Užimtumo didinimo programa

Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2023 m. gegužė 5 d. sprendimu Nr. T1-138 patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą.

Savivaldybėje užimtumo didinimo programa bus įgyvendinama taikant dvi priemones – įdarbinimas laikino pobūdžio darbams (toliau – Įdarbinimo priemonė) ir užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims (toliau – Motyvavimo paslaugos).

Planuojama, kad Įdarbinimo priemonėje dalyvaus 20 asm., motyvavimo paslaugų priemonėje 50 asm.

Motyvavimo paslaugų priemonė savivaldybėje įgyvendinama pirmą kartą. Paslaugos bus teikiamos Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, kuriems suteiktas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas. Savivaldybėje Motyvavimo paslaugas įgyvendins Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta atvejo komanda, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus specialistai ir socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (atvejo vadybininkė). Paslaugos bus organizuojamos atsižvelgiant į priemonės dalyvių poreikius.

 • Mažeikių rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29  d. sprendimu Nr. T1-45 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. (2.1. E)  A1-387 „Dėl užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. įsakymas  Nr. (2.1. E)  A1-394 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. (2.1. E) A1-387 „Dėl užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“ pakeitimo“
 • Darbdavių sąrašas (patvirtintas 2024 m. balandžio 3 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. (2.1. E)  A1-387)
 • Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-138 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-971 „Dėl Užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“. Darbdavių sąrašas
 • 2023 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. A1-1620 „Dėl lėšų skyrimo“

Teisinė informacija

 

Pranešimai

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) šiemet skyrė 59 tūkst. eurų finansuoti laikinuosius darbus, kuriuos rajone atliks 19 asmenų. Įdarbinimą laikino pobūdžio darbams rajone organizuos 9 seniūnijos, 4 biudžetinės ir 2 viešosios įstaigos.

Savivaldybės administracijos skelbtoje atrankoje dalyvavo 18 darbdavių. Paraiškas teikti galėjo seniūnijos, rajone registruotos ir veiklą vykdančios biudžetinės įstaigos, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programos, įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonę gali būti finansuojami nenuolatinio pobūdžio darbai: žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpų bei aplinkos tvarkymo, istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių kapinių priežiūros, pagalbos teikiant socialines paslaugas, kaip tai numatyta Socialinių paslaugų kataloge.

Vieno įdarbinto asmens laikino darbo trukmė – 3 mėnesiai. 

 • Įsakymas „Dėl užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“ (2024 m. balandžio 3 d. Nr. (2.1. E)  A1-387)
 • Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. (2.1. E) A1-387 „Dėl užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“ pakeitimo“ (2024 m. balandžio 3 d. Nr. (2.1. E)  A1-394)
 • Darbdavių sąrašas

[[#ex]]

Skirtas finansavimas laikino pobūdžio darbams atlikti (2023 m. birželio 28 d. pranešimas)

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) skyrė per 60 tūkst. eurų finansuoti laikinuosius darbus, kuriuos rajone atliks 21 asmuo. Įdarbinimą laikino pobūdžio darbams rajone organizuos 9 seniūnijos, 3 biudžetinės ir 2 viešosios įstaigos.

Savivaldybės administracijos skelbtoje atrankoje dalyvavo 14 darbdavių. Paraiškas teikti galėjo seniūnijos, rajone registruotos ir veiklą vykdančios biudžetinės įstaigos, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programos, įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonę gali būti finansuojami nenuolatinio pobūdžio darbai: žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpų bei aplinkos tvarkymo, istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių kapinių priežiūros, pagalbos teikiant socialines paslaugas, kaip tai numatyta Socialinių paslaugų kataloge.

Vieno įdarbinto asmens laikino darbo trukmė – 3 mėnesiai. 

 • Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-971 „Dėl Užimtumo didinimo programos įdarbinimo laikino pobūdžio darbams priemonei įgyvendinti darbdavių sąrašo patvirtinimo bei lėšų skyrimo“. 
 • Darbdavių sąrašas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Užimtumo didinimo programos priemonę „Įdarbinimas laikino pobūdžio darbams“ ir skelbia darbdavių atranką jai įgyvendinti

Atrankoje gali dalyvauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, Mažeikių rajono savivaldybėje registruotos ir veiklą vykdančios biudžetinės įstaigos, bendruomenės, kitos ne pelno siekiančios organizacijos.

Įdarbinimo priemonė skirta šiems nenuolatinio pobūdžio darbams:

 • Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, žolės šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas, priežiūra ir pan.);
 • socialinės bei visuomeninės paskirties įmonių, įstaigų ir organizacijų patalpų bei aplinkos tvarkymas;
 • istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių kapinių priežiūra;
 • pagalba teikiant socialines paslaugas, kaip tai numatyta Socialinių paslaugų kataloge.

Įdarbinimo priemonė skirta asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje.

Numatyta laikino pobūdžio darbams įdarbinti 20 asmenų, vieno įdarbinto asmens laikino darbo trukmė - 3 mėnesiai.

Už įdarbintą asmenį atrinktam darbdaviui mokama 100 procentų subsidija darbo užmokesčiui, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias privalomas mokėti įmokas.

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. birželio 14 d. 16.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:

 • tiesiogiai – adresu: Stoties g. 18, 115 kab., Mažeikiai. Užantspauduotame voke, ant kurio nurodoma „Įdarbinimo laikino pobūdžio darbams darbdavių atrankos komisijai“.
 • elektroninio ryšio priemonėmis – el. p. [email protected] (paraiškos turi būti suformuotos elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF), arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc).

Visą informaciją apie Mažeikių rajono savivaldybės 2023 m. užimtumo didinimo programą ir su programos įgyvendinimu susijusią informaciją rasite internetinėje svetainėje www.mazeikiai.lt.

Dėl informacijos kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę (atvejo vadybininkę) – Aistę Paplauskienę, tel. +370 660 97521.

[[#ex]]

Dalintis: