image

Įgyvendinant Mažeikių rajono savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programą (toliau – Programa) asmenims turintiems darbo rinkai besirengiančio asmens statusą, kuris suteikimas Užimtumo tarnyboje registruotiems asmenims, teikiamos atvejo vadybos ir užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos (toliau – Motyvavimo paslaugos). Šiais metais Motyvavimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos 89 asmenims.

Motyvavimo paslaugos organizuojamos atsižvelgiant į asmenų poreikius ir kliūtis, kurios trukdo asmenims įsidarbinti. Siekiant pašalinti pagrindines kliūtis įsidarbinimui darbo rinkai besirengiančio asmens statusą turintiems asmenims šiuo metu teikiamos šios paslaugos:

  • individualios psichologo konsultacijos;
  • individualios ir grupinės teisininko konsultacijos;
  • individualios darbo paieškos įgūdžių gerinimo paslaugos;
  • grupinės finansinio raštingumo paslaugos.

Liepos mėnesį prie teikiamų paslaugų prisidės ir  motyvaciniai mokymai darbo rinkai besirengiantiems asmenims. Motyvacijos procesas reikalingas tam, kad asmuo galėtų sėkmingai siekti tikslų, įgyvendinti norimus pokyčius, augti bei tobulėti. Motyvacinių mokymų metu bus siekiama:

  • pagerinti dalyvių emocinę sveikatą;
  • didinti dalyvių motyvaciją pokyčiams;
  • didinti dalyvių pasitikėjimą savimi, asmenybės savivertės kėlimas;
  • ugdyti dalyvių gebėjimą veikti krizinėse situacijose;
  • ugdyti dalyvių gebėjimą valdyti stresą.

Socialinių reikalų skyrius

Autorius: Komunikacijos skyrius
Dalintis: