Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizės tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti savivaldybės veiklos sritį ar procesą, apimančius vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir pateikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus, skirtus nustatytai korupcijos rizikai sumažinti ir (ar) korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valstybės ar savivaldybės veiklos sričiai ar procesui, taip pat viešojo sektoriaus subjekto(-ų) veiklai skaidrinti.

Remdamiesi analizėse pateiktais siūlymais, viešojo sektoriaus subjektai rengia arba atnaujina korupcijos prevencijos veiksmų planus, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvada viešųjų įstaigų Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros cento, Grigiškių sveikatos priežiūros centro, Kaišiadorių ligoninės, Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės, Regioninės Mažeikių ligoninės, Sedos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Šakių ligoninės veiklos srityse

Dalintis: