2022 metai

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklypas adresu: Raselės 2-oji g. 4 Mažeikiai, kad. Nr. 6130/0003:0188).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo L. Ž.
Planavimo tikslas – patikslinti suformuotų žemės sklypų ribas, suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (+370 443 98235).

2022-12-20

Priimtas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“ , Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. A1-60

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k. (kad. Nr. 6160/0011:0240).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „Justepa“.

Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane. 

Susipažinti su bendrojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2023-01-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-12-20

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Krucių k.)“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2023-01-13 įsakymas Nr. A1-62

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. T1-349 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas, adresu: Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Dariaus ir Girėno g. 47A.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „Vudesta“ direktorė A. A.
Planavimo tikslas – patikslinti nustatytus servitutus, užstatymo ir intensyvumo rodiklius bei kitus reglamentus.           

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt puslapyje (teritorijų planavimas) bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-12-09

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00031186) adresu: Mažeikių r. sav.,  Sedos sen., Sedos m., Dariaus ir Girėno g. 47A koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-29 įsakymas Nr. A1-2660

Informuojame, kad vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybėje‘‘, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 03 d. įsakymu Nr. (2.1.) A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa parengta Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių įrengimui Mažeikių r. sav., Židikų sen. teritorijoje (toliau – Vystymo planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (toliau -SPAV)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

Nagrinėjama teritorija:  Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.+370 443 98 04, faks. +370 443 26165, el. p. [email protected], savivaldybės interneto svetainės adresas www.mazeikiai.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB ,,Mažoji urbanistika‘‘, Užupio g. 16-26, LT-09303 Vilnius, tel. +370 5 261 9024, el. paštas: [email protected]; Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. +370 686 74252.

Planavimo tikslai:

 • Suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo elektrinių statybai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
 • Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
 • Derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus bei teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.

Planavimo uždaviniai:

 • Plėtoti inžinerinę infrastruktūrą, numatyti vėjo elektrinių statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir gyventojams.
 • Numatyti vėjo elektrinių statinių išdėstymą, vėjo elektrinių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 • Numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus. 

Supažindinimas: Su Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento vertinimo subjektų išvadomis ir jų įvertinimo motyvais galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt, Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261). Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. +370 443 98235, tel. +370 686 29149, el. paštas: [email protected]. ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. +370 443 9817, el. p. [email protected].

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas svarstymas su visuomene vyks 2023 m. sausio mėn. 3 d. 13.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijos patalpose, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai,  Mažeikio r. sav.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos visuomenė gali teikti viso planavimo proceso metu iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-61-22-261).   

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

2022-12-05 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30, 30A ir 30B.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. T. J.

Planavimo tikslas – patikslinti sklypų ribas, plotus, užstatymo reglamentus ir kitus naudojimo reglamentus.         
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-12-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-11-18

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00032876) adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30 koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymas Nr. A1-2437

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Varduvos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.

Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą, tuo pačiu pakeisdama Reiskių tyro telmologinio draustinio rūšį bei tikslą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. +370 5 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas vstt.lrv.lt.

Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 652 08297, +370 686 57191, el. paštas [email protected].

Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), TPD Nr. S-RJ-61-17-322.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2022-10-25

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6167/0003:0725) ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo F. R.

Planavimo tikslas – suformuoti ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725), padalinti jį į kelis žemės sklypus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-10-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-10-13

Patvirtintas sprendimas: „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725) Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 32 detaliojo plano (reg. Nr. T00069980) koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-11-03 įsakymas Nr. A1-2207.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Eko termo“, Sodų g. 22, LT-03211 Vilnius, el.p. [email protected], tel.: +370 610 39580.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201 kb., LT-92221, Klaipėda, el. p. [email protected], tel.: +370 682 39537, interneto svetainės adresas: www.corpi.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojamo vėjo elektrinių (toliau - VE) parko Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose, Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių projektu planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 38 vnt. VE (galimas maksimalus bokšto aukštis gali siekti iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m, galia – iki 8 MW, galimas maksimalaus bendras aukštis iki 280 m ). VE parką ketinama prijungti prie esamo elektros perdavimo tinklo.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas.

Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 2, 3, 10, 11 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymo  (priimtas LRS 2022 m. birželio 23 d. Nr. XIV-1172) 1 priedo sąrašo 3.6.2 punktu: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiaus ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas. VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Telšių r. sav. Tryškių ir Nevarėnų seniūnijose, Mažeikių r. sav. Viekšnių seniūnijoje. VE parko vystymo alternatyvos (iki 38 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto “Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

VE planuojamos kaimiškoje vietovėje, su mažomis gyvenvietėmis ar pavienėmis sodybomis. Artimiausios planuojamos ūkinės veiklos teritorijai 2 km atstumu gyvenvietės yra Kairiškiai, Kapėnai, Tučiai I, Boguslavas, Sukančiai, Tučiai, Meškiai, Dargužiškiai, Dauginiai, Birbiliškė, Savarina, Tučiai II, Degimai, Balsiai, Gimbetiškė, Dauginėliai.

Planuojamos VE įrengimo vietos į saugomų teritorijų ribas nepatenka. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki artimiausių saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Pavirvyčių botaninio draustinio – ~0,4 km, Ventos regioninio parko – ~1,8 km, BAST Virvytės slėnio – ~0,4 km.

Planuojamos VE įrengimo vietos nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Nuo artimiausio registruoto kultūros paveldo objekto – Birbiliškės kaimo senosios kapinių, vad. Bogdelio kapinaitėmis vietos (4346) iki planuojamos įrengimo vietos - ~125 m.

VE planuojamos šiaurės Lietuvoje: nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija ~24,4 km atstumas.

VE planuojamos ilgalaikės nuomos pagrindu valdomų privačios nuosavybės žemės sklypuose.

PAV subjektai: Mažeikių rajono savivaldybės administracija; Telšių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Mažeikių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Telšių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių–Tauragės teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. [email protected]. Interneto svetainės adresas: aaa.lrv.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje. 

2022-09-27

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected].

Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Algirdo g. 57A, kad. Nr. 6130/0015:0069).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“ patvirtinta Planavimo darbų programa:

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;

Tyrimai ir galimybių studijos:

 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 12 d. ir baigiasi 2022 m. spalio 25 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. spalio 18 d. iki 2022 m. spalio 25 d.

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. spalio 26 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us, susitikimo ID: 837 3314 0208.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-752) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa parengtas Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98204, el. p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. +370 5 2728334, El. paštas: [email protected].

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. +370 686 74252, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai: nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

 1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
 2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
 3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
 4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.   Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2022-07-29 raštu Nr.AU11-217 pritarė Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo stadijai.

Supažindinimo tvarka: su procedūriniais dokumentais ir Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo ir kita dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-607) nuo 2022-08-01, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje – nuo 2022-08-08. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. +370 443 98235, el. paštas: [email protected] . ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. +370 443 98217, el. p. [email protected].

Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laižuvos g. 3) nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2022-08-23 12.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Stoties g. 18).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl Bendrojo plano koregavimo visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] . Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Rengiamas detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performuojant, koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir 8B, TPD registracijos Nr. T00033072., patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-1778 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, patvirtinimo“, koregavimas žemės sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija: Sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose

Detaliojo plano koregavimo tikslas: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1. punktu detaliuoju planu būtų koreguojama - statinių statybos zona, pastumiat ją į rytinę žemės sklypo pusę 2 m atstumu nuo kaimyno ribos.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, el. paštas: [email protected]
Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, telef. +370 443 98235, +370 686 29149
Planavimo iniciatorius: L.Ž.ir I.Ž.
Plano rengėjas: MB „Projekto vizijos“, projekto vadovas Mantas Vainorius; Kęstučio g. 11, Telšių m., LT-87121; tel.. +370 641 61881, el. p. [email protected] 
Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavimo procese: Nuo 2022-07-27 iki 2022-08-10 sprendiniai eksponuojami Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių seniūnijos skelbimų lentose.
Iki sprendinių viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022-08-10 (imtinai) susipažinti su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriaus arba plano rengėjo patalpose, rašant planavimo organizatoriui arba plano rengėjui elektroniniu paštu.
Supažindinimo tvarka: Su parengtu detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, koregavimo dokumentais galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0008:0377) Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8B detaliojo plano koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-26 įsakymas Nr. A1-1842

2022-07-21

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., Algirdo g. 57A (kad. Nr. 6130/0015:0069).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybė.

Planavimo tikslas – suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

2022-07-12 

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. Algirdo g. 57A)“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A1-1467.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0011:135, Nr. 6130/0011:136, Nr. 6130/0011:137, Nr. 6130/0011:138, Nr. 6130/0011:139 ir Nr. 6130/0011:140) detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2009-02-27 sprendimu T1-64 „Dėl detaliojo plano gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio adresu: Pavenčių g. 45/ Senkelio g. 22 Mažeikiai patvirtinimo“  koregavimą žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 

Planuojama teritorija: žemės sklypai Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 

Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. +370 8 443 98204, el. [email protected]www.mazeikiai.lt 

Kontaktinis asmuo: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, Laisvės g. 8, Mažeikiai, 108 kab., tel. +370 443 98235, el. paštas: [email protected] 

Detaliojo plano iniciatoriai: privačių asmenų įgaliotas asmuo R. K. 

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Kačerauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1297, tel. +370 610 02426, el. paštas: [email protected] 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. pakeisti statybos zoną ir ribas, servitutus, želdinių dalis, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-07-05  iki 2022-07-19 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją. 
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

2022-07-05

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano „Gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio, adresu: Pavenčių g.45/ Senkelio g. 22, Mažeikiai“ koregavimo,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-08-16 įsakymas Nr. A1-1574

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto  Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, koregavimą žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane Nr. 2) (statybos zonos ir ribų bei įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą koregavimas) ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Smilgų g. 34, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., plotas 0,0986 ha.

Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98204, el. [email protected]www.mazeikiai.lt

Detaliojo plano iniciatoriai: T. N., Ž. N.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: PV R. Garuckienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. +370 699 79322, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane sklypo Nr. 2) pakeisti statybos zoną ir ribas ir įvažiavimo/išvažiavimo vietą.

Dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-06  iki 2022-06-17 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Parvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0724)  Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 34 detaliojo plano koregavimo“ 2022-07-21 įsakymu Nr. A1-1424 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos - Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija pastabą (patikslinta statybos riba ir statybos zona krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė - Tauragė apsaugos zonoje).

Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos pastabą, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt

Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

Pridedama:

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-05-18

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-410 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. N.

Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-05-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“. 2022 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A1-1042

2022-05-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal 2022-04-22 viešo supažindinimo metu  gautą ir priimtą pasiūlymą (patikslintas leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus ir leidžiamojo pastatų aukščio altitudė).

Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal priimtą pasiūlymą,  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

Pridedama:

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.), esantis Mažeikiuose, Naikių g. 16.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. (2.1.E)A1-53 „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus. Nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.

Planavimo darbų programa: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. (2.1.E)A1-53 patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-32).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimu galima nuo 2022 m. balandžio 14 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. balandžio 22 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje aukščiau nurodytu adresu, Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiuose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.

Viešo svarstymo tvarka: Viešas svarstymas numatomas 2022 m. balandžio 29 d. 15.oo val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us
(meeting ID: 893 1790 9986, passcode: T2C4W5)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2022 m. balandžio 29 d. imtinai (iki viešo svarstymo pabaigos) planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Raštu teikiamas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Pridedama:

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-04-11

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-10-06 sprendimu Nr. A1-279 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Sedos g. 57 (kad. Nr. 6130/0011:0127).

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
Planavimo tikslas – koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-04-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-04-08

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Sedos g. 57 koregavimo“ 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-817.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: +370 443 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.

Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. +370 5 27 28334, el. p. [email protected], www.atamis.lt.

Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected].

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39, kad. Nr. 6130/0011:0047).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. M. Daukšos g. 39)“.

Planavimo tikslas: patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0).

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtinta Planavimo darbų programa, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-392 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo programos“ patvirtintu Planavimo programos papildymu nustatyta, kad:

Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;

 • Tyrimai ir galimybių studijos:
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo iniciatorius;

Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre;

Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2 000. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. balandžio 5 d. ir baigiasi 2022 m. balandžio 20 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us, susitikimo ID: 873 6441 5405.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-0).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-0) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2389, 2020-10-28.

Planavimo tikslai: Keisti žemės sklypų Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mažeikių m. patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64 detalųjį planą, patikslinti servitutus, pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos zoną, statybos ribą ir kt.) pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Pastaba: numatoma atsisakyti vieno iš planavimo tikslų, aprašytų teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje Nr.: MS-299, 2020 m. spalio 28: pertvarkomiems žemės sklypams nustatyti du ir daugiau žemės naudojimo būdų, planuojamai teritorijai paliekant vieną naudojimo būdą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. +370 443 98204.

Planavimo iniciatorius:  R. M., I. M., L. M., S. M., A. V., J. V., E. T., J. T., R. B.,V. B, atstovaujamų įgaliotas asmuo architektė Rasa Kačerauskienė.

Projekto rengėjas: Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. +370 610 02426; el. paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2022-04-01 iki 2022-04-15 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-21-1) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.mazeikiai.lt, Mažeikių seniūnijoje, Laisvės g. 39, 89225 Mažeikiai ir rengėjo patalpose  Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose, darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 610 02426).

Detaliojo plano keitimas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks 2022 m. balandžio 15 d.,  16.00 -17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu ZOOM platformoje.  Vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us (meeting ID: 827 6589 7886, passcode: 319546)

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui  ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-1) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo darbų programos papildymo.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.

Papildome nauju punktu ir išdėstome jį taip: „Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2000“.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-03-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370 443 98235).

2022-02-18

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) patvirtintos planavimo darbų programos“ papildymo 2022-03-07 įsakymas Nr. A1-392.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.

Planavimo tikslai – suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. +370 443 98200, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius – pagal sutartį UAB „Rivona“.

Plano rengėjas – UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. +370 600 22380, el. p. [email protected]).

Informacija teikiama – apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt .

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022 m. vasario 23 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.

Viešasis svarstymas numatomas 2022 m. kovo 9 d. 10 val. plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 82A, Šiaulių m.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

2022-02-18

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-17 įsakymu Nr. A1-190 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, detaliojo plano keitimas adresu: Ventos g. 9A Mažeikiai.

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys T. T. ir R. T.

Planavimo tikslas – pertvarkyti kitos paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0015:0097) prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, numatant galimus naudojimo būdus bei pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti servitutus pagal poreikį.

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-02-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235) ar Mažeikių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt.

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie pastato adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Ventos g. 9A keitimo“ 2022-02-18 įsakymas Nr. A1-300.

2022-02-01

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas). 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. +370 443 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. +370 5 2728334, el. paštas: [email protected].

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. +370 686 74252, el. paštas:  [email protected]

Planavimo tikslai:

 1. Nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas. 

Planavimo uždaviniai:

 1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
 2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
 3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
 4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį. 

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Koncepcija nerengiama. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-607). Informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel.+370 443 98235, el. paštas: [email protected]  ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučanskienė, tel. +370 443 98217, el. p. [email protected].

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. 

2022-01-20 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).  

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo D. J.

Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0003:0033). 

Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. +370  443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. koregavimo“ (žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje laisvoje valstybinėje žemės  teritorijoje) 2022-01-20 įsakymas Nr. A1-110.

2022-01-03

Dalintis: