ES finansuojami projektai

 

 

PROJEKTAI ĮGYVENDINAMI IŠ 2021–2030 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS VALSTYBĖS SKAITMENINIMO PLĖTROS PROGRAMOS

Projektas „Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“

 

PROJEKTAI ĮGYVENDINAMI EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PRIEMONĖS LĖŠOMIS 2021–2027 M.

Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ Nr. 04-002-P-0001

 

Projektai finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

„Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

 

PROJEKTAI VYKDOMI PAGAL INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMĄ

Interaktyvaus žemėlapio aplikacija


ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 M.

VYKDOMI PROJEKTAI

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas Nr. SP2022-1-39

„MAŽEIKIŲ MIESTO STADIONO, ESANČIO SEDOS G. 57, ATNAUJINIMAS“

Priemonė  Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ 

Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Priemonė 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

Priemonė Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Priemonė  Nr. 5.4.1-LVPA-R-821 Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

 
Priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“
Priemonė „Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo
Priemonė 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Priemonė 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
Priemonė  04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas Mažeikių mieste“

 

 

INTERAKTYVUS ŽEMĖLAPIS, ATVAIZDUOJANTIS VANDENS PAĖMIMO GAISRŲ GESINIMUI TAŠKUS MAŽEIKIŲ RAJONO IR SALDUS RAJONO (LATVIJA) SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE

  

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas‘‘

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2008–2014 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA

Projektai, įgyvendinami pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (pristatymas)
• Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas - Leader-11-Šiaurės Vakarų Lietuva-04

• Projektai, įgyvendinti pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas Leader-12-Šiaurės Vakarų Lietuva-05

 

PROJEKTAI, ĮGYVENDINAMI PAGAL ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS „VIETOS PLĖTROS 2015-2023 M. STRATEGIJA“ PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

Projektas, įgyvendinamas pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją. Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, 2 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Leader-19.2-7.6, kvietimas nr.36

Projektas įgyvendinamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąׅ“ Nr. LEADER-19.2-7.2, kvietimas Nr. 37

 

ES LĖŠOMIS PARENGTI TURIZMO LEIDINIAI IR GALIMYBIŲ STUDIJOS 

 

Mažeikių rajono turizmo informacijos leidiniai:

 

 

Galimybių studijos: 
Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo galimybių studija
 
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas
 

Mažeikių rajono vandens trasų, dviračių, automobilių ir aviacinio turizmo galimybių studija

Viešųjų paslaugų tyrimai:

2017 m. spalio mėn. vartotojų tyrimo ataskaita

 Mažeikių rajono lankytinos vietos

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2014–2020 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2007–2013 M. ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

ES STRUKTŪRINĖ PARAMA 2004–2006 ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Skaityti daugiau >
INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI SPAUDAI

Skaityti daugiau >