2015 metai

Planavimo tikslas: koreguoti bendrojo naudojimo žemės sklypų suformavimą sodininkų bendrijoms “Rasa” ir Raselė”; suformuotiems sklypams patikslinti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius Bronius Kryžius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatoriai: sodų bendrijos “Raselė” valdybos pirmininkas Martynas Anužis, Raselės 13-oji g. 10, Mažeikiai ir sodų bendrijos “Rasa” valdybos pirmininkas Rimantas Kryžius, Rasos 6-oji g. 5, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-11-11 iki 2015-11-25 pas plano rengėją arba pas planavimo iniciatorius.
(2015-10-21)

Koregavimo tikslas: pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-09 įsakymu Nr. A1-1269 dviem žemės sklypams suformuoti prie esamų pastatų adresu: Gamyklos g. 39 Mažeikiai patvirtinto detaliojo plano suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, atitinkamai pakoreguojant ir užstatymo tankumą bei užstatymo intensyvumą. 
Dabartinis adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 52. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: UAB “Poremo” direktoriaus Sauliaus Timinsko įgalioto asmens Vladimiro Umanskio, veikiančio pagal 2015-06-10 įgaliojimą, adresas Gamyklos g. 54 Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-09-15 iki 2015-09-30 pas plano rengėją.
(2015-09-04)

Planavimo tikslas: pakeisti suplanuotos teritorijos statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją, atitinkamai pakoreguojant ir užstatymo tankumą bei užstatymo intensyvumą. 
Dabartinis adresas: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 46A. 
Planavimo organizatorius: Mažeikių r. sav. administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Planavimo iniciatorius: UAB “Jubana”, atstovaujamos generalinio direktoriaus Juliaus Banio įgalioto asmens Ramunės Strikauskienės, veikiančios pagal įgaliojimą, adresas Gamyklos g. 45, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti siūlymus bei pastabas galima nuo 2015-09-17 iki 2015-10-01 pas plano rengėją.
(2015-09-04)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6195-4001-3013), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6195-4001-3024, Nr. 6195-4001-3046, Nr. 6195-4001-3057), garažui (un. Nr. 6195-4001-3035) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, rūkyklai, wc, tvoroms, kiemo aikštelėms) (un. Nr. 6195-4001-3068) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. V. Mykolaičio-Putino g. 13.
Planavimo iniciatorius: Viktoras Bernardas Skiotys.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengto žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2015-09-11 iki 2015-09-25.
(2015-08-26)

Planavimo tikslas- bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą atidalinti į keturis žemės sklypus pagal nuosavybės teise priklausančias dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Planavimo organizatorius – Kazys Vytautas Rakštys, gyv. Pavenčių g. 23-9, Mažeikiai, Beniga Žiūrienė, Stanislovas Rakštys ir Darius Rakštys
Planavimo rengėjas – UAB „Šiaulių hidroprojektas“, Aušros al. 29a., Šiauliai.Tel. (8 41 52 36 07) [email protected]
Projekto sprendiniai nuo 2015 m. rugpjūčio 31 d. iki 2015 m. rugsėjo 11 d. bus eksponuojami Reivyčių seniūnijos patalpose, adresu: Laisvės g. 216, Mažeikiai. Nurodytu laiku galite susipažinti su projekto sprendiniais ir raštu pateikti pasiūlymus bei pastabas planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui.
(2015-08-26)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti – gyvenamąjam namui (un. Nr. 6198-5000-3010), ūkiniui pastatui (un. Nr. 6198-5000-3021) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, stoginei - 2 vnt., lauko tualetui) (un. Nr. 6198-5000-3032) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. M. Jankaus g. 16.
Planavimo iniciatoriai: Lina Kraučūnaitė, Jadzė Kraučūnienė.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai. 
Projekto rengėjas: UAB “Statoris”, Laisvės g. 9, Mažeikiai, tel. (8-443) 25995, mob. (8-686) 35349, el. paštas: [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo (suformavimo) projekto sprendiniais ir pateikti raštiškus pasiūlymus galima darbo dienomis pas plano rengėją nuo 2015-08-14 iki 2015-08-28. 
(2015-07-24)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 4400-0315-9360), ūkiniam pastatui (un. Nr. 4400-0135-9415) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, lauko tualetui, stoginei, tvorai, kiemo aikštelei)(un. Nr. 4400-0135-9448) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pušyno g. 13A.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Planavimo iniciatorius: Povilas Savickis.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0020:146) padalinimas ir naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Žemupio g.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Planavimo iniciatorius: Birutė Svirkienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6110/0017:415) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę bei sklypo padalijimas į du sklypus. 
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Birutė Svirkienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0002:239) dalių atidalinimas iš bendrosios nuosavybės.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Eduardas Pranciulis, Elena Adomaitienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 6110/0017:423) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalijimas į du sklypus.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Vaclovas Taurinskis, Steponas Taurinskas.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą (kad. Nr. 6110/0017:263) į du sklypus, pakeičiant vieno naujai suformuoto žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Stefanija Kavaliauskienė.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8 678 43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-07-15)

Planavimo tikslas: padalinti sklypą (kad. Nr. 6167/0001:409) į keturias dalis.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Birutė Eugenija Lyčak.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-0715)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 6196-4001-6018), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6196-4001-6020), garažui (un. Nr. 6196-4001-6030), viralinei (un. Nr. 6196-4001-6041), kitiems statiniams (inžineriniams)- kiemo statiniams (šuliniui, šiukšlių dėžei, tvorai)(un. Nr. 6196-4001-6052) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos g. 40.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Planavimo iniciatorius: Valentinas Kasakauskas.
Projekto rengėjas: UAB „Geoida”, Laisvės g. 38, 314 kab. Mažeikiai, tel. 8-678-43283, el. paštas [email protected].
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir sprendimų poveikio vertinimo ataskaita bei raštiškai pareikšti pastabas ir pasiūlymus galėsite nuo 2015 07 27 iki 2015 08 10 d. žemiau nurodytu adresu projekto rengėjo patalpose (darbo valandomis).
Kviečiame dalyvauti svarstyme suderinant žemės sklypų ribas bei pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.
(2015-07-15)

Planavimo organizatorius – UAB „Migiris“  Gamyklos g., 31E, Mažeikiai kontaktinis tel.: 8 615 21741. 
Detaliojo plano rengėjas – UAB „Green Energy Studio“, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 8 615 21741, el. paštas [email protected].
Detaliojo planavimo tikslas – rengti detalųjį planą dviejų žemės sklypų sujungimui suformuoto žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimui į gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybas, bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus. Suformuotiems žemės sklypams nustatyti užstatymo apribojimus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir inžinerinio teritorijos parengimo priemones.  
Su parengto detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2015-08-03 iki 2015-08-28.Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-08-10 iki 2015-08-24, adresu Laižuvos g. 24, Mažeikiai, UAB „Kadastro centras“ patalpose., tel. 861521741, [email protected]. Viešas susirinkimas vyks 2015-08-31 11,00 ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Laižuvos g. 24, Mažeikiai, tel. 861521741, [email protected]
Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip ir teikiami planavimo pasiūlymai. 
(2015-07-14)

Informuojame, kad rengiamas Viktoro Sidabro, Vaido Sidabro ir Romualdo Lukošiaus nuosavybės teise valdomo žemės sklypo kadastrinis Nr. 3238/0004:16, esančio Pakalupio k., Viekšnių sen., Mažeikių r.sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į tris dalis, atidalijant sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės.
Planavimo organizatoriai: Viktoras Sidabras, Vaidas Sidabras ir Romualdas Lukošius. 
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima nuo 2015-07-13 iki 2015-07-24 adresu: Laisvės g. 29 (II aukštas), Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Andriaus Bučiaus individuali veikla, matininkas Andrius Bučius, V.Kudirkos g. 13, Viekšniai, Mažeikių r. sav. Tel. 8 68221655, [email protected]
(2015-07-08)

Informacija apie galimybes susipažinti su rengiamu Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu (rajono lygmens specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu). Su rengiamu specialiuoju planu (plano projektu) galima susipažinti planavimo organizatoriaus – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, žemiau nurodytu adresu.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faks.  (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt
Planavimo tikslai: užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę, nustatyti vandenviečių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. 
Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti kiekvienos vandenvietės (pagal vandenvietės tipą, grupę ir pogrupį) sanitarinę apsaugos zoną (SAZ); nustatytose SAZ numatyti teritorijų naudojimo režimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.
Planuojama teritorija: Mažeikių rajonas (Mažeikių seniūnija – Krakiai, Bugeniai, Žiogaičiai; Šerkšnėnų seniūnija – Plinkšiai, Rubikai; Tirkšlių seniūnija – Tirkšliai, Daubariai, Leteniai, Užlieknė, Geidžiai, Pievėnai; Židikų seniūnija – Židikai, Senmiestė, Pikeliai, Ukrinai, Račaliai; Laižuvos seniūnija – Laižuva, Auksūdys; Reivyčių seniūnija – Urvikiai; Sedos seniūnija – Seda, Kalnijai, Vadagiai, Renavas, Grūstė; Viekšnių seniūnija – Viekšniai, Užventis, Žibikai, Kapėnai, Palnosai).
Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas neatliekamas, nes planas nenustato jokių ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindų.
Pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus dėl specialiojo plano visuomenė gali teikti iki jo derinimo stadijos pradžios, bet ne trumpiau kaip 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir seniūnijų bei savivaldybės patalpose. Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui ir (arba) plano rengėjui, raštu.
(2015-05-29)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-2661 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.
Planavimo tikslai – detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, patikslinti uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8-443) 98 240, el.paštas: [email protected].
Detaliojo plano rengėjas – UAB “Ekoprojektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, projekto vadovas Kazys Kaikaris, tel. (8-5) 261 7694, faks. (8-5) 261 9529, el. paštas: [email protected] .
Planuojamos teritorijos adresas – Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalys).
Susipažinimas su detaliuoju planu - susipažinti su parengtu Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2015 m. gegužės 29 iki 2015 m. birželio 29 d. (įskaitytinai) aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus ir rengėjo adresais.
Viešas svarstymas – parengto Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano sprendinių svarstymo viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. birželio 29 d. 17 val. Mažeikių rajono savivaldybės Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216S, 89305 Mažeikiai.
Detaliojo plano vieša ekspozicija - nuo 2015 m. birželio 8 iki birželio 29 d. (įskaitytinai) vyks Mažeikių rajono savivaldybėje, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai ir Reivyčių seniūnijoje, Laisvės g. 216S, 89305 Mažeikiai, tel. 8-443 40504.
Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus ir pastabas dėl Teritorijos ties Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano ir jo sprendinių iki 2015 m. birželio 29  d. (viešo svarstymo pabaigos) galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Respublikos g. 32, Telšiai) per vieną mėnesį nuo raštiško atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.
(2015-05-25)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6147/0003:26, esančio Mažeikių r. sav., Sedos sen., Vadagių k., Baipšiškės 9,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą į du sklypus ir vieno atidalinto sklypo paskirties pakeitimas
Planavimo iniciatorius:  Stanislovas Bagdonas
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-05-20 iki 2015-06-02
(2015-05-20)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kadastrinis Nr.6157/0004:0008, esančio Mažeikių r. sav., Šerkšnėnų sen., Skuodiškių k.,  formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą ir suformuoti atskirus žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypus.
Planavimo iniciatorius:  Eugenijus Dimbinskis
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-05-14 iki 2015-05-28.
(2015-05-14)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. A1-2661 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“.
Planavimo tikslai – detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, patikslinti uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8-443) 98 240.
Detaliojo plano rengėjas – UAB “Ekoprojektas”, A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8-5) 261 7694 el.p. [email protected]  (8-5) 261 6654, el. p. [email protected].
Planuojamos teritorijos adresas - Mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalys).
Teritorijos ties mažeikių miesto šiaurės vakarų riba (Kalnėnų, Reivyčių, Kurmaičių kaimų dalių) detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa:
teritorijų planavimo dokumento lygmuo: Savivaldybės.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis.
Planuojama teritorija: apie 340 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. Detalizuoti Mažeikių miesto teritorijos ir Mažeikių rajono teritorijos bendrųjų planų sprendinius, pagal pridedamą schemą. Suformuluoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir inžinerinių komunikacijų koridorių ribas.
 2. Patikslinti (koreguoti) tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai uždaryto Reivyčių sąvartyno sanitarinę apsaugos zoną.

Detaliojo plano darbų etapai:

 1. Parengiamasis.
 2. Rengimo.
 3. Baigiamasis.

Detaliojo plano rengimo pradžia: 2015-03, pabaiga: 2015-07
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas (nereikalingas).
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau) reikalingumas turi būti įvertintas pateikus atranką dėl SPAV. Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas detaliojo plano rengimo etape.

Planavimo tikslas – nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr.6160/0001:491  padalijimas į du žemės sklypus, vienam žemės sklypui pakeičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos).   
Planavimo iniciatorius –Cicilija Irena Meironienė.                 
Projekto rengėjas-UAB ,,EUROMETRAS“,  licencijos Nr.ŽF-118.
Susipažinti  su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais bei pareikšti raštiškai pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis  nuo 2015 m.  gegužės 11 d. iki 2015 m. gegužės 22 d. projekto rengėjo būstinėje S. Daukanto g. 24, LT-90165  Plungė. Tel./faks. 8 448 54261, mob.8 655 71933, el. paštas [email protected]
(2015-04-27)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija ) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, esančio Mažeikių r. sav. Tirkšlių  sen. Balėnų k.,Plienakių g. 1, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektą.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas
Planavimo iniciatorius:  AUŠRA GULBINAITĖ
Plano rengėjas: S. Šilingo įmonė, adresas Micaičių 4, Pasvaigės k. Telšių r. sav., mob. 8 69839691 el. p. [email protected]
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima projekto rengėjo patalpose ar suinteresuotiems asmenims patogioje vietoje nuo  nuo 2015-04-28 iki 2015-05-12
(2015-04-27)

(2015-04-20)

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2014 m. spalio mėn. 10 d. įsakymu Nr. 35FPĮ-(14.35.124.)-7 „Dėl žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 6127/0005:3, esančio Kabaldikų g. 4, Kabaldikų kaime, Mažeikių rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ nustatyta tvarka informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo, kad. Nr. 6127/0005:3, esančio Kabaldikų g. 4, Kabaldikų k., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo. 
Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Mažeikių skyrius. Projekto planavimo iniciatorius – Rimantas Žulpa.
Projekto rengėjas: UAB „BaltWind“, Joana Janulevičienė A1213, adresas: Kalvarijų g. 24A, Vilnius, tel. +370 698 15245, [email protected]. Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-04-20 iki 2015-04-30 asmeniškai susitarę, tel. +370 698 15245.
(2015-03-30)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-4002-5011), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6197-4002-5022), garažui (un. Nr. 6197-4002-5033) ir kitiems statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6197-4002-5044) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 53 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Albertas Jonuškis, Romas Jonuškis
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6197-3003-3014), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6197-3003-3030, un. Nr. 6197-3003-3041), garažui (un. Nr. 6197-3003-3028) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, kiemo aikštelei) (un. Nr. 6197-3003-3052) adresu: Mažeikių 100-mečio g. 51 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Vida Grigužauskienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamam pastatui eksloatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 4400-2885-6280) adresu: M.Valančiaus g. 61A Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: (8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Planavimo iniciatorius: UAB AV grupė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamąjam namui (un. Nr. 6193-5000-9010), ūkiniam pastatui (un. Nr. 6193-5000-9024) ir kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (šuliniui, tualetui) (un. Nr. 6193-5000-9030) adresu: Laižuvos g. 58 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Kazys Lukauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-03-26)

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamam namui (un. Nr. 6199-3003-7016) ir kitiems inžineriniams statiniams – kiemo statiniams (šuliniui, stoginei, kiemo aikštelei, tvorai) (un. Nr. 6199-3003-7027) adresu: Laisvės g. 212 Mažeikių m. Mažeikių sen. Mažeikių r.sav.
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8443) 25844.
Planavimo iniciatorius: Antanas Lukošius, Ramunė Staškuvienė
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, tel. 8 617 35615,  [email protected]
(2015-03-26)

Planavimo tikslas: žemės sklypo padalijimas į penkis žemės sklypus, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimas adresu: Urvikių k., Reivyčių sen., Mažeikių r.sav., (sklypo kadastrinis Nr. 6167/0003:226).
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Mindaugas Gurauskas
Susipažinti su projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-03-26 iki 2015-04-13 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai, Tel. 8 617 35615,  [email protected]
(2015-03-26)

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos užsakymu pradėtas rengti Mažeikių rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas (rajono lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas).
Planavimo tikslai: užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę, nustatyti vandenviečių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus. 
Specialiojo plano uždaviniai: nustatyti kiekvienos vandenvietės (pagal vandenvietės tipą, grupę ir pogrupį) sanitarinę apsaugos zoną (SAZ); nustatytose SAZ numatyti teritorijų naudojimo režimą, vystymosi tendencijas bei ūkinės veiklos reguliavimo kriterijus.
Planavimo terminai: 2015 m. I ketv. – 2015 m. III ketv.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 206, faks.  (8 443) 25 844, el. p. [email protected], adresas internete: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos g. 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. paštas: [email protected], adresas internete: www.daugela.lt
Planuojama teritorija: Mažeikių rajonas (Mažeikių seniūnija – Krakiai, Bugeniai, Žiogaičiai; Šerkšnėnų seniūnija – Plinkšiai, Rubikai; Tirkšlių seniūnija – Tirkšliai, Daubariai, Leteniai, Užlieknė, Geidžiai, Pievėnai; Židikų seniūnija – Židikai, Senmiestė, Pikeliai, Ukrinai, Račaliai; Laižuvos seniūnija – Laižuva, Auksūdys; Reivyčių seniūnija – Urvikiai; Sedos seniūnija – Seda, Kalnijai, Vadagiai, Renavas, Grūstė; Viekšnių seniūnija – Viekšniai, Užventis, Žibikai, Kapėnai, Palnosai).
Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: vertinimas nebus atliekamas, nes planas nenustato jokių ūkinės veiklos projektų plėtros pagrindų.
Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, iki jo derinimo stadijos pradžios. Pasiūlymai teikiami  planavimo organizatoriui ir (arba) plano rengėjui, raštu. Apie galimybes susipažinti su rengiamu specialiuoju planu bus informuojama papildomai, parengus teritorijų planavimo dokumento projektą.
(2015-03-12)

Informuojame, kad rengiamas Augustui Petkui nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, sklypo kadastrinis Nr. 6114/0002:110 plotas 0,3263 ha ir sklypo kadastrinis Nr. 6114/0002:95 plotas 0,3473 ha (Buknaičių kadastro vietovė), adresu: Buknaičių k., Reivyčių sen., Mažeikių r.sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Dviejų sklypų sujungimas į vieną bendrą sklypą.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.
Planavimo iniciatorius: Augustas Petkus
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galėsite nuo 2015-02-09 iki 2015-02-23 d. Laisvės g. 17-223 Mažeikiai.
Projekto rengėjas: Juliaus Liutkaus individuali veikla, Laisvės g. 17-223 Mažeikiai Tel. 8 617 35615, [email protected]
(2015-02-06)

Informuojame, kad vadovaujantis, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1, nustatyta tvarka, yra parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0014:347), Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl., formavimo ir pertvarkymo projektas. 
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-19 d. įsakymu Nr.A1-3162. 
Projekto tikslai – žemės sklypo (kad. Nr. 6160/0014:347) naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas) bei sklypo padalinimas 5 atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Tirkšlių mstl.,
Projekto organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.:(8 443) 98206, faksas (8 443) 25844.
Projekto iniciatorius – Asta Turčinskienė, Vilius Turčinskas.
Projekto rengėjas - Vaidas Martinkus pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (076465), Rimkų g. 31-2, Klaipėda, tel.: 861521741, el.paštas. [email protected]
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite UAB „Kadastro centras“  patalpose adresu – Laižuvos g. 24 Mažeikiai,  tel. 8-61521741, nuo 2015-01-22 iki 2015-02-05.
(2015-01-21)

Informuojame, kad vadovaujantis, “Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 ( 2014-01-02 įsakymo Nr.3D-1/D1-1 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka  yra rengiami  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai adresu:

 1. Mažeikių r. sav.  Mažeikių sen. Mažeikių m. greta Sedos ir Pavenčių gatvių:  Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A1-1222. Planavimo tikslas:  suformuoti 4 žemės sklypus Mažeikių r. sav., Mažeikių m. greta Sedos ir Pavenčių gatvių, numatant kitos paskirties žemės sklypo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas;
 2. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 10: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2014 m. balandžio 22 d. Nr. A1- 999. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 10, nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
 3. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g. - Gamyklos g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2014 m. balandžio 30 d. Nr. A1- 1062.  Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Montuotojų g. 12 ir 16, Gamyklos g. 45C, Montuotojų ir Gamyklos gatvėmis, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą –pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
 4. Žemės sklypas (kad. Nr. 6130/0012:40) adresu Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pavenčių g. 10: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio  22 d įsakymą Nr. A1-1001, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės  13 d.  įsakymą Nr. A1-1214. Planavimo tikslas: padalinti  žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0012:40) į atskirus keturis žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pavenčių g.10.
 5. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Vytauto g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-996. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Vytauto gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – rekreacinės paskirties želdynų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas.
 6. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. šalia Aušros gatvės: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-997. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Viekšnių m. šalia Aušros gatvės, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – rekreacinės paskirties želdynų ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas.
 7. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 5: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-998.  Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Žagarėlės g. 5, nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
 8. Mažeikių r. sav. Sedos m. Užpilių g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-947. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Sedos m. Užpilių gatvėje, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – bendro naudojimo teritorijas (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo). 
 9. Mažeikių r. sav. Sedos m. Dariaus ir Girėno g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-943. Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 45, 47A, Dariaus ir Girėno gatve bei Sedos miesto riba, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą - pramonės sandėliavimo objektų teritorijas.
 10. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Montuotojų g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-939. Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais  Mažeikių m. Montuotojų g. 5, 7 ir Montuotojų gatve, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.
 11. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvos ir Pramonės g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-940. Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Laižuvos g. 80, 82B, 82D, 82 ir Pramonės g. 39, 41, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas.
 12. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Pramonės g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-936. Planavimo tikslas: suformuoti naują žemės sklypą teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių mieste Pramonės g. 27, 27G, 27C, 27F, 27B ir Pramonės gatve, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijas.
 13. Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Mažeikių g. 28 ir Vytauto g. 2.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-942. Planavimo tikslas: įsiterpusį valstybinės žemės plotą sujungti su  besiribojančiu žemės sklypu (kad. Nr. 3260/0001:251) ir dalį žemės sklypo (kad. Nr. 3260/0001:256) prijungti prie naujai suformuoto sklypo, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdus - bendro naudojimo teritorijas (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) ir visuomenės paskirties teritorijas adresu: Mažeikių r. sav. Viekšnių m. Mažeikių g. 28 ir Vytauto g. 2.
 14. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. J. Basanavičiaus g. 15A.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. A1-938. Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: ligoninei (un. Nr. 6193-5000-2017), garažui (un. Nr. 6193-5000-2028) adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. J. Basanavičiaus g. 15A.
 15. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. greta Kuršių g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. A1-1000.  Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą Mažeikių r. sav.  Mažeikių m.  greta Kuršių gatvės nuosavybės teisių atkūrimui gražinant natūra laisvą žemę ir numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
 16. Mažeikių r. sav.  Mažeikių mieste tarp Sodų kelio ir Žemupio gatvės greta Sodų kelias 34A sklypo: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. A1-1375. Planavimo tikslas: suformuoti naujus žemės sklypus Mažeikių r. sav. Mažeikių m. tarp Sodų kelio ir Žemupio gatvės greta Sodų kelias 34A sklypo, numatant kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.
 17. Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g.: Žemės sklypo planas rengiamas pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. A1-1628. Planavimo tikslas: suformuoti naują (-us) žemės sklypą (-us) teritorijoje apribotoje žemės sklypais, esančiais Mažeikių m. Gamyklos g. 46A, Gamyklos g. 46, Gamyklos g. 46C ir Gamyklos gatve, numatant priėjimą ar privažiavimą prie esamų svetimų statinių ar įrenginių.

Projektų organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204.
Projektų rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Elberta“ Partizanų g. 56-60, LT-49432 Kaunas, tel. (8 674) 480486 el. paštas [email protected].
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, pateikti pastabas ir pasiūlymus, suinteresuoti asmenys gali nuo 2015 m. sausio 21 d. iki 2015 m. vasario 4 d. pas plano rengimo organizatorių  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje 108 kabinete adresu: Laisvės g. 8 Mažeikiai, tel. (8 443) 98235.
Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas raštu, dėl projektų sprendinių, galima teikti planavimo organizatoriui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai iki 2015 m. vasario 4 d. šiame skelbime nurodytais adresais.
(2015-01-20)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Krakių k., Mažeikių r. sav. (kad.Nr.6120/0006:322) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas, Laisvės g. 39, Mažeikiai, tel.: 8-443-25136.
Projekto iniciatorius – žemės sklypo savininkė Nijolė Petraškienė, Mindaugo g. 4-31, Mažeikiai, tel.: 8-612-57781
Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą, suformuojant du sklypus ir pakeičiant vieno naujai suformuoto žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties žemę. 
Projekto rengėjas: arch. T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected].
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorių bei pateikti raštiškus pasiūlymus ar pastabas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-02.
(2015-01-15)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo P.Matulionio g. 45, Mažeikiai, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel.: 8-443-98235.
Projekto iniciatoriai – Vidmantas Lekstutis, Laura Vyšniauskaitė, P.Matulionio g. 45, Mažeikiai, tel.: 8-682-35270; 8-688-52010.
Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą esamiems pastatams eksploatuoti: gyvenamajam namui (un. Nr. 6195-7001-3016), ūkiniams pastatams (un. Nr. 6195-7001-3027, Nr. 6195-7001-3038), kitiems statiniams (inžineriniams) kiemo statiniams (tvorai, kiemo aikštelei, šuliniui) (un. Nr. 6195-7001-3049), adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., P.Matulionio g. 45.
Projekto rengėjas: arch. T.Pudžiuvis, P.Matulionio g. 65, Mažeikiai, tel. 8-686-39875, el.p.: [email protected].
Susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima pas projekto rengėją arba iniciatorius bei pateikti raštiškus pasiūlymus ar pastabas nuo 2015-01-15 iki 2015-02-02.
(2015-01-15)

Pranešame, kad rengiamas žemės sklypo Kabaldikų k., Reivyčių  sen., Mažeikių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjas.
Projekto  iniciatorius – Viktoras Girininkas
Planavimo tikslas – padalinti į 2 sklypus ir suformuoto 0,2289 ha sklypo paskirtį pakeisti į kitos paskirties žemės sklypą.   
Projekto rengėjas – VĮ „Valstybės žemės fondas“, specialistė J.Sakalauskienė,  kvalifikacijos pažymėjimo  Nr. 2R-FP-630.
Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti pastabas ir pasiūlymus galima darbo dienomis nuo 2015 m. sausio 15 d. iki 2015 m. sausio 29 d. nuo 8 val. iki 17 val.  adresu  - Sodų g. 52-5, Mažeikiai, prieš tai asmeniškai susitarę. Telefonas pasiteirauti  8 612 16221.
(2015-01-14)

Dalintis: