Dėl rengiamų kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektų ir žemės ūkio paskirties žemės sklypų projektavimo

Šiemet iš esmės atnaujinti Mažeikių rajono savivaldybės laisvo valstybinio fondo planai (papildyta naujomis teritorijomis, kurios anksčiau nebuvo pažymėtos). Pradedamose rengti žemėtvarkos projektų teritorijose suinteresuoti asmenys eiliškumo tvarka gali teikti prašymus dėl žemės sklypų projektavimo ilgalaikei nuomai. Prioritetas teikiamas ilgalaikei nuomai (prieš laikiną naudojimą), nes susiformuoja sklypai, turintys aiškias ribas. Šie sklypai registruojami Valstybės įmonėje Registrų centre, sudaromos ilgalaikės nuomos sutartys.

Pagal Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236, 6 punktą žemės ūkio paskirties sklypai, kurių nenumatoma išnuomoti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nurodytoms reikmėms, išnuomojami be aukciono. Pirmumo teisę išsinuomoti žemės sklypus be aukciono turi:

       1. fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka arba turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti, išduotą pagal žemės ūkio ministro patvirtintus ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus; 

  1. Lietuvos arba užsienio juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos – žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, nurodyti šių Taisyklių 6 punkte, pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės sklypu. Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti žemės sklypą.

Jeigu keli asmenys, nenurodyti šių Taisyklių 6 punkte, pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, šis žemės sklypas jiems išnuomojamas uždarajame aukcione.

Asmenys, kuriems žemė suteikta laikinai naudotis, kaskart rengiant žemėtvarkos projektą informuojami apie galimybę teikti prašymus formuoti šiuos sklypus ilgalaikei nuomai. Jeigu šie asmenys nustatytais terminais prašymų nepateikia, šios teritorijos gali būti projektuojamos kitiems asmenims eiliškumo tvarka.

Prioritetas teikiamas ilgalaikei nuomai (prieš laikiną naudojimą), nes susiformuoja sklypai, turintys aiškias ribas. Šie sklypai registruojami Valstybės įmonėje Registrų centre, sudaromos ilgalaikės nuomos sutartys.

Asmenys, kuriems suteikti sklypai laikinam naudojimui, miestelių teritorijose (ar pageidautų naudotis dar nesuteiktus valstybinius žemės ūkio paskirties sklypus), kviečiame aktyviai teikti prašymus žemės sklypų projektavimui žemėtvarkos projektuose nedelsiant. Šie sklypai (didesni nei 10 arų) per 2023 m. turi būti suprojektuoti, parengtos kadastrinių matavimų bylos ir sudarytos žemės nuomos sutartys. Neišnuomotų sklypų miestelių teritorijose nuo 2024 m. sausio 1 d. naudojimas bus nutrauktas, šių teritorijų nebus galima deklaruoti. Primenama, kad Mažeikių rajono savivaldybėje yra šie miesteliai: Tirkšlių, Leckavos, Židikų, Pikelių, Laižuvos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti rengiamuose žemėtvarkos projektuose.

Preliminarus artimiausiu metu rengiamų žemėtvarkos projektų pradžios rengimo grafikas:

     - šiuo metu rengiami Dagių, Urvikių, Užežerės, Purvėnų, Renavo kadastro vietovių žemėtvarkos projektai;

     - iki gruodžio 1 d. turi būti pradėti rengti Buknaičių, Leckavos, Kapėnų, Santeklių ir Pakalupio kadastro vietovių žemėtvarkos projektai;

     - iki gruodžio 15 d. turi būti pradėti rengti Auksūdžio, Laižuvos, Pikelių, Židikų, Tirkšlių ir Balėnų kadastro vietovių žemėtvarkos projektai;

     - 2023 m. I ketvirtyje turi būti pradėti rengti Ukrinų, Žemalės, Svirkančių ir Plinkšių kadastro vietovių žemėtvarkos projektai

Išsamesnę informaciją apie rengiamus projektus (laisvus plotus, nustatytus terminus) galima rasti tinklapyje www.nzt.lt, rubrikoje „žemės reforma“.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos