image

Pavėžėjimo paslaugos teikiamos pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslauga teikiama:

• Kai vykstama planinių specializuotų ambulatorinių paslaugų bei grįžtama iš jų 

• Kai vykstama planinių sveikatos priežiūros paslaugų į dienos stacionarą, dienos chirurgiją ir  grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą 

• Kai vykstama planinių ambulatorinių reabilitacijos paslaugų 

• Kai vykstama planiniam stacionariniam gydymui ir (ar) grįžtama po jo į gyvenamąją vietą

Kas gali naudotis transporto organizavimo paslauga? 

• Asmenys, turintys judėjimo sutrikimų

• Asmenys, turintys sveikatos sutrikimų, trikdančių orientaciją aplinkoje ir komunikaciją – psichikos, regos, klausos, kalbos 

Kur kreiptis?

Prašymą dėl transporto organizavimo paslaugos galima pateikti:

• Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai

• BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje adresu: Naftininkų g. 9, Mažeikiai

Tarnyba taip pat teikia transporto organizavimo paslaugą vykstant į hemodializės procedūras.

Asmenys, vykstantys dėl ambulatorinės hemodializės procedūrų atlikimo, kai jų sukeliamas šalutinis poveikis apriboja asmens galimybę naudotis viešuoju ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslaugos rajono ribose teikiamos nemokamai, išskyrus transporto paslaugas, vykstant dėl ambulatorinių hemodializės procedūrų.

Mažeikių rajono savivaldybės įgaliotos įstaigos kontaktai: BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, tel. +370 443 20 139, Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

Dalintis: