Komisijos

Komisijos

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Grygolaitienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Reda Guerrero

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinės sąjungos pirmininkė

Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

________________________________________________________

 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO  KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Michail Norbutas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Jurgita Butavičienė

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Reda Guerrero

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta  Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Apolinaras Stonkus

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

 
________________________________________________________

 BUTŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

jam nesant
Asta Gramaliauskienė

Savivaldybės administracijos direktorius

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Dalia Keršienė
sekretorė

jai nesant 
Marija Stočkienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Kekytė 

jai nesant
Rasa Andrulaitienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja

 KOMISIJOS REGLAMENTAS

Komisijos sudėtis pakeista Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A1-1579 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-1895 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos butų komisijos sudarymo bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos butų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“

 

________________________________________________________

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Edmundas Lukas,
komisijos pirmininko pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausias specialistas

Vilija Gureckienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Edvardas Najulis

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotas neįgaliųjų  asociacijos atstovas

Vladas Narmontas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausias specialistas

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

ĮSAKYMAS
DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2022 m. balandžio 4 d.  Nr A1-622

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-622 „DĖL BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2022 m. rugsėjo 13 d. Nr. A1-1758

________________________________________________________

 

DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas ir aukciono vedėjas

Dalia Grygolaitienė

 Savivaldybės administracijos Bendrojo  skyriaus vedėja, aukciono vedėjo pavaduotoja

Rima Blaževičienė

 Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistas, komisijos narė

Indrė Valantytė

 Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė

Lina Budreckienė,
jai nesant


Laima Akavickienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė,  komisijos narė, protokoluotoja/sekretorė

 

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistė

AUKCIONO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Komisija patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-07 įsakymu Nr. A1-1944 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“

 

______________________________________________________ 

 MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Zigmantas Kristutis,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Ona Brazdauskienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Mažeikių skyriaus patarėja

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Nilius Kupliauskas

jam nesant

Rimantas Kraujutis

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas

Nerijus Lemežis

Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regiono padalinio vadovas

Richardas Viršila

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys

Jūratė Rapšienė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

KOMISIJOS NUOSTATAI

Įsakymas
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A1-180 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMISIJOS MEDŽIOKLĖS
PLOTŲ VIENETAMS SUDARYTI BEI RIBOMS PAKEISTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2023 m. sausio 13 d. Nr. A1-72

________________________________________________________

PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS
PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Justina Ungeitė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (ekologė)

Zigmantas Kristutis

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Paulius Pocevičius

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Vytautas Visminas

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narys

Įsakymas
DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKŲ DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI BEI ĮGYVENDINTŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VERTINIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
2022 m. gruodžio 12 d. Nr. A1-2490

KOMISIJOS NUOSTATAI

TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTAI ŽALAI MAŽEIKIŲ RAJONE APSKAIČIUOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Aleksandra Lukošaitienė,
pirmininkė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Zigmantas Kristutis

Savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

Nilius Kupliauskas

 jam nesant

Steponas Margalikas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

 

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos Ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas

Viktorija Šimkienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Adelija Vėlavičienė

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Tadas Janušauskas

Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos pirmininkas

Egidijus Čejauskas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Seniūnijos, kurios teritorijoje padaryta medžiojamųjų gyvūnų žala, seniūnas

 

Komisijos sudėtis ir reglamentas patvirtinti 2019 m.  lapkričio 25 d.  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. A1-2517

________________________________________________________

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Jovita Baltinienė, pirmininkė 

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Inga Gužienė, pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jūratė Eičinienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Vladas Narmontas

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Įsakymas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Centrinės perkančiosios organizacijos) viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“
2023 m. sausio 2 d. Nr. (2.1. E) A1-1)

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

jam nesant
Alfonsas Žiulpa

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Audronė Bertienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Rūta Narmontienė

Savivaldybės administracijos Šerkšnėnų seniūno pavaduotoja, Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Alvyda Purauskytė

Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)                           

Komisijos darbo reglamentas patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. A1-1957 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Komisijos darbo reglamentas pakeistas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A1-2603 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Komisijos sudėtis patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A1-15 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“

Komisijos sudėtis pakeista Administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-1685 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A1-15 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ 

________________________________________________________

KOMISIJA NEPRIŽIŪRIMŲ KAPAVIEČIŲ STATUSUI SUTEIKTI IR KAPAVIETĖMS (KAPAMS) IDENTIFIKUOTI

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,

 

jam nesant
Alfonsas Žiulpa

Savivaldybės aministracijos direktoriaus pavaduotojas

 

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Nijolė Balvočienė,
sekretorė

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiūtė-Mačiulienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (paminklotvarkai)

Jūratė Žilinskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos nario teisėmis į komisijos sudėtį kviesti atitinkamų Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnus, o jų nesant – seniūnų pavaduotojus.


KOMISIJOS NUOSTATAI    

Komisijos sudėtis, komisijos nuostatai patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“
Komisijos nuostatai
1 priedas
2 priedas

Komisijos sudėtis pakeista Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. (2.1. E) A1-1700 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl komisijos neprižiūrimų kapaviečių statusui suteikti ir kapavietėms  (kapams) identifikuoti sudarymo“ pakeitimo“

 ________________________________________________________  

 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIAI VEIKIANTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Virginijus Raudonius,
sekretorius

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Ernestas Malakauskas

UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius

Alfonsas Žiulpa

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

Laura Kelerė

Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja


KOMISIJOS REGLAMENTAS

________________________________________________________________

 

 SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

 Pareigos

Viktoras Prokopčukas (pirmininkas)

jam nesant 
Sandra Ramanauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Sandra Ramanauskienė

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Romualdas Sakalauskas

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Arvydas Pocius

Administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Michail Norbutas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Renata Glodenienė

Mažeikių verslininkų asociacijos vykdančioji direktorė

Jolanta Gintalienė

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė

Robertas Paulauskas (komisijos sekretorius)

jam nesant

Lina Kesminienė

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė


KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
 

________________________________________________________

 SAUGAUS EISMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 Pareigos

Kęstutis Šimkūnas,
pirmininkas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

Nerijus Rapšys,
pirmininko pavaduotojas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Darius Daugėla,
sekretorius

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Artūras Šaltkauskas

Administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Loreta Rubežienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Šarūnas Armonas

Mažeikių seniūnijos seniūnas

Egidijus Čejauskas

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Donatas Petrulevičius

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas


 NUOSTATAI 

________________________________________________________

 GĖLO POŽEMINIO VANDENS GRĘŽINIŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys, 
pirmininkas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Stasys Dainius, 
pirmininko pavaduotojas

Administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Roma Kenstavičienė,
komisijos sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė,

jai nesant,

Valdas Gerika

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

 

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Zigmantas Kristutis,

jam nesant, 

Justina Ungeitė

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

 

Administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Dalia Keršytė,

jai nesant,

Vytautas Jasmontas

UAB „Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus vadovė

 

UAB „Mažeikių vandenys" Plėtros skyriaus inžinierius

________________________________________________________

 GATVIŲ, PASTATŲ, STATINIŲ IR KITŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ OBJEKTŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR KEITIMO NUOLATINĖ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Alfonsas Žiulpa,
pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas 

Valdas Gerika,
sekretorius

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Eglė Ereminė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Seniūnai

pagal atitinkamą teritoriją

 

NUOSTATAI

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Štakonaitė,
pirmininkė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Roma Kenstavičienė,
sekretorė

Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

Rūta Končiutė-Mačiulienė

Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Aldonis Eselinas

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Adelija Vėlavičienė

Administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Ramūnas Lydis

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktorius

Giedrius Norvaišas

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos direktoriaus pavaduotojas

Loreta Barysienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Aurelija Ričkuvienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus vyr. specialistė

Radvilė Nagrockaitė-Lelešienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento vyr. specialistė, laikinai vykdanti Mažeikių skyriaus vedėjo funkcijas

Regina Liegienė

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistė

Mindaugas Šimkus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vyr. specialistas

Donatas Munščinskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus grupės vadovas

Povilas Ališauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas

Ričardas Kiškėnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius

Vilius Grigaliūnas

AB „ESO“ Šiaulių regiono Naujų klientų projektų valdymo komandos vadovas

Olesia Šlikienė

AB „ESO“ Šiaulių tinklų projektų valdymo skyriaus inžinierė

Valdas Petrauskas

UAB „Intergas“ generalinio direktoriaus pavaduotojas

Ramūnas Steponavičius

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ komercijos direktorius

Ramūnas Vanskevičius

Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio Infrastruktūros  padalinio darbuotojas

Bernardas Juškevičius

UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Dalia Keršytė

UAB „Mažeikių vandenys“ Plėtros skyriaus vadovė

Neringa Ginaitė

LITGRID AB, projektų vadovė

Valentas Bačiūnas

UAB „Saurida“ technikos vadovas

Leandras Deltuva

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas

Ignas Raudonis

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus miškotvarkos inžinierius

Indrė Barkutė

Ventos regioninio parko vyr. specialistė kraštotvarkininkė

Edmundas Daukantas

UAB „Besmegeniai“ PPK2 vadovas

Giedrius Mickevičius

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Alvydas Gražys

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ specialistas

Rita Dėnienė

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė

Audrius Kalesnikas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos Infrastruktūros plėtros ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas

Remis Šivickis

Lietuvos kariuomenės Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Statybos organizavimo skyriaus patarėjas

Silvija Pranskūnaitė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Kristina Griguolė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistė

Simonas Danielius

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Saulius Alekna

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registrų skyriaus vyr. specialistas

Azatui Afionian

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Šinkūnė

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inžinerinės geologijos skyriaus vyresn. specialistė

 

 KOMISIJOS NUOSTATAI IR REGLAMENTAS

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Linas Memys,
pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Audrius Alminas

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos užkardos vyriausiasis specialistas

Virginijus Grigaliūnas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Mažeikių skyriaus vyriausias veterinarijos gydytojas-inspektorius

Sigitas Kaktys

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė direktorius

Nilius Kupliauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Mažeikių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Giedrė Ligeikienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė

Alfonsas Meškys

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas

Nerijus Rapšys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Ieva Šimkutė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Audrius Tupikas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Mažeikių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

Ričardas Ūba

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos užkardos vadas

Joana Vološčikienė

VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro direktorė

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. A1-1741

Įsakymas „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. (2.1. E) A1-1742 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2022 m. spalio 3 d. Nr. (2.1. E) A1-890

NUOSTATAI

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė 

Pareigos

Artūras Šaltkauskas,
komisijos pirmininkas   

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Simona Klemenienė,
komisijos pirmininko pavaduotoja

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Andrulaitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Mantas Badaukis

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnas

Linas Balsys

UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas

Rima Blaževičienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Alina Čekienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Šerkšnėnų seniūnė

Audronė Dipševičienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Sedos seniūnė

Skirmutė Flemingienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Židikų seniūnė

Mindaugas Gaurilavičius

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas

Zina Jakštienė

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė direktoriaus pavaduotoja medicinai

Tomas Juodeikis

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vairuotojas specialistas

Kornėlijus Kryžius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnas

Juozas Kungys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnas

Donatas Petrulevičius

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas

Stanislovas Putelis

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Reivyčių seniūnas

Virginijus Raudonius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

Andrius Stonys

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Jolanta Šeputienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Laižuvos seniūnė

Alfredas Valančius

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūno pavaduotojas

Jūratė Žilinskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

NUOSTATAI

________________________________________________________

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Kristina Sereikienė,
pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) (Komisijos pirmininkė)

Daiva Jurkūnienė

Mažeikių rajono savivaldybės Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Živilė Kontenienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Martyna Malinauskienė

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė

Neringa Norvaišaitė – Baranauskienė

 Mažeikių rajono Šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotoja

Rolandas Povilaitis

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas

Edita Ročytė

Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė

Irena Sadauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Stasiulienė

Mažeikių „Ventos“ progimnazijos socialinė pedagogė

Vilma Šinkevičienė

Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Vaida Ieva Šmukštaitė,
Komisijos sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Eduardas Vaičiulis

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos pirmininkas

Nijolė Zakalskienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  


 KOMISIJOS REGLAMENTAS

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELEIVINIO TRANSPORTO ORGANIZAVIMO KOMISIJA

KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
Komisijos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius

jam nesant

Sigutė Bernotienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Ligita Kinčinienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja

Loreta Rubežienė

jai nesant

Apolinaras Stonkus

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Aida Jucienė, 
sekretorė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė


REGLAMENTAS

________________________________________________________

NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA  

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Jolanta Kekytė pirmininkė

Administracijos Socialinės paramos vedėja

Gražvydas Gudauskas

jo nesant

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Jolanta Akavickienė

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centro direktorė

Stasė Radeckienė

VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė

Jurgita Jankauskytė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

 NUOSTATAI

________________________________________________________

KOMISIJA SOCIALINĖS GLOBOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Zita Šaulienė
komisijos pirmininkė

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė

Daiva Končiuvienė
komisijos sekretorė

Administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Rasa Andrulaitienė

Administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Zita Jonauskienė

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktorė

Albina Kiudulienė

Gydytoja

Živilė Petkevičienė

Mažeikių socialinių paslaugų tarnybos socialinė darbuotoja aprūpinimui  techninėmis pagalbos priemonėmis

TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________

GLOBĖJŲ IR RŪPINTOJŲ VEIKLOS KONTROLĖS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Rasa Andrulaitienė pirmininkė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vedėjo pavaduotoja

Vilija Gureckienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Lina Aliukevičienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

Jurgita Jankauskytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos vyr. specialistė

APRAŠAS

________________________________________________________

 

 

LEIDIMŲ IŠDAVIMO NUOMOJAMO AR NAUDOJAMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ OBJEKTO (STATINIO) BŪKLEI PAGERINTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

 Vardas, pavardė

Pareigos

Eimantas Salatka,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Paulius Vyšniauskas,
sekretorius

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Asta Gramaliauskienė,
pirmininko pavaduotoja

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Daiva Štakonaitė

Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja

Rymantas Štakonas

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

________________________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS UŽIMTUMO CENTRO/SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ, SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ IR GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ, PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Saulius Šiurys,
pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktorius

Romualdas Sakalauskas,
pavaduotojas

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Agnė Bandzinaitė,
(sekretorė)

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Kekytė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Asta Balsienė

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Daiva Končiuvienė

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

________________________________________________________

ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
komisijos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Lina Budreckienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Tatjana Dobreckova

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistė inžinierė programuotoja

Dalia Grygolaitienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Indrė Valantytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

Įsakymas „Ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“
2021 m. rugsėjo 21 d.  A1-2017

Įsakymas Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. (2.1 E) A1-2017 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymas“ pakeitimo“
2022 m. spalio 26 d. Nr. A1-2168 

________________________________________________________

PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
komisijos pirmininkas

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Dalia Grygolaitienė

Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja

Arvydas Pocius

Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

Rima Podelienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Jūratė Žilinskienė

Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. A1-78 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo komisijos sudarymo
________________________________________________________

 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Rima Podelienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėja

Nijolė Česnauskienė,
komisijos sekretorė

jai nesant
Živilė Diekontė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė


Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Živilė Diekontė

jai nesant 
Dalia Keršienė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė


Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-2248 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“

 ____________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJA

 KOMISIJOS SUDĖTIS

Vardas, pavardė

Pareigos

Linas Memys,
komisijos pirmininkas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Diana Diržinskė

Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

Virginijus Jankauskas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius

Rita Jurkūnienė

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriaus vedėja

Jolanta Kekytė

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

Daiva Meškienė Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė
Živilė Kontenienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mažeikių rajone patarėja

Kristina Sereikienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Apolinaras Stonkus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Remigijus Stonkus

Telšių apskrities vyriausiojo komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Raimonda Šalkauskienė

Viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ direktorė

Milda Šukienė

Mažeikių rajono savivaldybės mero patarėja

 Sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2509 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo“

Komisijos sudėtis pakeista MAžeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-1850Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. A1-2509 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“