Neprižiūrimos kapavietės

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu  Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis (toliau – Kapinių tvarkymo taisyklės), patvirtintomis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-275 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“, skelbiame galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašus.

Į galbūt neprižiūrimų kapaviečių (kapų) sąrašus įtrauktos kapavietės, netvarkomos ne trumpiau kaip 2 metus (turi požymių, nustatytų Kapinių tvarkymo taisyklių 29 punkte) ir per šį laikotarpį buvo vykdoma atsakingų už kapavietės priežiūrą asmenų paieška (paliekamos lentelės su įspėjimu, kad reikia sutvarkyti kapavietę, imtasi kitų priemonių atsakingų už kapavietės priežiūrą asmenų paieškai).

Informuojame atsakingus už kapavietės (kapo) priežiūrą asmenis, kitus kapavietėje palaidotų asmenų artimuosius giminaičius, kad jas būtina sutvarkyti. Apie sutvarkytas kapavietes prašome informuoti seniūniją, pateikti seniūnijai prašymą dėl atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo  nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimo arba įrašo pakeitimo.

Neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms (kapams) identifikuoti komisija (toliau – Komisija), sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl Komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms (kapams) identifikuoti sudarymo“, gavusi informaciją iš seniūnijos apie sutvarkytą kapavietę ir atsakingo už kapavietės (kapo) priežiūrą asmens įrašo žurnale įregistravimą, priims sprendimą panaikinti įrašą apie kapavietę iš galbūt neprižiūrimų kapaviečių sąrašo, skelbiamo Savivaldybės interneto svetainėje.   

Komisija, apžiūrėjusi galbūt neprižiūrimas kapavietes, ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo jų paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje priims sprendimą dėl šių kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis.

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbus pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašus, Komisija nagrinės asmenų pateiktus nustatytos formos prašymus dėl neprižiūrima pripažintos kapavietės priežiūros. Iki atsakingo asmens už neprižiūrima pripažintos kapavietės priežiūros skyrimo leidimai laidoti neišduodami.

Neprižiūrima pripažintoje kapavietėje leidimai laidoti išduodami ne anksčiau kaip praėjus 25 metams po kapo ramybės laikotarpio (ne mažiau kaip 50 metų po paskutinio laidojimo). Neprižiūrimą kapavietę prižiūrintis asmuo privalo išsaugoti kapavietės statinius, nekeliančius pavojaus kitų kapaviečių statiniams ir kapinių lankytojams, įrašus juose (jeigu tokie yra).

  • Prašymas dėl atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimo arba įrašo pakeitimo
  • Prašymas dėl kapavietės (kapo) priežiūros atsisakymo
Dalintis: