Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ laureatai

Martynas Januška

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro vadovas ir režisierius

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-6, įteiktas 2023 m. vasario 16 d. 

   

Rimantas Gricius

Viekšnių gimnazijos direktorius, Viekšnių bendruomenės įkūrėjas 

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T1-6, įteiktas 2023 m. vasario 16 d. 

   

Vitalijus Plastininas

Tarptautinių krovinių pervežimo kompanijos „Uno Transport“ direktorius 

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-2   už Mažeikių rajono vardo garsinimą, aktyvią sportinę veiklą, iniciatyvas ir skiriamą paramą puoselėjant gimtojo krašto aplinką

   

Jovita Kačerauskienė

AB „ORLEN Lietuva“ generalinio direktoriaus patarėja (bendrovės valdymo organų darbo organizavimui) 

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ suteiktas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-2  už nuoširdų dėmesį ir pagalbą įgyvendinant Mažeikių krašto kultūros, švietimo, sporto ir socialinius projektus

   

Krista Kinčienė

Mažeikių rajono klubo „Mano namai“ vadovė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, aktyvų kūrybinį darbą, idėjas ir iniciatyvas kuriant kultūrinę bei dvasinę aplinką, tradicijų puoselėjimą

   

Violenita Juškevičiūtė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, puoselėjant ir tęsiant „gyvąsias“ žemaitiškas tradicijas bei švietėjišką veiklą etninės kultūros srityje

   

Antonina Zorina

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos darbuotoja

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2020 m. vasario 16 d. už nuopelnus garsinant Mažeikių kraštą, nepriekaištingą socialinį darbą, iniciatyvas ir savanorystę, gerinant socialiai pažeidžiamų visuomenės narių kasdienybę

   

Stanislovas Jakučinskas

Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos direktorius

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2019 m. vasario 16 d. už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono jaunosios kartos ugdymą, sportiškumo ir sveikos gyvensenos skatinimą.

   

Česlovas Pečetauskas

Tautodailininkas, meninės kalvystės Mažeikiuose pradininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Mažeikių tautodailininkų sekcijos pirmininkas, Lietuvos kalvių kalvis

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2019 m. vasario 16 d. už pagarbą ir meilę visuomenei, savo kraštui, bendruomeniškumo skatinimą bei Mažeikių rajono ir Viekšnių miesto vardo garsinimą.

   

Pranas Trakinis

Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės Mažeikių 801-osios šaulių kuopos vadas

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. už svarų indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą, jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymą.

   

Stasė Radeckienė

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. už teikiamas socialinės globos paslaugas Mažeikių rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto žmonėms. Savo nuoseklia veikla ir šiltu žodžiu padeda jiems ir jų šeimos nariams įgyvendinti savo teisėtus interesus, realizuoti socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius bei skatina sutrikusio intelekto žmogaus integraciją į visuomenę.

   

Ala ir Rimantas Morkūnai

Aviacijos entuziastai

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. už jų pastangas ir norą išlaikyti aerodromą ir parašiutininkų sportą Mažeikiuose. Mažeikių Julijono Kumpikevičiaus aerodromo direktorės ir Mažeikių aeroklubo viršininkės Alos Morkūnienės bei Mažeikių aeroklubo tarybos pirmininko, parašiutizmo pradininko Mažeikiuose Rimanto Morkūno pastangų dėka aerodromas yra „gyvas“ ir jame ne vienas pajuto skrydžio laisvės jausmą.

   

Ramunė Badaukienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos direktorė

Mažeikių rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“ įteiktas 2018 m. vasario 16 d. už reikšmingus nuopelnus ir svarų indėlį į Mažeikių rajono jaunosios kartos ugdymą ir visuomenės gyvenimą. 

Pedagogė, ilgametė švietimo sistemos darbuotoja atvira kaitos procesams ir nuolat ieško naujumo mokyklos valdyme, skatina mokinių saviraišką, aktyvų dalyvavimą neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose ir teminiuose renginiuose.

Dalintis: