Aktualus teisės aktai

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

  • 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-344 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

[[#ex]]

 


2022 metai


2021 metai

[[#ex]]

Dalintis: