ES struktūrinė parama 2014–2020 m. įvykdyti projektai

 
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Projektas „Viekšnių seniūnijos Pakalupio kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas"

Projektas „Reivyčių seniūnijos Leckavos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Mažeikių apylinkės seniūnijos Bugenių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Laižuvos seniūnijos Auksodės kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Šerkšnėnų seniūnijos Šerkšnėnų kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Tirkšlių seniūnijos Balėnų kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Židikų seniūnijos Židikų miestelio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Projektas „Sedos seniūnijos Vadagių ir Užežerės kaimų viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

Priemonė 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ Projektas „Užterštos naftos produktais teritorijos Mažeikių r. sav., Laižuvos sen., Laižuvos mstl. sutvarkymas“
Priemonė 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ Projektas „Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei pritaikymas viešojo turizmo reikmėms“
Priemonė  Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“  Projektas „Kraštovaizdžio tvarkymas ir būklės gerinimas Mažeikių rajone“
Priemonė 07.1.1-CPVA-V-902 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ Projektas „Ventos upės slėnio sutvarkymas, įrengiant rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną“
Priemonė 09.1.3-CPVA-R-705-81-0001 Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Mažeikių mieste“
Priemonė Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Projektas „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras, UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras ir UAB Tirkšlių sveikatos namai“

Projektas „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC,  UAB „Šeimos sveikatos centras“ ir UAB „Medikvita“

Priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Projektas „Viekšnių miesto kompleksinė plėtra“

Projektas "Sedos miesto kompleksinė plėtra"

Priemonė 04.5.1-TID-V-513  „DARNAUS JUDUMO SISTEMŲ KŪRIMAS“ Projektas „Mažeikių miesto darnaus judumo plano parengimas“
Priemonė 06.2.1-TID-V-508  „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ Projektas „PĖSČIŲJŲ VIADUKO PER GELEŽINKELĮ MAŽEIKIUOSE STATYBA“
Priemonė Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ Projektas „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA"
Priemonė 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ Projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Mažeikių rajone“
Priemonė 06.2.1-TID-R-511  „Vietinių kelių vystymas“ Projektas „Mažeikių miesto Pavenčių gatvės važiuojamosios dalies  rekonstrukcija, įdiegiant inžinerines saugaus eismo priemones“
Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ Projektas „Mažeikių rajono nakvynės namų modernizavimas“
Priemonė  Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“ Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Mažeikiuose“

2014–2020 m. Interreg v–a Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas „Mažeikiai-saldus. Active and involved communities” (Mažeikiai ir Saldus. Aktyvi ir įsitraukusi bendruomenė)

Techninis projektas 123

2014–2020 m. Interreg v–a Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projektas„Capacity building of Saldus and Mazeikiai municipalities in the field of civil security“ (Saldus ir Mažeikių savivaldybių gebėjimų stiprinimas civilinės saugos srityje)

Interaktyvus žemėlapis, atvaizduojantis vandens paėmimo gaisrų gesinimui taškus Mažeikių rajono ir Saldus rajono (Latvija) savivaldybių teritorijose

Dalintis: