių rajono savivaldybės  administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisijos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-225 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvitinimo“ pakeitimo“

Komisijos nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-275 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

 _____________________________________________________________________________________

KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETAS (informacija rengiama)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

KOMITETO NUOSTATAI

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-2

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO KVARTALŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMITETO SUDARYMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Pakeistas 2022 m. lapkričio 25 d. Nr. T1-335

_________________________________________________________________________________________

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolanta Kekytė,
pirmininkė
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
2. Julija Balvočienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja
3. Stasys Brazas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
4. Michail Norbutas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
5. Arvydas Pocius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
6. Sandra Ramanauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
7. Daiva Štakonaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

REGLAMENTAS

Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T1-177 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“

Sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-271 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-177 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

_________________________________________________________________________________________

 NUOLATINĖ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJA (informacija rengiama)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 13 D. SPRENDIMO NR. T1-378 „DĖL NUOLATINĖS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-59

_____________________________________________________________________   

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJA 

Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos
1. Antanas Tenys,
pirmininkas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas 
2. Vidmantas Krakys,
komisijos pirmininko pavaduotojas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
3. Vaidotas Balzeris

Mažeikių muziejaus direktorius, Savivaldybės mero deleguotas narys

4. Alina Bernotienė Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos direktorė, Savivaldybės mero deleguota narė
5. Viktoras Bugnevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
6. Asta Griciuvienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos deleguotas narys
7. Rūta Končiutė-Mačiulienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota narė
8. Pranas Noreika Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos mažumos atstovas
9. Arvydas Pocius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas narys
10. Daiva Poškuvienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
11. Živilė Undraitienė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė, Savivaldybės mero deleguota narė
12. Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas narys

KOMISIJOS NUOSTATAI

SPRENDIMAS 
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2023 m. spalio 18 d. Nr. T1-311 

 ____________________________________________________

ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ IR ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vita Domarkienė,
komisijos pirmininkė
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
2. Rimantas Gramas,
komisijos pirmininko pavaduotojas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
3. Živilė Butkė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė
4. Genoveita Gricienė visuomenės veikėja
5. Rūta Končiutė-Mačiulienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
6. Vytautas Ramanauskas Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas
7. Daiva Štakonaitė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

NUOSTATAI

Komisija sudaryta ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl žymių žmonių, istorinių datų ir įvykių įamžinimo Mažeikių rajono savivaldybėje komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

Komisijos nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-300 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl žymių žmonių, istorinių datų ir įvykių įamžinimo mažeikių rajono savivaldybėje komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

_________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJA

Vardas, pavardė

Pareigos

Tatjana Kinčinienė,
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Reda Šiaulienė,
komisijos pirmininkės pavaduotoja

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Aistis Jankūnas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Inga Kneitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Meškienė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja

Daiva Poškuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Kristina Sereikienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Apolinaras Stonkus

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisija sudaryta ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-214 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo 

Nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-303 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

________________________________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ramunė Zelbienė,
tarybos pirmininkė

Mažeikių choreografijos mokyklos baletmeisterė

2.

Martynas Januška,
tarybos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro režisierius

3.

Alina Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės Henriko Nagio viešosios bibliotekos direktorė

4.

Kęstutis Dvaržeckis

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus metodinės grupės pirmininkas

5.

Gintautas Griškėnas

Sedos kultūros centro direktorius

6.  Reda Guerrero

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

7.

Remigijus Jokubauskas

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

8. Tatjana Kinčinienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė

9.

Vaida Mikalauskienė

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorė

10.

Laima Mikalauskienė

Mažeikių dailės mokyklos direktorė

11.

Raimonda Ramanauskienė

Mažeikių muziejaus direktoriaus pavaduotoja, vyriausioji fondų saugotoja

12.

Izoleta Savickaja

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja

13.

Živilė Undraitienė

Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė

TARYBOS NUOSTATAI 

Taryba sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“

Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-231 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-206 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo“ pakeitimo“

 ________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos

1.

Rimantas Gramas,
komisijos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

2.

Laurynas Jonauskas,
komisijos pirmininko pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

3.

Asta Balsienė,
komisijos sekretorė               

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

4.

Rokas Dulieba            

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojas

5.

Danielius Gedutis

Pikelių bendruomenės pirmininkas

6.

Valdas Gerika

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

7.

Rolandas Gerulskis

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

8.

Ingrida Sparnauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė

9.

Justina Ungeitė           

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

10.

Marius Vaitkus

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojas

KOMISIJOS NUOSTATAI

Komisija ir nuostatai patvirtinti 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-186 Dėl Mažeikių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-273 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-186 „Dėl Mažeikių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

  _______________________________________________________  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Laurynas Jonauskas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto atstovas
2. Paulius Auryla Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto atstovas
3. Eglė Radzienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto atstovas
4. Reda Guerrero Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
5. Ligita Diržininkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
6. Ieva Šimkutė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, Savivaldybės gydytoja
7. Vaidotas Jablonskis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Mažeikių skyriaus narys
8. Vakaris Jočeris Mažeikių liberalaus jaunimo organizacijos narys
9. Rugilė Šopaitė Žemaitijos skautų organizacijos narė
10. Edvardas Balodis Mažeikių gatvės gimnastų organizacijos narys
11. Nedas Vismontas Lietuvos Šaulių sąjungos narys
12. Gintarė Žiedelytė išsikėlė pati

Patvirtinta 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-263 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo

  _______________________________________________________  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
 1.  Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto atstovas
2.  Ramūnas Steponavičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio reikalų komiteto atstovas
 3. Alvyda Purauskytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
4. Reda Guerrero Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (vyriausioji specialistė)
5. Aistė Jokubauskienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (vyriausioji specialistė
6. Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
7. Danielius Gedutis Mažeikių rajono Pikelių kaimo bendruomenės pirmininkas
8.  Edgaras Kontrimas asociacijos „Mažeikių gatvės gimnastai“ prezidentas
9. Almantė Karpienė VšĮ „Dirbinyčia“ vadovė
10. Živilė Petkevičienė asociacijos „Bendraukime“ narė

Tarybos sudėtis patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-264 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo“

________________________________________________________  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA   

Vardas, pavardė 

Pareigos

Aranta Būtautaitė-Garalienė, 
bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė  

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, savivaldybės atstovė

Vidmantas Krakys,
bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkės pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, savivaldybės atstovas

Lilia Baltutienė

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo Spalvos“ pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, savivaldybės atstovė

Aistis Jankūnas

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovas

Albina Kiudulienė

Mažeikių rajono ligonių astmos klubo pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Vida Paulauskienė

Mažeikių rajono diabetikų klubo „Žemaičių spėka“ pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Vykinta Korsakienė

Viešosios įstaigos Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovas

Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja), savivaldybės atstovė

Audronė Šimkuvienė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių įstaigų atstovė

Zofija Valatkienė

Mažeikių cerebralinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė, visuomeninės organizacijos, ginančios visuomenės sveikatos interesus atstovė

Joana Vološčikienė

Viešosios įstaigos Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų atstovė

Sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuostatai
2023 m. birželio 8 d. Nr. T1-187 

Sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. T1-274

 ________________________________________________________  

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Vita Domarkienė,
tarybos pirmininkė
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė 
2. Danielius Gedutis, 
tarybos pirmininko pavaduotojas
Pikelių bendruomenės pirmininkas, bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovas
3. Rasa Jacevičienė Viekšnių bendruomenės tarybos narė, bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovė
4. Sigutė Jucytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė
5. Kristina Lukošienė Palnosų kaimo bendruomenės narė, bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovė
6. Rūta Narmontienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovė
7. Pranas Noreika Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas
8. Paulius Pocevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovas
9. Živilė Undraitienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovė
10 Simona Žutautienė Voverių bendruomenės narė, bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovė

NUOSTATAI

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-254 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

_______________________________________________________

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA  

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Andrulaitienė, pirmininkė

pakaitinis narys
Inga Kneitienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja 

 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Akavickienė

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras direktorė

Gražvydas Gudauskas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Jurgita Jankauskytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Virginija Venalienė

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Mažeikių Viltis“ tarybos pirmininkė

 NUOSTATAI

Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-185 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-255 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“