Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Stoties g. 18

Darbo laikas

P–K
8.00–17.00
Pn
8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-285 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KARJEROS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ ĮSTEIGIMO“
Priedas

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-287 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ MAŽEIKIŲ PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE, SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-286 DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ (IŠSKYRUS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTUS), FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO“
Priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-262 „DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-264 „DĖL KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2022–2023 MOKSLO METAMS
1 priedas
2 priedas
3 priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-266 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS ATLIKTI (BE ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ), SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas  

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-267 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas 

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-268 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ, MAŽEIKIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, SKAIČIAUS NUSTATYMO
Priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-269 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ MOKYMO LĖŠŲ, SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
Priedas

2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T1-270 „DĖL ATLYGIO DYDŽIO UŽ MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLOS BASEINO LANKYMĄ
Priedas

2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-146 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas

2022 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T1-107 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2022–2026 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas

2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-48 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO“
Priedas

2022 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T1-50 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T1-80 ,,DĖL SPORTO SALIŲ IR KITŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS PAGRINDAIS IR/AR NUOMAI UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO
Panaudos sutartis

2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-15 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO NORMŲ PATVIRTINIMO
Priedas

2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T1-324 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MAŽEIKIŲ RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMU NR. T1-327 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO MAŽEIKIŲ RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ) NUOSAVU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Tvarkos aprašas
Tvarkos aprašo 1 priedas
Tvarkos aprašo 2 priedas

2021 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T1-294 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO“
Priedas

2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas T1-258 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTŲ PATVIRTINIMO“
1 priedas, 2 priedas, 3 priedas 

Kontaktai

Apolinaras Stonkus
Vedėjas
(8 443) 95 333, 8 614 86 010
Izoleta Savickaja
Vedėjo pavaduotoja
(8 443) 90 677, 8 686 46 047
Rima Gintauskienė
Vyriausioji specialistė ekonomistė
(8 443) 95 331
Virgilija Liaugminaitė
Vyresnioji specialistė
(8 443) 95 320
Loreta Rubežienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 321, 8 615 51 816
Daiva Radzienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 323
Ana Kelpšienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Violenita Juškevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 322
Nijolė Zakalskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 332
Jelena Sutkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 324
Reda Guerrero
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 618 01 423
Jurgita Šilinskytė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 687, 8 655 50 410
Rūta Končiutė-Mačiulienė
Vyr. specialistė
(8 443) 90 686, 8 699 58 582
Aistė Jokubauskienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 90 682
Ligita Diržininkienė
Vyriausioji specialistė
(8 443) 95 327, 8 611 31 855