Informacija apie teritorijų planavimo viešą svarstymą

ARCHYVAS 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T1-13 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., V. Kudirkos g. 30, 30A ir 30B.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. T. J.
Planavimo tikslas patikslinti sklypų ribas, plotus, užstatymo reglamentus ir kitus naudojimo reglamentus.         
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-12-01 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

Inicijavimo sutartis

Darbų programa

Nagrinėjama teritorija

2022-11-18

______________________________________________ 

 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ VARDUVOS VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANĄ 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Varduvos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.
Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą, tuo pačiu pakeisdama Reiskių tyro telmologinio draustinio rūšį bei tikslą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.
Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected].
Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-61-17-322.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2022-10-25

______________________________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLINKŠIŲ VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie tęsiamą teritorijų planavimo dokumento rengimo procesą ir kviečia susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu – Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planu.
Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-103 „Dėl Dubysos, Rambyno, Salantų, Tytuvėnų ir Veisiejų regioninių parkų planavimo schemų, Kamšos botaninio – zoologinio, Raigardo kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio, Plinkšių ir Varduvos kraštovaizdžio valstybinių draustinių ribų bei tvarkymo planų ir planavimo darbų programų patvirtinimo“.
Draustinio tvarkymo plano tvirtinimo procesas buvo sustojęs, nepaisant to, kad buvo gauta parengto ribų ir tvarkymo planų projektų teigiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tikrinimo išvada bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 571 patvirtino Ribų planą. Aplinkos ministerija nepritarė Tvarkymo plano projektui ir grąžino jį planavimo organizatoriui tikslinti. Siekiant patvirtinti Tvarkymo planą, Tarnyba 2022 m. inicijavo Draustinio Tvarkymo plano patikslinimą ir atnaujino Tvarkymo plano rengimo procesą. Pakartotinio planavimo proceso apimtyje yra siekiama patikslinti sprendinius, siekiant išvengti Tvarkymo plano sprendinių prieštaravimo šiuo metu galiojantiems teisės aktams.
Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas [email protected], interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.
Plano rengėjas – UAB “Kraštotvarka ir teritorijų planavimas” Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas [email protected].
Su parengtais draustinio Tvarkymo plano sprendiniais galima susipažinti nuo š. m. spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-00-17-321.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) aukščiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo procedūrų pabaigos (2022 m. lapkričio 16 d.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2022-10-25

______________________________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-10-25 sprendimu Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje žemės sklype (kad. Nr. 6167/0003:0725) ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).   
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo F. R.
Planavimo tikslas suformuoti ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725), padalinti jį į kelis žemės sklypus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-10-28 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Darbų programa

Įsakymas

Inicijavimo sutartis

Schema

2022-10-13

Patvirtintas sprendimas: „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0725) Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 32 detaliojo plano (reg. Nr. T00069980) koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-11-03 įsakymas Nr. A1-2207.

______________________________________________

 INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., ALGIRDO G. 57A)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A).

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected]

Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected]

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Algirdo g. 57A, kad. Nr. 6130/0015:0069).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-1467 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A)“ patvirtinta Planavimo darbų programa:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos:
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir rengėjas.
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 12 d. ir baigiasi 2022 m. spalio 25 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-752) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. spalio 18 d. iki 2022 m. spalio 25 d.

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. spalio 26 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us/j/83733140208?pwd=RHdpc25uV2xDMHNZT3JwWkNoQzF6dz09, susitikimo ID: 837 3314 0208.

Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-22-752).

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., Algirdo g. 57A) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-752) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 _______________________________

 PRANEŠIMAS APIE PARENGTO MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ 

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa parengtas Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas)

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)

Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected] .

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected] .

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  [email protected] .

Planavimo tikslai: nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.   Mažeikių rajono savivaldybės administracija 2022-07-29 raštu Nr.AU11-217 pritarė Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo stadijai.

Supažindinimo tvarka: su procedūriniais dokumentais ir Bendrojo plano koregavimo sprendinių konkretizavimo ir kita dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607) nuo 2022-08-01, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje – nuo 2022-08-08. Informacija teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, el. paštas: [email protected] . ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučiauskienė, tel. (8 443) 98217, el. p. [email protected].

Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama Mažeikių rajono savivaldybės patalpose (Laižuvos g. 3) nuo 2022-08-08 iki 2022-08-22. Viešas svarstymas su visuomene vyks 2022-08-23 12.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės salėje (Stoties g. 18).

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl Bendrojo plano koregavimo visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] . Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Brėžinys 1

Brėžinys 2

Brėžinys 3

Brėžinys 4

 _______________________________

 PRANEŠIMAS APIE KOREGUOJAMO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ 

Rengiamas detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performuojant, koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir 8B, TPD registracijos Nr. T00033072., patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2010 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-1778 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r.sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, patvirtinimo“, koregavimas žemės sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose.
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RŪŠIS – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
PLANUOJAMA TERITORIJA:  Sklypo Valstiečių g. 8b, Mažeikių m., ribose
Detaliojo plano koregavimo tikslas: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1. punktu detaliuoju planu būtų koreguojama - statinių statybos zona, pastumiat ją į rytinę žemės sklypo pusę 2 m atstumu nuo kaimyno ribos.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, el. paštas:  [email protected]
Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, telef. (8 443) 98 235, 8 686 29 149
PLANAVIMO INICIATORIUS: L.Ž.ir I.Ž.
PLANO RENGĖJAS: MB „Projekto vizijos“, projekto vadovas Mantas Vainorius; Kęstučio g. 11, Telšių m., LT-87121; telef. 864161881, el. p.  [email protected] 
VISUOMENĖS DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESENuo 2022-07-27 iki 2022-08-10 sprendiniai eksponuojami Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių seniūnijos skelbimų lentose.
Iki sprendinių viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022-08-10 (imtinai) susipažinti su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais ir teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriaus arba plano rengėjo patalpose, rašant planavimo organizatoriui arba plano rengėjui elektroniniu paštu.
SUPAŽINDINIMO TVARKA: Su parengtu detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0008:205 ir kad. Nr. 6130/0008:377) performavimui koreguojant sklypų ribas, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8A ir Valstiečių g. 8B, koregavimo dokumentais galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0008:0377) Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Valstiečių g. 8B detaliojo plano koregavimo“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-09-26 įsakymas Nr. A1-1842

2022-07-21

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., Algirdo g. 57A (kad. Nr. 6130/0015:0069).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybė.
Planavimo tikslas suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomas naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

Įsakymas

Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti 

2022-07-12 

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. Algirdo g. 57A)“,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-07-29 įsakymas Nr. A1-1467.

_______________________________

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0011:135, Nr. 6130/0011:136, Nr. 6130/0011:137, Nr. 6130/0011:138, Nr. 6130/0011:139 ir Nr. 6130/0011:140) detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2009-02-27 sprendimu T1-64 „Dėl detaliojo plano gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio adresu: Pavenčių g. 45/ Senkelio g. 22 Mažeikiai patvirtinimo“  koregavimą žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 
Planuojama teritorija: žemės sklypai Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. 
Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. [email protected], www.mazeikiai.lt 
Kontaktinis asmuo: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, Laisvės g. 8, Mažeikiai, 108 kab., tel. 8 443 98235, el. paštas: [email protected] 
Detaliojo plano iniciatoriai: privačių asmenų įgaliotas asmuo R. K. 
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: R. Kačerauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1297, tel. 8 610 02426, el. paštas: [email protected] 
Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklypuose Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mažeikių m. pakeisti statybos zoną ir ribas, servitutus, želdinių dalis, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
 Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-07-05  iki 2022-07-19 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją. 
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas 

Sprendiniai

2022-07-05

Patvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano „Gyvenamosios teritorijos žemės sklypui skaidyti, nekeičiant naudojimo pobūdžio, adresu: Pavenčių g.45/ Senkelio g. 22, Mažeikiai“ koregavimo,  Mažeikių r. sav. administracijos direktoriaus 2022-08-16 įsakymas Nr. A1-1574

_______________________________

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto  Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, koregavimą žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane Nr. 2) (statybos zonos ir ribų bei įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą koregavimas) ir galimybę susipažinti su sprendiniais
Planuojama teritorija: žemės sklypas Smilgų g. 34, Reivyčių k., Reivyčių sen., Mažeikių r. sav., plotas 0,0986 ha.
Detaliojo plano rengimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. administracija@mazeikiai.lt, www.mazeikiai.lt
Detaliojo plano iniciatoriai: T. N., Ž. N.
Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: PV R. Garuckienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1993, tel. 8699 79322, el. paštas: [email protected]
Detaliojo plano koregavimo tikslai: žemės sklype Smilgų g. 34 (detaliajame plane sklypo Nr. 2) pakeisti statybos zoną ir ribas ir įvažiavimo/išvažiavimo vietą.
Dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T1-328 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:229) naudojimo paskirties keitimui iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (gyvenamąsias teritorijas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) bei sklypo padalinimui į atskirus žemės sklypus adresu: Mažeikių r. sav., Reivyčių k., pakeičiant „Birutės“ individualios statybos kvartalo detaliojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T20-51 sprendinius planuojamoje teritorijoje, patvirtinimo ir žemės sklypų paskirties pakeitimo“.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-06  iki 2022-06-17 (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.mazeikiai.lt), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir pas plano rengėją.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas
Brėžinys

Parvirtintas sprendimas „Dėl supaprastinta tvarka parengto žemės sklypo (kad. Nr. 6167/0003:0724)  Mažeikių r. sav., Reivyčių sen., Reivyčių k., Smilgų g. 34 detaliojo plano koregavimo“ 2022-07-21 įsakymu Nr. A1-1424 

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS, PATAISYTUS PAGAL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ DERINANČIOS INSTITUCIJOS PASTABĄ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos - Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija pastabą (patikslinta statybos riba ir statybos zona krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai – Plungė - Tauragė apsaugos zonoje).
Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos pastabą, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt
Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.). 
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected]
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

Pridedama:
Pagrindinis brėžinys
Aiškinamasis raštas

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-05-18

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-410 “Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo R. N.
Planavimo tikslas pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-05-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis
Įsakymas
Darbų programa

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės teritorijos dalies – Tirkšlių miestelio bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“. 2022 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A1-1042

2022-05-11

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS, PATAISYTUS PAGAL PRIIMTĄ VISUOMENĖS PASIŪLYMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo sprendiniai yra pataisyti pagal 2022-04-22 viešo supažindinimo metu  gautą ir priimtą pasiūlymą (patikslintas leidžiamasis pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus ir leidžiamojo pastatų aukščio altitudė).  |
Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais, pataisytais pagal priimtą pasiūlymą,  galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Planuojama teritorija: žemės sklypas Naikių g. 16, Mažeikiai (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].

 Pridedama:

 1. Pagrindinis brėžinys
 2. Aiškinamasis raštas

_______________________________

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAŽEIKIŲ MIESTO NAIKIŲ MIKRORAJONO II DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ 

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 6130/0011:364 Mažeikių m. k.v.), esantis Mažeikiuose, Naikių g. 16.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, telefonas +370 443 98200, el. paštas - [email protected].
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“. Neužmirštuolių g. 9 - 1, LT-04124 Vilnius; telefonas +370 698 87423 el. paštas - [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, telefonas +370 698 87423, el. paštas - [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. (2.1.E)A1-53 „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus. Nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.
Planavimo darbų programa: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. (2.1.E)A1-53 patvirtinta planavimo darbų programa skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-32).
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimu galima nuo 2022 m. balandžio 14 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt. Vieša detaliojo plano koregavimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2022 m. balandžio 22 d. iki 2022 m. balandžio 28 d. (imtinai) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje aukščiau nurodytu adresu, Mažeikių seniūnijos skelbimų lentoje, esančioje Laisvės g. 39, Mažeikiuose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32) ir Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt.
Viešo svarstymo tvarka: Viešas svarstymas numatomas 2022 m. balandžio 29 d. 15.oo val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89317909986?pwd=TCtZUEIzd1JrVXFubHhrUWd6aDMxQT09
Meeting ID: 893 1790 9986
Passcode: T2C4W5 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2022 m. balandžio 29 d. imtinai (iki viešo svarstymo pabaigos) planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-32). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą ir buveinės adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. Raštu teikiamas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Pridedama:

 1. Pagrindinis brėžinys
 2. Aiškinamasis raštas 

Informaciją pateikė projekto vadovas Vaidas Mikalauskas

2022-04-11

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008-10-06 sprendimu Nr. A1-279 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Sedos g. 57 (kad. Nr. 6130/0011:0127).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.
Planavimo tikslas koreguoti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-04-25 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas

Planavimo programa

2022-04-08

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano Mažeikių rajono savivaldybėje Mažeikių mieste Sedos g. 57 koregavimo“ 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-817.

_______________________________

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., M. DAUKŠOS G. 39)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39).
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. Kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected]
Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.
Plano rengėja: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected]
Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39, kad. Nr. 6130/0011:0047).
Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m. M. Daukšos g. 39)“.
Planavimo tikslas: patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0).
Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtinta Planavimo darbų programa, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-392 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo programos“ patvirtintu Planavimo programos papildymu nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos:
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui bei patvirtintą dokumentą registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre;
 • Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2 000. 

Susipažinti su parengtais sprendiniais skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. balandžio 5 d. ir baigiasi 2022 m. balandžio 20 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-22-0) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235). Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Mažeikiai, Laižuvos g. 3 (pirmojo aukšto fojė) nuo 2022 m. balandžio 11 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. Viešas susirinkimas vyks tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu 2022 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Internetinė viešo svarstymo prieiga:  https://us06web.zoom.us/j/87364415405?pwd=eFVKakh0MXlrbWwyVk82V1dTRnBQZz09, susitikimo ID: 873 6441 5405.
Informacija teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-22-0).
Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) visuomenė gali raštu teikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-22-0) iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

_______________________________

Informacija apie parengtą detaliojo plano sprendinių keitimą 

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-2389, 2020-10-28.
Planavimo tikslai: Keisti žemės sklypų Žilvičių g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mažeikių m. patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr. T1-64 detalųjį planą, patikslinti servitutus, pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą ir intensyvumą, statybos zoną, statybos ribą ir kt.) pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, Mažeikių miesto bendrąjį planą ir kitus teisės aktus.

Pastaba:
Numatoma atsisakyti vieno iš planavimo tikslų, aprašytų teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje Nr.: MS-299, 2020 m. spalio 28: pertvarkomiems žemės sklypams nustatyti du ir daugiau žemės naudojimo būdų, planuojamai teritorijai paliekant vieną naudojimo būdą (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204.
Planavimo iniciatorius:  R. M., I. M., L. M., S. M., A. V., J. V., E. T., J. T., R. B.,V. B, atstovaujamų įgaliotas asmuo architektė Rasa Kačerauskienė.
Projekto rengėjas: Architektė Rasa Kačerauskienė , Atestato Nr. ATP1297, Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiai, tel. 8-610-02426; e-paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2022-04-01 iki 2022-04-15 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-61-21-1) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.mazeikiai.lt, Mažeikių seniūnijoje, Laisvės g. 39, 89225 Mažeikiai ir rengėjo patalpose  Vasario 16-osios g. 7-1, Mažeikiuose, darbo dienomis 12:00 -15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 610 02426).
Detaliojo plano keitimas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks 2022 m. balandžio 15 d.,  16.00 -17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu ZOOM platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda: 
https://us02web.zoom.us/j/82765897886?pwd=TlRHM0RTRTdVeEQxand6RWl1TVcvZz09
Meeting ID: 827 6589 7886
Passcode: 319546

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui  ir rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-1) iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.
Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Esamos būklės įvertinimo brėžinys
Esamos situacijos aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys (1)
Sprendinių brėžinys (2)
Sprendinių konkretizavimo aiškinamasis raštas 

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMU NR. A1-2880 „DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (MAŽEIKIŲ M., M. DAUKŠOS G. 39)“ PATVIRTINTOS PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PAPILDYMO 


Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ patvirtintos planavimo darbų programos papildymo.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.
Papildome nauju punktu ir išdėstome jį taip: „Keičiami, anksčiau suplanuotai detaliuoju planu teritorijai, sprendiniai. Nustatomas papildomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas M 1:2000“.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-03-04 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymo projektas

2022-02-18

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-2880 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39) patvirtintos planavimo darbų programos“ papildymo 2022-03-07 įsakymas Nr. A1-392.

_______________________________

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS MAŽEIKIŲ RAJONE, MAŽEIKIŲ MIESTE, ŽEMAITIJOS G. 72 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.
Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.
Planavimo tikslai – suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, el. paštas: [email protected]).
Planavimo iniciatorius – pagal sutartį UAB „Rivona“.
Plano rengėjas – UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22 380, el. p. [email protected]lt).
Informacija teikiama – apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022 m. vasario 23 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.
Viešasis svarstymas numatomas 2022 m. kovo 9 d. 10 val. plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 82A, Šiaulių m.
Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Skelbimas

2022-02-18

_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-17 įsakymu Nr. A1-190 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, detaliojo plano keitimas adresu: Ventos g. 9A Mažeikiai.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys T. T. ir R. T.
Planavimo tikslas pertvarkyti kitos paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 6130/0015:0097) prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo paskirties, numatant galimus naudojimo būdus bei pakeisti nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti servitutus pagal poreikį.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-02-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235) ar Mažeikių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.mazeikiai.lt.

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie pastato adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Ventos g. 9A keitimo“ 2022-02-18 įsakymas Nr. A1-300.

Įsakymo projektas

Darbų programa

Inicijavimo sutartis

2022-02-01

_______________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
 

Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (2.1.E) A1-2260 ,,Dėl Mažeikių teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ ir patvirtinta Mažeikių miesto savivaldybės teritorijos planavimo darbų programa pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas (toliau – Bendrasis planas). 
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija:  Mažeikių miesto ir gretimybės (Mažeikių miesto teritorijos bendrajame plane išnagrinėta teritorija)
Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: [email protected].
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  [email protected]. 
Planavimo tikslai:
Nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas. 
Planavimo uždaviniai:
     1. Vadovaujantis darnios plėtros principais, visuomenės interesais, nustatyti prioritetines ir neprioritetines inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros teritorijas Mažeikių mieste ir gretimose teritorijose;
     2. Nustatyti prioritetinių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo etapus, infrastruktūros vystymo principus;
     3. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacinių koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams;
     4. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį. 
Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Koncepcija nerengiama. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji.
Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.mazeikiai.lt  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-607). Informaciją teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, tel. (8 443) 98235, el. paštas: [email protected]  ir vyresnioji specialistė Nijolė Varpučanskienė, tel. (8 443) 98217, el. p. [email protected].
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, , el. p. [email protected] , Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr.K-VT-61-21-607).
Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. 

2022-01-20 
_______________________________

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. T1-268 „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje teritorijoje (laisva valstybinė žemė).  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – privatus asmuo D. J.
Planavimo tikslas  pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus ir prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0003:0033). 
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-17 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypų suformavimui sodininkų bendrijose s/b „Rasa“ ir s/b „Raselė“ Mažeikių r. sav., Mažeikių m. koregavimo“ (žemės sklype Raselės 11-oji g. 1 ir gretimoje laisvoje valstybinėje žemės  teritorijoje) 2022-01-20 įsakymas Nr. A1-110.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo programa 

2022-01-03

_____________________________________________________
  2021 m.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Naikių g. 16, Mažeikių m.).  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas  pakeisti patvirtinto detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus ir nustatyti, kad pakoreguotas Naikių mikrorajono II dalies detalusis planas keičia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ detalųjį planą.                
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2022-01-07 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II dalies detaliojo plano koregavimo“ 2022-01-11 įsakymas Nr. A1-53

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo programa  

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94 “Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir šio plano koregavimą patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (žemės sklype adresu: Mažeikių m., M. Daukšos g. 39 (kad. Nr. 6130/0011:0047).
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „G&R investment group“.
Planavimo tikslas  patikslinti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tankį ir intensyvumą).
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-22 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Mažeikių m., M. Daukšos g. 39)“ 2021-12-23 įsakymas Nr. A1-2880.

Įsakymas
Planavimo darbų programa
Inicijavimo sutartis 

_____________________________________________________ 

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS MAŽEIKIŲ RAJONE, MAŽEIKIŲ MIESTE, ŽEMAITIJOS G. 72

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72 (kadastro Nr. 6130/0011:76), suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas kitais, detaliojo plano koregavimas.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A1-569 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1, Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72, Mažeikių m.) koregavimo“.

Planavimo tikslai: Suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentų keitimas kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Žemaitijos g. 72A, kadastro Nr. 6130/0011:76.

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Laisvės g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 98 200, el. paštas: [email protected]).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį UAB „Rivona“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. [email protected]lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. lapkričio 22 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-61-21-500), Mažeikių rajono savivaldybės patalpose, Laisvės g. 8, Mažeikiai ir Mažeikių seniūnijos patalpose, Laisvės g. 39, Mažeikiai.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Aiškinamasis raštas

Schema  

_____________________________________________________  

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-09 įsakymu Nr. A1-876 „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 40C.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Gonitas“.
Planavimo tikslas  pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais (žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) ir koreguoti kitus esamus, bei nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.  
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-12-14 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano dviejų žemės sklypų (kad. Nr. 6130/0015:0053 ir Nr.  6130/0015:0079) sujungimui į vieną bendrą sklypą, nustatant suformuotam sklypui teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Gamyklos g. 40C ir Sandėlių g. 2A/Algirdo g. 57B koregavimo“ 2021-12-16 įsakymas Nr. A1-2780.

Programa
Sutartis
Įsakymas

_____________________________________________________  

INFORMACIJA, APIE PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV. ŽIDIKŲ SEN.)  DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ, ORGANIZATORIAUS SPRENDIMĄ NEATLIKTI PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMĄ

Informacija apie organizatoriaus sprendimą neatlikti plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą: Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-30 raštu Nr. (2.32. E) R8-4702 „Dėl Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius 2021-12-07 raštu Nr. R8-2.32.-4792 „Dėl pritarimo Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai“ pritarė Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano koncepcijai pasirenkant pirmąją alternatyvą.
Su detaliojo plano koncepcija, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu, su motyvais, dėl kurių buvo priimtas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas neatlikti Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimą, galima susipažinti plano rengėjo buveinėje (UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected]) ir organizatoriaus buveinėje (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected]), organizatoriaus interneto svetainėje https://www.mazeikiai.lt, rubrikoje „Informacija apie teritorijų planavimo komisiją ir teritorijų planavimo viešą svarstymą“, www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55.
Pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima teikti raštu Plano organizatoriui iki 2021 11 27 imtinai. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas;  pasiūlymo teikimo datą.
Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected]
Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 
Plano pavadinimas - Pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas
Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):
Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).
Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:0033) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių sen., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Vigesta“.
Planavimo tikslas  pakeisti   patvirtinto detaliojo  plano  teritorijos  tvarkymo  režimo  ir naudojimo reglamentus.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-11-16 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Programa
Sutartis
Įsakymas

_____________________________________________________   

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ „DĖL VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGIMUI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE “ 

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – Inžinerinės infrastruktūros plėtros planas, Mažeikių rajono savivaldybės Židikų seniūnijoje, vėjo jėgainių įrengimui.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslai:
1. suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo jėgainių plėtros kryptis ir įgyvendinimo gaires, numatyti vėjo jėgainių statybai reikalingas teritorijas;
2. numatyti galimą vėjo jėgainių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai mažinti;
3. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
4. derinti Mažeikių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių ir veikiančių fizinių ir juridinių asmenų interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, sudaryti sąlygas privačioms investicijoms.
Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Inžinerinės infrastruktūros plėtros plano planavimo tikslų, galima iki 2021-11-04 (imtinai) (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98 235.

Patvirtinti sprendimai „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano vėjo jėgainių įrengimui Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje“ 2021-11-26 Tarybos sprendimas T1-329 ir 2021-12-03 įsakymas Nr. A1-2686 „Dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros plėtros plano darbų programos patvirtinimo“

Priedas (schema)
Sprendimas
Programa
Inicijavimo sutartis 

_____________________________________________________   

 INFORMUOJAME, KAD PARENGTI PRAMONĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV. ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai tel. (8 443) 98204, el. p. [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected]

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 01 25 įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.  

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kurių funkcionavimui neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos). 

Viešas supažindinimas. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-61-21-55) nuo 2022 01 05 iki 2022 01 18. Vieša ekspozicija vyks Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, Laižuvos g. 3, I a. (antras įėjimas) LT- 89213 Mažeikiai nuo 2022 01 10 iki 2022 01 18. Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento įvyks 2022 01 19, 14:00 val., internetinės vaizdo transliacijos būdu. Internetinė viešo svarstymo prieiga: https://us02web.zoom.us/j/9713575857, susitikimo ID: 971 357 5857. 

Išsamesnė informacija teikiama plano rengėjo aukščiau nurodytais kontaktais ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė el. p. [email protected] 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________   

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ „DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO“ 

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo mėn. 27 d. sprendimu Nr. T1-94“ Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018-12-14 sprendimu Nr. T1-335 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“ koregavimas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (8 443) 98204, el. p. savivaldybė@mazeikiai.lt.
Planavimo tikslas  nustatyti Mažeikių miesto ir gretimybių teritorijų inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
Susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo planavimo tikslų, galima iki 2021-10-12 (imtinai) (10 darbo dienų) interneto svetainėje www.mazeikiai.lt bei Mažeikių rajono savivaldybėje adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443) 98235.

PATVIRTINTAS SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO (PRIORITETINIŲ TERITORIJŲ) 2021-10-14 įsakymu Nr. A1-2260 

Įsakymas

Programa 

_____________________________________________________ 

INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPUI SUFORMUOTI PRIE ESAMŲ STATINIŲ, ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIAI, LAISVĖS G. 44, KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-952 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“ (įm. k. 302743653), Laisvės g. 216, LT-89305 Mažeikiai, [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P.Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – Koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-324) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Priedai          

_____________________________________________________ 

 INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ APIE PASTATĄ-SANDĖLĮ, ADRESU: MAŽEIKIŲ R. SAV., MAŽEIKIAI, KALNĖNŲ G. 27, KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-06 įsakymas Nr.A1-951 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, www.mazeikiai.lt, tel. (8 443) 98 204, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius – R.Giniočio įmonė „Rimlina" (įm. k. 167213298), Kalnėnų g. 27, LT-89145 Mažeikiai, el. p. [email protected]

Plano rengėjas – UAB „Plynė“, P. Matulionio g. 65, LT-89214 Mažeikiai, tel. 8 686 39 875, el.p. [email protected], PV Arch. Tomas Pudžiuvis, el.p. [email protected]

Planavimo tikslai (uždaviniai) – koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą-sandėlį, adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27, patvirtinimo”. Planavimo tikslas – pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai – neorganizuojamas.

Detalesnė informacija apie planavimą, darbų programą teikia planavimo organizatorius, planavimo iniciatorius, detaliojo plano rengėjas ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021-09-21 iki 2021-10-06 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos patalpose (Laisvės g. 8, Mažeikiai), Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai).

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo Nr.1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-311) iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos (2021-10-06). Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (pridedamas įgaliojimą įrodantis dokumentas) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, o kai pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Taip pat teikiant pasiūlymą, nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.   

Priedai      

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR. 9D.


  Informuojame, kad 2021 m. liepos 29 d. gautas prašymas (Reg. Nr. R4-1711) dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012-06-29 sprendimu Nr. T1-213 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0011:33) užstatymo režimui pakeisti, numatant didinti sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, bei sklypo padidinimui laisvos valstybinės žemės sąskaita adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Naikių g. 16 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Koregavimo tikslas – numatoma pakeisti žemės sklype statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, servitutų poreikį teritorijoje.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021 m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 13 d. (10 darbo dienų) Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, el. p. [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Prašymas

Įsakymas

_____________________________________________________ 

 INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI PRAMONĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALUSIS PLANAS

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 204, el. p. [email protected], interneto svetainė www.mazeikiai.lt.

Plano rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 698  79 972, el. p. [email protected]

Planavimo pagrindas – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-124 „Dėl pramonės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“.   

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-61-21-55):

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo lygmuo – vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija – pramoninė teritorija Židikų seniūnijoje ir gretimybės.

Plano rengimo tikslai ir uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires; suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais; nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, numatyti ypatingus inžinerinius statinius, kuriems funkcionuoti neformuojami atskiri žemės sklypai; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei Savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus (pagal poreikį); numatyti teritorijas želdynams; numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui saugoti (jei yra poreikis); nustatyti naudojimo reglamentus pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos).

Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Kiti reikalavimai: tyrimai ir galimybių studijos neatliekamos; atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas; sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas. 

Išsamesnė informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, kontaktinis asmuo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Štakonaitė, el. p. [email protected] 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


 Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-12-29 įsakymu Nr. A1-1667 „Dėl detaliojo plano suformuoti žemės sklypą apie pastatą - sandėlį adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Kalnėnų g. 27 patvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano koregavimas.  

 Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

 Planavimo iniciatorius – R. Giniočio įmonė „Rimlina“.

  Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO


Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-09-05 įsakymu Nr. A1-1270 „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 patvirtinimo“, detaliojo plano koregavimas.   

Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.

Planavimo iniciatorius – UAB „META Engineering“.

Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

 Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-05-05 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypui suformuoti prie esamų statinių adresu: Mažeikių r. sav., Mažeikių m., Laisvės g. 44 detaliojo plano koregavimo“ 2021-05-06 įsakymas Nr. A1-952. 

Įsakymas ir programa

Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis

_____________________________________________________ 

 INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE (AITVARO G. 10) 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10). 

Planavimo organizatorius: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius.  Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel.: (8~443) 98204, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.mazeikiai.lt. 

Planavimo iniciatorė: UAB „G&R investment group“, Laisvės g. 14, Mažeikiai.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, el. p. [email protected], www.atamis.lt. Projekto vadovė – Eleonora Grablevskienė tel. +370 672 11410, el. p. [email protected] 

Planavimo objektas: Mažeikių miesto teritorijos dalis (Mažeikių m., Aitvaro g. 10, kad. Nr. 6130/0012:116).

Planavimo pagrindas: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. A1-2908 „Dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje“.

Planavimo tikslas: suplanuotų teritorijų su numatytais teritorijos privalomaisiais reikalavimais papildymas kitais (papildomi naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos), neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane.

 Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-31 patvirtinta Planavimo darbų programa teritorijų planavimo dokumentui rengti, nustatyta, kad:

 • Planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso procedūros privalomai vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS;
 • Tyrimai ir galimybių studijos: pateikti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą;
 • SPAV reikalingumas: neatliekamas;
 • Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas;
 • Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama;
 • Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas;
 • Derinimo procedūra: koreguotą bendrąjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje (TPDRIS);
 • Viešinimo procedūrų užtikrinimas: bendrojo plano koregavimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius;
 • Kiti reikalavimai: Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500-1000 duomenis. Trūkstamus planavimui pradinius duomenis  

Susipažinti su parengtais sprendiniais (tame tarpe su gauta planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada) skiriama 10 darbo dienų – susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2021 m. balandžio 22 d. ir baigiasi 2021 m. gegužės 5 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir savivaldybės patalpose (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, tel. (8 443)  98 235, www.mazeikiai.lt). 

Informacija teikiama: informacija apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo, atstovaujančio planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, patalpose bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-61-21-15). 

Pasiūlymų pateikimo tvarka: pastabas bei pasiūlymus dėl Mažeikių miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje (Aitvaro g. 10) visuomenė gali raštu pateikti planavimo organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais), plano rengėjui atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą (aukščiau nurodytais kontaktais) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-61-21-15) iki viešo supažindinimo pabaigos (iki 2021-05-05 imtinai). Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pabaigos pasiūlymai nebus nepriimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO 


  Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-12-20 sprendimu Nr. T1-404 „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m. 
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Edvardo servisas“.
Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano žemės sklypo (kad. Nr. 6130/0024:0022) padidinimo greta esančio laisvos valstybinės žemės sąskaita, suformuoto sklypo padalinimo į atskirus žemės sklypus, patikslinant jiems užstatymo režimus bei naudojimo būdą ir pobūdį pagal tiesioginę sklype esančių pastatų paskirtį adresu: Mažeikių r. sav. Mažeikių m., Montuotojų g. 12 (žemės sklype Gamyklos g. 43A, Mažeikių m.) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-570.

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-10-08 įsakymu Nr. A1-1253 „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai patvirtinimo“ detaliojo plano koregavimas žemės sklype Žemaitijos g. 72.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – UAB „Rivona“.
Planavimo tikslas  pakeisti  suplanuotos   teritorijos  naudojimo  reglamentus  kitais  ir nustatyti  papildomus naudojimo  reglamentus.       
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu  ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-03-26 (imtinai) (10 darbo dienų),  adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98 235).

Patvirtintas sprendimas „Dėl detaliojo plano trims kitos paskirties žemės sklypams sujungti į vieną, nustatant naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorija su pobūdžiu – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, adresai: Žemaitijos g. 72, Senkelio g. 14A, K. Kavecko g. 1 Mažeikiai (žemės sklype Žemaitijos g. 72) koregavimo“ 2021-03-29 įsakymas Nr. A1-569.

Priedas 1 (Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas)

Priedas 2 (Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis)

2021-03-12 

_____________________________________________________ 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PATVIRTINTĄ PRAMONINĖS TERITORIJOS (MAŽEIKIŲ R. SAV., ŽIDIKŲ SEN.) DETALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. A1-222 patvirtinta pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano planavimo darbų programa.
Priedas
2021-02-09

_____________________________________________________ 

 MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA INFORMUOJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

Informuojame, kad pradedamas rengti pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detalusis planas.
Planavimo organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Planavimo iniciatorius – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Šiurys.
Detaliojo plano rengimo tikslai yra šie:
1. sudaryti sąlygas darniai savivaldybės dalies teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
2. nustatyti pramoninės teritorijos inžinerinės ir socialinės infrastuktūros, kitų savivaldybei svarbių ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;
3. suplanuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nurodant atlyginimo už naudojimąsi servitutais tvarką, suderinant su žemės savininkais, valdytojais ar nuomininkais;
4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
5. nustatyti naudojimo reglamentus, pagal Mažeikių rajono bendrąjį planą ir kitus galiojančius teisės aktus;
6. nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinti su detaliojo plano rengimo sprendimu ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite iki 2021-01-25 (imtinai) (10 darbo dienų), adresu: Mažeikių rajono savivaldybė, Laisvės g. 8, Mažeikiai (108 kab., tel. (8 443 98235).
Priedas 1, priedas 2

Patvirtintas sprendimas „Dėl pramoninės teritorijos (Mažeikių r. sav., Židikų sen.) detaliojo plano rengimo“. 2021-01-25 įsakymas Nr. A1-124.

_____________________________________________________  

Kontaktai

Daiva Štakonaitė
Vedėja
(8 443) 98 235, 8 686 29 149
Valdas Gerika
Vedėjo pavaduotojas
(8 443) 98 241, 8 652 56 194
Regina Raižienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 240, 8 685 33 409
Nijolė Varpučanskienė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 98 217, 8 659 93 584
Raimonda Dirgėlienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 241, 8 656 21 923
Roma Kenstavičienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 98 235, 8 655 12 257