ES struktūrinė parama 2004–2006 m. įvykdyti projektai

 • MAŽEIKIŲ IR SKUODO RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS
 • MAŽEIKIŲ MIESTO BENDROJO PLANO PARENGIMAS
 • GEBĖJIMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJO DARBE EFEKTYVIAI PANAUDOTI IT BIURO PROGRAMAS IR ANGLŲ KALBOS ŽINIAS UGDYMAS
 • MAŽEIKIŲ RAJONO AUKSŪDŽIO GYVENVIETĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ BEI VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA
 • JAUNIMAS UŽ ŠVARIĄ IR PALANKIĄ VYSTYMUISI APLINKĄ
 • ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO UKRINŲ IR ŽEMALĖS PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE
 • IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS
 • KOOPERACIJA PLĖTOJANT TURIZMĄ IR REGIONINIUS PRODUKTUS (COTOUR)
 • PILOTINIAI JAUNIMO VERSLUMO CENTRAI
 • JAUNIMAS UŽ SKAIDRUMĄ
 • KAPĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS IR ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS 
 • MAŽEIKIŲ RAJONO GYVENTOJŲ ŠVIETIMAS IR SKATINIMAS DALYVAUTI APLINKOS APSAUGOS PROCESE 
 • ŽEMAITIJOS GATVĖS DALIES REKONSTRUKCIJOS BŪTINOSIOS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS
 • MAŽEIKIŲ RAJONO VADAKSTIES UPĖS BASEINO MELIORACIJOS GRIOVIŲ BEI JŲ HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ RENOVACIJA
 • MAŽEIKIŲ RAJONO GYVENTOJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS IR INVESTICINIO PROJEKTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI PARENGIMAS
Dalintis: