Civilinės saugos sistema

Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių sudėtys

Vardas, pavardė  Pareigos
Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė
Rūta Matulaitienė Mažeikių rajono savivaldybės merė
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė
Alfonas Meškys Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato viršininkas
Audrius Alminas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vyriausiasis specialistas
Audrius Tupikas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybos Mažeikių rajono Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Aurijus Jusys Mažeikių rajono ugniagesių komandos viršininkas
Ričardas Ūba Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos vadas
Daiva Kazlauskienė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus vedėja
Giedrė Ligeikienė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento direktorė
Nilius Kupliauskas

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

Aranta Būtautaitė-Garalienė

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės laikinai einanti direktoriaus pareigas

Justinas Stašys Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Šiaulių filialo Mažeikių teritorinio skyriaus vadovas
Alfonsas Žiulpa Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkios skyriaus vedėjas
Vilma Vaitkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Informacijos valdymo grupė  
Ieva Šimkutė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Aistis Jankūnas  Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius
Egidijus Čejauskas  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Simona Klemenienė  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Sigutė Jucytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Materialinio techninio aprūpinimo grupė
Inga Kneitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas
Dalia Grygolaitienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja
Rima Blaževičienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Inga Gužienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tomas Juodeikis Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas–vairuotojas
Rima Podelienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
Linas Balsys UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotojas
Visuomenės informavimo grupė
Alma Tupikienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja
Gajutė Abelkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Oksana Budienė Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Administravimo grupė
Jolanta Kekytė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė
Nerijus Rapšys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas
Vladas Narmontas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas
Andrius Stonys Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
Artūras Šaltkauskas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Jūratė Nemniasevienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus patarėja, atliekanti Savivaldybės parengties pareigūno funkcijas
Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė
Algimantas Daujotas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Tatjana Dobreckova Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė
Ričardas Leščinskas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas
Ričardas Norvaiša Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkiu Nr. M1-637 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“

Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. M1-180 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-637 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“ pakeitimo“

Pakeista Mažeikių rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 20 d. potvarkiu Nr. M1-356 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 27 d. potvarkio Nr. (1.21. E) M1-309 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo, jo nuostatų, grupių sudėčių, narių kontaktinių duomenų patvirtinimo, vadovo bei sekretoriaus paskyrimo“ pakeitimo“

 

Dalintis: