Komisijos ir darbo grupės

Vardas, pavardė Pareigos
Živilė Butkė Pirmininkė, savivaldybės tarybos narė, savivaldybės tarybos mažumos atstovė
Vilija Kaktienė Savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
Vidmantas Krakys Pirmininko pavaduotojas, savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
Paulius Pocevičius Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
Daiva Poškuvienė Savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
Ramūnas Steponavičius Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys
Deivydas Vyniautas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Kviečiame  pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos plano ir jos įgyvendinimo priemonių plano, įgyvendinimo.

Pranešimus galite pateikti:

 1. El. paštu [email protected]
 2. Paliekant pranešimą dėžutėje: „Pranšimai ir pasiūlymai korupcijos prevencijos klausimais” adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (prie įėjimo į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimamąjį).

Antikorupcijos komisijos ataskaitos

Antikorupcijos komisijos ataskaita už 2022 m.

Antikorupcijos komisijos ataskaita už 2021 m.

Antikorupcijos komisijos ataskaita už 2020 m.

Antikorupcijos komisijos ataskaita už 2019 m.


Sprendimai


Vardas, pavardė Pareigos
Sigutė Bernotienė Pirmininkė, savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
Vita Domarkienė Savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos daugumos atstovė
Rimantas Gramas Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas
Vilija Kaktienė Savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos mažumos atstovė
Eglė Radzienė Savivaldybės tarybos narė, Savivaldybės tarybos daugumos atstovė
Andriejus Virkutis  Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos daugumos atstovas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija dėl politikų elgesio normų pažeidimų kviečia kreiptis el. paštu [email protected]

 • Komisijos nuostatai (patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“)
 • Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 
 • Komisijos pirmininko pavaduotojas paskirtas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T1-162 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo“
 • Komisija ir nuostatai pakeisti 2023 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-297 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ 
 • Komisijos sudėtis ir nuostatai pakeisti 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-117 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Sprendimai 2024

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Dalia Grygolaitienė Mažeikių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė +370 618 51674 [email protected]
Jolanta Merkelienė Mažeikių miesto vietos veiklos grupės finansininkė +370 620 55629 [email protected]
Regina Narkienė Mažeikių miesto vietos veiklos grupės administratorė +370 615 80392 [email protected]

Apie grupę

Vardas, pavardė Pareigos
Tatjana Kinčinienė Pirmininkė, savivaldybės tarybos narė
Reda Šiaulienė Pirmininkės pavaduotoja, savivaldybės tarybos narė
Aistis Jankūnas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
Inga Kneitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas
Daiva Meškienė Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė
Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja
Daiva Poškuvienė Savivaldybės tarybos narė
Kristina Sereikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Audronė Šimkuvienė Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė
 • Komisijos nuostatai
 • Komisija sudaryta ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-214 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 
 • Nuostatai pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T1-303 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
Darbo laikas Pirmadieniais–ketvirtadieniais – 8.00 val.–17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45
Penktadieniais – 8.00 val.–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45

Juridinių asmenų registras 300053760
Laisvės g. 39–1 (102 kab., 103 kab.) 89225 Mažeikiai

Vardas, Pavardė Pareigos Telefono Nr. El. paštas
Loreta Rubežienė Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė +370 679 84005 [email protected]
Aušra Žymantė Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės finansininkė, administratorė +370 673 47349 [email protected]
[email protected]
Daiva Baranauskienė Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės administratorė +370 618 51199 [email protected]
[email protected]
Donata Skorodumova Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė +370 673 47349 [email protected]
[email protected]

Apie grupę

Vardas, Pavardė Pareigos
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Jurgita Butavičienė Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Grygolaitienė Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Reda Guerrero Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės sąjungos pirmininkė
Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė Pareigos
Michail Norbutas,
komisijos pirmininkas
Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Inga Kneitienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas
Jurgita Butavičienė Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
Reda Guerrero Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Apolinaras Stonkus Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Vertinimo komisijos sekretore paskirta Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Žana Šrederienė
 • Komisija sudaryta 2023 m. spalio 20 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1444 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“
Vardas, Pavardė Pareigos
Rūta Matulaitienė Darbo grupės vadovė, savivaldybės merė
Kristina Juškevičienė Darbo grupės vadovo pavaduotoja, savivaldybės vicemerė
Paulius Auryla Savivaldybės tarybos narys
Pranas Noreika Pakaitinis narys (Paulius Auryla), savivaldybės tarybos narys
Aranta Būtautaitė-Garalienė Savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė 
Laurynas Jonauskas Pakaitinis narys (Aranta Būtautaitė-Garalienė), savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas
Rimantas Gramas Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininkas
Paulius Pocevičius Pakaitinis narys (Rimantas Gramas), savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas
Tatjana Kinčinienė Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė
Eglė Radzienė Pakaitinis narys (Tatjana Kinčinienė), savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pavaduotoja
Deivydas Vyniautas Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas
Antanas Tenys Pakaitinis narys (Deivydas Vyniautas), savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas
 • Nuostatai
 • Darbo grupės sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu M1-605 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo priežiūros darbo grupės sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“
Vardas, Pavardė Pareigos
Kristina Juškevičienė Darbo grupės pirmininkė, savivaldybės vicemerė
Živilė Undraitienė Darbo grupės pirmininko pavaduotoja, savivaldybės vicemerė
Rūta Končiūtė-Mačiulienė   Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Laima Mikalauskienė Mažeikių dailės mokyklos direktorė
Vytautas Ramanauskas Mažeikių muziejaus muziejininkas
Sandra Ramanauskienė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Ingrida Sparnauskienė Savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos vyriausioji specialistė
Inesa Stankienė Kūrybinių projektų vadovė
Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Alma Tupikienė Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
 • Nuostatai
 • Patvirtinta 2016 m. kovo 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
 • Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. gegužės 11 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-105 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 22 d. potvarkio Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
 • Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. birželio 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-236 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2016 m. kovo 22 d. potvarkio Nr. M1-14 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimo darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Vardas, Pavardė Pareigos
Valdas Gerika Pirmininkas, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos pavaduotojas
Vladas Narmontas Komisijos pirmininko pavaduotojas, savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas 
Vilija Gureckienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Edvardas Najulis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas Neįgaliųjų asociacijos atstovas
Edmundas Lukas Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas
Ieva Šmukštaitė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
 • Reglamentas
 • 2023 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-752 "Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo reglamento patvirtinimo"
Vardas, Pavardė Pareigos
Arvydas Pocius Komisijos pirmininkas, aukciono vedėjas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Laima Akavickienė

jai nesant, Lina Budreckienė

Komisijos sekretorė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė 

Simona Čivinskė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Jolanta Noreikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Reglamentas
 • Komisija sudaryta ir reglamentas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. A1-2692 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešuose aukcionuose komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 
 • Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. A1-1228 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A1-2692 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešuose aukcionuose komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-165 Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A1-2692 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešuose aukcionuose komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
Vardas, pavardė Pareigos
   
 • Aukciono komisijos darbo reglamentas
 • Komisija patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-07 įsakymu Nr. A1-1944 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“
Vardas, Pavardė Pareigos
Arvydas Pocius,
pirmininkas
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Ligita Diržininkienė,

pirmininko pavaduotoja
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Jūratė Rapšienė,
sekretorė
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Virginijus Raudonius Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Alvyda Purauskytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Nuostatai

Komisija patvirtinta 2024 m. gegužės 31 d. MAžeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-765 „Dėl aplinkosauginio švietimo projektų atrankos komisijos sudarymo“

Vardas, pavardė Pareigos
Zigmantas Kristutis Pirmininkas, savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
Ona Brazdauskienė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Mažeikių skyriaus patarėja
Tadas Janušauskas Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas
Nerijus Lemežis Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regiono padalinio vadovas
Almantas Matutis Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Gyvosios gamtos apsaugos departamento Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyresnysis specialistas 
Richardas Viršila Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys
 • Komisijos nuostatai
 • 2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-72 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. Įsakymo Nr. A1-180 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo" 
 • 2023 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-471 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A1-180 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei riboms pakeisti sudarymo“ pakeitimo"
Vardas, pavardė Pareigos
Zigmantas Kristutis Komisijos pirmininkas, savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
Tadas Janušauskas Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas
Sigutė Jucytė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Kornelijus Kryžius Savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos seniūnas
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Justina Ungeitė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Komisijos nuostatai
 • Tvarkos aprašas
 • Įsakymas Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo, paraiškų dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti bei įgyvendintų prevencijos priemonių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo 2022 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-2490
 • Įsakymas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. Įsakymo Nr. A1-2490 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo, paraiškų dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti bei įgyvendintų prevencijos priemonių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo 2023 m. birželio 23 d. Nr. A1-957 
 • Įsakymas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. Įsakymo Nr. A1-2490 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo, paraiškų dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti bei įgyvendintų prevencijos priemonių vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 2023 m. liepos 17 d. Nr. A1-1055
Vardas, pavardė Pareigos
Aleksandra Lukošaitienė Pirmininkė, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja
Zigmantas Kristutis Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
Nilius Kupliauskas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas
jam nesant – Steponas Margalikas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas
Viktorija Šimkienė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Adelija Vėlavičienė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Tadas Janušauskas Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas
Egidijus Čejauskas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
  Seniūnijos, kurios teritorijoje padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, seniūnas
 • Komisijos sudėtis ir reglamentas patvirtinti 2019 m.  lapkričio 25 d.  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. A1-2517
Vardas, pavardė Pareigos
Reda Guerrero Komisijos pirmininkė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Paulius Auryla Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Eimantė Vaitekaitytė Ateitininkų federacijos atstovė, Lietuvos moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narė
Gintarė Žiedelytė Organizacijos Mažeikių liberalus jaunimas pirmininkė
Vakaris Jočeris Interact prie Mažeikių Rotary klubo narys
Ramunė Dulinskytė Žemaitijos skautų organizacijos narė
Augustas Petkus Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro direktorius
Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Alvyda Purauskytė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė
 • Komisijos sudėtis patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-832 „Dėl Mažeikių rajono jaunimo iniciatyvų tikslinių projektų (programų) paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“ 
Vardas, pavardė Pareigos
Apolinaras Stonkus Komisijos pirmininkas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Ligita Diržininkienė Komisijos pirmininko pavaduotoja, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Alvyda Purauskytė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Rita Jurkūnienė Užimtumo tarnybos Mažeikių skyriaus vedėja
Odeta Ramanauskienė Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Renata Glodenienė Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė
 • Veiklos reglamentas
 • Komisijos sudėtis ir reglamentas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1- 864 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos paraiškų vertinimo komisijos ir veiklos reglamento patvirtinimo“
Vardas, pavardė Pareigos
Apolinaras Stonkus Komisijos pirmininkas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Paulius Auryla Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto narys
Inga Kneitienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Šimkutė Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Rūta Narmontienė Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė
Audronė Šimkuvienė Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė
Svajūnas Sidabras VšĮ „Mažeikių sporto projektai“ 
Alvyda Purauskytė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė
 • Įsakymas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 25 d. Įsakymo Nr. A1-1115 „Dėl Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektų (programų) finansavimo paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 2023 m. birželio 6 d. Nr. A1-848
Vardas, pavardė Pareigos
Eimantas Salatka Vadovas, savivaldybės vicemeras
Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Zigmantas Kristutis Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
jai nesant, Valdas Gerika Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Alfonsas Žiulpa Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
  Seniūnijos, kurioje planuojama vykdyti ūkinė veikla, seniūnas

Savivaldybės Poveikio aplinkai vertinimo darbo grupės koordinatorė – Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Ungeitė.

 • Nuostatai
 • Darbo grupė sudaryta 2023 m. birželio 30 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-294 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės poveikio aplinkai vertinimo darbo grupės sudarymo ir darbo grupės nuostatų patvirtinimo“
 • Darbo grupė pakeista 2023 m. spalio 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-640 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2023 m. birželio 30 d. mero potvarkio nr. M1-294 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės poveikio aplinkai vertinimo darbo grupės sudarymo ir darbo grupės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Vardas, pavardė Pareigos
Zigmantas Kristutis Pirmininkas, savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas 
Alvyda Purauskytė Pirmininko pavaduotoja, savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) 
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Daiva Končiuvienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Jolanta Šeputienė Savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnijos seniūnė
Ieva Šimkutė Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)
Rasa Vasiliauskienė Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Vardas, pavardė Pareigos
Vladas Narmontas, komisijos pirmininkas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Jovita Baltinienė, komisijos pirmininko pavaduotoja Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Inga Gužienė Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Egidijus Gerika Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė Pareigos

Eimantas Salatka,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės vicemeras

Alfonsas Žiulpa,

komisijos pirmininko pavaduotojas
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
Rūta Končiūtė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Angelė Šlyžiuvienė,

komisijos sekretorė
Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Jūratė Žilinskienė Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Seniūnas Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje yra kapinės
 • Komisijos nuostatai
 • Komisijos sudėtis, komisijos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 21 d. potvarkiu M1-173 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“
Vardas, pavardė Pareigos
   
Vardas, pavardė Pareigos
Eimantas Salatka Komisijos pirmininkas, savivaldybės vicemeras
Stasys Dainius Komisijos sekretorius, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Antanas Barvydis UAB „Admituras“ direktorius
Vaida Gureckytė UAB „Tavo pastogė“ direktorė
Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Alfonsas Žiulpa Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
  Seniūnijos, kurioje yra daugiabutis gyvenamasis namas, seniūnas
 •  Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkių M1-127.  
Vardas, pavardė Pareigos
Ramūnas Steponavičius  Komisijos pirmininkas, savivaldybės tarybos narys
Stasys Dainius Komisijos sekretoriaus, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Kristina Juškevičienė Savivaldybės vicemerė
Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorė
Eimantas Salatka Savivaldybės vicemeras
Reda Šiaulienė Savivaldybės tarybos narė
Alfonsas Žiulpa Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas
  Seniūnijos, kurioje yra daugiabutis gyvenamasis namas, seniūnas
 • Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 5 d. potvarkių M1-194.   
Vardas, pavardė Pareigos
Jolanta Kekytė Pirmininkė, savivaldybės administracijos direktorė
jai nesant, Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Ingrida Butkevičienė Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė
Jolanta Gintalienė Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė
Renata Glodenienė Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė
Michail Norbutas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Sandra Ramanauskienė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Komisijos sekretoriumi paskirtas Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Robertas Paulauskas, jam nesant – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Laura Gaurilavičienė.

 • Komisijos veiklos reglamentas
 • Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. A1-1900 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-1206 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. Gegužės 23 d. Įsakymo Nr. (2.1. E) a1-776 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
Vardas, pavardė Pareigos

Kęstutis Šimkūnas,

pirmininkas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nerijus Rapšys,

pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Šarūnas Armonas Savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnas
Teisutis Beržinskas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas
Egidijus Čejauskas Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Darius Daugėla
(komisijos sekretorius)
Savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Loreta Rubežienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Artūras Šaltkauskas Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas
 • Nuostatai (patvirtinti 2020 m. sausio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-245)

Komisijos sudėtis pakeista 2023 m. balandžio 11 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-564

Vardas, pavardė Pareigos
Daiva Štakonaitė Darbo grupės pirmininkė, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Stasys Dainius Darbo grupės pirmininko pavaduotojas, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Stasys Brazas Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Zigmantas Kristutis Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas
jam nesant, Justina Ungeitė Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Keršytė UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė
jai nesant, Vytautas Jasmontas UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus inžinierius 
 • Nuostatai
 • Darbo grupė sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 17 d. potvarkiu M1-125 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės nuolatinės gėlo požeminio vandens gręžinių darbo grupės sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 
Vardas, pavardė Pareigos
Eimantas Salatka Darbo grupės vadovas, savivaldybės vicemeras
Alfonsas Žiulpa Darbo grupės vadovo pavaduotojas, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 
Eglė Ereminė Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Valdas Gerika Sekretorius, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Seniūnai Seniūnijų seniūnai pagal atitinkamą teritoriją
 • Patvirtina 2023 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-162 „Dėl gatvių, pastatų, statinių ir kitų Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių objektų pavadinimų suteikimo ir keitimo nuolatinės darbo grupės sudarymo“
 • Nuostatai
Vardas, pavardė Pareigos
Daiva Štakonaitė Pirmininkė, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Roma Kenstavičienė Sekretorė, savivaldybės administracijos  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė
Rūta Končiutė-Mačiulienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Aldonis Eselinas Savivaldybės administracijos  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas
Adelija Vėlavičienė Savivaldybės administracijos  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė
Ramūnas Lydis Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius
Giedrius Norvaišas Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas
Loreta Barysienė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė
Aurelija Ričkuvienė Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė
Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento vyr. specialistė, laikinai vykdanti Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas
Regina Liegienė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistė
Mindaugas Šimkus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistas
Donatas Munščinskas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus grupės vadovas
Povilas Ališauskas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius
Mindaugas Gaurilavičius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas
Ričardas Kiškėnas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius
Vilius Grigaliūnas AB „ESO“ Šiaulių regiono Naujų klientų projektų valdymo komandos vadovas
Olesia Šlikienė AB „ESO“ Šiaulių tinklų projektų valdymo skyriaus inžinierė
Valdas Petrauskas UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas
Ramūnas Steponavičius UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius
Ramūnas Vanskevičius Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio Infrastruktūros  padalinio darbuotojas
Bernardas Juškevičius UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas
Dalia Keršytė UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė
Neringa Ginaitė LITGRID AB, projektų vadovė
Valentas Bačiūnas UAB „Saurida“ technikos vadovas
Leandras Deltuva Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas
Ignas Raudonis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus miškotvarkos inžinierius
Indrė Barkutė Ventos regioninio parko vyr. specialistė kraštotvarkininkė
Edmundas Daukantas UAB „Besmegeniai“ PPK2 vadovas
Giedrius Mickevičius Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas
Alvydas Gražys Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas
Rita Dėnienė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė
Audrius Kalesnikas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas
Remis Šivickis Lietuvos kariuomenės Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos organizavimo skyriaus patarėjas
Silvija Pranskūnaitė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė
Kristina Griguolė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė
Simonas Danielius Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas
Saulius Alekna Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas
Azatui Afionian Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė
Eglė Šinkūnė Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė
Vardas, pavardė Pareigos
Kristina Sereikienė Pirmininkė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Daiva Končiuvienė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Erika Bertulienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja
Martyna Malinauskienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Neringa Norvaišaitė– Baranauskienė Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja
Rolandas Povilaitis Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas
Olga Alibajeva Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros (Mažeikiai) prokurorė
Irena Sadauskienė Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (Mažeikiai) vyriausioji specialistė
Vilija Stasiulienė Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė
Ieva Šimkutė Savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
Vilma Šinkevičienė Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė
Ieva Šmukštaitė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Eduardas Vaičiulis Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas
Ligita Diržininkienė Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  
 • Komisjos reglamentas
 • Komisija patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkiu M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
 • Komisija pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 17 d. potvarkiu M1-617 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 19 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-134 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Vardas, pavardė Pareigos
Eimantas Salatka Komisijos pirmininkas, savivaldybės vicemeras

Dalia Baranauskienė

jai nesant, Aušra Juozapavičienė

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ ekonomistė

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ keleivinio transporto vadybininkė 

Aida Jucienė Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Apolinaras Stonkus Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Edvardas Milevičius UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius
 • Komisija sudaryta 2023 m. birželio 28 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-286 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais organizavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
 • Pakeista 2023 m. gruodžio 14 d. Savivaldybės mero potvarkiu Nr. A1-1719 „Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais organizavimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
 • Reglamentas
Vardas, pavardė Pareigos
Paulius Vyšniauskas Komisijos pirmininkas ir sekretorius, savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
jam nesant, Asta Gramaliauskienė Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja 
Daiva Štakonaitė Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Rymantas Štakonas Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 5 d. įsakymu A1-666 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos komisijos leidimų išdavimo nuomojamo ar naudojamo pagal panaudos sutartį objekto (statinio) būklei pagerinti sudėties“ 
 
Vardas, pavardė Pareigos

Rima Podelienė, 

jai nesant – Daiva Kuodienė

Pirmininkė, savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Kuodienė Pirmininko pavaduotoja, savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Nijolė Česnauskienė,

jai nesant – Živilė Diekontė

Komisijos sekretorė, savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Živilė Diekontė,

jai nesant – Dalia Keršienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 • Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 7 d. potvarkiu Nr. M1-202 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“

Vardas Pavardė

Darbovietė, pareigos

Lilia Baltutienė

pakaitinė narė – Inga Janulienė 

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ vadovė

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“ socialinė darbuotoja

Erika Bertulienė

pakaitinė narė – Neimantė Nicienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone teisininkė

Kęstutis Gusarovas

pakaitinė narė – Birutė Valančauskienė

Mažeikių rajono nakvynės namų direktorius

Mažeikių rajono nakvynės namų socialinė darbuotoja

Aistis Jankūnas

pakaitinė narė – Aksana Tenienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti sveikatos priežiūrą mokyklose

Zita Jonauskienė

pakaitinė narė – Živilė Petkevičienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorės pavaduotoja

Daiva Meškienė

pakaitinė narė – Kristina Baškienė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių centro socialinio darbo organizatorė

Neringa Norvaišaitė-Baranauskienė

pakaitinė narė – Justina Skunsmonaitė

Viešosios įstaigos „Via Alba“ direktoriaus pavaduotoja

Viešosios įstaigos „Via Alba“ socialinė darbuotoja

Donatas Petrulevičius

pakaitinis narys – Donatas Vilimas

Telšių apskrities vyriausiojo komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Alvyda Purauskytė

Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė

Dalia Pušinaitė

pakaitinė narė – Toma Vaitkevičienė 

Viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro koordinatorė

Viešosios įstaigos Telšių krizių centro specializuotos kompleksinės pagalbos centro psichologė

Irena Sadauskienė

pakaitinė narė – Asta Norkuvienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Sereikienė

Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Ieva Šimkutė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (Savivaldybės gydytoja)

Audronė Šimkuvienė

pakaitinė narė – Inga Montvilienė 

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro direktorė

Viešosios įstaigos Mažeikių rajono neįgaliųjų centro socialinė darbuotoja

Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatai
Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. portvarkiu Nr. M1-267 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“

 • Komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkiu Nr. M1-308 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“
 • Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. lapkričio 29 d. potvarkiu Nr. M1-751 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-308 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 29 d. potvarkiu Nr. M1-189 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 7 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-308 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
 • Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sekretoriaus paskyrimo“, 2024 m. kovo 27 d. Nr. A1-354
Vardas, pavardė  Pareigos
Arvydas Pocius,
darbo grupės vadovas
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Daiva Štakonaitė,
darbo grupės vadovo pavaduotoja
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja
Antanas Barvydis UAB „Admituras“ direktorius
Jūratė Eičinienė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Vaida Gureckytė UAB „Tavo pastogė“ direktorė
Virgilijus Kenstavičius Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Sandra Ramanauskienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja (pakaitinis narys – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Bertienė)
Alfonsas Žiulpa Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Reglamentas

Darbo grupė sudaryta ir reglamentas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A1-1554  „Dėl Mažeikių miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“

Mažeikių rajono savivaldybės valdomų įmonių veiklos vertinimo darbo grupė

Vardas, pavardė Pareigos

Kristina Juškevičienė,
darbo grupės pirmininkė

Savivaldybės vicemerė
Odeta Ramanauskaitė,
Darbo grupės pirmininko pavaduotoja
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Laura Kelerė Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Audronė Bertienė            Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Živilė Diekontė             Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Česnauskienė, Darbo grupės sekretorė

jai nesant
Živilė Diekontė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Darbo grupės sudėtis ir nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 15 d. potvarkiu Nr. M1-87

 

Dalintis: