Civilinės saugos sistema

Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių sudėtys

Vardas, pavardė  Pareigos
Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė
Rūta Matulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės merė
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė
Virginijus Grigaliūnas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Mažeikių skyriaus vyriausias veterinarijos gydytojas-inspektorius
Audrius Alminas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas
Aurijus Jusys Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininkas
Sigitas Kaktys VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė direktorius
Nilius Kupliauskas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas
Alfonas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
Giedrė Ligeikienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė
Audrius Tupikas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Ričardas Ūba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vadas
Vilma Vaitkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Justinas Stašys Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Šiaulių filialo Mažeikių teritorinio skyriaus vadovas
Alfonsas Žiulpa Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkios skyriaus vedėjas.
Informacijos valdymo grupė  
Egidijus Čejauskas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aistis Jankūnas  Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
Simona Klemenienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Sigutė Jucytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Šimkutė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Materialinio techninio aprūpinimo grupė
Rasa Andrulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Rima Blaževičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Grygolaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Inga Gužienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tomas Juodeikis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas–vairuotojas
Rima Podelienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja
Linas Balsys UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotojas
Visuomenės informavimo grupė
Gajutė Abelkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Oksana Budienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Alma Tupikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Administravimo grupė
Jolanta Kekytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vladas Narmontas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Nerijus Rapšys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Andrius Stonys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
Artūras Šaltkauskas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Jūratė Nemniasevienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas
Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
Algimantas Daujotas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas inžinierius programuotojas
Tatjana Dobreckova Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė inžinierė programuotoja
Ričardas Norvaiša Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Bronius Vainauskis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkiu M1-637 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“

Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 26 d. potvarkiu M1-180 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-637 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“ pakeitimo“

Dalintis: