Verslui ir investuotojams

Investicinė ir ekonominė aplinka

Konsultavimas investavimo klausimais                

  • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė, tel. +370 443 90 602, el. p. [email protected]

Teritorijos verslui Mažeikių rajone

Pramoninė teritorija yra šalia AB „ORLEN Lietuva“ naftos perdirbimo gamyklos. Šalia teritorijos iš vienos pusės yra stambus geležinkelio mazgas, iš kitos – Juodeikių tvenkinys. Puikiai išvystytas automobilių kelių tinklas, visai šalia yra pasiekiama elektros, dujų ir kita infrastruktūra. Investuotojams skirtų sklypų dydis nuo 2,08 ha iki 12,66 ha. Šioje teritorijoje galima plėtoti gamybos, prekybos, sandėliavimo bei paslaugų teikimo veiklą. Pramoninėje teritorijoje patvirtintas 0 Eur už m2 savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas.

 

Sklypų išsidėstymo schema

Privažiavimas: sklypai pasiekiami asfaltuotu keliu.

Nuosavybė: sklypai nuosavybės teise valdomi Mažeikių rajono savivaldybės.

Užstatymo intensyvumas: 2,5 (0,9 – kai sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją).

Užstatymo tankis: 80 % (30 % – kai sklypas patenka į gamtinio karkaso teritoriją).

Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų; laisvo planavimo užstatymo tipas.

 

Gamtinis karkasas

 

Sklypų identifikavimo duomenys ir komunikacijos

Sklypo numeris

1

2

3

Plotas, ha

2,0882

12,6609

7,6158

Adresas

Svirtūnų g. 8, Juodeikių k.

Svirtūnų g. 10A, Juodeikių k.

Svirtūnų g. 14, Juodeikių k.

Privažiavimas

Asfaltuota gatvė

Asfaltuota gatvė

Asfaltuota gatvė

Naudojimo būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Unikalus numeris

4400-6262-9178

4400-6262-8704

4400-1661-8672

Kadastro numeris

6134/0005:106

6134/0005:108

6134/0005:89

Pramoninė zona yra šiaurės vakarinėje Mažeikių miesto dalyje, kurioje koncentruojasi pramonės objektai, veiklą vykdantys ne vieną dešimtmetį. Puikiai išvystytas automobilių kelių tinklas, šalia yra miesto inžinerinių tinklų koridorius, kuriame nutiestos aukštos įtampos elektros, ryšio, vandentiekio, dujotiekio, šilumos trasos. Investuotojams skirtų sklypų dydis nuo 0,87 ha iki 2,24 ha. Šioje zonoje galima plėtoti gamybos, prekybos, sandėliavimo bei paslaugų teikimo veiklą. Pramoninėje zonoje patvirtintas 10 Eur už m2 savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas.

Sklypų išsidėstymo schema

Privažiavimas: sklypai, esantys Amatininkų g. 3 ir Gamyklos g. 43C, pasiekiami asfaltuotu keliu. Esant poreikiui, prie sklypų Amatininkų g. 9 ir 11 bus įrengtas asfaltuotas privažiavimas.

Nuosavybė: Lietuvos Respublika.

Valdymas: sklypai patikėjimo teise valdomi Mažeikių rajono savivaldybės.

Užstatymo intensyvumas: 2,0.

Užstatymo tankis: 80 %.

Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų; laisvo planavimo užstatymo tipas.

 

Sklypų identifikavimo duomenys ir komunikacijos

 

Sklypo numeris

1

2

3

4

Plotas, ha

2,2498

1,3

1,1763

0,8723

Adresas

Gamyklos g. 43C

Amatininkų g. 3

Amatininkų g. 9

Amatininkų g. 11

Privažiavimas

Asfaltuota gatvė

Asfaltuota gatvė

-

-

Naudojimo būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos*

Visuomeninės paskirties teritorijos*

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Unikalus numeris

4400-6257-9564

4400-2856-7411

4400-5108-1373

4400-5108-1419

Kadastro numeris

6130/0024:120

6130/0024:27

6130/0024:101

6130/0024:100

 


Verslo konsultavimas paramos klausimais

  • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė, tel. +370 443 90 602, el. p. [email protected]

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

  • Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Robertas Paulauskas, tel. +370 443 98 234, el. p. [email protected]

Verslo liudijimų mokesčių dydžiai ir lengvatos  Sprendimas „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių 2024 ir vėlesniems metams fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo patvirtinimo“ 2023 m. birželio 8 d. Nr. T1-191 1 priedas 2 priedas 

Dalintis: