Mažeikių rajono savivaldybės nominacijos už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone laureatai

[[#ex]]

Už 2021 metus. Įteiktos 2022 metų balandžio 8 d.

 • „Meilės savam kraštui puoselėtojas“ – Jadvyga ir Danielius Gedučiai
 • „Tautiškumo puoselėtojas“ – Vilmantas Lukauskas
 • „Bendruomenės siela“ – Roma Jablonskienė
 • „Netradicinio ugdymo puoselėtojas“ – Zita Siliūnienė
 • „Etninės kultūros puoselėtojas“ – Janina Aselskienė
 • „Istorinės atminties saugotojas“ – Virginija Šeškevičienė
 • „Istorinės atminties puoselėtojas“ – Jolanta Varapnickaitė-Mažylė
 • „Pilietiškumo puoselėtojas“ – Rima Širvinskienė
 • „Sporto puoselėtojas“ – Nerijus Gudaitis
 • „Mažeikių krašto garsintojas“ – Vladas Lisaitis
 • „Mažeikių krašto garsintojas“ – Helmutas Lisinas
 • „Kalvystės meno puoselėtojas“ – Algirdas Stankus

Už 2020 metus. Įteiktos 2021 metų liepos  6 d.

 • „2020 metų amatininkas“ Vitalijus Baltutis
 • „2020 metų sporto entuziastas“ Raimondas Jackevičius
 • „2020 metų etnokultūros puoselėtojas“ Roma Skirmontienė
 • „2020 metų kūrybinių idėjų puoselėtojas“ Zenonas Steponavičius
 • „2020 metų istorinės atminties išsaugotojas“  Petras Zakalskis

Už 2019 metus. Įteiktos 2020 metų vasario 16 d.

 • „2019 metų sporto puoselėtojas“ Ričardas Zoza
 • „2019 metų kūrėjas“ Irena Meižienė
 • „2019 metų visuomenininkas“ Zofija Valatkienė
 • „2019 metų geradarys“ Zita Aniuvienė
 • „2019 metų verslo vystytojas“ UAB „Norlida“
 • „2019 metų verslo ambasadorius“ UAB „Vaizga“
 • „2019 metų bendruomenės siela“  Regina Mineikienė

Už 2018 metus. Įteiktos 2019 metų vasario 16 d.

 • „2018 metų istorinės atminties puoselėtojas“ Rūta Končiutė-Mačiulienė
 • „2018 metų jaunasis verslo vystytojas“ Tomas Balsys
 • „2018 metų geradariai“ Rotary klubas „Liberta“
 • „2018 metų etnokultūros puoselėtojas“ Raimonda Česnauskienė
 • „2018 metų kūrybinė iniciatyva“ Asta Žukauskienė
 • „2018 metų bendruomenės siela“ Paulius Pocevičius
 • „2018 metų ūkis“ Ilona ir Edmundas Padervinskai
 • „2018 metų sporto mecenatas“ Vitalijus Plastininas
 •  „2018 metų kultūros ambasadoriai“ Dainų šventės kūrybinė grupė
 • „2018 metų altruistas“ Birutė Paulauskienė
 • „2018 metų visuomenininkas“ Edgaras Kontrimas
 • „2018 metų kūrėjas“ Irena Pocienė

Už 2017 metus. Įteiktos 2018 metų vasario 16 d.

 • „2017 m. istorinės atminties  puoselėtojai“ Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė
 • „2017 m. verslo vystytoja“ UAB „Lyra Group“ 
 • „2017 m. geradaris“ UAB  Bikuvos prekyba
 • „2017 m. etnokultūros puoselėtojas“ Violenita  Juškevičiutė
 • „2017 m. kūrybinė iniciatyva“ Mažeikių politechnikos mokyklos bendruomenė
 • „ 2017 m. bendruomenės siela“ Vida Abrasonienė
 • „2017 metų ūkis“ Ilona ir Darius Jurkai        
 • „2017 m. sporto entuziastas“ Ramūnas Daubaris
 •  „2017 m. gyvenamosios aplinkos puoselėtojai“ Irena ir Vaclovas Akavickai
 • „2017 m. aviacijos entuziastas“ Vidmantas Macevičius
 • „2017 m.  verslo ambasadorius“ UAB Hotrema
 • „2017 metų aktorius“ Vidmantas  Erlickas
 • „2017 metų visuomenininkas“ Ona Venslovienė
 • „2017 metų kūrėjas“ Česlovas Pečetauskas

Už 2016 metus. Įteiktos 2017 metų vasario 16 d.

 • „2016 m. jaunasis talentas“ Jonas Vozbutas
 • „2016 m. istorinės atminties puoselėtojai“ Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė
 • „2016 metų gelbėtojas“ Lauris Ungeitis
 • „2016 m. efektyviausia įmonė“ UAB „Western fabrications“
 • „2016 m. geradaris“ Virginija Valko
 • „2016 m. etnokultūros puoselėtojas“ Jolanta Kaleckienė
 • „2016 m. kultūrinių iniciatyvų įgyvendintojas Vita Černookienė
 • „2016 m. kaimo šviesulys“ Valda Muravjovienė
 • „2016 m. bendruomenės siela“ Jadvyga Jagminienė
 • „2016 m. ūkininkas“ Paulius Pocevičius
 • „2016 m. sporto šviesulys“ Andrius Šakinskas
 • „2016 m. gyvenamosios aplinkos puoselėtojai“ klubas „Mano namai“
 • „2016 m. šachmatų entuziastas“ Gintaras Paulauskas
 • „2016 m. stabiliausia įmonė“ AB „Pieno žvaigždės“

Už 2015 metus. Įteiktos 2016 metų vasario 16 d.

 • „2015 m. kultūros ambasadoriai“ Mažeikių choreografijos mokyklos Bendruomenė
 • „2015 m. istorinės atminties saugotojas“ Sofija Butkienė
 • „2015 m. etnokultūros puoselėtojai“ Raimonda ir Vytautas Ramanauskai
 • „2015 m. auksarankis meistras“ Vygantas Petrauskas
 • „2015 m. tautinės santarvės įprasmintojas“ Nina Skibickaja
 • „2015 m. kultūrinių iniciatyvų įgyvendintojas“ Vitalijus Baltutis
 • „2015 m. kaimo šviesuoliai“ Jūratė ir Kęstutis Šiauliai
 • „2015 m. sporto šviesulys“ Virginijus Januševičius
 • „2015 m. bendruomenės siela“ Vita Domarkienė
 • „2015 m. ūkininkai“ Alma ir Darius Kaubriai
 • „2015 m. žemaitiškumo skleidėjas“ Eduardas Buta
 • „2015 m. gelbėtojas“ Dainius Jasas

Už 2014 metus. Įteiktos 2015 metų vasario 16 d.

 • „2014 metų renginys“ – Žemaičių dūdų šventės organizatoriams
 • „2014 metų mecenatas“ – Laima Bardzilauskaitė-Andersson
 • „2014 metų miestelio šviesuolis“  – Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė
 • „2014 metų istorinės atminties puoselėtojas“ – Alfonsas Degutis 
 • „2014 metų verslo ambasadorius“ – Vitas Žąsinas, UAB „Elmaga“ direktorius  
 • „2014 metų paveldo ir kultūros puoselėtojas“ – Steponas Krikščiukas, UAB „Stepono baldai“ direktorius
 • „2014 metų jaunasis talentas“ – Justina Budaitė
 • „2014 metų sporto organizatorius“ – Benjaminas Milius,
 • „2014 metų tvarkos sergėtojas“ – Arūnas Bubliauskas
 • „2014 metų kultūros šviesulys“ – Gintautas Griškėnas
 • „2014 metų sveikos gyvensenos propaguotoja“ – Roma Gydrienė
 • „2014 metų bendruomenės siela“ – Ingrida Braziulienė
 •  „2014 metų meno ambasadorė“ – Vaida Mikalauskienė
 • „2014 metų verslo iniciatyva“ – viešoji įstaiga „Pirmas kadras“
 • „2014 metų gyvenamosios aplinkos puoselėtojai“ – Pievų gatvės Bendruomenė

Už 2013 metus. Įteiktos 2014 m. vasario 16 d.

 • „2013 metų kultūros šviesulys“ – Krista Kinčienė
 • „2013 metų meno kūrėjas“  – Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos ir Ukrinų pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Inga Šilinskaitė
 • „2013 metų renginys“ – meno festivalis „Mažeikiai“ 
 • „2013 metų geradaris“ – akcija „Sušildykime sielas“
 • „2013 metų gelbėtojas“  – Mažeikių policijos komisariato kinologas Tomas Taurinskas
 • „2013 metų kaimo šviesulys“ – ūkininkai Vilija ir Antanas Taučiai 
 • „2013 metų bendruomenės siela“ – Rūta Narmontienė
 • „2013 metų mecenatas“ – AB „ORLEN Lietuva“ 
 • „2013 metų verslo ambasadorius“ – UAB „Jubana“ generalinis direktorius Julius Banys 
 • „2013 metų jaunasis talentas“ – Gabijos gimnazijos gimnazistas Elvinas Ribinskas
 • „2013 metų treneris“ – Mažeikių krepšinio klubo vyriausiasis treneris Aloyzas Rudys
 • „2013 metų istorinės atminties puoselėtojas“ – Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis
 • „2013 metų gamtos puoselėtojas“ – Gabijos gimnazijos mokytoja metodininkė Palma Bugnevičienė

Už 2012 metus. Įteiktos 2013 m. vasario 16 d.

 • „2012 metų gyvybės gelbėtojai“ – VšĮ Mažeikių ligoninė Operacinės-reanimacijos skyrių
 • „2012 metų mecenatas“  – UAB „Rudesta“ 
 • „2012 metų geradaris“ – Eugenijus Kupliauskas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas 
 • „2012 metų metraštininkas“ – Albertas Ruginis, Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriaus garbės narys 
 • „2012 metų ambasadorius“  – Jolanta Tendienė, Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Kauškutis“ vadovė 
 • „2012 metų kūrėjas“  – Dainora Petrikienė, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro kolektyvų „Alksna“ ir „Alksniukai“ vadovė 
 • „2012 metų jaunasis talentas“ – Jonas Šopa, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos 6 klasės mokinys
 • „2012 metų sporto šviesulys“ – Nerijus Gudaitis, Mažeikių sporto mokyklos mokytojas metodininkas, asociacijos „FK Atmosfera“ prezidentas, treneris
 • „2012 metų kaimo ambasadorius“ – Andriejus Virkutis, ūkininkas 
 • „2012 metų renginys“ – asociacija Mažeikių aeroklubas 
 • „2012 metų visuomenininkas“ – Irmantas Sujeta, VšĮ Mažeikių „Versli karta“ direktorius 
 • „2012 metų verslingiausia įmonė“ – UAB „Impeka“ 
 • „2012 metų bendruomenės siela“ – Sigitas Ramanauskis (po mirties), buvęs Laižuvos kultūros centro direktorius 

Už 2011 metus. Įteiktos 2012 metų vasario 16 d.

 • Choreografijos mokyklos tautinių šokių ansambliui „Kauškutis“ – už Mažeikių vardo garsinimą dalyvaujant respublikiniuose ir užsienyje rengiamuose konkursuose, už laimėtas prizines vietas

 • Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro režisierei Airidai Lementauskienei  – už Juozo Vaičkaus skrajojamojo teatro atgaivinimą
 • Karatė klubo „Žemaitis“ vadovui Rolandui Volkovui – už vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, už Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose konkursuose laimėtas prizines vietas
 • Mažeikių muziejui – už reikšmingiausią 2011 metų kultūrinio gyvenimo įvykį – ekspozicijos „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių“ įrengimą
 • Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktorei, neįgaliųjų integracijos proceso pradininkei Mažeikiuose ir Lietuvoje Stasei Radeckienei – už ilgalaikę ir sistemingą pagalbą sutrikusio intelekto žmonėms
 • Provizorei farmakognostei, ūkininkei Jadvygai Balvočiūtei – už netradicinio verslo – ekologinės vaistažolininkystės – plėtrą
 • 2011 m. LTV laidos „Duokim garo“ III vietos laimėtojai, kapelų varžytuvių „Grok, Jurgeli`2011“ nugalėtojai, Tirkšlių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai „Subatvakaris“ – už laimėjimus respublikinėse liaudiškos muzikos šventėsekonkursuose
 • UAB „Ingman ledai“– už socialinę atsakomybę, nuolatinę paramą Mažeikių rajone organizuojamiems renginiams ir projektams
 • Ukrinų kaimo bendruomenei – už aktyvią visuomeninę veiklą
 • Pavasario vidurinei mokyklei – už pelnytą sportiškiausios 2011 metų Lietuvos mokyklos vardą
 • Plinkšių kaimo ūkininkams, rajoninio konkurso „Metų ūkis-2011“ laimėtojams Genovaitei ir Viktorui Vanagams – už racionalų ir sėkmingą ūkio vystymą

[[#ex]]

Dalintis: