Tarptautiniai įrašai

Nuo 2019 m. vasario 16 d. Lietuvoje pradėjus tiesiogiai taikyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. Reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, legalizavimo ir Apostilės nebebus reikalaujama ant Europos Sąjungos šalių narių išduodamų dokumentų (toliau – viešieji dokumentai) (susijusių su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamomis paslaugomis), patvirtinančių:

  • Gimimą
  • Mirtį
  • Vardą ir pavardę
  • Santuoką
  • Santuokos nutraukimą (daugiakalbė standartinė forma neišduodama),
  • Gyvenimą skyrium (sepraciją) ar santuokos pripažinimą negaliojančia,
  • Tėvystę, motinystę,
  • Įvaikinimą.

Jei asmenys kartu su viešaisiais dokumentais pateiks daugiakalbes standartines formas, tuomet nebebus prašoma vertimo į lietuvių kalbą. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiakalbė standartinė forma nėra atskiras dokumentas, ji yra Reglamento dalis ir galioja tik su pateikiamu viešuoju dokumentu.

Visų kitų valstybių (ne ES narių) išduodami dokumentai, tvirtinami įprasta tvarka.

Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (forma A, B, C): Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Estija, Graikija (neratifikavusi), Italija, Ispanija, Juodkalnija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Moldova, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Šveicarija, Turkija, Vokietija.

Iš šių valstybių priimami tarptautiniai įrašai, kurių nereikia tvirtinti pažymą Apostille ir jų nereikia versti į lietuvių ar bet kurią kitą kalbą.

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille

Civilinės metrikacijos skyriaus išduotus dokumentus nuo 2016 m. sausio 18 d. pažyma Apostille tvirtina notarai.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Apostille tvirtina tik dokumentus, pateiktus per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Dalintis: