Teritorijų planavimo dokumentai

  • 2023 m. gegužės 16 d. potvarkis Nr. M1-118 „Dėl detaliojo plano adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30 koregavimo patvirtinimo“
  • 2023 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-83 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinimo“
  • 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimas Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“
  • 2015 m. birželio 19 d. sprendimas Nr. T1-178 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų tvarkymo plano rengimo darbų programos patvirtinimo“
    • Programa
  • 2017 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. A1-33 „Dėl Mažeikių rajono teritorijos ir mažeikių miesto teritorijos bendrųjų planų sprendimų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“
Dalintis: