2021 metai

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Naikių g. 16, Mažeikių m.).  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas – pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus ir nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.                
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“ 2022-01-11 įsakymas Nr. A1-53

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo programa 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., M. Daukšos g. 39 (kad. Nr. 6130/0011:0047).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.
Planavimo tikslas – patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880.

Įsakymas
Planavimo darbų programa
Inicijavimo sutartis 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.

Planavimo tikslai: Suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį UAB „Rivona“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. [email protected]).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. lapkričio 22 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Aiškinamasis raštas
Schema

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-09 įsakymu Nr. A1-876 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 40C.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Gonitas“.
Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais (žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir koreguoti kitus esamus, bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.  
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B koregavimo“ 2021-12-16 įsakymas Nr. A1-2780.

Programa
Sutartis
Įsakymas

Informacija apie organizatoriaus sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-30 raštu Nr. (2.32. E) R8-4702 „Dėl Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius 2021-12-07 raštu Nr. R8-2.32.-4792 „Dėl pritarimo Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai“ pritarė Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai pasirenkant pirmąją alternatyvą.
Su detaliojo plano koncepcija, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu, su motyvais, dėl kurių buvo priimtas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas neatlikti Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, galima susipažinti plano rengėjo buveinėje (UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected]) ir organizatoriaus buveinėje (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected]), organizatoriaus interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt, rubrikoje „Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą“, www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55.
Pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima teikti raštu Plano organizatoriui iki 2021 11 27 imtinai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas;  pasiūlymo teikimo datą.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 
Plano pavadinimas - Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas – pakeisti   patvirtinto detaliojo  plano  teritorijos  tvarkymo  režimo  ir naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-11-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Programa
Sutartis
Įsakymas

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Inžinerinės infrastruktūros plėtros planas, Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijoje, vėjo jėgainių įrengimui.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslai:

  1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo jėgainių statybai reikalingas teritorijas;
  2. numatyti galimą vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
  3. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
  4. derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano planavimo tikslų, galima iki 2021-11-04 (imtinai) (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98 235.

Patvirtinti sprendimai „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ 2021-11-26 Tarybos sprendimas T1-329 ir 2021-12-03 įsakymas Nr. A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo“

Priedas (schema)
Sprendimas
Programa
Inicijavimo sutartis 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.  

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos). 

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-55) nuo 2022 01 05 iki 2022 01 18. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Laižuvos g. 3, I a. (antras įėjimas) LT- 89213 Mažeikiai nuo 2022 01 10 iki 2022 01 18. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 01 19, 14:00 val., internetinės vaizdo transliacijos būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susitikimo ID: 971 357 5857. 

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94“ Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-14 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslas – nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo planavimo tikslų, galima iki 2021-10-12 (imtinai) (10 darbo dienų) interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98235.

Patvirtintas sprendimas dėl Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo (prioritetinių teritorijų) 2021-10-14 įsakymu Nr. A1-2260 

Įsakymas
Programa 

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-952 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“ (įm. k. 302743653), Laisvės g. 216, LT-89305 Mažeikiai, [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Priedai

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-951 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – R.Giniočio įmonė „Rimlina" (įm. k. 167213298), Kalnėnų g. 27, LT-89145 Mažeikiai, el. p. [email protected]

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P. Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.   

Priedai

Informuojame, kad 2021 m. liepos 29 d. gautas prašymas (Reg. Nr. R4-1711) dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:33) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Koregavimo tikslas – numatoma pakeisti žemės sklype statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, servitutų poreikį teritorijoje.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 13 d. (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, el. p. [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Prašymas
Įsakymas

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 698  79 972, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.   

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kuriems funkcionuoti neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).

Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Kiti reikalavimai: tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos; atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas; sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. 

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, el. p. [email protected]

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą - sandėlį adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27 patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – R. Giniočio įmonė „Rimlina“.

Planavimo tikslas – pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas ir programa
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 patvirtinimo“, detaliojo plano koregavimas.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“.

Planavimo tikslas – pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 detaliojo plano koregavimo“ 2021-05-06 įsakymas Nr. A1-952

Įsakymas ir programa
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt

Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected]

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Aitvaro g. 10, kad. Nr. 6130/0012:116).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. A1-2908 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-31 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;

Tyrimai ir galimybių studijos: pateikti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;

SPAV reikalingumas: neatliekamas;

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;

Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;

Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);

Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;

Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis  

Susipažinti su parengtais sprendiniais (tame tarpe su gauta planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada) skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2021 m. balandžio 22 d. ir baigiasi 2021 m. gegužės 5 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt). 

Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-15). 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-15) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2021-05-05 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-20 sprendimu Nr. T1-404 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Edvardo servisas“.
Planavimo tikslas – pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 (žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m.) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-570.
Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)
Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-08 įsakymu Nr. A1-1253 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Žemaitijos g. 72.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Rivona“.
Planavimo tikslas – pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235).
Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-569.
Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)
Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-222 patvirtinta pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano planavimo darbų programa.
Priedas
2021-02-09

Informuojame, kad pradedamas rengti pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Detaliojo plano rengimo tikslai yra šie:

  1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
  2. nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastuktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;
  3. suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais;
  4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
  5. nustatyti naudojimo reglamentus, pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus;
  6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1priedas 2

Patvirtintas sprendimas „Dėl pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 2021-01-25 įsakymas Nr. A1-124.

Dalintis: