Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė

Alma Karvelienė

Tel. / faks. +370 443 35 253
El. p. [email protected]
406 kab., Laižuvos g. 3, 89213 Mažeikiai

 

Plačiau

Apie tarnybą

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

Dokumentai:

Kontaktai

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. paštas

Alma Karvelienė

Savivaldybės kontrolierė +370 443 35 253 [email protected]
Loreta Dimienė Kontrolieriaus pavaduotoja +370 443 94 037 [email protected]
Dalia Pūnienė Vyresnioji patarėja +370 443 41 218 [email protected]
Dalė Balčiūnienė Vyresnioji patarėja +370 443 35 262 [email protected]
Inga Leščinskienė Vyresnioji patarėja +370 443 94 046 [email protected]
Dalintis: