Jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) finansavimo konkursas

  • 2023 m. birželio 20 d. įsakymas  Nr. A1-936 „Dėl lėšų skyrimo“
  • 2023 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-832 „Dėl Mažeikių rajono jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“
  • Sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-88 „Mažeikių rajono jaunimo iniciatyvų projektų (programų) finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  • Aprašas, 2020 m. gegužės 29 d. Nr. T1-121

Archyvas

  • 2021 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A1-1210 „Dėl lėšų skyrimo“
  • 2020 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A1-1337 „Dėl Mažeikių rajono jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų vertinimo komisijos sudarymo ir vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“
  • 2020 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1 1544 „Dėl jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų, laimėjusių finansavimo konkursą,  sąrašo tvirtinimo“

2019 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-1176 „Dėl jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų, laimėjusių finansavimo konkursą, sąrašo tvirtinimo“

Dalintis: