Savivaldybės apdovanojimai

Savivaldybės apdovanojimų komisija

Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos
1. Antanas Tenys,
pirmininkas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas 
2. Vidmantas Krakys,
komisijos pirmininko pavaduotojas
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
3. Vaidotas Balzeris

Mažeikių muziejaus direktorius, Savivaldybės mero deleguotas narys

4. Alina Bernotienė Mažeikių Henriko Nagio viešosios bibliotekos direktorė, Savivaldybės mero deleguota narė
5. Viktoras Bugnevičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
6. Asta Griciuvienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos deleguotas narys
7. Rūta Končiutė-Mačiulienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota narė
8. Pranas Noreika Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos mažumos atstovas
9. Arvydas Pocius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas narys
10. Daiva Poškuvienė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
11. Živilė Undraitienė Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė, Savivaldybės mero deleguota narė
12. Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguotas narys

Komisijos veiklos dokumentai

Paraiškos-pasiūlymai

Dalintis: