Finansiniai įsipareigojimai

  1. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-110 „Dėl paskolos perfinansavimo“, (3 700 000,00 EUR paskola Savivaldybės iš Finansų ministerijos paimtoms paskoloms perfinansuoti, 2016 m. rugpjūčio 23 d. kredito sutartis Nr. KS-2016-007-08/MS-270 su AB Šiaulių banku ).
  2. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T1-62 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, (1 197 600,00 EUR paskola Savivaldybės vandentvarkos investicijų projektams finansuoti, 2019 m. gegužės 9 d. kredito sutartis Nr. KS-2019-004-08/MSK-353 su AB Šiaulių banku).
  3. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimas Nr. T1-258 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, (468 500,00 EUR paskola Savivaldybės investicijų projektams finansuoti, 2019 m. spalio 25 d. kredito sutartis Nr. 0661912020233-68/MS-435 su AB SEB banku).
  4. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-234 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, (152 500,00 EUR paskola Savivaldybės investicijų projektams finansuoti, 2020 m. lapkričio 10 d. kredito sutartis Nr. KS-2020-003-08/MSK-600 su AB Šiaulių banku).
  5. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-111 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, (470 000,00 EUR paskola Savivaldybės vandentvarkos investicijų projektams finansuoti, 2022 m. birželio 8 d. kreditavimo sutartis Nr. 2022008082/MSK-359 su AB SEB banku).
  6. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-168 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, 2023 m. liepos 21 d. su AB SEB banku pasirašyta kreditavimo sutartis Nr. 2023010369/MSK-614 dėl 900,0 tūkst. Eur paskolos, skirtos Savivaldybės investicijų projektams finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti, suteikimo.
Dalintis: