Jaunimas

Alvyda Purauskytė, jaunimo reikalų koordinatorė

Tel. Nr. +370 443 95 327, +370 655 96 437 
El. p. [email protected] 
Adresas:  204 B kab., Stoties g. 18,  Mažeikiai

APIE PAREIGYBĘ

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra bei Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, pristato metodinį leidinį “Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje”, skirtą jaunimo darbuotojams ir visiems, kuriems kokybiškas darbas su jaunimu yra aktualus.

„Šis leidinys remiasi aktualiomis teorijomis, nuo kurių atsispiriama, tačiau nepretenduoja į akademinį didaktinį leidinį. Jis skirtas praktikams, norintiems gilintis į savo veiklą ir tapti bent keletu žingsnelių profesionalesniais“, - leidinį pristato jo autoriai Ž. Gailius, A. Malinauskas, D. Petkauskas ir L. Ragauskas, turintys ilgametę patirtį neformaliojo ugdymo srityje. „Ir jeigu skaitytojas, perskaitęs knygą, pajus, kad bent kuri dalis jam naudinga ir gelbėja kasdieniame darbe – autorių kolektyvas džiaugsis, kad tai, kas padaryta, turi prasmę.“

Departamento direktorius Mindaugas Kuliavas pabrėžia, jog pokyčiai, siekiant aukščiausios darbo su jaunimu kokybės, vyksta kryptingai ir apgalvotai. „Kokybiškas darbas su jaunimu - mūsų siekiamybė. Šiuo metu vyksta pokyčiai ne tik praktinėje, bet ir teisinėje bazėje: keičiamas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, įsigaliojo jaunimo darbuotojo aprašas, jaunimo darbuotojai dalyvauja sertifikavimo sistemoje: jie kviečiami į kvalifikacijos kėlimo mokymus, o rudenį bus sertifikuojami. Šis leidinys – puikus įrankis dirbantiems šioje srityje, padėsiantis įgauti naujų įgūdžių, atrasti naujus metodus, gilinti praktinius gebėjimus. Tikiuosi, kad jis bus naudojamas praktikoje ir atneš pozityvų pokytį“.

Kviečiame skaityti šį leidinį, naudotis metodiniais patarimais bei siekti tobulėti.

Elektroninę knygos versiją galite rasti čia

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 12 d. įsakymų Nr. A1-125 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, įgyvendina programos Nr. 1.2. „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias programas“.

Siekdami Lietuvoje kokybiškai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą skelbia partnerių, galinčių dirbti su neaktyviais nedirbančiais, nesimokančiais ir mokymuose nedalyvaujančiais jaunais žmonėmis (toliau – NEET) regionuose, kurie kiekvienam NEET per 4 mėnesius nuo iškritimo iš švietimo sistemos ar darbo rinkos suteiktų pirminės intervencijos paslaugas, kurios aprašytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. A1-146 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo“, tuo pačiu užtikrinant ir NEET atsiradimo prevenciją, atranką. Visa informacija apie šią atranką skelbiama www.jrd.lt.

Jaunimo politika

Dalintis: