Garbės piliečiai

Michal Rudnicki (1978-08-10)

AB „ORLEN Lietuva“ generalinis direktorius

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2022 m. kovo 11 d. už pagarbą lietuvių ir žemaičių kalboms, šalies istorijai, dėmesį Mažeikių kraštui, jo paveldui, paramą kultūrai, švietimui ir sportui, socialiniams projektams.

Gintautas Alekna (1956-04-28)

Teleoperatorius, fotografas, keliautojas, ekspedicijų į tremties vietas organizatorius ir vadovas, bendrijos „Lemtis“ narys.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2021 m. liepos 6 d. už Mažeikių garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų, tremties įprasminimą ir išsaugojimą ateities kartoms, jaunimo patriotinių jausmų ugdymą, pagalbą meno kolektyvams.

Paulius Mylė (1969-09-11)

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro meno padalinio vadovas, vienas pagrindinių rajono teatrinio meno puoselėtojų, Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro narys.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2020 m. vasario 16 d. už aktyvią kultūrinę bei meninę veiklą, bendruomeniškumo skatinimą, tautiškumo puoselėjimą, pagarbą savam kraštui, jo istorijai ir kraštiečiams.

Jolanta Tendienė (1961-02-19)

Lietuviško choreografinio meno puoselėtoja ir skleidėja, Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos „Kauškutis“ įkūrėja ir meno vadovė.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2019 m. vasario 16 d.
už ilgametę ir aktyvią veiklą, bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimą, bendruomenės telkimą, nuopelnus kultūros ir švietimo srityse, Mažeikių vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.

Robertas Dargis (1960-08-09)

Mažeikiuose gyvenęs ir savo gimtinės nepamiršęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas, uždarosios akcinės bendrovės „Eika“ steigėjas ir valdybos pirmininkas. Aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime, skatina jaunų žmonių lyderystę, remia Mažeikių politinių kalinių ir tremtinių bendrijos veiklą.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m. vasario 16 d. už indėlį į Mažeikių rajono verslo aplinką, jaunimo verslumo, lyderystės gebėjimų skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Vaclovas Radvilas (1942-02-09)

Aktyvus visuomenininkas – groja kontrabosu Viekšnių liaudiškos muzikos kapeloje „Virventa“, bosine gitara Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto kapeloje, Mažeikių krašto kaimo kapeloje „Tėviškė“.

Ilgametis Mažeikių Rotary klubo narys, buvusios Mažeikių kompresorių gamyklos vadovas, UAB „Vega“ steigėjas ir vadovas, UAB „Viguva“, bendrovės „Balsių gojus“ steigėjas.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2017 m. vasario 16 d. už išskirtinį indėlį į Mažeikių rajono verslo aplinką, socialinį-ekonominį vystymą, aktyvią visuomeninę veiklą.

Jonas Siminkevičius (1936-07-25)

Ilgametis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys. Savivaldybės mero pavaduotojas. Auksinės krivulės riteris, biomedicinos mokslų daktaras.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2016 m. vasario 16 d. už nuopelnus Mažeikiams, ilgametę aktyvią veiklą kuriant, plėtojant ir stiprinant Nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldą, Mažeikių rajono ūkio pertvarkymą ir verslo skatinimą.

Albertas Ruginis (1931-12-09–2019-10-01)

Lietuvos politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas. Laisvės kovų dalyvis.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2015 m. vasario 16 d.  už Lietuvos laisvės gynėjų atminimo saugojimą ir rezistencijos kovų Mažeikių rajone įamžinimą.

Jonas Strazdauskas (1947-06-30)

Fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2014 m. vasario 16 d. už Mažeikių krašto garsinimą ir populiarinimą fotografijos meno priemonėmis bei aktyvią visuomeninę veiklą.

Gediminas Kiesus (1955–2000)

Buvęs Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos perdirbimo generalinis direktorius.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2013 m. vasario 16 d. už materialinę ir moralinę pagalbą įgyvendinant socialinius, kultūros ir švietimo projektus, susietus su Mažeikių krašto praeitimi ir dabartimi.

Zenonas Degutis (1952-07-21)

Mažeikių dekanato dekanas, šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, kanauninkas.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2012 m. vasario 16 d. už atsidavimą ir prasmingus darbus Mažeikių krašto žmonėms.

Justinas Jonušas (1938-05-10–2013-12-27)

Lietuvos (kariuomenės orkestro įkūrėjas, kapelmeisteris, Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius dimisijos majoras, nusipelnęs artistas.

Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas  2011 m. vasario 16 d. už ilgametę garbingą organizuojant ir garsinant Žemaičių dūdų šventę.

Lietuvos nusipelnęs gydytojas Vladas Burba (1891–1966)

Mažeikių rajono savivaldybės Garbės pilietis 2006 m. gruodžio 5 d.

Profesorius, dirigentas Saulius Sondeckis  

Mažeikių rajono savivaldybės Garbės pilietis 2004 m.  gruodžio 14 d.

Dalintis: