Savivaldybės kolegija

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Rūta Matulaitienė, posėdžių pirmininkė Savivaldybės merė
2. Kristina Juškevičienė Savivaldybės vicemerė
3. Eimantas Salatka Savivaldybės vicemeras
4. Živilė Undraitienė Savivaldybės vicemerė
5. Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorė
6. Deivydas Vyniautas Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas
7. Rimantas Gramas Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
8. Paulius Auryla Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas
9. Aranta Būtautaitė-Garalienė Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė
10. Tatjana Kinčinienė Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė
11. Sigutė Bernotienė Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė
12. Živilė Butkė Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkė
13. Kęstutis Bartkevičius Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis

Kolegijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-4 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“

Potvarkiai dėl savivaldybės kolegijos posėdžių sušaukimo:

Dalintis: