Mokesčiai

Dalinamės nuoroda Žemės mokestis - VMI, kur galite rasti savo savivaldybės Apmokestinamų žemės sklypų duomenis (statistiką) nuo 2014 metų iki dabar.

Už apleistus žemės sklypus – didesnis mokestis

Mažeikių rajono savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai  apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu.

Į apleistų žemės sklypų sąrašus įtraukiami neprižiūrimi žemės sklypai. Žemės sklypas apleistas, kai yra vienas ar keli iš šių požymių: sklype formuojamas sąvartynas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, laikinieji statiniai ir pan.), kaupiamos šiukšlės, padrikai išpiltas statybinis laužas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), avarinės būklės medžiais, nešienaujamas, nešienauta žolė išdegusi, ir panašiai.

Žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar kitos paskirties (gyvenamųjų namų, pastatų teritorijų, komercinės paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė.

Apleistų žemės sklypų Mažeikių rajone patikrinimai vyks liepos mėnesį.

 • 2023 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. T1-179 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2024 metams nustatymo"
 • 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T1-320 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo"
 • 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-174 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo"
 • 2021 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-148 "Dėl nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Mažeikių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • 2020 m. birželio 30 d. sprendimas T1-170 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo"
 • 2019 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T1-189 "Dėl žemės mokesčio lengvatų nustatymo"
 • 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-112 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo"
 • 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T1-148 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo"
 • 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-328 "Dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo"

Informacija teikiama:

El. paštu Telefonu Adresu
[email protected] +370 443  98240, +370 685 33409 Laisvės g. 8, 108 kab. (I aukštas), Mažeikiai

Už apleistus žemės sklypus – didesnis mokestis

Mažeikių rajono savivaldybės administracija primena, kad apleisti žemės sklypai  apmokestinami 4 proc. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifu.

Į apleistų žemės sklypų sąrašus įtraukiami neprižiūrimi žemės sklypai. Žemės sklypas apleistas, kai yra vienas ar keli iš šių požymių: sklype formuojamas sąvartynas, sklype laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai, laikinieji statiniai ir pan.), kaupiamos šiukšlės, padrikai išpiltas statybinis laužas, sklypas apaugęs krūmais, sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius), avarinės būklės medžiais, nešienaujamas, nešienauta žolė išdegusi, ir panašiai.

Žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad jie būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, ar tai būtų žemės ūkio paskirties žemė, ar kitos paskirties (gyvenamųjų namų, pastatų teritorijų, komercinės paskirties, visuomeninės paskirties teritorijų, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė.

Apleistų žemės sklypų Mažeikių rajone patikrinimai vyks liepos mėnesį.

 • 2023 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. T1-178 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo"
 • 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-141 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo"
 • 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-173 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo"
 • 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. Nr. T1-277 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • 2021 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-148 "Dėl nenaudojamų, apleistų kitos pasirties žemės sklypų Mažeikių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo"
 • 2020 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. T1-169 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo"
 • 2019 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T1-111 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo"
 • 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T1-239 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo"

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimas, pagal kurį naujai statomo, rekonstruojamo pastato, kurio naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas turės mokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką. Mokestis bus taikomas tik gaunant naujus statybos leidimus, juos jau turintiems mokesčio mokėti nereikės. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į galiojantį Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą. Šis mokestis mokamas ir kitose savivaldybėse. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ nuostatomis, infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia. 

Statytojas infrastruktūros plėtros įmoką turės sumokėti iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tad, pateikdamas prašymą statybos leidimui gauti, statytojas turi pateikti ir prašymą dėl įmokos apskaičiavimo. 

Savivaldybės teritorijoje patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, taikomi nuo šių metų sausio 1 d.:

 • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių mieste – 10 Eur už kv. m
 • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių rajono teritorijoje, išskyrus Mažeikių miestą – 5 Eur už kv. m

Įmokos dalis, skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, bus apskaičiuojama įmokos tarifą dauginant iš pastato ar inžinerinio statinio, rekonstruojamo į pastatą, bendrojo ploto (m²) ir (ar) inžineriniu statiniu užstatomo ploto (m²). 

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

 

Dalintis: