Infrastruktūros plėtra

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimas, pagal kurį naujai statomo, rekonstruojamo pastato, kurio naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas turės mokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką. Mokestis bus taikomas tik gaunant naujus statybos leidimus, juos jau turintiems mokesčio mokėti nereikės. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į galiojantį Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą. Šis mokestis mokamas ir kitose savivaldybėse. 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ nuostatomis, infrastruktūros plėtros įmoką turės mokėti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti ar rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūros plėtra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti inžinerinį statinį, kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia. 

Statytojas infrastruktūros plėtros įmoką turės sumokėti iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos ar iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tad, pateikdamas prašymą statybos leidimui gauti, statytojas turi pateikti ir prašymą dėl įmokos apskaičiavimo. 

Savivaldybės teritorijoje patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifai, taikomi nuo šių metų sausio 1 d.:

  • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių mieste – 10 Eur už kv. m
  • gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems statiniams Mažeikių rajono teritorijoje, išskyrus Mažeikių miestą – 5 Eur už kv. m

Įmokos dalis, skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, bus apskaičiuojama įmokos tarifą dauginant iš pastato ar inžinerinio statinio, rekonstruojamo į pastatą, bendrojo ploto (m²) ir (ar) inžineriniu statiniu užstatomo ploto (m²). 

_______________________________________

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

Mažeikių miesto prioritetinė infrastruktūros plėtros teritorija

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo akto forma

Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas

Pasiūlymo forma „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciavimo“

Dalintis: