Administracinė informacija

Nuostatai

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS
Patvirtintas 2024 m. sausio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkius Nr. M1-46 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ VADOVŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2023 m. sausio 25 d.