2021 metai

Biudžetinių įstaigų vadovų nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai 2021 m. ir jų vertinimo rodikliai

2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys:

 • Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius 
 • Švietimo centro direktoriaus 
 • Merkelio Račkausko gimnazijos direktorius 
 • Gabijos gimnazijos direktoriaus 
 • Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorius 
 • Viekšnių gimnazijos direktoriaus 
 • Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorius
 • „Ventos“ progimnazijos direktorius 
 • Kalnėnų progimnazijos direktorius 
 • Pavasario progimnazijos direktoriaus 
 • Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 
 • Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinės mokyklos direktoriaus 
 • Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktorius 
 • „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorius 
 • „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktorius
 • „Jievaro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus  
 • Sodų pagrindinės mokyklos direktoriaus 
 • Užlieknės pagrindinės mokyklos direktorius 
 • Auksūdžio darželio-daugiafunkcio centro direktorius 
 • Šerkšnėnų darželio-daugiafunkcio centro direktorius 
 • Darželio-mokyklos „Kregždutė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Berželis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Delfinas“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorius 
 • Sedos lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius 
 • Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktorius 
 • Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius 
 • Lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius 
 • Choreografijos mokyklos direktorius 
 • Dailės mokyklos direktoriaus 
 • Moksleivių namų direktorius 
 • Vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro direktorius
 • Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius 
 • Sporto mokyklos direktoriaus 
 • Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos direktoriaus 

2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys:

 • Mažeikių muziejaus direktoriaus
 • Mažeikių Henriko Nagio viošosios bibliotekos direktoriaus
 • Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos direktoriaus
 • Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Sedos kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Urvikių kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Viekšnių kultūros centro direktoriaus
 • Mažeikių rajono Židikų kultūros centro direktoriaus

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos ataskaitos ir einamųjų metų veiklos užduotys

Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininko veiklos užduotys

Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininko 2021 metų veiklos užduotys 

 

 

 

Dalintis: