Vytautas Ramanauskas

Vytautas Ramanauskas gimė 1963 m. Mažeikiuose. 1981 m. baigė Mažeikių 5-ąją vidurinę mokyklą, 1986 m. baigė Kauno maisto pramonės technikumą, dirbo duonos kombinate. 1996 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, suteikta istoriko kvalifikacija.

Nuo 1989 m. dirba Mažeikių muziejuje. Domisi ir tyrinėja Mažeikių istoriją, kaupia medžiagą apie Mažeikių krašto fotografiją ir fotografus, skenuoja fotonegatyvus, kaupia skaitmeninės fotografijos archyvą. Kita jį dominanti tema – iškilūs kraštiečiai dailininkai, Mažeikių krašto amatininkai ir liaudies menininkai. Kaupia DVD įrašų archyvą su iškilių mažeikiškių, kraštiečių tremtinių atsiminimais. Nuo 1988 m. yra Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro „Alksna“ narys.

Nuo 2000 m. užsiima edukacine veikla: Mažeikių krašto ir Lietuvos istorija, etnomuzikavimas, tradicinių amatų mokymas. Organizuoja kūrybines dirbtuves įvairiomis kultūros paveldo temomis, pristato ir veda renginius, pažintines ekskursijas. 2003 m. sukūrė videofilmą apie krašto amatininkus „Amatą mokėsi – vargo neregėsi“, 2011 m. vaizdo apibraižą apie tremtį „Leiskit į tėvynę“.

Nuo 1994 m. V. Ramanauskas yra tautodailininkų sąjungos narys. Kartu su žmona Raimonda užsiima tošininkyste, gamina įvairios paskirties daiktus: dėžutes, tošines, peilių makštis, rankines, pintines ir kt. Dalyvauja eksperimentinės archeologijos festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje, kur populiarina kultūros paveldą, tošininkystės amatą. 2010 m. V. Ramanauskas kartu su žmona tapo respublikinės taikomosios tautodailės konkursinės parodos „Iš Džiugo sakmių“ III vietos laimėtojais, 2011 m. žemės ūkio ministro įsakymu pelnė sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų premiją, 2014 m. tapo respublikinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatais, 2016 m. įteiktas „Darbo žvaigždės medalis“.

2020 metais Vytautui Ramanauskui įteikta Mažeikių rajono krašto kultūros premija už pasiektus darbo, visuomeninės veiklos rezultatus, kurie naudingi Mažeikių kraštui, jo puoselėjimui, pažinimui ir sklaidai.

Dalintis: