Civilinės būklės aktų apskaitymas

Pareiga Lietuvos Respublikos piliečiams pranešti apie užsienyje sudarytus civilinės būklės aktus

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 7 straipsniu, informuojame, kad Lietuvos Respublikos piliečiai privalo pranešti bet kuriai pasirinktai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai apie užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus. Šie užsienio valstybėje įregistruoti ar patvirtinti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Asmenų pateiktiems duomenims nesutampant su Lietuvos Respublikos Gyventojų registro duomenimis, civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai turi teisę reikalauti iš asmenų pateikti trūkstamus duomenis, o asmenys, atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, privalo tuos duomenis pateikti. Nepateikus trūkstamų duomenų teisės aktų nustatyta tvarka bus atsisakoma atlikti paslaugą.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus privalo būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, jie turi būti legalizuoti užsienio valstybės kompetentingoje institucijoje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba patvirtinti pažyma Apostille. Apostilės nereikalaujama pateikiant išrašus iš civilinės būklės aktų įrašų (Forma A, B ir C) pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą konvenciją.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, pateikiamas kompetentingos užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos dokumentas, teismo sprendimas arba teismo pažyma pagal Briuselis II reglamentą.

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostilės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai) (susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis), patvirtinančių:

  • Gimimą
  • Mirtį
  • Vardą ir pavardę
  • Santuoką
  • Santuokos nutraukimą (daugiakalbė standartinė forma neišduodama),
  • Gyvenimą skyrium (sepraciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
  • Tėvystę, motinystę,
  • Įvaikinimą.

Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.

Dalintis: